Den lokale købmand førhen
Forside ] Op ]

 
Den lokale købmand førhen

Hvad handlede de med?

  

Aastrup d. 30.11.  1914

Kære Venner. [Købmand Kristian Madsen, Ulbølle]
Vi kunde jo bruge lidt Varer, og vi vilde jo gerne have om I vilde besøge os, kunde I ikke komme herhen til os en af de første Dage..det kunde være at I vilde sige til Hanses om De ikke ville tage herhen ogsaa, det er saalænge siden I har været her, at vi længes efter at se Jer, kunde I ikke komme Onsdag eller Torsdag, og saa tage med det som jeg her skriver.
10 Pd. Farin, 8 Pd. st. Melis, 4 Pd. blødt Krystal, 2 Pd. Kartoffelmel, 1 Pd. Kaffe, 2 Pd. Margarine, 2 Pd. Vegetabil, 2 Pd. br. Sæbe, 1 Pk. Tændstikker, 1 Pk. Vaskesæbe og Kardemomme.

Med kærlig Hilsen fra os alle
Katrine Madsen

Grundstammen i enhver købmands varesortiment udgjordes af almindelige dagligvarer som de der nævnes på Katrine Madsens indkøbsliste, men ud over at forhandle gængse forbrugsvarer, der indgik i enhver landhusholdning, bestræbte købmanden sig hele tiden på at tilpasse sit vareudbud, så det tilfredsstillede flest mulige af kundernes behov. Visse købmand heriblandt Kr.Madsen var dog noget tilbageholdende med at introducere nye varer i butikken, før der var rimelig sikkerhed for at de kunne afsættes igen. Andre købmænd øjnede derimod en chance for at skabe nye behov hos kunderne ved at indføre det sidste nye.
Da cyklerne kom frem omkring århundredskiftet var Hans Andersen således ikke sen til at tage konkurrencen op med smed Peder Hansen i Vester Skerninge, der var først med at forhandle det nye vidunder. Hans Andersen indrettede en særlig afdeling i den nordlige ende af butiksbygningen med udstilling af cykler og salget gik i begyndelsen strygende.

Men det kneb i længden for Hans Andersen at fastholde salget; problemerne opstod når cyklerne skulle istandsættes, så enden på det blev at kunderne efterhånden mistede tålmodigheden og søgte hen til cykelforhandleren, der kunne tilbyde reparationer af enhver art udført hurtigt og billigt. Købmand Hoffmann førte ikke cykler som lagervare, men i et par tilfælde har vi viden om at han på bestilling hjemtog cykler til sine kunder bl.a. apotekeren og postmesteren i Vester Skerninge. Mads Smeds søn Christian i Ulbølle fik 25 øre for at hente en cykel ved Pejrup station.

En købmands varelager kunne opdeles i flere hovedgrupper: 1. føde- og drikkevarer, 2. porcelæn, køkkentøj og rengøringsartikler. 3. belysning samt kemisk-tekniske artikler, 4. manufaktur, beklædning og syartikler. 5 tobak og piber. 6. papir, galanterivarer og legetøj. 7. isenkram og landbrugsartikler. 8. frø og foderstoffer. 

 
Kundekreds hos købmand Hoffman, Kristian Madsen og Hans Andersen i Vester Skerninge og Ulbølle, 1916
[Kilde: Regnskabsbøger i Egebjerg lokalhistoriske Arkiv.]
 

Hoffmann 1916
Drejer Hans Larsen, V. Skerninge
elektriker Thomsen, her
Jørgen på Fattiggården
Rasmus Skytte , Vester Åby
gmd. Niels Mortensen, Ulbølle
snedker Toftegård, her
smed H.P. Hansen, her
hmd. Jørgen Jensen, Ulbølle
lærer Jensen, her
proprietær Petersen, her
blikkenslager M. Petersen, Ulbølle
smed Lars Madsen, her
Johannes Thygesen, her
Jens Ladefoged, Ulbølle
sadelmager Frederiksen, her
tømrer H. Christoffersen, her
Hans Brandts datter, Ulbølle
murer H. Jørgen Jacobsen, Fjellebroen
tømrer R. Gammelgård, Ulbølle
brødkusk M. Nielsen, her
landpost C. Hansen, her
skovfoged Madsen, Bogense
proprietær Hansen, her
træskomand A. Madsen, her
Niels Ernsts enke, Fjellebro
bødker Mortensen, her
J.P. Lebæks enke, her
gmd. Niels Klavsen, Ulbølle
provisor Ferg, her
skibsbygmester Jespersen, Fjellebroen
Carl Møller, Ulbølle
tømrer M. Jakobsen, her
tømrer P. Olsen, her
skomager L. Larsen, her
Frederik Johansen, her
Marie Petersen, Ulbølle
Stine Ernst, Fjellebroen
Niels Thygesen, her
lærerinde M. Langgård
postbud Carl Petersen, her
Karl Vilhelm Hansen, Ulbølle
møllebygger Jensen, Stågerup
gmd. Hans Møllers karl, her
Hans, hos Ole Hansen, her
gmd. Henrik Andersen, her
husmand Chr. Hansen, Fjellebroen
tømrer J. Larsen, Ulbølle
sadelmager Møller, her
Rasmus Ringsgård
maler Chr. R. Rønnelund, her
købmand A. Madsen, her
hmd. Jens Petersen, Ulbølle
skræder Larsen, Ulbølle (syløn)
 murer Dines Jensen, her
gårdejer H. Andersen, Nørregård
fisker P. Larsen, Fjellebroen
Karl Jørgensen hos gmd. Jens Andersen, her
Lars Jørgensen, V. Skerninge
Andreas Maltgører
lærling Valdemar Petersen hos H. Petersen
cykelhandler Chr. Madsen, her
husbestyrerinde Johanne Petersen, Ulbølle
Hans Hansen hos karetmager Jacobsen
forfatter Peder R. Møller, her
tømrer Johannes Petersen, Ulbølle
Bertel Hansen Kirkegård, her
Johs. Murers søn, Ulbølle
snedker Toftegårds lærling
Stine Larsen her
gmd. Niels Mortensen, her
Hans Kirkegård, her, Nørremarken
Søren Sørensen, Ulbølle
Christian Møller, Nørremarken
Skrædder L.Larsen, Ulbølle
Morten Skovs enke, Ulbølle
Anna Brandt hos P. Møller
Jacob Jensen v. Erik Vejstrup, V. Åby
Jørgen Jensen, Ulbølle
Johs. Mortensen, Ulbølle
murermester Poulsen, Fjellebroen
Anna Johansen, Ulbølle mølle
Kirstine Frandsen, her
skomager Demoth, V. Åby
Niels Bentzen, Rødkilde
læge Schouw Jensen, Ulbølle
Agnes Jensen hos sognefogden
gmd. Mads Brandt, Ulbølle
gmd. Jens Sørensens karl, her
Carl Møller, Ulbølle
Jens Sølyst, Sterreby
Hans Schultz, Ulbølle
Gustav Laur, Ulbølle
Carl Jørgensen hos J. Andersen
Stine Larsen, her
slagter Chr. Petersen, Ulbølle
syerske Sofie Madsen, Ulbølle
murer H.A. Hansen, Ulbølle
Vester Skerninge ungdomsforening
Niels Peter Nielsen, Nørremarken
maltgører Andreas Hansen, her
tømrer Johannes Petersen, Ulbølle
fisker N.P. Hansen, her
Anna Jensen, Ulbølle
Christian Mouritsen, Ulbølle
assistent Jeppesen, her
Carl Andersen, Ulbølle
gmd. N. Larsen, Ulbølle

Kunder hos Kristian Madsen, Ulbølle, 1916

Lars Jørgensen, Fjellebroen
skomager R. Rasmussen, Ulbølle
gmd. Morten Markussen
Mads Madsen Ploug, Grønnegade
træskomager Henrik Rasmussen
murer Johan Hansen [12 børn]
hmd. Kristen Kristensen, Grønnegade
læge Schouw Jensen, Ulbølle
Peter Petersen Dyhre (evig kredit hos smeden)
hmd. Niels Hansen, vejmand [drikfældig], Fåborgvej
hmd. Peter Hansen, Grønnegade
træskomager Mads Nielsen
Rasmus Madsen, Åstrup
hmd. Søren Hansen [arbejdsmand solid]
hmd. Hans Jørgensen, Birkeshøj
hmd. Peter Johannesen, ladefoged
Morten Clausen, Grønnegade

Kunder hos Hans Andersen, Ulbølle, 1916

Rasmus Andersen
Jens Petersen
Thomas Poulsen
Johan Petersen
Mads Andersen
Christen Madsen
Rasmus Hoffmann
Hans D. Skov
Niels Larsen, savværket
Hans Bruun
Anders Andersen
Mads Bild
dyrlæge Skov
læge Schouw Jensen
møller R. Larsen
Rasmussen
smed Madsen
Margrethesminde
murer Hans Hansen
Jens Berthelsen
Rødkilde
Alfred Frederiksen
Morten Jensen, Vester Skerninge
Peter Larsen
karetmager Peter Jacobsen
bager Klug
kmd Jeppesen
Carl Hansen
Frederik
Poul Bentzen
murer A. Johansen
Frederik Nielsen
smed H. Madsen
Poul Birk
Carl Pedersen
Jens Hansen
møllebygger H. Pedersen
smed Chr. Pedersen
forvalter Juhl
 skræder Larsen
skomager Johan Petersen
skræder Pedersen
murermester Jens Hansen
Hans Ladefoged
gmd. Niels Clausen
kbm. Sørensen, Vester Skerninge
gartner Nielsen
skomager Rasmussen
Jacob Nielsen
Carl Clausen
murermester Andreasen, Fåborg
Anders V. Andersen
H.A. Hansen
kbmd. Chr. Madsen
Niels Mortensen
Bankemaleren
murer Dines Jensen
barber Andersen
Frederik Hoffmann
Hans Bruun, Langemarken
Henrik Træskomand
Niels Larsen, Langemarken
Chr. Rasmussen
gmd. P. Larsen
Peter Bondegård
elektricitetsbestyrer Tygesen
gmd. Niels Larsen
Jørgen Jørgensen
Hans Ladefoged
karetmager P. Jacobsen
Mads Madsen Ploug
snedker Jørgen Hansen
W. Pedersen, Ulbølle
Jørgen Jørgensen
Niels Larsen, Vester Skerninge
Christen Christensen, Grønnegade
Rasmus Dyhre
Jens Staldknægt
Rasmussen, Margrethesminde
maltgører R. Andersen
tømrer N. Nielsen
Carl Clausen
forvalter Hans Juel, Rødkilde
Chr. Jensen
Niels Christiansen
Hans Kirkegård, Vester Skerninge Nørremark
gmd. Anders Andersen
Hans Bebe, Vester Skerninge
fhv. gårdejer P. Jørgensen
gmd. Bebe, Vester Åby
Sigrid Sterregård
Guldfæld Pejrup
Valdemar Jensen Kusk
Johan Hansen
Hans Brandt
mejeribestyrer Ottosen
skomager

   
   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk