Gl. kampestenshus på Egebjerg Bakker
Forside ] Op ]

 
Gl. kampestenshus på Egebjerg Bakker

REGISTRATUR
 
Landbrugsmaskinsamlingen på Skjoldemose gods
Gl kampestenshus på Egebjerg Bakker, Tørvelong 40, Stenstrup sogn.
Gårdejer og smed Hans Agerbek Hansen
 
Oprindeligt hørte huset til en mindre ejendom på stedet, som er afbrudt. Ca 1915 blev jord og kampestenshus indkøbt til naboejendom, tilhørende Hans Agerbek Hansen. Hans Agerbek Hansen var født i Egebjerg, udlært som smed i Trunderup, Kværndrup sogn, gift med smedens datter her og opførte egen smedie i tilknytning til ejendommen på Egebjerg Bakker. Alle nedennævnte redskaber/maskiner formenes at stamme fra H.A.H.s tid. Vurderingen bygger bl.a på udsagn fra teglværksarbejder P. Svendsen List, født i Tørvelong 40.
  

 Besigtigelse 28.10. 1989.

  

Gave

 
   
1989/259 1 plov
1989/260 1 plov
1989/261 1 hyppeplov
1989/293 1 kornrensemaskine
1989/294 1 pigtærskeværk [Vester Skerninge værk? Mikael Nielsen]
1989/295 1 aflægger [restaureret af P. Nielsen, Stenstrup]
1989/296 1 slåmaskine
1989/297 1 skovslæde
1989/298 1 kane
1989/299 1 kultivator
1989/300 1 aljepumpe
1989/301 ramme til trætromle
   
   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk