Ældre litteratur om hesteavl
Forside ] Op ]

 
Ældre litteratur om hesteavl

 

Andersen, S.P.N.: Kortfattet vejledning for hesteopdrættere. 1890. 55s.
Bruun, D.: Hesten i nordboernes tjeneste på Island. 1902. 88s.
Bælum, J.: De almindeligste anvendte udtryk ved bedømmelse af hestens ydre. 17s.
De samvirkende fynske hesteavlsforeninger 1893-1918. 11s.
Foreningen Hestens Værn. Beretninger 1910ff
Foreningen til den ædle hesteavls fremme. Beretninger 1859-1884. 228s.
Goldschmidt, H.: Arbejdshestens behandling. Udg. 1885. 54.s. Udg. 1921. 84s.
Goldschmidt, H.: Vejledning i bedømmelsen af hestens ydre. Udg. 1892. 242s., udg. 1907.
Grunth,P.: Beslaglære. 1913. 192s.
Grunth,P.: Om Peter Christian Abildgaards forhold til beslagkunsten. 1928. 94s.
Havardsson, G.: Den islandske hest. 1910. 48s.
Jacobsen, A.P.: Hesteracer og hesteavl. 1908. 91s.
Jensen, H.: Veiledning i at bedømme hestens bygning, sundhedstilstand, alder og ydeevne. 1879. 79s.
Jensen, J.C.O.: Seruminjektioner som forebyggelsesmiddel mod lungesyge hos hesten. 1897. 40s.
Jensen, J.: Det kgl. Frederiksborgske stutteris historie. 1910. 324s.
Klingberg,C.: Stambog over Frederiksborg amts præmiehingste 1850-1900. 72s.
Larsen, S.: Den islandske hest. Udg. 1909, Udg. 1910. 38s.
Nyegaard, C.A.: Hesten. 1878. 192s.
Orlow-Andersen, G.: Kort vejledning i hestens behandling og brug. 1942. 16s.
Orlow-Andersen, G.: Vejledning i hestens brug og pleje. 1926. 61s.
Prosch, V.: Anviisning til landhestens behandling. 1880. 67s.
Prosch, V.: Hestens ydrelære og pleje. 1855. 224s.
Prosch, V.: Hestens avl og pleie. 1881. 340s.
Prosch, V.: Haadbog i beslaglæren. 1870. 157s.
Prosch, V.: Uddrag af de Frederiksborgske stutteriers årbøger. 1856.
Reersterp, A.R.: Hestens handelsfejl. 1921. 49s.
Stambøger over heste af jydsk race, hingste 1886-1921.
Stambøger over heste af jydsk race, hopper 1891-1937.
Stambøger over heste og kvæg af jydsk race 1881-1883.
Stambøger over fynske hopper, v. S.P.N. Andersen. 1890-1894.
Stambøger over præmierede hingstes afkom på Fyn. 1891-1892.
Søndergaard, Chr.: Den jydske hesteavls historie. 1907. 53s.
Wrangel, C.G:: Haandbog for hestevenner. 1888.   
   
    
    
   
    
   
   
   

 

 

 

 

 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk