Skemager - et gammelt håndværk
Forside ] Op ]

 
Hornskeer

 Af H.C: Lund, København
 

I den ældre tid, i 1870erne, var  der husmænd, der som husflid lavede hornarbejde. Således var der en husmand ved navn Rasmus Rasmussen i Freltofte Mose, Nr. Lyndelse sogn, der som skoledreng havde set, hvorledes en gammel jyde behandlede og tildannede horn til skeer. Dette kom ham senere til nytte, thi på sine gamle dage fandt han en lønnende sysselsættelse ved forfærdigelse af hornarbejde, såsom hornskeer, skohorn og mere. Skønt han aldrig havde lært hornarbejdet, erhvervede han sig dog så stor færdighed i denne sysselsættelse, at han årlig kunne sælge varer deraf for 300 rigsdaler, der var en god betaling i den tid, og han savnede aldrig afsætning. Af spiseskeer forfærdigede han årlig 3000 a 8 skilling stykket, og af sennepsskeer og skohorn solgte han for omtrent 50 rigsdaler årlig. Skønt hans kår var ringe, fik han dog ved sin flid et stykke jord til det fæstehus, han havde i forvejen, og det kom i så god gødningskraft, at han i flere år ikke kunne anvende alt sit hornaffald til sin jordlod, men måtte overlade det til andre mod andel i udbyttet.

   
   
    
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk