Andels- og fællesmejerier 1888
Forside ] Op ]

 
Andelsmejerier og fællesmejerier i Sunds og Gudme herreder 1888

Omfatter følgende mejerier
 
Fællesmejeriet SØLYST i Sørup
Jens Knudsens fællesmejeri i Egebjerg, Kirkeby sogn
Lars Clausens mindre fællesmejeri i Rødme, Stenstrup sogn
Rasmus Jensens fællesmejeri i Høje
Hans Knudsens fællesmejeri i Bobjerg, Lunde sg.
Proprietær Madsens fællesmejeri på hovedgården Krumstrup
Ringe Andelsmejeri, bestyrer Lars Rasmussen
Holme Andelsmejeri, Gislev, bestyrer Torben Jensen
Trunderup Andelsmejeri, Kværndrup sg., bestyrer Frans H..gård
Sandager Andelsmejeri under opførelse
Åkilde Andelsmejeri under opførelse
Fællesmejeri på Anhof

Stubshoved Andelsmejeri, Gudme sogn.Formand gdjr. Peter Nielsen, Galdbjerg
Brændeskov Mejeri (mejerist Peter Rasmussen), fællesmejeri
Fællesmejeri på Oure Mark, mejerist Niels Jacobsen.
Fællesmejeri, Oure sogn. Forpagter Peter Nielsen, Oure Mk. (formentlig amtsrådsmedlem H.P.Nielsen)
Vejstrup Andelsmejeri, mejerist Peter Nielsen Lindegård
Gdjr. Andreas Rosager, Vejstrup Mk., sælger mælk til højskolen overfor. - fællesmejeri, der opkøber mælk fra naboer til behandling
Andelsmejeri i Skårup sogn . Formand, præstegårdsforpagter Lars Offer
Andelsmejeri på Øster Åby Mk., Skårup sg., hos gdjr. Anders Hansen.
Fællesmejeri i Tved sogn tæt ved den gamle Svendborg-Nyborg landevej.Mejerist Frederiksen.
Fællesmejeri i Øverste Mølle ved Svendborg. Mejerist Rasmus Hansen
Fællesmejeri i Hesselager sogn, i nærheden af Hesselager Kro.Mejerist Christen Nielsen.

Kilde: Rapport  l888 over fælles- og andelsmejerier. RA

   
   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk