Sognebåndsløsere fra Salling Herreds Provsti
Forside ] Op ]


Sognebåndsløsere fra Salling Herreds Provsti
 
Fortegnelse over de Menighedsmedlemmer, der have løst Sognebåndet i Henhold  til Lov af 4 April l855. Salling Herreds Provsti.LAO.
 

l856 Hans Christophersen, V. Skerninge til Brandt, Ollerup
l856 Husmand Peder Mogensen, V.Skerninge til Brandt, Ollerup
l856 Skræder Niels Hansen, Gestelev til Rambusch, kapellan i  Nr. Lyndelse.
l856 Mechanicus Simonsen, V.Skerninge til Brandt i Ollerup.  Vendte tilbage til provst Ramsing i novbr. l869.
l856 Karen Christensen, Vantinge til Birkedal i Ryslinge
l858 Smed og husmd. Hans Jacob Alsing med hustru og sviger forældre, Herringe til Birkedal i Ryslinge
l858 Ungkarl Hans Johansen, Herringe til Birkedal i Ryslinge
l858 Smedesvend Peder Hansen og hustru, V. Skerninge til Brandt  i Ollerup. Enken trådte tilbage i marts l873
l858 Gårdmand Rasmus Pedersen Møller og familie, V. Skerninge  til Brandt i Ollerup
l858 Gårdmand Hans Jørgensen, Herringe, til Birkedal i Ryslinge
l859 Bødker Hans Jørgensen med hustru og søn, Herringe til  Birkedal i Ryslinge
l859 Gårdmand Christen Pedersens datter Magdalene, Herringe til  Birkedal i Ryslinge
l859 Skræder Niels Hansen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
l859 Gårdmand Hans Nielsens datter Marie, Ulbølle til Brandt i  Ollerup
l859 Ungkarl Anders Hansen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
 (politikeren Anders Hansen Tange )
l859 Skræder Peder Pedersen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
l859 Tjenestekarl Knud Jacobsen, V. Skerninge til Brandt i  Ollerup
l859 Hørsvinger Peder Hansen og hustru, V.Skerninge til Brandt  i Ollerup
l859 Ungkarl Hans Bondesen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
l861 Gårdmand Niels Knudsens datter Mette Cathrine, Vantinge  til Birkedal i Ryslinge
l861 Gårdmand Hans Nielsen med familie, Ulbølle til Brandt i  Ollerup
l861 Snedker Jens Marqvardsen og hustru, V.Skerninge til Brandt  i Ollerup
l863 Husmand Anders Jensen med familie, Gestelev til Kofoed i  Sønder Nærå
l863 Husmand Rasmus Pedersen og hustru, Gestelev til Birkedal i  Ryslinge
l865 Husmand Lars Pedersen Bech med hustru og 3 børn, Gestelev  til Kofoed i Sønder Nærå
l867 Karen Pedersen, Heden til Kofoed i Sønder Nærå
l867 Maren Andersen, datter af gårdmand Anders Pedersen,     .
 Vester.Skerninge til Brandt i Ollerup
l867 Rasmus Rasmussen Skov, Ulbølle til Brandt i Ollerup
l867 Hans Pedersen, V.Skerninge til Brandt i Ollerup
l868 J. Olesen, friskolelærer med husstand, 3 personer, Her ringe til Birkedal i Ryslinge
l868 Gårdejer Hans Jørgensen med husstand, 10 personer, Her ringe til Birkedal i Ryslinge
l868 Husmand Hans Johansen med husstand, 4 personer, Herringe  til Birkedal i Ryslinge
l868 Smed Hans Jacob Alsing med husstand, 6 personer, Herringe,  til Birkedal i Ryslinge
l868 Aftægtsmand og bødker Hans Jørgensen, Herringe til  Birkedal i Ryslinge
l868 Husmand Hans Christian Rasmussen med husstand, 3 per soner,Herringe til Birkedal i Ryslinge
l868 Gårdmand Anders Tange med familie (kone og 2 børn),    Gestelev til Birkedal i Ryslinge
l868 Friskolelærer Hans Jakobsen, Palleshave, Gestelev sogn til  Birkedal i Ryslinge
l868 Husmand Rasmus Pedersen og kone, Gestelev til Birkedal i  Ryslinge
l868 Aftægtsmand Mads Nielsen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
l868 Husmand Hans Jørgensen og kone, Gestelev til Birkedal i  Ryslinge
l868 Ungkarl Hans Bondesen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
l868 Ungkarl Niels Andersen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
l868 Gårdmand Mads Nielsen med kone og 7 børn, Gestelev til  Birkedal i Ryslinge
l868 Ungkarl Niels Madsen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
l868 Gårdmand Christen Larsen med familie, Vantinge til  Birkedal i Ryslinge
l868 Tjenestekarl Anders Hansen, Vantinge til Birkedal i Rys    linge
l868 Gårdmand Hans Larsens sønner Lars Hansen og Søren Hansen  og datter Ane Marie Hansen, Vantinge til Birkedal i  Ryslinge
l868 Møllebestyrer H.P. Bentzen i Hattebæks Mølle, Jordløse til  Birkedal i Ryslinge
l869 Morten Rasmusssen Skov m. familie, Ulbølle til Brandt I  Ollerup
l869 Hansine Kirstine Madsen, Jordløse til Birkedal i Ryslinge
l869 væver i Guulfeldt Hans Christian Andersen m. familie,  Allested til Birkedal i Ryslinge
l869 Vævepige Marie Kirstine Hansen, Allested til Birkedal i  Ryslinge
l869 Tjenestepige Kirsten Lumholt, Vejle til Birkedal i Rys linge
l869 Tjenestepige Ane Lumholt, Vejle til Birkedal i Ryslinge
l869 Husmd. og væver Lars Jensen m. kone, V. Skerninge til  Brandt i Ollerup
l869 Husmand Niels Hansen med hustru, Ulbølle til Brandt i  Ollerup. Vendt tilbage l872
l869 L.J.Andersens enke med søn Jacob Knudsen, Hedengård til  pastor Clausen, Ryslinge
l869 Husmand Jens Nielsens datter Ane Jensen i Ståby, Broby  sogn til Birkedal i Ryslinge
l869 Maren Kirstine Rasmussen, Gestelev til Birkedal i Ryslinge
l870 Boelsmand Rasmus Nielsen og hustru, Gestelev til Clausen i  Ryslinge
l870 Ungkarl Hans Christian Pedersen Bek, Heden til Birkedal i  Ryslinge
l870 Jens Pedersen Bek, ungkarl, Heden, til Birkedal i Ryslinge
l870 Pigen Sidsel Jensen Lumholt, Heden til Birkedal i Ryslinge
l870 Ungkarl Hans Nielsen, Allested til Clausen i Ryslinge
l870 Tjenestekarl Rasmus Jørgensen, Espe til Birkedal i Rys linge
l870 Tjenestekarl Peder Christensen, Espe til Birkedal,Ryslinge l870 Gårdmand Lars Hansen, Espe til Birkedal i Ryslinge
l870 Ungkarl Jørgen Jørgensen, Vantinge til Clausen, Ryslinge
l870 Husmand Lars Pedersen og kone, Espe til Birkedal, Ryslinge
l871 Hansine Kristine Rasmussen, datter af gmd. Rasmus Knudsen,  Espe til Birkedal, Ryslinge
l871 Husmand og væver Jørgen Hansen på Palleshave Mark, Ges telev sogn til Birkedal, Ryslinge
l871 Bertel Frederik Hansen med hustru, Gestelev til Clausen,  Ryslinge
l871 Smed Hans Rasmussen med hustru, Vantinge til Clausen,  Ryslinge
l871 Peter Hansen Schmidt, Gestelev, til Clausen, Ryslinge
l871 Skolelærer Jensen og hustru, Vejle til Birkedal, Ryslinge
l871 Tjenestepige Karen Nielsen, Krarup, til Birkedal, Ryslinge
l871 Pigen Ane Hansen, Espe til Birkedal, Ryslinge
l872 Proprietær L.Petersen på Vejlegård med familie, Vejle til  Birkedal, Ryslinge
l872 Niels Madsens enke, Heden, til Clausen, Ryslinge
l872 Møllersvend Peder Christian Jørgensen, Jordløse til  Birkedal, Ryslinge
l872 Rasmus Hansen, hos gmd. Christen Larsen, Vantinge til  Birkedal, Ryslinge
l872 Tjenestepige Maren Kirstine Hansen, Espe til Birkedal,  Ryslinge
l872 Søren Jørgensen med hustru og børn, Gestelev til Clausen,  Ryslinge
l872 Gårdmand Kristen Larsen og hustru i Findinge, Espe sogn,  til Birkedal, Ryslinge
l872 Dannebrogsmand Niels Urbansen, Herringe til Clausen,  Ryslinge
l873 Friskolelærer Morten Markussen, Ulbølle til Brandt,   l873 Sara Pedersen, Espe til Clausen, Ryslinge
l873 Kristiane Larsen?, Vantinge til Clausen, Ryslinge
l873 Husmand Christian Pederen og hustru, Vantinge til Clausen,  Ryslinge
l873 Skomager Jens Jensen, Espe, til Clausen, Ryslinge
l873 Hans Hansen i Findinge, Espe til Clausen, Ryslinge
l873 Gårdmand Rasmus Jørgensen, Vantinge, til Birkedal, Rys linge
l873 Ane Marie Povlsen, Heden til Clausen, Ryslinge
l873 Gårdmand Hans Larsen, Vantinge til Clausen, Ryslinge
l873 Jørgen Hansen, Heden til Birkedal, Ryslinge
l873 Jens Andersen hos gårdmand Kresten Larsen, Espe til  Clausen, Ryslinge
l873 Tjenestepige Karen Kirstine Jensen, Espe til Clausen,  Ryslinge
l873 Tjenestepige Ane Dorthe Larsen, Espe til Clausen , Rys linge
l873 Aft. gårdmand Peder Rasmussens døtre Pernille Kirstine og  Hansine Pedersen, Espe til Birkedal, Ryslinge
l873 Sypige Karen Dorthe Frederiksen, Heden, til Clausen,  Ryslinge
l874 Tjenestekarl Mads Andersen i Findinge, Espe, til  Clausen,  Ryslinge
l874 Gårdmand Peder Hansen med søn Kristen og datter Abelone  Kathrine, Heden til Clausen, Ryslinge
l874 Smed Knud Rasmussen, Vantinge, til Clausen, Ryslinge
l874 Ungkarl Hans Nielsen , Heden til Birkedal, Ryslinge
l874 Hjulmand Niels Hansen og hustru , Gestelev til Birkedal,  Ryslinge
l874 Sypige Johanne Sofie Jørgensen, Herringe, til Birkedal,  Ryslinge
l874 Tjenestekarl Hans Pedersen, Espe til Birkedal, Ryslinge
l875 Anders Jørgen Hansen hos væver Hans Kristian Andersen i  Radby, ALlested til Birkedal, Ryslinge
l875 Husmand Jørgen Henriksen på Nr. Broby Mark, til Birkedal,  Ryslinge
l875 Ungkarl Peder Larsen Smed, Vantinge til Clausen, Ryslinge
l876 Friskolelærer Thomas Jørgensen Nørrelund, Håstrup til  Birkedal, Ryslinge
l876 Anders Hansen med hustru, Vantinge Mark til Birkedal,  Ryslinge
l876 Friskolelærer Hannibal Petersen V. Skerninge til Brandt,  Ollerup
l877 Niels Rasmussen og Karen Dorthea Rasmussen, Espe til  Birkedal, Ryslinge
l878 Husmand Niels Jensen på Palleshave Mark med familie,  Gestelev til Clausen i Nr. Lyndelse
l878 Husmand Søren Nielsen, Gestelev til Clausen, Nr. Lyndelse
l878 Husmand P. Knudsens enke, Gestelev, til Clausen, Nr.  Lyndelse
l878 Gårdejer Hans Peder Larsen, Espe til Birkedal, Ryslinge
l878 Husmand Rasmus Andersens enke Kirstine Poulsen, Gestelev,  til Clausen, Nr. Lyndelse
l879 Stationsforvalter J. Sørensens enke, Herringe til  Birkedal, Ryslinge

   
   

 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk