Vejlby sogn
Forside ] Op ]

 
Vejlby sogn

 [Nedergaard: Sogne og præstehistorie. Fyns Stift, s. 315ff.]
 

Vejlby sogn, 2282 ha, mellem Lillebælt og Båring Vig, ret bakket, sand- og lermuldet jord, en del mose, lidt. Byerne: Vejlby med missionshus, Kustrup, Avlby, Stavrby og Røjle.

Strib-Røjleskov udskiltes 1918, indtil da var pastoratet meget udstrakt og omfattede hele halvøen mellem Lillebælt og Båring vig med hovedoverfartsstedet til Jylland, dampfærgehavnen i Strib. I den tid der var 3 kirker var embedet meget besværligt.

 Vejlby er det sogn i Vends herred, hvor Indre Mission stærkest har fået rodfæste. Troslivet kan spores lang tid tilbage.
 Det stærke trosliv vakte ønsket om at få bygget et missionshus. I løbet af ganske kort tid var midlerne bragt til veje, og allerede 12. juni 1883 kunne Vilhelm Beck indvi Vejlby Missionshus, det første missionshus på Fyn. Troslivet voksede så stærkt, at man 1889 måtte udvi missionshuset, så det kunne rumme 500 mennesker.
 Den stærke vækkelse vakte også voldsom modstand. Man skrev i aviserne derom. Det stærkeste udslag af modstanden var en længere skrivelse, som en del mænd i sognet indsendte til biskop Monrad, som da var Middelfartkredsens folketingsmand med krav om intet mindre end at ministeriet "ad lovens vej skulle udvirke, at IM`s arbejde blev forbudt her i landet", men de IMfjendtlige Vejlbyfolk blev noget skuffede, da D.G. Monrad svarede med at udtrykke sin glæde over vækkelsen i sognet.
 IM blev i mange år ledet af lægfolk, særligt af de i sognet ansatte indremissionærer. Missionshuset var samlingspunktet, og der blev holdt mange samtalemøder, missionsmøder, møder for KFUM og K, søndagsskole og Ydremissionsmøder. Man bad om en ny vækkelse, og 1896-97 gik atter en vækkelse hen over sognet. Den begyndte i julen 1896 og selvom den ikke var så omfattende som vækkelsen 1883, blev c. 50 ny lagt til samfundet, og medlemstallet i de unges foreninger steg fra 20 til 70. Siden 1914 har der været IM`s præster i Vejlby. Provst Vibe Petersen fik kirkegangen sat meget op; han blev IM`s leder. Der var ikke større vækkelse, men en stilfærdig vækst. Krigen 1914-18 og den spanske syge bragte alvor over sindene. De unge sluttede stærkt op omkring kirke og missionshus, og flere gange holdt IM helliggørelsesmøde her. Det betød nyt liv i samfundet. En række gode medhjælpere bar arbejdet;
husmand Hans Larsen, Staurby
gårdejer Jørgen Nielsen, Staurby
bolsmand Svend Olsen, Vejlby Skov
førstelærer Nielsen, Vejlby

 Offerviljen var meget stor til IM`s og YM`s arbejde. Der blev bygget smukke missionshuse i Strib og Røjleskov, så sognet havde 3 missionshuse. Arbejdet forsattes på sammen linje under følgende præster M. Hansen og J.J. Skjødt
gårdejer A. Jeppesen og
gårdejer Emil Sørensen har været blandt de bærende i IM i de senere. IM præger det kirkelige liv. Der er gode, sunde forhold, men der trænges her, som andre steder til ny vækkelse..
 
NB: pastor Martin Hansens erindringer skal være på LAO.
 

   
   

 

 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk