Specialebank Historisk Institut
Forside ] Op ] Specialebank Historisk Institut 2 ]

 
Historiske specialer Historisk Institut

Specialearkivet
 
Sidst opdateret 1.maj 1998
Her er det så, specialearkivet. Alle 1109 specialer skrevet her ved Historisk Institut, fra
1970 og til nu. Det tilrådes kraftigt at bruge browserens søgefunktion til at finde det man leder efter, da dette dokument er MEGET stort.
Netscape Navigator og Communicator: tryk CTRL+F Internet Explorer: tryk CTRL+B
1
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Abrahamsen, Mona Majgaard og Jette Toftdal Pedersen De små i samfundet - arbejderbørnene. En beskrivelse af arbejderbørns opvækstvilkår i en stor dansk provinsby i perioden ca. 1870-1900, belyst ved emnerne: Hjemmet, skolen, arbejdet og sundheden. Specielt med henblik på forholdene i Randers.
1983 Kan lånes 2 bd.
2
19.-20. årh. Norden Pol. Hist.
Ahlefeldt-Laurvig, Henrik De skandinaviske landes indtræden i Folkeforbundet med særligt henblik på de sikkerhedspolitiske aspekter.
1974 Kan ikke lånes
3 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Ahlmann-Lorentzen, Knud Tysk overhøjhed i Danmark i perioden 931-983, belyst ud fra de tyske skriftlige kilder.
1983 Kan ikke lånes
4
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Ahrenfeldt, Ole Juel Den offentlige fattigforsorg i Danmark 1842-1891. Dens praktiske udførelse i nogle sogne omkring Århus.
1981 Kan lånes
5
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Albertsen, Annette Brøgger Arbejdsløshedslovgivningen i Danmark 1897-1932.
1978 Kan lånes
6 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Ambrosius, Inge Mellem Vikingetid og Valdemarstid. En analyse af den videnskabelige debat om
1 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
centralmagtens fremvækst i Danmark indtil år 1170.
1980 Kan lånes
7
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Amstrup, Inge M.
Tatere i Vestjylland ca. 1850-1910. Træk af en minoritetsgruppes forhold til lokalsamfundet.
1984 Kan lånes
8
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Andersen, Agnete Holst McCarthy og Republikanerne. Studier omkring forholdet mellem Joseph McCarthy og republikanerne i Senatet i tiden 1950-54 - baseret særligt på offentligt tilgængeligt materiale.
1984 Kan lånes
9 Nyere Tid Oversøisk/Danmark Pol. Hist.
Andersen, Anders Finn De danske Guldkystbesiddelser under kgl. styre 1754-1765. En undersøgelse af tidens dansk-afrikanske kontakter.
1987 Kan lånes
10
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Andersen, Charles Schalburgkorpset 1943-45. En undersøgelse af korpsets virke, med særligt henblik på den organisatoriske og politiske udvikling.
1985 Kan ikke lånes
11
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Andersen, Claus Højlund Landbrugspolitik og optimisme. - Optimisme, ekspansion og krise i dansk landbrug
1975-82 set i lyset af betænkningen om en fremtidig landbrugs politik nr. 795/1977.
1985 Kan ikke lånes
12
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Andersen, Erik Bach og Hans Munk Pedersen Foranstaltninger for unge arbejdsløse i Danmark 1933-40.
1981 Kan lånes
13 Middelalder Norden Kildekritik Andersen, Erik Langer Topografien i nordboernes østerbygd på Grønland. En vurdering af kildematerialet og en redegørelse for identifikationsmulighederne.
1973 Kan ikke lånes
14
2 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Andersen, Erik Vinther Det Radikale Venstre mellem Socialdemokratiet og Venstre 1964-66.
1974 Kan lånes
15
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Andersen, Ester Tre konservative avisers opfattelser af og holdninger til nationalsocialismen i Tyskland fra september 1930 til januar 1933.
1976 Kan ikke lånes
16
19.-20. årh. Danmark Rel. Hist./Bevæg. Hist.
Andersen, Finn Bær hverandres byrde... Studier i Diakonhøjskolens historie og virke 1920-1990.
1991 Kan ikke lånes 2 bind
17
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Andersen, Finn Gringoer og dagoer i USAs baggård. Studier omkring de lange linier i USAs relationer til Mellemamerika fra Monroe-doktrinen til Bush-administrationen
1989 Lånemulighed uvis Konferensopg.
97-1
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Andersen, Finn
U.S.A.'s relationer til Centralamerika i det 19. og 20. århundrede. En analyse af U.S.A.'s strategier: deres baggrund og evt. Fællestræk samt deres konsekvenser for udviklingen i Centralamerika med særligt henblik på Nicaragua.
1988 Lånemulighed uvis
18
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Andersen, Flemming Mølgaard Splittelsen af De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger i 1929.
1986 Kan lånes
19
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Andersen, Grethe og Kirsten Skov Jensen Leone, Valborg og de andre.... - Træk af tobaksarbejderkvinders dagligdag i mellemkrigstidens Horsens.
1985 Kan lånes
20
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Andersen, Henning Søby Danmarks udenrigspolitik fra Slaget på Reden i 1801 til englændernes bombardement af København 1807.
1988 Lånemulighed uvis Prisopg. 2 bd.
3 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
21 Middelalder Danmark Kult. Hist.
Andersen, Ingeborg Kvinden i vikingetiden.
1979 Kan lånes
22
19.-20. årh. Europa Social Hist.
Andersen, Irene Hellvik Migration og underudvikling: Syditalien 1951-1971.
1989 Kan lånes 2 bd.
23 Middelalder Europa Kult. Hist./Rel. Hist.
Andersen, Ivan Normann Den hellige Kolumban. Adelherskab og klosterideal i Merovingerringet.
1996 Kan ikke lånes
24
19.-20. årh. Norden Pol. Hist.
Andersen, Jens Peter Baggrunden for den grønlandske nyordning i 1908.
1979 Kan lånes
25
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Andersen, Jørgen Arberg Diskussionerne i PCI fra våbenstilstanden 8. september 1943 til dannelsen af Badoglio-CLN-regeringen 22. april 1944.
1980 Kan lånes
26
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Andersen, Jørgen Steen og Finn Grønbæk Den danske lærlingebevægelse i mellemkrigstiden.
1979 Kan lånes
27
19.-20. årh. Oversøisk Org. Hist.
Andersen, Karsten Freund Fagbevægelsen og den dominerende ideologi i USA. - Studier i forholdet mellem styrken i den dominerende ideologi i USA og fagbevægelsens relativt ringe gennemslagskraft i industrialismens gennembrudsperiode ca. 1866-1900.
1985 Kan lånes
28
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Andersen, Keld Lund Slumstormerbevægelsen i Danmark 1970-72 set på baggrund af ungdomsoprøret i
1960'erne.
1984 Kan lånes
29
4 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Andersen, Leo Folketingets behandling af skolestrukturen i tiden frem til vedtagelsen af folkeskoleloven af 1958.
u.å. Kan ikke lånes
30 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Andersen, Lis Busk Hovedtræk af dansk oksehandels vilkår i sidste halvdel af 16. århundrede.
1973 Kan ikke lånes 2 bd.
 31
9.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Andersen, Lisbeth.
En undersøgelse af den politiske justits og kommunistforfølgelsen i BRD 1949-56 med særligt henblik på forbuddet mod KPD i 1956, herunder en afklaring af begrebet "den frihedsdemokratiske grundorden".
1982 Kan lånes
32
19.-20. årh./Nyere Tid Europa Org. Hist.
Andersen, Nils Testrup Hovedlinjer i den engelske arbejderklasses organisatoriske udvikling, politisk og fagligt, under den 1. industrielle revolution (ca. 1780-1835).
1992 Kan lånes
33 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Andersen, Ole Selmer "Idealet eller hønsekolera". En undersøgelse af historiesynet hos Søren Mørch med henblik på vigtige historiografiske og ideologiske opfattelser bag "Den nye Danmarkshistorie".
1987 Kan ikke lånes
34
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Andersen, Per Den politiske struktur og reformbevægelsen i Nordirland 1969-1980.
1989 Kan lånes
35
19.-20. årh. Europa Kult. Hist.
Andersen, Per Thyge Sporten i Det Tredie Rige - organisation, mål og midler.
1981 Kan lånes
36
19.-20. årh. Danmark Org. Hist./Økon. Hist.
Andersen, Poul Eigil Industriforeningens historie.
1969 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsarkivet
5 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
37 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Andersen, Poul Højlund Underudvikling og kapital under udvikling. En teoretisk diskussion af den "historiske proces i periferien" med henblik på de nyere historisk-materialistiske teoridannelser herom.
1981 Kan lånes
38
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Andersen, Steen Skovgaard Aalborg-Fjerritslevbanen 1871-1904. En undersøgelse af Aalborg-Fjerritslevbanens etablering og drift fra 1871-1904, set på baggrund af de lokal- og landspolitiske forhold og beslutninger.
1984 Kan lånes
 39
9.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Andersen, Stig Kansas-Projektet og Louis Pio. En undersøgelse af udvandringsprojektets principielle og praktiske betydning for Pio og Det danske Socialdemokrati 1876
1877.
1984 Kan lånes
40 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Andersen, Thorkild Bach Træk af hestehandelens udvikling i Danmark i 16. århundrede i særlig grad baseret på udvalgte toldregnskaber fra Gottorp, Rendsborg og Ribe.
1975 Kan ikke lånes
41
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Andersen, Torben Løvenholm Fonden af 1947. En undersøgelse af hofjægermester V.O. Uttentals formål med Løvenholm Fonden og dennes faktiske udvikling.
1984 Kan lånes
42
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist./Kultur Hist./Sundhedshist.
Andersen, Ulrich Storgaard Opinionsdannelse og politisk påvirkning. Den organiserede modstand mod prostitutionslovgivningen 1874 til 1906.
1995 Kan lånes
43
19.-20. årh. Oversøisk Økon. Hist.
Andersen, Vagn Marquardt Den Dansk-Afrikanske Kolonipolitik i perioden 1792-1838, med særligt henblik på de stats og lokaldirigerede bestræbelser på at etablere et økonomisk bæredygtigt alternativ til slavehandelen, herunder hvilke konsekvenser dette fik for den lokale magtstruktur.
1979 Kan ikke lånes 2 bd.
6 of 147 23-09-98 01:13_ __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
44 Nyere Tid Danmark Pol. Hist.
Andersen, Aage Chr. III's rigsråd med særligt henblik på personkredsens sammensætning.
1971 Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-arkiv. 3 bd
 45
9.-20. årh. Europa Pol. Hist./Bevæg.Hist.
Andersen, Lone Tamstrup William Morris - marxist eller romantiker? En diskussion af William Morris' socialistiske idéer og deres betydning.
1994 Kan lånes
46 Antikken Hellas Andreasen, Marianne Udviklingen i grækernes syn på perserne fra perserkrigene til Alexander den Store.
1979 Kan ikke lånes 2 bd.
47 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Andreasen, Niels Jørgen Ejendomsfordelingen i Voer herred i det 16.-17. århundrede med særligt henblik på en rekonstruktion af fordelingen i 1536. - I undersøgelsen ønskes medtaget en afprøvning af mulighederne for at identificere de enkelte gårde i et udvalgt område perioden igennem.
1981 Kan lånes 2 bd.
48
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Andreasen, Tayo Lill.
Dansk Kvindesamfund i mellemkrigstiden med særligt henblik på den sexualpolitiske debat.
1988 Kan lånes
49 Nyere Tid/19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Andreassen, Karen Marie Jordfællesskabet og byernes udskiftning i Vendsyssel 1785-1805.
1976 Kan ikke lånes
50
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Andresen, Claus Aviser som samtidshistorisk kilde. En kvantitativ metodisk studie af Cuba-krisens behandling i dansk presse.
u.å. Kan lånes
51 Metodisk Enkeltforsker Historieteori Arbov, Jes Mellem ragnarok og verdensregering.
Arnold J. Toynbee og hans syn på menneskehedens nuværende position i historien.
7 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1995 Lånemulighed uvis
52
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Arnfast, Marie-Louise Nicaragua - Træk af historien bag en revolution.
1981 Kan lånes
53
19.-20. årh. Oversøisk Økon. Hist.
Asmussen, Jesper Bering Slavedemografi. St. Croix' Landdistrikter 1803-1848.
1983 Kan lånes
54 Tidløs/Metodisk Historieteori Astrup, Hanne Kjær og Anne Margrete Berg En kontrastering af metodiske og teoretiske elementer i R.M. Hartwells og E.J.
Hobsbawms historiske fremstillinger af den industrielle revolution i England, fra ca. 1780 ca. 1840.
1977 Kan lånes
55
19.-20. årh. Danmark Rel. Hist./Bevæg. Hist.
Axelsen, Lisbeth Vestergaard Det ene fornødne. Norslesvisk Indre Mission og Det gamle Budskab i grænselandet ca. 1880-1945.
1995 Lånemulighed uvis
56
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist./Social Hist.
Bach, Kirsten Den fysiske udformning af et århusiansk arbejderkvarter omkring århundredskiftet - en lokalhistorisk undersøgelse af boligbyggeriets udvikling og udvalgte arbejderes boligforhold.
1982 Kan lånes 2 bd.
57 Nyere Tid Danmark Social Hist.
Bach, Marie Godtfolk og fattigfolk i Køge i det 17. århundrede. Træk af levevilkår og dagligliv i tiden 1640-1700, med særligt henblik på at fastlægge det relative forhold mellem grupperne i det standsopdelte købstadsamfund.
1983 Kan lånes
58
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Bager, Christen Hansen.
Marstals skibe og deres ejere ca. 1870-1914.
1982 Kan lånes 2 bd.
59
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Baisgaard, Tove
8 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Det radikale Venstres sikkerhedspolitiske opfattelse 1949-1960 med særligt henblik på perioden fra 1957 til 1960.
1977 Kan lånes
60
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Bak, Anne-Grethe Tendenser i kvindernes beskæftigelsesforhold i Danmark i 1930'erne med udgangspunkt i hovedtræk af debatten omkring spørgsmålet.
1978 Kan ikke lånes
61
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Bak, Bjarne Lindberg Den politiske debat omkring valutacentralens etablering i 1931-32.
1972 Kan ikke lånes
62
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Bak, Inger Marie og Charlotte Hauberg Århus Lærerforening 1840-1990.
1989 Lånemulighed uvis Findes i trykt udgave 2 bd.
 63 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Balle, Søren Knud den Store. Udvalgte problemer vedrørende Knud den Stores regeringstid med særligt henblik på den kronologiske placering af visse skriftlige kilder.
1981 Kan lånes
64 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Balleby, Ole En redegørelse for og en vurdering af Fridrich Engels' militære og militærpolitiske forfatterskab.
u.å. Kan ikke lånes Findes ikke i HI-arkiv.
65
19.-20. årh. Oversøisk Kult. Hist.
Bang, Morten Kornerup Generalguvernør Lord William Bentinck's uddannelsesresolution (-reform) af 7/3 1835 vedrørende de uddannelsespolitiske mål i Indien (Bengalen) - en undersøgelse med særligt henblik på en belysning af samtidige idemæssige strømningers eventuelle indflydelse på denne resolution (reform).
1984 Kan ikke lånes
66
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Bang, Ole Modstandsbevægelsens udvikling i Midtjylland med særligt henblik på opbygningen af Region II.
1969 Kan ikke lånes
9 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
67
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Bangsmark, Ove DKP og den fagoppositionelle virksomhed i RFO ca. 1930.
1975 Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-arkiv.
68
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Barner, Kai Otto v.
Landarbejdernes levevilkår i perioden 1870-1910 med hovedvægten på daglejergruppen, illustreret ved løn-og ansættelsesforhold samt andre sociale forhold for daglejerne på Voergård, set i relation til godsets økonomi.
1986 Kan lånes
69 Nyere Tid Danmark Social Hist.
Barnsley, Peter Der ønskes en analyse af Clausholms bøndergods i 1700-tallet med henblik på godsets struktur, bønderned afgiftsforhold samt hoveriets omfang og rolle.
1989 Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-ark.
70
19.-20. årh. Europa Parti Hist.
Bartholomæussen, Birger Bjerregaard
En undersøgelse af de interne modsætninger i Partito Socialista Italiano, i perioden
1917-1921, med særligt henblik på grundlæggelsen af Partito Comunista d' Italia, januar 1921.
1981 Kan lånes
71
19.-20. årh. Norden Økon. Hist.
Bastholm, Jacob Den danske stats rolle i Grønlands økonomiske udvikling 1945-78.
1979 Kan ikke lånes 2 bd.
72
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Batzlaff, Villi og Lars Bluhme Larsen En analyse af baggrunden for Ch'ing-dynastiets fald.
1977 Kan lånes 2 bd.
73
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Bech, Ejnar Dansk jordpolitik fra 1957 til 1973 med særligt henblik på de europæiske markedsplaners betydning herfor.
1977 Kan lånes
74
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Bech, Poul Anker Sammenstødet mellem medlemmer af Det Militære Gendarmerikorps og befolkningen
10 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
på Brønders1ev Marked 1886. Dens baggrund, konsekvenser og politiske betydning.
1970 Kan ikke lånes
75 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Bech, Steffen Det Kongelige råd 1259-86.
En analyse af rådgiverkredsen under Erik Klipping.
1978 Kan ikke lånes
76 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Bech-Hansen, Jens Der ønskes en redegørelse for rigsrådets status, i relation til kongemagt og adel under Christian II, tillige med en vurdering af den politiske betydning af visse grupperinger inden for fortrinsvis den verdslige rigsrådsadel.
1982 Kan ikke lånes
77
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Becker-Christensen, Henrik Christian 8. og Skandinavismen. Den danske politiske Skandinavisme og regeringen
1839-1848.
1976 Kan ikke lånes Konferensopgave.
78 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Becker-Christensen, Henrik Dansk handelspolitik 1660 - 1701.
1974 Kan ikke lånes
79 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Becker-Christensen, Henrik De danske købstæders økonomiske udvikling og regeringens erhvervspolitik
1660-1750.
1977 Kan ikke lånes Konferensspeciale
80 Nyere Tid Oversøisk Pol. Hist.
Bejder, Peter Inka og Runa 1) i inkaniseringsprocessen. Et forsøg på en afklaring af hvilke interne fakt. d.v.s. organisatoriske, religiøse og milit. principper der var betydende for inkarigets ekspansion og sammenbrud.
1989 Lånemulighed uvis Er udgivet
81
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Bender, Henning En undersøgelse af lokalsamfundet i Salling 1865-1885 med særlig henblik på belysningen af grundtvigianismens gennembrud.
1993 Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-arkiv.
11 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
82
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Bendtsen, Nich og Gert Pedersen Fagbevægelse og effektivisering. En analyse af DSF's rationaliserings- og effektiviseringspolitik samt reaktionerne i arbejderklassen, med hovedvægten lagt på udviklingen fra 1945 til 1950.
1983 Kan lånes
83
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Benn, Ove Danmarks tilslutning til Atlantpagten 1949.
1978 Kan lånes
84
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Bentzen, Grethe Debatten om det Dansk-Vestindiske negerslaveri 1833-1848 med særligt henblik på de gennem tidsskriftpressen og stænderdebatterne udtrykte holdninger.
1976 Kan lånes 2 bd.
85
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Berg, Anne Margrete Omkring dansk kvindeforskning i 1970'erne. Ud fra en karakteristik af den nye kvindebevægelse i Danmark i 1970'erne, samt en beskrivelse af udvalgte aspekter af den seneste danske kvindeforskning ønskes en vurdering af, hvorledes kvindebevægelsens arbejdsform og nogle af dens paroler har påvirket denne forskning.
1979 Kan lånes
86 Tidløs/Metodisk Historieteori Berg, Anne Margrete. Se: Astrup, Hanne Kjær og Anne Margrete Berg. Nr.86 En kontrastering af metodiske og teoretiske elementer i R. M. Hartwells og E. J.
Hobsbawms historiske fremstillinger af den industrielle revolution i England fra ca. 1780 til ca. 1840.
1977 Kan lånes
87 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Berg, Karin Helene Betydningen af Christian IV's forordning af 7. april 1619 for Vejle købstad i tidsrummet
1619-50.
1973 Kan ikke lånes 2 bd.
88
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Berggren, Anders Juhl Børsoppositionen 1880-82.
u.å. Kan lånes
89
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
12 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Bertelsen, Lis Møller, Hilda Rømer Christensen, Kirsten Rolskov Floris og Lis Jönsson Ung pige i provinsen. En teoretisk og empirisk analyse af ufaglærte kvinders ungdomsliv i efterkrigstiden. Belyst ved interviews med syersker i Herningområdet.
1981 Kan ikke lånes
90 Middelalder Europa Pol. Hist.
Beyer, Jens Christian En vurdering af hollændernes og den nederlandske regerings holdning over for Christian II i landflygtighedsperioden, (1523-1531).
1981 Kan ikke lånes
91 Middelalder Europa Pol. Hist.
Bie, Helle Fordelingen af lokale byrder mellem bondebefolkningens grupper under Bygholm Gods ca. 1770-1800.
1971 Kan lånes Findes ikke i HI-arkiv.
92
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist./Social Hist.
Bildsøe, Niels Olav Venstres og Det konservative Folkepartis holdning til industrispørgsmålet under den økonomiske krise 1920-1922.
1985 Kan lånes
93 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Birk, Carl Kristian En kritisk redegørelse for udviklingen i den Marx'ske historieteori i perioden
1845-1875.
1984 Kan lånes
94 Nyere Tid Danmark Kult. Hist.
Birkelund, Merete En analyse af danske trolddomsprocesser (i 16. og 17. årh) på trykt materiale, suppleret med en kontrolundersøgelse på Århusområdets kilder.
1981 Kan lånes Findes trykt m. titlen: Troldkvinden og hendes anklagere. 1983
95
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Bisgaard, Lars Tjenesteideal og fromhedsideal. Studier i adelens tænkemåde i dansk Senmiddelalder.
1985 Kan lånes Findes trykt.
96
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Biza, Lars Christian, Benedikte Krebs Lange og Eva Katarina Lous På baggrund af kvindernes øgede erhvervsfrekvens i perioden 1950-70 analyseres diskussionen for og imod kvindernes udearbejde......
1982 Kan lånes 2 bd.
97
13 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Middelalder Norden Pol. Hist.
Bjergaard, Jakob Den Tyske Ordens besættelse af Gotland. En analyse af forholdet mellem Ordenen og de øvrige Østersømagter i tiden omkring oprettelsen af Kalmarunionen.
1978 Kan ikke lånes
98
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Bjerregaard, Jens Mexico 1810-1938. Nationens historie og den nationale ide i Mexico, med særligt henblik på tiden efter 1913.
1990 Kan lånes
99 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Bjerregård, Niels-Jacob Provinsbyernes Vestindienshandel - omfang og organisation. En undersøgelse af de danske provinsbyers handel på Dansk Vestindien i perioden 1777 til 1807 med særligt henblik på togterne fra de jyske, fynske og sjæ11andske provinsbyer samt rederne bag disse.
1986 Kan lånes
100
19.-20. årh. Oversøisk Social Hist.
Bjerreskov, Erling De politiske partier og socialpolitikken i Canada 1943-1945.
1975 Kan ikke lånes
101 Antikken Orienten Blæsild, Benno og Bodil Bruhn Magtens syndefald - Kunstens, arkitekturens og arbejdets oprindelse. En analyse af kunst-, arkitektur- og arbejdsbegrebets sammenhæng med agerbrugets oprindelse i neolitikum. Belyst ud fra et historisk perspektiv på det arkæologiske kildemateriale med henblik på at beskrive ændringen af magtstrukturerne ved overgangen til fødeproduktion i Mellemøsten ud fra to konkrete eksempler, Catal Hütük og Hacilar.
1984 Kan lånes
102
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Bodholdt, Jan USA's Vietnampolitik 1954-september 1964, med særligt henblik på relationerne mellem USA og Sydvietnam.
1976 Kan ikke lånes
103
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Bollesen, Ole Handelsstanden i Århus ca. 1870 - ca. 1914. En analyse af dens rekruttering, sociale lagdeling og erhvervsmæssige gruppering samt en redegørelse for handelsstandens placering i byen (økonomisk, politisk, kulturelt o.s.v.).
1975 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark. Prisopg.
14 of 147 23-09-98 01:13_ __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
104
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Bonde, Anders Forhandlingspolitiken fra udbruddet af den tysk-russiske krig 22. juni 1941 til Danmarks tiltrædelse af antikominternpagten 25. november 1941.
1981 Kan lånes
105
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Borup, Hans Christian Dansk landbrug i 1930'ernes krise, med særligt henblik på landbrugets og dets udøveres økonomi i årene 1929-36.
1983 Kan lånes
106.1 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Borup, Poul Westerby Kundskabens Træ er ikke Livets Træ - en redegørelse for Carl F. Bricka som menneske og historiker.
1980 Kan ikke lånes Opst. hos Leo Tandrup.
106.2
19.-20. årh. Oversøisk Social Hist.
Bove, Karsten, Martin Ejler Thomsen og Jens Aage Øland Peru 1968-76. Centrale aspekter af det peruvianske reformprojekt vurderet ud fra afhængighedsproblematikken.
1979 Kan lånes
107 Middelalder Norden Kildekritik Boye, Thorleif Der ønskes en analyse af Sturekrøniken med henblik på problemer omkring dens tilblivelse, tillige med en vurdering af den hidtidige forskning herom og gerne ledsaget af eksempler på krønikens anvendelse i svensk historieforskning i det 20. årh.
1975 Kan ikke lånes
108 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Bransholm, Lars En redegørelse for Århus spanske Kompagni i 1620'erne, med udgangspunkt i en analyse af det foreliggende regnskabsmateriale, suppleret med paralleller draget til de spanske kompagnier i Ribe og Aalborg.
1980 Kan ikke lånes
109
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Brase, Kay-Hermann , Jan Aagaard Ifversen, Lisbeth Møller, Henrik Slott Nielsen og Ole Puggaard Arbejdskamp og Organisering 1871-1899.
1979 Kan ikke lånes 2 bd.
110
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Braskhøj, John, Per Riis Ebbesen og Christian Hjorth Hansen
15 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Slagteriarbejdernes løn- og arbejdsforhold i Danmark efter 1945.
1978 Kan ikke lånes
111
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Bregnballe, Torben Polen mellem Teheran og Yalta. Det polske spørgsmål i det allierede diplomati på Teherankonferencen efteråret 1943 og indtil Mikolajczyks tilbagetræden november 1944 med særligt henblik på østgrænsen og regeringsspørgsmålet.
1976 Kan ikke lånes
112 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Breyen, Hanne Machiavellis politiske teori belyst ud fra værkerne "Il principe" og "Discorsi sopra sa prima deca di Tito Livio".
1975 Kan ikke lånes
113
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Breyen, Henrik Vestmagterne og demokratiet i Italien 1943-47. Oprettelsen og sikringen af et politisk og økonomisk, borgerligt liberalt system i Italien efter fascismen, med henblik på en belysning af englændernes og særligt amerikanernes rolle i forhold til de to folkelige hovedstrømninger omkring kommunisterne og de kristelige demokrater.
1979 Kan lånes
114 Nyere Tid Oversøisk Økon. Hist.
Brimnes, Niels.
Konstruktion og beherskelse af Indien. En analyse af den danske koloniadministration i Tranquebar 1787-1790 med særligt henblik på forvaltningen af retfærdighed og forsøgene på at skabe fremgang.
1991 Kan lånes
115
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Brinch, Benny Befolkningsudviklingen på Fur 1801-34 med særligt henblik på en vurdering af kildematerialet.
1973 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
116
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Brinch-Fischer, Søren Mikkel Pristalsregulering af lønnen på det private arbejdsmarked i dansk politik 1939-1963.
1981 Kan lånes
117
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Brinck-Jensen, Jan En Bygning rejses i Kalundborg - et lokalhistorisk formidlings-projekt om arbejderbevægelsens organisatoriske og bevidsthedsmæssige opkomst og fremmarch i Kalundborg ca. 1890-1916.
16 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1985 Kan lånes
118
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Broberg, Kai Sovjetunionens udenrigspolitik i Østersøområdet fra den tysk-sovjetiske ikke-angrebs pagt 23.8.1939 til udbruddet af den finsk-sovjetiske vinterkrig
30.11.1939.
1972 Kan ikke lånes
119 Antikken Orienten Bruhn, Bodil. Se: Blæsild, Benno og Bodil Bruhn. Nr. 101.
Magtens syndefald. - Kunstens, arkitekturens og arbejdets oprindelse. En analyse af kunst-, arkitektur- og arbejdsbegrebets sammenhæng med agerbrugets oprindelse i neolitikum. Belyst ud fra et historisk perspektiv på det arkæologiske kildemateriale med henblik på at beskrive ændringen af magtstrukturene ved overgangen til fødeproduktion i Mellemøsten ud fra to konkrete eksempler, Catal Hüyük og Hacilar.
1984 Kan lånes
120 Middelalder Danmark Rel. Hist.
Bruun, Carsten T.
Skriftemålet i Danmark fra senmiddelalderen og frem til kirkeordonansen 1539.
1988 Kan lånes
121
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Bruun, Marianne Groth De danske husmoderforeninger 1920-40. En analyse af foreningsarbejdets betydning for den sociale opdragelse af kvinder.
1980 Kan lånes
122 Middelalder Danmark Kildekritik Brücker-Kristensen, Søren Jellingmonumenterne - en analyse af den videnskabelige diskussion omkring Jellingmonumenterne med særligt henblik på tolkningen af indskriften på Den store Jellingsten.
1975 Kan lånes
123
9.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Brødsgaard, Svend Peter Tysklands deling. De allieredes overvejelser og forhandlinger under 2. Verdenskrig.
1994 Kan lånes
124
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Buch, Jorn De danske politiske partiers holdning til et udvidet nordisk økonomisk samarbejde
1968-70.
1973 Kan ikke lånes
17 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
125
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Buksti, Søren Sømændenes Forbunds udvikling i årene 1965-74, med særligt henblik på de indre fagpolitiske stridigheder i forbundet.
1975 Kan lånes
126
19.-20. årh. Danmark Rel. Hist.
Bundsgaard, Inge.
Grundtvigianismen og Indre Mission på Koldingegnen ca. 1880-1914.
1982 Kan lånes 2 bd.
127
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Burstein, Ron Indvandrersituationen i Danmark belyst ved indvandrerbørns aktiviteter i danske sportsklubber.
1987 Kan lånes
128 Nyere Tid Danmark Pol. Hist.
Busck, Steen Det holstenske ridderskab og udviklingen i Danmark og Hertugdømmerne 1522-1525.
1969 Kan ikke lånes
129
20. årh. Europa Po. Hist.
Brødsgaard, Svend Peter Tysklands deling. De allieredes overvejelser og forhandlinger under 2. Verdenskrig.
1994 Kan lånes Findes ikke i HI-arkiv.
130 Nyere Tid Danmark Kult. Hist.
Bøge, Flemming Hænderne over dynen.En analyse af den borgerlige onani-diskurs i Danmark i slutningen af 1700-tallet.
1987 Kan lånes
131 Metodisk Enkeltforsker Bøggild, Esben De norske fanter og Eilert Sundt.
1993 Kan lånes
132 Middelalder Norden Pol. Hist.
Bøgh, Anders Norge og Kalmarunionens krise 1434-42.
1971 Kan lånes Findes ikke i HI-ark.
18 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
133
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Bøgh, Vibeke K.
Danmarks forhold til Sovjetrusland 1917-1924 med særligt henblik på perioden
1920-1923.
u.å. Kan ikke lånes
134
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Böttzauw, Ole Action francaise med særligt henblik på dens ideologi og forhold til den økonomiske krise i 1930'erne.
1976 Kan ikke lånes
135
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Callesen, Lorenz Ungdomsøen - vision og virkelighed. Om ungdomskulturelle strømninger i nutidens Danmark set ud fra ungdomsprojektet sommeren 1985.
1986 Kan lånes
136
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Calundan, Hans Jørgen Bircherod Koreakrigen i dansk udenrigspolitik og politisk debat sommeren 1950.
1977 Kan lånes
137
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Cappeln, Eggert von Hartvig Frisch som kulturpolitiker og kulturhistoriker. En historiografisk analyse af Hartvig Frisch's "Europas Kulturhistorie" og en placering af værket som et led i et kulturpolitisk arbejde for at fremme realiseringen af en arbejderkultur i tyvernes Danmark.
1987 Kan lånes
138 Nyere Tid Europa Pol. Hist.
Cargnelli, Rudolf Elisabeth Bestandaufnahme der tiroler Bauernkriegszeit (um 1525), mit Hinblick und Rücksicht auf neueste Geschichtsquellen.
1983 Kan lånes
139
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Carlsen, Hans Jørgen Antisemitiske og fascistisk prægede grupper i Danmark 1917-1930.
1977 Kan lånes
 140 Middelalder Norden Økon. Hist.
Carstensen, Carl Heinsen Træk af Bergenkontorets og de østlandske faktoriers stilling i Norge i perioden
1483-1523.
19 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1972 Kan lånes 2 bd.
141
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Carstensen, Peter Langholz Urbaniseringsprocessen i Danmark ca. 1840-1900. En analyse af de demografiske og strukturelle ændringer bag urbaniseringsprocessen.
1987 Kan lånes
142
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Cederskjold, Ulla De danske provinsmuseers opkomst og udvikling eksemplificeret ved Djurslands Museum.
1989 Lånemulighed uvis
143 Nyere Tid Danmark Rel. Hist.
Christensen, Anemette Schottmann Administrationen af sognekirker i Thysyssel 1583-1677.
1973 Kan ikke lånes
144
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Christensen, Anne-Birte, Vibeke Benedicte Ebert, Lisbeth Katrine Nielsen, Marianne Nielsen og Eva Schmidt En undersøgelse af et gårdmandsmiljø i 1920'erne set på baggrund af gårdmandsstandens historie, og med særligt henblik på socialisationen af børn og unge.
1984 Kan ikke lånes
145 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Christensen, Bent Ole Der ønskes en analyse af lensbrevene under kong Hans' regering med særligt henblik på en vurdering af magtforholdet mellem konge og adel.
1974 Kan lånes
146 Antikken Rom Christensen, Bente Lukman De romerske slaveoprør i lyset af den nyere forskningsdebat om slaveriet i antikken.
1983 Kan lånes
147
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Christensen, Elisabeth Riber. Se: Mendizabal, Pernille og Elisabeth Christensen. Nr.
680.
Ulige regional udvikling, klassekamp og racekonflikt i USA. Baggrund og forudsætninger for de sorte protestbevægelser i efterkrigstidens Amerika.
1980 Kan lånes
148
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Christensen, Else Højbjerg og Bodil Meldgård Kjær.
20 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Arbejdernes levevilkår på Kalø gods i perioden 1870-1910, set på baggrund af en generel undersøgelse af landarbejdernes leveforhold.
1982 Kan lånes
149 Nyere Tid Danmark Kult. Hist.
Christensen, Else-Marie Den, som har elsket meget, den skal der tilgives meget. - En beretning om Thomasine Gyllenbourg med særligt henblik på intimsfæren.
1986 Kan ikke lånes
150
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Christensen, Flemming Steen Den amerikanske udenrigspolitik i 1969 - belyst ved Henry A. Kissingers udenrigspolitiske opfattelse.
1978 Kan lånes
151
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Christensen, Hanne Sole, Peter Deleuran, Peter Brinch Iversen og Kenneth Albæk Jensen En behandling af den politiske Vietnam-bevægelse i Danmark fra dens opkomst i
1964-65 til dens splittelse i 1972.
1980 Kan lånes
152
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Christensen, Hilda Rømer. Se: Bertelsen, Lis Møller og Hilda Rømer Christensen, Kirsten Rolskov Floris og Lis Jönsson. Nr. 89.
Ung pige i provinsen. En teoretisk og empirisk analyse af ufaglærte kvinders ungdomsliv i efterkrigstiden. Belyst ved interviews med syersker i Herningområdet.
1981 Kan ikke lånes
153
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Christensen, Ivan Ferdinand Kina i amerikansk udenrigspolitik under udenrigsminister George Marshall.
1986 Kan lånes
154
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Christensen, Jan Lindegaard, Jytte Johannsen, Poul Erik Porskjær Poulsen og Ingelis Toxvig Landsbykultur i Danmark. En kultur- og lokalhistorisk undersøgelse af to udvalgte landsbysamfund i de sidste hundrede år, deres historiske udvikling og aktuelle situation.
1984 Kan ikke lånes
155 Nyere Tid Oversøisk Social Hist.
Christensen, Jørgen Bach Kolonisamfundet på St. Croix i sidste halvdel af det 18. århundrede med særligt henblik på aristokratiet blandt plantageejerne.
21 of 147 23-09-98 01:13
__C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1978 Kan lånes
156 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Christensen, Jørn Valentin "Jeg vil redelighed". Om idealitetens betydning for virkeligheds-, historie- og videnskabssynet hos Troels Lund.
1983 Kan ikke lånes
157
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Christensen, Karen Bøgh Om uægte børns og plejebørns stilling i Danmark i slutningen af det 19. århundrede og i begyndelsen af det 20. med særligt henblik på lovgivningsændringerne.
1975 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
158
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Christensen, Karlo Gunnar Dansk fiskeriforening - dens forløbere og udvikling 1884-1914.
1976 Kan ikke lånes
159
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Christensen, Kirsten Glargaard Århus' kommunale Skolevæsen 1930-70.
1977 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
160 Nyere Tid Danmark Social Hist.
Christensen, Lars Chr.
En analyse af sydsjællandske fæsteforhold i tiden ca. 1646-1730, på grundlag af Sørbymagle Kirkebøger.
1983 Kan lånes
161
19.-20. årh. Danmark Rel. Hist.
Christensen, Lindy Steen Vækkelse og oplevelse. Et grundrids af nogle vækkelsesmønstre i Indre Mission i perioden ca. 1860-1920 - særligt med baggrund i serien "Hjemliv og trosliv".
1992 Kan lånes
162
19.-20. årh. Oversøisk Kult. Hist.
Christensen, Marie Smed De amerikanske okkupationsreformer i Japan 1945-1952, med særligt henblik på skoleog uddannelsesreformerne.
1982 Kan ikke lånes
163 Middelalder Europa Pol. Hist.
Christensen, Michael Victor Den engelske "Peasants revolt" med særligt henblik på begivenhederne i de sydlige landskaber.
22 of 147 23-09-98 01:13_ __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1979 Kan ikke lånes
164 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Christensen, Niels Bøggild En kvantitativ og kvalitativ vurdering af Kronens godserhvervelser under Valdemar IV, Atterdag.
1980 Kan lånes
165 Tidløs/Metodisk Historieteori Christensen, Niels Georg Bach Traditionskritik og realiseringsformer. En undersøgelse af forholdet mellem historie, historieskrivning og erfaring.
1978 Kan lånes 2 bd.
166 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Christensen, Niels Toft Den materielle baggrund for omlægningen af det feudale godssystem 1750-1807(1818), med henblik på at forklare godsejernes fordele.
1976 Kan ikke lånes
167
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Christensen, Per Østrumudvalget 1941-1943.
1982 Kan ikke lånes
168
19.-20. årh. Oversøisk Org. Hist.
Christensen, Rita og Leif Raun Magt og afmagt blandt organiserede amerikanske transport- og minearbejdere. En behandling af forholdet mellem fagforeningsdiktatur og medlemsdemokrati, samt konsekvenserne heraf for medlemmerne i International Brotherhood of Teamsters og United Mine Workers of America, med hovedvægten på perioden fra efterkrigstiden til 1970'erne.
1982 Kan lånes
169
19.-20. årh. Europa Økon. Hist.
Christensen, Steffen Bruun Borgerkrigens baggrund i det spanske landbrugs udvikling siden omkring år 1800.
1978 Kan lånes
170
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist./Kult. Hist.
Christensen, Søren Bitsch Købmand og teglværksejer Lars Rasmussen på Samsø 1840-1900
1995 Lånemulighed uvis
171.1
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Christensen, Thomas Christian Kragh
23 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Socialdemokratiets folkeskolepolitik i mellemkrigstiden. En undersøgelse af den socialdemokratiske rigsdagsgruppes skolepolitiske arbejde for en folkeskolereform.
1984 Kan lånes
171.2 Nyere Tid Danmark Kult. Hist.
Christiansen, Carl Otto "Ære og Brød". Den unge Christen Prams forsøg på at forbinde sit borgerlige liv med sine forfatterdrømme.
1988 Kan ikke lånes
172 Antikken Rom Christiansen, Hanne Roms forhold til Makedonien i perioden fra 1. makedonske krig til slaget ved Pydna.
1971 Kan lånes
173
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Christiansen, Hanne Sandahl og Susanne Geisler "Værdige Jomfruer og trængende Enker". En analyse af den private forsorg som patriarkalsk forsørgelsessystem for kvinder i Horsens 1870-1895.
1982 Kan lånes 2 bd.
174
19.-20. årh. Oversøisk Presse Hist./Pol. Hist.
Christiansen, Karl Vilhelm Den begyndende Kennedy-myte 1958-64, set gennem fire udvalgte tidsskrifter
1974 Lånemulighed uvis
175
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Christiansen, Knud Georg Bisgaard Udviklingen i historieundervisningen i den lærde skole og gymnasiet 1870-1914.
1979 Kan lånes
176
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Christiansen, Mette Bryndym Storbritanniens politik i Mellemøsten.
1997 Kan lånes
177 Nyere Tid Danmark Social Hist.
Christiansen, Svend-Erik En demografisk analyse af Tversted sogn 1688-1814.
1992 Kan lånes
178
19.-20. årh. Oversøisk Økon. Hist.
Christoffanini, Pablo Rolando Rentierer eller kapitalister? De historiske rødder til den heterogene kapitalistiske udvikling i Chile. Studier i Chiles sociale og økonomiske historie 1880-1930.
24 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1984 Kan lånes
179
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Christoffersen, Asbjørn Husmændene og landboreformerne. En historisk materialistisk analyse af det danske landbosamfund mellem feudalisme og kapitalisme, med særligt henblik på husmandsklassens vilkår og rolle i overgansproblematikken.
1982 Kan lånes
180 Nyere Tid Norden Økon. Hist.
Christoffersen, Helge Kommissionerne af 1785 og 1787 og den islandske handel.
1973 Lånemulighed uvis Opst. Erhversark.
181
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Clausager, Jørgen P.
Industrialiseringsprocessen i Horsens. En vurdering af kildematerialet og et forsøg på at konstatere og tidsfæste et muligt industrielt gennembrud.
1974 Kan lånes Opst. Erhverssark.
182
19.-20. årh. Norden Økon. Hist.
Clausen, Anker Fåreskabssygen og "Islands opkomst". En beskrivelse af udvalgte aspekter af den erhvervsmæssige udvikling på Island, især i årtierne efter det 19. århundredes midte, navnlig med henblik på fåreskabssygdommens forløb og betydning 1856-77 samt for den danske Rigsdags holdning hertil.
1985 Kan ikke lånes
183 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Clausen, Sven Dansk kolonipolitik i Asien under Chr. IV og Frederik III.
1982 Lånemulighed uvis Prisopgave
184 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Clausen, Sven Hovedlinier i Det 1. ostindiske Kompagnis historie 1616-1650, specielt med henblik på mellemhandelen i Asien.
1981 Kan lånes
185
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Copsø, Søren Den danske skolegymnastiks udvikling 1884-1913.
1983 Kan ikke lånes
186
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
25 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Cordes, Peter Den danske dagspresses vurdering af Folkeforbundet i forbindelse med Abessinienkrigen 1935-36.
1972 Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-arkiv.
 187
9.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Cordes, Steffen Forestillingerne i ledende danske politiske kredse om eventuel afbrydelse af forhandlingspolitikken 1941-43.
1990 Kan lånes
188 Nyere Tid Danmark Kult. Hist.
Dahl, Rasmus Pligten til sundhed. En undersøgelse af den populære sundheds-diskurs i Danmark
1530-1800.
1987 Kan lånes
189
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Dalsgaard, Jens Jørgen Den homoseksuelle sædelighedsskandale i København 1906-07. Studier omkring ændringer i de seksuelle normbegreber, set på baggrund af de samfundsmæssige forudsætninger, og med inddragelse af mentalitets- og bevidsthedshistoriske aspekter.
1984 Kan ikke lånes
97-2
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Dalsgaard, Søren Erobringen af den Argentinske pampas. Alsina-Roca-kontroversen i 1870'erne.
1997 Kan lånes
190
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Damkjer, Orla Kurt Olesen Den indre udvikling i Angola fra kuppet i Portugal i april 1974.
1983 Kan ikke lånes Konferensspeciale
191 Nyere Tid Danmark Pol. Hist.
Damkjer, Orla Kurt Olesen Der ønskes en analyse af administration og regnskabspraksis i danske len i tidsperioden, der fører frem til 1660.
1980 Kan lånes Prisopg. bedømt som speciale.
192 Middelalder Europa Pol. Hist.
Damsgaard, Reimar Schütt Baggrunden til angrebet på Konstantinopel i 1204 med særligt henblik på en analyse af de i forskningen dertil knyttede forklaringsmodeller.
1979 Kan lånes
26 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
193
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Daneved, Ole Jørgensen En sund sjæl i et sundt legeme. Gymnastik- og skyttesagen i Danmark 1884-1905 med særligt henblik på de politiske og sociale aspekter.
1978 Kan lånes
194
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Danielsen, Hanne-Luise og Niels Henrik Helms.
Den politiske udvikling i det postkoloniale Indien, med særligt henblik på INC og den skærpede undtagelsestilstand 1975-77.
1983 Kan lånes
195 Middelalder Europa Kildekritik Danielsen, Karl-Erik En kildekritisk analyse af Annales Casinenses og debatten omkring den.
1971 Kan lånes
196
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Danielsen, Niels-Birger Indiens 2. 5-årsplan og de politiske hovedkræfter bag den.
1987 Kan lånes
197
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Davidsen, Lars Uhrenholt Befolkningssammensætningen i udvalgte gader og boligblokke i to århusianske arbejderkvarterer 1880-1901, med særligt henblik på vandringerne.
1990 Lånemulighed uvis 4 bd.
198
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Deleuran, Peter. Se: Christensen, Hanne Sole, Peter Deleuran, Peter Brinch Iversen og Kenneth Albæk Jensen. Nr. 151.
En behandling af den politiske Vietnam-bevægelse i Danmark fra dens opkomst i
1964-65 til dens splittelse i 1972.
1980 Kan lånes
199
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Devantier, Steen og Visti N. Kristensen Brydninger i Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark i perioden
1969-77.
1982 Kan lånes
200 Nyere Tid Danmark Lokal Hist.
Dige, Lene Dronninglund sogn i 1700-tallet.
uoplyst Lånemulighed uvis
27 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
201
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Dollerup, Bent Debatten i 1890'erne omkring husmandslovgivningen.
1978 Kan lånes
202 Historieteori USA Dunn, Barbara Thus do our Wests wander the stage of history, shifting masks and searching for an author".
1996 Lånemulighed uvis Konferensafhandling
203
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Dyhrberg, Susanne Internationale relationer omkring den spanske borgerkrig.
1975 Lånemulighed uvis
204
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Ebbesen, Per Riis, se: Braskhøj, John, Per Riis Ebbesen og Christian Hjorth Hansen. Nr.
110.
Slagteriarbejdernes løn- og arbejdsforhold i Danmark efter 1945.
1978 Kan ikke lånes
205
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Ebert, Vibeke Benedicte. Se: Christensen, Anne-Birte, Vibeke Benedicte Ebert, Lisbeth Katrine Nielsen, Marianne Nielsen og Eva Schmidt. Nr. 144 En undersøgelse af et gårdmandsmiljø i 1920'erne set på baggrund af gårdmandsstandens historie, og med særligt henblik på socialisationen af børn og unge.
1984 Kan ikke lånes
206
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Egelund, Niels SPD over for Europahærsprojektet. Et studie i parlamentarisk opposition.
1971 Kan ikke lånes
207 Tidløs/Metodisk Historieteori Ellegaard, Jan Den vesttyske historieforsknings syn på Brünings kanslerperiode 1930-32.
1975 Kan ikke lånes
208
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Enemark, Jens Det Hollandske Socialdemokrati, Troelstra og 2. Internationale 1914-1918.
1979 Kan ikke lånes
209 Nyere Tid Oversøisk Økon. Hist.
28 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Enevoldsen, Hans Christian Calcuttas grundlæggelse. Det engelske East India Company's handel på Bengalen, 1683-1712.
1982 Kan ikke lånes
210
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Enevoldsen, Jes Oprindelsen til det "nye venstre" i Italien, med særligt henblik på "L'operaismo" Raniero Panzieri, Quaderni rossi, Mario Tronti og Classe operaia.
1981 Kan lånes
211
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Enevoldsen, Lars Jørgen Demokrati, regionalisme og småborgerskab i Katalonien. Studier i politik og offentlighedsformer særligt hos det republikanske småborgerskab i Barcelona under den første republik.
1985 Kan lånes
212 Nyere Tid Danmark Pol. Hist.
Engelund, Jens Ulrik Der ønskes en analyse af Mogens Gøyes privatøkonomiske position - tillige med en vurdering af hans administrative opgaver i statens tjeneste under kongerne Frederik I og Christian III.
1982 Kan ikke lånes
213 Nyere Tid Norden Pol. Hist.
Erichsen, Klaus Der ønskes en redegørelse for Christian II's forsøg på at etablere en handelspolitisk blokade af Sverige, i perioden frem til 1520, herunder en vurdering af den betydning den hollandsk- hanseatiske handelskonkurrence i Østersøområdet havde for denne intentions mulige gennemførelse.
1983 Kan ikke lånes
214
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Eriksen, Gerhardt Det radikale Venstres og dagbladet Politikens holdning til Danmarks sikkerhedspolitik
1948-49 med særligt henblik på tilslutningen til NATO.
1973 Kan lånes
215
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Eriksen, Lars H.
En undersøgelse over mæglings- og voldgiftstankens udvikling i Danmark ca.
1870-1910, således som den kom til udtryk hos arbejdsmarkedets parter, i den politiske debat og i lovgivningen.
1970 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark. Prisopg. OUC.
216
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
29 of 147 23-09-98 01:13_ __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Eriksen, Sidsel Kirken og Kroen. Træk af en stationsbys udvikling. Med særligt henblik på foreningernes betydning for Grindsteds kulturelle, sociale, politiske og økonomiske liv.
1985 Kan ikke lånes
217 Middelalder Norden Økon. Hist.
Falkenskov, Benno Lykkebjerg Problemer vedrørende den skandinaviske fjernhandel i perioden ca. år 600 til ca. 1000.
1973 Kan ikke lånes
218
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Farah, Elisabeth Dahlerup. Se: Schmidt, Johanne og Elisabeth Dahlerup Farah. Nr. 943.
Frederiksbjerg ca. 1870 - 1900. Tre aspekter af levevilkårene i et århusiansk arbejderkvarter: Befolkningssammensætningen, boligmiljøet samt løn- og arbejdsforholdene.
1981 Kan lånes 2 bd.
219
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Farbøl, Per Henrik Årsagerne til bygningen af Esbjerg havn i 1868.
1978 Kan lånes
220
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Ferdinand, Ida Frederikke og Bodil Thomsen Aspekter af arbejderbørns levevilkar i Vejle omkring ar 1900. En lokalhistorisk undersøgelse af arbejderfamilien, boligen, skolen og børnearbejdet i en større dansk provinsby.
1980 Kan lånes 3 bd. Trykt: Byens børn (1982)
221
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Fink, Jørgen Striden indenfor Det konservative Folkeparti mellem storindustri- og middelstandsfløj
1918-1920." u.å. Kan ikke lånes Opst. perm. hos forf.
97-3
19.-20. årh. Danmark Rel. Hist.
Fjallså, Annie Brødrene - studier i den færøske, kristne bevægelse, Brødrene, deres opkomst og tidlige virke til omkring Første verdenskrig.
1997 Lånemulighed uvis
222 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Flintholm, Michael Århus Stifts søhandelsforbindelser i 1730'erne, exemplificeret ved Horsens' og Ebeltofts toldregnskaber for 1733.
1982 Kan ikke lånes
30 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
223
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Floris, Kirsten Rolskov. Se: Bertelsen, Lis Møller, Hilda Rømer Christensen, Kirsten Rolskov Floris og Lis Jönsson. Nr. 89.
Ung pige i provinsen. En teoretisk og empirisk analyse af ufaglærte kvinders ungdomsliv i efterkrigstiden. Belyst ved interviews med syersker i Herning-området.
1981 Kan ikke lånes
224
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Fode, Henrik Patriotiske selskaber i første trediedel af det 19. årh. med særligt henblik på "Selskabet for Indelandsk Kunstflid" og dets virke for de første Industriudstillinger i København.
1972 Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-arkiv.
225
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Fode, Henrik Småskibsfarten på Århusbugten ca. 1865-1914.
1971 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
226
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Foldby, Erik En påvisning og vurdering af nogle væsentlige lokaliseringsfaktorer ved byudviklingen i Danmark i perioden 1840-1914. En teoretisk undersøgelse belyst ved empiriske eksempler fra Horsens og Holstebro.
1981 Kan lånes
 227
9.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Forman, Jens Christian Den internationale kommissions neutraliseringsforanstaltninger ved folkeafstemningen i Sønderjylland 1920.
1975 Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-arkiv. Er udgivet, men kan ikke fås i boghandelen. Findes dog på HI-bibl. systemgr. XIII-2.
228
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Fournais, Ole Antiskandinavismen i Danmark mellem de slesvigsk krige. En analyse af debatten om Skandinavismen med særligt henblik på den kritiske holdning hertil således som den i hovedsagen kom offentligt til udtryk i selvstændige bøger og småtryk om emnet.
1976 Kan lånes
229 Tidløs/Metodisk Historieteori
Fowler, Donald F.
Amerikas selvstændiggørelse. Forløb og fortolkninger. Historiografiske
31 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
analyseromkring fortolkninger af den Amerikanske Revolution og Forfatningen med særlig vægt på udvalgte historikere fra den Progressive retning og Konsensusskolen samt debatten mellem dem.
1987 Kan lånes
230
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Frandsen, Allan Leth Landsby og købstad 1830-1850. Bøndernes forbindelser med købstaden affødt af økonomi, administration og tilflytning.
1987 Lånemulighed uvis
231
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Frandsen, Allan Leth Dansk landbohistorie i første halvdel af det 19. århundrede.
1987 Kan lånes
232
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Frandsen, Steen Bo USA's Italienspolitik 1943-49, med særligt henblik på Italiens tilslutning til NAT0.
1983 Kan lånes
233 Middelalder Norden Økon. Hist.
Fredberg, Birger Birkas fjernhandel i vikingetiden.
1972 Kan lånes
234
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Fredens, Erik Julius Lange. Forskning og menneske.
1981 Kan ikke lånes Spec. er opst. hos Leo Tandrup.
 235
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Frederiksen, Anders P.
Det illegale KPD og dets antinazistiske aktiviteter 1941-1944.
1983 Kan lånes
236
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Frederiksen, Anne Elisabeth Kaastrup Arbejdererindringer som kilde. Teori og metode omkring indsamling og benyttelse af arbejdererindringer, eksemplificeret ved en vurdering af indsamlingen i Horsens 1980-82.
1983 Kan lånes
237
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Frederiksen, Inge Rysz Socialfascisme-Teorien i Komintern 1928-34, specielt med henblik på KPD.
32 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
1977 Kan lånes
238 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Frederiksen, John Spliid Der ønskes en redegørelse for Det Islandske Kompagni i årene fra 1620-60, med udgangspunkt i kompagniets bevarede regnskabsmateriale.
1982 Kan ikke lånes
239
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Fredholm, Aage Valgsamarbejdet mellem socialdemokratiet og Det radikale Venstre ved folketingsvalgene 1906-1909 og 1910.
1972 Kan lånes
240
19.-20. årh. Europa Kult. Hist.
Fritz, Torben og Ruth Wohlert Den Ungarske Jødelovgivning 1938-43.
1978 Kan lånes
241
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Fuglsang, Per Iran: Pahlaviregimet 1960-78, en historisk, materialistisk analyse af økonomiske, politiske og ideologiske statsinterventioner og klassemodsætninger frem til Shaens fald.
1983 Kan lånes
242
19.-20. årh. Oversøisk Parti Hist.
Funch, Søren Den konservative understrøm og bølgegang i USA. - Studier i kontinuitet og brudflader inden for den republikanske højrefløj 1932-1980, med særlig vægt på en afklaring omkring Reagans valgsejr 1980.
1986 Kan lånes
243
9.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Fynbo, Ulrik Kommunisterne og krigen. Danmarks Kommunistiske Partis formulerede opfattelse af krigsfaren og krigen fra Kominterns 7. Verdenskongres 1935 til den tyske besættelse af Danmark 9. april 1940.
1985 Kan lånes
244 Nyere Tid Oversøisk Økon. Hist.
Gade, Jens Nielsen Ole Bies virksomhed i Ostindien, med særligt henblik på hans aktiviteter som Kgl. Chef i Serampore.
1982 Kan lånes
245
33 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Gardner, Julia.
Kosan Crisplant: En fabrik i forandring. En teoretisk og empirisk begrundet analyse af den informationsteknologiske udvikling i Århus-virksomheden Kosan Crisplant.
1991 Kan lånes
246
19.-20. årh. Danmark Rel. Hist.
Geertsen, Anne En analyse af grundtvigianismen og dens institutioner med særligt henblik på socialismen og arbejderbevægelsen i 1880' og 90' erne.
1979 Kan lånes
247
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Geertsen, Kirsten Nogle sider af arbejderkvindernes arbejds- og levevilkår ca. 1914-24, set i sammenhæng med samfundets økonomiske struktur og almene udvikling.
1975 Kan ikke lånes
248
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Geisler, Susanne. Se: Christiansen, Hanne S. og Susanne Geisler. Nr. 173 "Værdige Jomfruer og trængende Enker". En analyse af den private forsorg som patriarkalsk forsørgelsessystem for kvinder i Horsens 1870-1895.
1982 Kan lånes 2 bd.
249 Middelalder Europa Pol. Hist.
Gellert, Grete Polens forhold til Hussitterne ca. 1420-1434.
1966 Kan ikke lånes
250 Middelalder Europa Økon. Hist.
Gelting, Michael H.
Bymæssige bebyggelser i Bretagne omkring 1OOO-1350.
1973 Kan ikke lånes konferensopg. 2 bd.
251
19.-20. årh. Europa Social Hist.
Gelting, Michael H.
Borgerskab, lavadel og højadel i den kroatiske nationalbevægelse ca. 1830-1949.
u.å. Kan ikke lånes Findes ikke i HI-ark.
252
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Gerbild-Hansen, Arne Monopoler og disciplinering. En undersøgelse af kapitalen og klasser i Danmark
1930-70 med særligt henblik på forholdene inden for jernindustrien.
1986 Kan lånes
253
34 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Gjerløv, Anna-Birte En redegørelse for Helsingørs udvikling som handelsby fra ca. 1600 til 1660 set på baggrund af handelens almindelige udvikling i første halvdel af 17.
århundrede.
1978 Kan ikke lånes
254 Middelalder Europa Pol. Hist.
Gjermandsen, H.E.
Den skotske kongemagt under David II (1329-71).
1988 Kan lånes 2 bd.
255
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Glistrup, Anne-Marie Debatten om kvindefrigørelse i 1850-51. En strukturering og analyse af debatten omkring Mathilde Fibigers "Clara Raphaell" med henblik på dens belysning af kvindens stilling i Danmark i midten af det 19. århundrede.
1978 Kan lånes
256 Middelalder Danmark Økon. Hist.
Gorst-Rasmussen, Jesper En analyse af Roskildebispens jordebog med henblik på belysning af sider af agrarforholdene pa Sjælland i det 14. århundrede.
1978 Kan ikke lånes
257
19.-20. årh. Europa Kultur. Hist.
Grage, Gönke Das Schauspiel des Berliner Preussischen Staatstheaters in der NS-Zeit.
1993 Kan lånes
97-4
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Gram, Ole Juul Jord, Arbejde og Kapital. En redegørelse for bevægelsens oprindelse og den første tid.
U.å. Lånemulighed uvis
258 Nyere Tid Danmark Rel. Hist.
Grauenkjær, Eva Administrationen af sognekirkerne i Viborg stift ca. 1571-1672.
1973 Lånemulighed uvis 2 bd. Findes ikke i HI-arkiv.
259 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Graugaard, Esben Johannes Steenstrup. En historiografisk undersøgelse på baggrund af tidens videnskabsteoretiske debat og åndshistoriske udvikling.
1977 Lånemulighed uvis
35 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
260
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Gravesen, Bent Nørgard Socialdemokratiets strategiske opfattelse 1943-45.
1979 Kan lånes
261
19.-20. årh./Nyere Tid Oversøisk Pol. Hist.
Green-Pedersen, Merete Negerlovgivningen i Dansk Vestindien 1755-1848, spec. med henblik på den engelske slaveemancipations betydning.
1973 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
262
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Gregersen, Launy Den mexikanske indianerpolitik. En belysning af Instituto Nacional Indigenista's virke
1948-1976.
1984 Kan lånes
97-5 Nyere tid Danmark Pol./Kult. Hist.
Grejsen, Trine Trykkefriheden i Danmark 1789-1799 - med særligt henblik på P. A. Heibergs konfrontationer med statsmagten.
1997 Kan lånes
263 Nyere Tid Danmark Rel. Hist.
Grell, Ole Peter Der ønskes en analyse af reformationsbevægelsen i Malmø i årene 1527-1536 og så vidt muligt en vurdering af dens idehistoriske og sociale impulser anskuet på baggrund af tidens realhistoriske udvikling.
1976 Kan ikke lånes
264
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Greve, Kaj Husmandsforeningerne i landbrugsrådet (1932-1939).
1977 Kan ikke lånes
265
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Grimstrup, Jørgen Junker Marshallplanens tilblivelse som led i amerikansk udenrigspolitik, marts 1947 september 1947.
1981 Kan ikke lånes
266
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Grunnet, Hakon Kominterns enheds- og folkefrontspolitik. DKP 1935-45 som exempel.
1977 Kan lånes
36 of 147 23-09-98 01:13_ __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
267
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Græsborg, Kristian S.
Bøndernes og kapitalismens opkomst i Danmark.
1981 Kan lånes
268
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Grønbæk, Finn. Se: Andersen, Jørgen Steen og Finn Grønbæk. Nr. 26.
Den danske lærlingebevægelse i mellemkrigstiden.
1979 Kan lånes
269
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Grønbæk, Ole. Se: Mortensen, Morten og Ole Grønbæk. Nr. 696.
"..Til evig tid med venner i lys vi tale". Bevidsthedshistoriske studier omkring friskolelærernes selvforståelse og omverdensrelationer, med særligt henblik på et etisk og praktisk forpligtende venskabsbegreb, og med hovedvægten på 1880-erne.
1986 Kan lånes
270 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Guldbrandsen, Palle De Centralpolitiske Forsamlinger i Danmark og deres Udvikling i perioden 1252-1326.
1979 Kan lånes
271 Middelalder Europa Parti Hist.
Gustavussen, Esben Lind Den spanske Eurokommunisme og Moskva ca. 1956-1976.
1979 Kan lånes
272 Nyere Tid Danmark Rel. Hist.
Gørlitz, Kim. Se: Hoffmann, Ole. Nr. 357.
Djævleuddrivelse og bekendelsestvang i Danmark fra reformation til oplysningstid.
1986 Kan lånes
273
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Gaardsvig, Henning Det tyske mindretals grænsepolitik og organisatoriske opbygning 1920-1926.
1977 Kan ikke lånes
274
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Hagens, Anna-Maria En egn i bevægelse. En lokalhistorisk undersøgelse af grundtvigianismen og dens kulturelle gennemslagskraft som den fremtræder gennem uddannelsesmæssige, kirkelige og folkelige institutioner i Støvring by ca. 1885 til 1. verdenskrig.
1985 Kan lånes
275
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
37 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Hahn-Pedersen, Morten Mogens Glistrup og Fremskridtsbevægelsen 1971-73.
1980 Kan ikke lånes. Findes trykt som: Historien om et nul. Mogens Glistrup og Fremskridtsbevægelsen 1971-73. Odense 1981.
276 Tidløs/Metodisk Historieteori Halkier, Henrik. Se: Skaarup, Henning og Henrik Halkier. Nr. 962.
Feudalisme, absolutisme og revolution. Metodiske diskussioner om struktur og dynamik i den feudale produktionsmade og feudalt dominerede samfundsformationer, ud fra en konkret historisk undersøgelse af den franske samfundsformation, i perioden ca. 1400 til ca. 1830.
1983 Kan lånes 2 bd.
277 Antikken Hellas Hallager, Erik Det senminoiske Kreta. Øens politiske struktur og økonomiske betydning i perioden, ca.
1500-1150 f.Kr.
1977 Kan ikke lånes Licentiatprojekt.
278 Antikken Hellas Hallager, Erik En kritisk redegørelse for Knossos-paladsets kronologi i senminoisk tid, med særligt henblik på L. R. Palmers teorier og resultater.
1971 Kan ikke lånes 2 bd.
279
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Halmind, Karen De interne forhold i bondevennepartiet i det danske folketing 1850-1854.
1970 Kan ikke lånes
280
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Hamann, Poul Erik Matrikelnummer 989-Århus Bygrunde, Sjællandsgade 12. En købstadejendoms- og dens beboeres historie 1857-1911. En lokalhistorisk undersøgelse, der med udgangspunkt i utrykt kildemateriale i Rigsarkivet, Landsarkivet i Viborg, Erhvervsarkivet i Århus m.m., og under inddragelse af den generelle befolkningsmæssige udvikling i Århus i perioden 1840-1911, skildrer socialhistoriske aspekter af arbejderboligen og dens beboere i perioden 1857-1911.
1984 Kan ikke lånes
281 Middelalder Danmark Rel. Hist.
Hansen, Annette Valdemar Atterdags kirkepolitik 1355-75.
1980 Kan lånes
282
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
38 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Hansen, Bent Forholdet mellem Det radikale Venstre og Socialdemokratiet 1926-29 med henblik på regeringsdannelsen i 1929.
1974 Kan lånes
283
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Hansen, Birgitte Bloch og Ulla Bendix Hansen Landarbejderklassen i Danmark 1890-1914. En undersøgelse af klassens struktur, omfang og materielle vilkår, med henblik på den organisatoriske udvikling.
1978 Kan lånes
284
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Hansen, Bo En undersøgelse af de danske landarbejderes løn- og indkomstforhold samt arbejds- og boligforhold, i perioden ca. 1945 til ca. 1960.
1984 Kan lånes
285
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Hansen, Christian Hjorth. Se: Braskhøj, John, Per Riis Ebbesen og Christian Hjorth Hansen. Nr. 110.
Slagteriarbejdernes løn- og arbejdsforhold i Danmark efter 1945.
1978 Kan ikke lånes
286
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Hansen, Ebbe Masseidræt, frihed, sundhed, kultur. En undersøgelse af arbejderidrætten i Danmark med særligt henblik på Dansk Arbejder Idrætsforbund i perioden 1929
1943.
1977 Kan lånes
287
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Hansen, Erik Prostitutionen i Århus 1878-1906.
1972 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
288
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Hansen, Finn Hauge Hovedorganisationerne og regeringens holdning til uroen pa arbejdsmarkedet 1918-19.
1977 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
289
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Hansen, Flemming Berner Den kommunale fattigforsorg i Randers 1890-1901.
1985 Kan lånes
290
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
39 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Hansen, Hans Syndikalismens rolle i den danske fagforeningsbevægelse.
1971 Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-arkiv.
291
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Hansen, Hans Karsten Den danske tørveproduktion under den tyske besættelse 1940-45.
1983 Kan ikke lånes
292
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Hansen, Hans Schultz Det nordslesvigske landbrug ca. 1880-1914 og dets betydning for den danske nationale bevægelse.
1984 Kan lånes Prisopg. 3 bd.
293
19.-20. årh. Oversøisk Org. Hist.
Hansen, Helle Vibeke Kvindelige kontoransatte i USA: arbejdsbetingelser og organisering i 1970'erne.
1980 Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-ark.
294
19.-20. årh. Oversøisk Social Hist.
Hansen, Inge Evald Den sociale uro på St. Croix 1915-16, specielt med henblik på den af David Hamilton Jackson ledede strejke i januar-februar 1916, og udvalgte danske avisers behandling heraf.
1981 Kan lånes
295
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Hansen, Inger Bruun Den private fattigforsorg i København ca. 1860-1875. En analyse af den sociale debat og den konkrete, private velgørenhed.
1980 Kan lånes 2 bd.
296
19.-20. årh. Oversøisk Økon. Hist.
Hansen, John Jespersgaard Debatten om produktionsområdebegrebet og overgangsproblematikken med henblik på Gunder Franks opfattelse af overgangen fra feudalisme til kapitalisme i Spansk Amerika.
1984 Kan lånes
297
19.-20. årh. Europa Parti Hist.
Hansen, Jørn, Ole Stryhn Jørgensen og Peter Sørensen Der ønskes en kritisk vurdering af kapitalismeforståelsen i det tyske socialdemokrati i perioden fra socialistlovenes ophævelse frem til dannelsen af Spartakusforbundet.
1976 Kan lånes
40 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
298 Nyere Tid/19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Hansen, Karin T. og Merete Quist Man kan altid kalde det kærlighed. Normer for valg af ægtefælle blandt de øvre sociale lag i Danmark 1550-1850.
1987 Kan lånes
299
19.-20. årh. Danmark Social Hist./Bevæg. Hist.
Hansen, Kim Nørgaard Den grønne bølge mellem samfundskritik og samfundsforandringer. Hovedlinier i miljøsagens udvikling fra 1960' erne til i dag i et globalt og dansk perspektiv.
1994 Kan lånes 2 bind
300
9.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Hansen, Lars Kaae Traditionelle og selvstændige træk i Woodrow Wilsons tidlige udenrigspolitiske tænkning. Studier omkring en primært økonomisk forstået udenrigspolitisk teori og forholdet mellem strategi og taktik i denne teori, fulgt op med udvalgte eksempler fra Wilsons senere udenrigspolitiske handlen.
1981 Kan lånes
301
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Hansen, Lars Kaae Den politiske Grundtvig - Analyser af N.F.S. Grundtvigs vej henimod en politisk teori i tiden 1800 til 1850.
1984 Kan lånes Konferensspeciale
302
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist./Kult. Hist.
Eugenik og Evolution. En analyse af den danske eugeniske bevægelses forhold til arvelighed og til Darwiins evolutionsteorier. 1859-1940.
1996 Lånemulighed uvis
303
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Hansen, Leif Nymark Fællesfryserierne i Danmark i 1940erne og 1950erne.
1993 ? 2 bind
304 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Hansen, Leif Thyge Rettergangsproceduren i det nørrejyske retsområde i perioden ca. 1241 til ca. 1450. En undersøgelse med særligt henblik på de såkaldte Thords Artikler.
1990 Kan lånes
305
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Hansen, Lene Mørk. Se: Møller, Pia R. og Lene Mørk Hansen "Gør din pligt og kræv din ret." Om husassistenters arbejdsforhold og levevilkår og om tvangssocialisering af unge kvinder til husarbejdet i byerne i Danmark fra
41 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
ca. 1930-1945.
1982 Kan lånes
306
19.-20. årh. Europa Bevæg. Hist.
Hansen, Lis. Se: Nielsen, Dorte Klintrup Bech og Lis Hansen. Nr. 719.
Borgere i bevægelse. En undersøgelse af udviklingen i de senere års borgerprotester i Vesttyskland, med særlig vægt på initiativer indenfor miljøområdet.
1983 Kan lånes
307
19.-20. årh. Oversøisk Bevæg. Hist.
Hansen, Maitreyi Sinha From Silence to articulation: Identity Construction of Women in COlonial Bengal (ca.
1870 to 1934)
1995 Kan lånes
308 Middelalder Norden Pol. Hist.
Hansen, Richard Høimann Jöns Bengtsson Oxenstierna - ærkebisp og politiker. Der ønskes en redegørelse for hans tidsepoke og en vurdering af kildematerialet med særligt henblik på
1457 og 1463-66.
1987 Kan ikke lånes
309 Nyere Tid Danmark Rel. Hist.
Hansen, Søren Dahlerup De danske klostres indplacering i lensadministrationen efter reformationen belyst gennem den senmiddelalderlige udvikling.
1979 Kan lånes Spec. perm.opst.Troels Dallerups kontor
310
19.-20. årh. Danmark Presse Hist.
Hansen, Søren Toft Jyllands-Posten mellem demokrati og diktatur.
Avisens konservative Folkeparti i 1930'erne
1995 Lånemulighed uvis
311 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Hansen, Tage Brovst En undersøgelse af Det Bargumske Handelsocietet med henblik på en detailanalyse af strukturen, omfanget og rentabiliteten af dets slavehandel.
1981 Kan ikke lånes
312
19.-20. årh. Europa Pol. Hist.
Hansen, Thomas Lenins og Stalins teoretiske positioner omkring de nationale spørgsmal på baggrund af striden med bund 1901-14.
1979 Kan lånes
313
42 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
19.-20. årh. Norden Social Hist.
Hansen, Torben og Torben Vous.
Den danske stats social- og boligpolitik i Grønland. En historisk analyse af den økonomiske udvikling i Grønland, som baggrund for en vurdering af det oprindelige forsørgelsessystems betydning efter 1782, samt boligpolitikkens udvikling og funktion, med særligt henblik på tiden efter 1950.
1980 Kan lånes
314
19.-20. årh. Danmark Sundhedshist.
Hansen, Tove Silkeborg Vandkuranstalt 1883-1942.
1993 Kan lånes
315
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Hansen, Ulla Bendix. Se: Hansen, Birgitte B. og Ulla B. Hansen. Nr. 283.
Landarbejderklassen i Danmark 1890-1914.
1978 Kan lånes
316 Nyere Tid/19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Harboe, Bjarne Fæsteforhold og hoveri på Palsgård 1750-1840.
1981 Kan lånes
317 Nyere Tid/19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Harders, Fritz Brasilien 1945-1964. Et forsøg på en økonomisk forklaring af militærkuppet 1/4 1964.
1977 Kan ikke lånes
318 Nyere Tid Danmark Økon. Hist.
Harders, Joan Profitmager eller forretningsmand? Den hollandskfødte storkøbmand Frederic de Conincks rolle i det danske samfund og hans betydning for den florissante periodes handel.
1985 Kan ikke lånes
319
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Harhoff, Flemming Erhvervslivet, bystyret og havnen - nogle aspekter af forholdet mellem erhvervslivet og bystyret med de forskellige havneudvidelser i Århus 1880-1920 som eksempler.
1983 Kan lånes
320
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Harsberg, Vibeke Tillisch og hans deltagelse i og indflydelse på administrationen af Slesvig, med særligt henblik på Nordslesvig 1849-51.
43 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
u.å. Lånemulighed uvis Findes ikke i HI-arkiv.
321
19.-20. årh. Europa Org. Hist.
Hasen, Paul Moberg The Political Development in Germany 1871-1924. Especially With Regard to_the German Matalworker's Union Within the Social Democratic Labor Movement 1918-1924.
1977 Kan lånes
322
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Hauberg, Charlotte og Inger Marie Bak Århus Lærerforening 1840-1990.
1989 Lånemulighed uvis Findes i trykt udgave. 2 bd.
323
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Haue, Harry Den flensborgske folkeskole i perioden 1864-76 med særligt henblik på de forandringer i elevernes og lærernes sociale situation, den gennemgik efter indførelsen af den preussiske lovgivning og administration.
1971 Kan ikke lånes
324 Tidløs/Metodisk Enkeltforsker Haugstrup, Henrik Udviklingstanken i A.D. Jørgensens historiesyn.
1974 Kan lånes
325 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Haugaard, Birthe Den danske kirkes stilling til kongemagten fra 1302 til 1360.
1970 Kan ikke lånes
326 Nyere Tid Norden Pol. Hist.
Hauschildt, Linda Kr. Erslevs these om styrkeforholdet mellem konge og adel i det 16. århundrede ønskes belyst gennem en undersøgelse af de norske lens bortforleningsvilkår
1536-96.
1980 Kan lånes Perm. opst hos Troels Dallerup. 2 bd
327 Middelalder Danmark Rel. Hist./Pol. Hist.
Havn, Bent Bispestolenes besættelse fra Bonifacius VIII til Urban V. En kanonistisk studie, med praksis belyst gennem de danske embedsbesættelser 1298-1370.
1975 Kan ikke lånes
328
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Hebor, Claus Reinholt
44 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Fattigforsørgelse i Fredericia i slutningen af det 19. århundrede.
1985 Kan lånes
329
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Hede, Niels Dansk udenrigspolitik 1945-1947. Den FN-baserede udenrigspolitik og forholdet til Storbritanien og Sovjet.
1993 Kan ikke lånes
330
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Hegnsvad, Jørgen Den danske industrikapitals udvikling 1918-1929 med særligt henblik på forholdet til statsmagten.
1977 Kan lånes
331
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Heide, Lars Palæstinakonflikten 1919-1949. En undersøgelse af de arabiske og zionistiske sider af Palæstinakrigen i 1947-1949 på baggrund af Palæstinakonflikten 1919
1947 med særligt henblik på det Palæstina-arabiske flygtningeproblems opståen.
1977 Kan lånes
332
19.-20. årh. Danmark Admin. Hist.
Helbo, Torben Kommuneinddelingsreformen 1970. Træk af forhandlingerne på centralt plan og i Skanderborg-området.
1981 Kan lånes
333
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Helin, Kirsten. Se: Mørch, Jesper og Kirsten Helin. Nr. 723.
Partido Socialista de Chile 1933-1973.
1979 Kan ikke lånes 3 bd.
334
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Helleberg, Sejr John Christmas Møller og Sønderjylland.
1979 Lånemulighed uvis
335
19.-20. årh. Danmark Parti Hist.
Helms, Dinna Den indre debat i Socialistisk Folkeparti mellem folketingsvalget i november 1966 og partiets sprængning i december 1967.
1972 Kan lånes
336
19.-20. årh. Oversøisk Pol. Hist.
Helms, Niels Henrik. Se: Danielsen, Hanne-Luise og Niels Henrik Helms
45 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Den politiske udvikling i det postkoloniale Indien, med særligt henblik på INC og den skærpede undtagelsestilstand 1975-77.
1983 Kan lånes
337
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Helms, Niels Jørgen En redegørelse for standsproblematikken i skolereformerne i Danmark 1799-1810 med særligt henblik på lovgivningsarbejdet og synspunkter i litteraturen.
1971 Kan lånes
338
19.-20. årh. Europa Kult. Hist.
Henningsen, Lars Peasants into Frenchmen eller La Republique au village. En diskussion af Maurice Agulhons og Eugen Webers teser om udviklingen af den franske bondebefolknings politiske kultur i det 19. århundrede.
1985 Kan lånes
339 Nyere Tid Oversøisk Kult. Hist.
Henriksen, Marianne S.
Aztekere og spaniere. Spanske opfattelser af ætekerne i 1500-tallet, belyst ved Hernan Cortés og Bernardin de Sahagún.
1992 Kan lånes
 349 Nyere tid Danmark Pol. Hist.
Henriksen, Ole Bernt Allernaadigste advertissement En undersøgelse af omstændighederne omkring Peder Schumacher Griffenfelds fald i marts 1676 uoplyst uoplyst
350
19.-20. årh. Europa Org. Hist.
Henriksen, Poul Erik Korporativismen i Weimarrepublikken mellem revolution og stabilitet. En analyse af forholdet mellem statsmagt og interesseorganisationer i Tyskland 1918
1924.
1984 Kan ikke lånes
351
19.-20. årh. Europa Bevæg. Hist.
Hermansen, Poul Oswald Mosley og britisk fascisme: En redegørelse for " The British Union of Fascists " som politisk bevægelse i teori og praksis i perioden 1932-1940.
1981 Kan lånes
352 Nyere Tid Danmark Pol. Hist.
Hertzum, Elisabeth Roskildebispernes forleningspraksis i senmiddelalderen.
u.å. Kan ikke lånes 2 bd.
46 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
353 Middelalder/Nyere Tid Danmark Lok. Hist.
Hestbæk, Hanne Vedel Udvalgte lokalhistoriske studier vedrørende Hids herred fra ældste tider til år 1586.
1978 Kan lånes
354 Nyere Tid Danmark Kult. Hist.
Hindsted, Leif Folkesundhed og oplysning. Studier omkring befolkning og sundhedsforhold i den populærmedicinske diskurs overfor offentlighed og statsmagt i Danmark ca.
1750-1810.
1987 Kan lånes
355
19.-20. årh. Danmark Pol. Hist.
Hinrup, Hans Jørgen De fremmede tropper i Danmark i 1808. Aalborg, Randers og Århus amter.
u.å. Kan lånes
356 Middelalder Norden Pol. Hist.
Hoberg, Solveig Med udgangspunkt i en redegørelse for interregnet 1481-83, og tilbageblik til dele af Christian I's regeringstid, ønskes en vurdering af væsentlige træk i forholdet mellem den dansk-norske konge og det norske rigsrad 1481-89.
1985 Kan ikke lånes
357 Nyere Tid Danmark Rel. Hist.
Hoffmann, Ole og Kim Gørlitz Djævleuddrivelse og bekendelsestvang i Danmark fra reformation til oplysningstid. Et videnshistorisk perspektiv anlagt på skiftende sandhedsopfattelser fortrinsvis i den officielle teologiske diskurs.
1986 Kan lånes
358 Middelalder Danmark Social Hist.
Hofmeister, Erik Nogle hovedaspekter af selvejerbøndernes sociale position i dansk senmiddelalder.
1982 Kan lånes
359
19.-20. årh. Norden Kult. Hist.
Hollesen, Jens Skolepolitik i det moderne Grønland. En undersøgelse af den skolepolitiske udvikling i Grønland 1945 -1967, set i lyset af generelle forhold og gruppespecifikke interesser.
1985 Kan lånes
360
19.-20. årh. Danmark Org. Hist.
Hollmann, Dorthe Marina
47 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Brandts klædefabrik i Odense 1869-1940. Arbejdsforhold og organisering.
1989 Kan lånes
361 Middelalder Danmark Økon. Hist.
Holm, Anders Christian En redegørelse for lavslovningens faglige indhold og lavenes faglige virkefelter med henblik på en vurdering af håndværkets indplacering i den købstadøkonomiske lovgivning i tiden ca. 1400 til begyndelsen af 1500-tallet.
1978 Kan lånes
362
19.-20. årh. Danmark Social Hist.
Holm, Jens og Kurt Jeppesen Det højere borgerskab i Aalborg ca. 1861-1913.
1976 Lånemulighed uvis Opst. Erhvervsark.
363
19.-20. årh. Danmark Bevæg. Hist.
Holm, Lars. Se: Thomsen, Kirsten og Lars Holm. Nr. 1049.
Syndikalismens udvikling og gennemslag i den danske arbejderbevægelse 1914-1920.
1979 Kan lånes
364
19.-20. årh. Danmark Kult. Hist.
Holm, Maren Nørgaard Tilblivelsen af folkeskoleloven af 1975 fra 9-punktsprogrammet 1969 til lovens vedtagelse 1975, med særligt henblik på partiers og organisationers holdning.
1982 Kan ikke lånes
365 Middelalder Norden Pol. Hist.
Holm, Stig Der ønskes en vurdering af væsentlige begivenheder og nogle centrale partigrupperinger i Sverige med henblik på forholdet til Christian I i perioden 1465-77.
1974 Kan ikke lånes
366
19.-20. årh. Danmark Økon. Hist.
Holm, Søren Skattereformen af 1967. En gennemgang af de politiske forhandlinger om moms, kildeskat og skattefradragsregel med hovedvægten på perioden maj 1965 til marts 1967.
1980 Kan lånes
367 Middelalder Danmark Pol. Hist.
Holmager, Marion Rostockberetningen. Udvalgte problemer i Valdemar Atterdags udenrigspolitik i perioden 1343-1355 med henblik på en analyse af den s.k. Rostockberetning.
1978 Kan ikke lånes
368 Middelalder Danmark Pol. Hist.
48 of 147 23-09-98 01:13 __C:\Hisweb\specialeb_ark.htm http://www.hum.aau.dk/dk/historie/lokal/specark.htm
Holmgaard, Hans Peter Det danske lensvæsen under Christian II, med særligt henblik på den traditionelle opfattelse af kongens forhold til aristokratiet.
1985 Kan ikke lånes
369 Nyere Tid Europa Social Hist.
Horstbøll, Henrik og Peter Weigelt Frihed, ulighed og borgerJkab. En undersøgelse af det borgerlige samfund og dets civilisationsteori i Frankrig og Scotland i det 18. århundrede.
1980 Kan lånes 2 bd.
 
   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk