Ældre litteratur om landbrugsredskaber og landbrugsmaskiner
Forside ] Op ]

 
Ældre litteratur om landbrugsredskaber og landbrugsmaskiner

 

Berlin, J.D.: Forsøg til en tærskemaskine. 1884, 20 s.
Christensen, A.: Redskabslære. 1926. 222 s.
Christensen, A.: Træk af udviklingen af landbrugets redskaber og maskiner i Danmark. 1933, 29s.
Greve, J.S.: Redskabs- og maskinlære. 1871. 285s.
Haug, O.: Traktorkjøring med generator. 1943. 8s.
Haugaard, J.K.: Den unge landmands forhold til landbrugets redskaber og maskiner. 1913. 47s.
Jensen, L.A.: Plovens udvikling gennem tiderne. 20s.
Jørgensen, E.: De danske redskabs- og maskinprøver. 1902. 199s.
Jørgensen, B.S.: Forelæsninger over redskabs- og maskinlære. 1885. 224.
Jørgensen, E. og C.C. Larsen: Redskabs- og maskinlære. 1900. 211s.
la Cour, J.C.: Beretning om mejemaskinprøven 1874. 91s.
la Cour, J.C.: Jordens dyrkning med dampkraft. 1868. 39s.
la Cour, J.C.: Om ordningen af plovprøver. 1873.
Maskinbogen for landmænd. Udg. 1919, udg. 1929.
Maskinkonsulenten. Udg. 1907 ffff
Maskin og redskabsprøver 1911. 24s.
Mejemaskinen. Anvisning til samling af Johnstons tohjulede forbedrede meiemaskine for sæd og græs. 1875. 14s.
Mejemaskinen: Om meiemaskiner. 7s.
Maar, V.E: Erindringsord til forelæsninger over redskaber til brug ved jordens bearbejdning. 1902. 269s
Statens redskabsprøver: Beretninger 1914ffff
Winstrup, O.J. Afbildninger af de bedste og nyeste agerdyrkningsredskaber.   
   
    
    
   
    
   
   
   

 

 

 

 

 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk