Kirkelig Håndbog 1927
Forside ] Op ]


Kirkelig Haandbog 1927
 
 Redaktion Paul Nedergaard
 

Fyns Stift

Odense Amt.
Odense Købstads Provsti.
Domkirken, Sct. Knuds kirke.
I.M. kreds.
Højskoleforening.
Odense Valgmenighed har kirke i sognet
4. C, 4 gr. 4 I.M. 3 soc.

Vor Frue kirke
I.M. smf.
4 I.M., 2 C. 7 soc.
Væs. arbejdersogn, megen fattigdom.

Sct. Hans kirke
I.M. smf.
enkelte til valgmenighed
7 I.M., 5 soc. 3 g eller C.

Ansgar kirke
I.M. kreds
5 gr., 3 I.M., 6 soc., 1 u.p.
Overv. jævntst. arbejdere.

Thomas Kingos kirke
fællesliste: 4 KC, 3 gr., 3 I.M. 2 soc.

Sct Hans Landsogn, Fredens kirke
I.M. smf.
 50 sognebåndsløsere
7 soc, 2 I.M., 2 gr., 1 C., 2 u.p.
Overv. arbejdere
[Sogneråd 1929:1 konservativ, 1 radikal, 8 socialdemokrater, 1 upolitisk borgerliste]

Vor Frue Landsogn, Vor Frelsers kirke i Ejby
1 forsamlingshus
grundtvigsk ungdomsforening (100)
4 sognebåndsløsere
2 gr., 2 I.M., 1 C., 2 soc.
Mange arbejdere, ikke kirkebesøg., en del landbr., Odenses nærhed præger især ungdommen.
[sogneråd 1929: 1 konservativ, 4 socialdemokrater, 4 venstre]

Odense Herreds Provsti
Dalum
2 forsamlingshuse
folkelig ungdomsforening
50 sognebåndsløsere
4 soc., 1 I.M. 3 K.C., 2 gr.,
Præges af Odense bys nærhed, stor papirfabrik, mange arbejdere, naturskønt.
[Sogneråd 1929: 3 konservative, 1 radikal, 6 socialdemokrater, 1 venstre]

Tommerup (Broholm)
2 I.M. samfund
Stor I.M. højskole
3 familier sognebåndsløsere
5 I.M., 2 gr., 7 u.p.
2 stationsbyer
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 3 radikale, 2 socialdemokrater, 4 venstre, 2 Indre Mission]

Vissenbjerg
5%, gl. dags kirkelighed, men ikke videre liv ud over et lille I.M. smf.
3 sognebåndsløsere
2 I.M., 2 n. gr., 5 u.p., 1 K.C.,
Gennemgående små kår.
[Sogneråd 1929: 2 konservative, 2 radikale, 1 socialdemokrat, 6 venstre]

Brendekilde-Bellinge
10 familier til Odense Valgmenighed
ret yderliggående I.M., iøvrigt u.p.
2 selskabelige ungdomsforeninger
10 n. Centr., 1 I.M., 1 gr.,
jævn velstand, især i Brendekilde, 3 større gårde.
[Sogneråd 1929: 3 radikale, 1 socialdemokrat, 5 venstre,]

Korup-Ubberud
Hørelyst, velvilje, lidet retningspræg
1 forsamlingshus
2 I.M., 3 gr., 8 K.C.,
Korup sogneråd 1929: 1 konservativ, 1 radikal, 3 venstre
Ubberud sogneråd 1929: 2 konservative, 1 radikal, 2 socialdemokrater, 4 venstre]

Sanderum- (Ravnebjerg)
Liden kirkelig interesse
lille I.M. kreds
2 selskabelige ungdomsforeninger
3 forsamlingshuse
grundtvigsk ungdomsforening
6 familier til valgmenighed
3 gr., 1 I.M., 9 u.p.
Ret skarpe sociale modsætninger
[Sogneråd 1929: 3 konservative, 1 radikal, 2 socialdemokrater, 3 venstre]

Stenløse-Fangel
gode kirkelige og sædelige forhold
2 forsamlingshuse
2 ungdomsforeninger
9 C, 1 gr., 2 u.p.
en del fabriksarbejdere i Stenløse
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 3 radikale, 1 socialdemokrat, 4 venstre]

Verninge
I.M. smf.
Kirkeligt Samfund af 1898 (15 familier)
2 forsamlingshuse
2 D.D.U. (De danske ungdomsforeninger)
2 I.M., 3 gr., 1 K.C., 1 n.C.
2 radikale, 1 socialdemokrat, 5 venstre, 1 borgerliste]
Brylle
Kirkeligt Samfund
2 forsamlingshuse
Ungdomsforening
rolige forhold
4 I.M. og 3 C og gr.
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 1 radikal, 5 venstre]

Pårup
gammeldags kirkelighed i landsognet, ubest. i villabebyggelsen
1 forsamlingshus
I.M. kreds
møder i tilslutning til Kirkelig Samfund
selskabelig ungdomsforening
Præges af Odense bys nærhed
Stærkt voksende viallabebyggelse.
[Sogneråd 1929: 2 konservative, 1 socialdemokrat, 2 venstre, 2 Tarup Fællesliste]

Bjerge-Åsum herreders provsti
Bjerge herred
Kerteminde-Drigstrup
I.M. samfund
1 forsamlingshus
200 sognebåndsløsere til valgmenighed
6 K.C., 2 I.M., 3 gr., 4 soc.
[Drigstrup sogneråd 1929: 2 radikale, 1 socialdemokrat, 4 venstre]
Valgmenigheden i Kerteminde med filialkirke i Dalby

Dalby-Stubberup
2 forsamlingshuse
grundtvigsk valgmenighed, filial af Kerteminde, 220 sognebåndsløsere, væs. fra Dalby
Hindsholm Ungdomsforening for 4 sogne
1 I.M., 2 gr., 9 u.p.
Jævn velst., naturskønt
Hovedgård Scheelenborg og Brockdorff
[Dalby sogneråd 1929: 1 konservativ, 3 radikale, 3 venstre]
[Stubberup sogneråd 1929:  1 konservativ, 3 radikale, 2 socialdemokrater, 3 venstre

Mesinge og indtil videre Viby
Hørelyst, megen velvilje
intet stærkt retningspræg
grundtvigsk ungdomsforening for 4 sogne
180-10 til Kerteminde valgmenighed
2 forsamlingshuse
4 gr., 1 I.M., 8 u.p.
[Mesinge sogneråd 1929: 2 konservative, 3 radikale, 1 socialdemokrat, 3 venstre]
[Viby sogneråd 1929: 3 konservative, 1 radikal, 2 socialdemokrater 3 venstre]

Kølstrup
Overvejende grundtvigsk
15 familier sognebåndsløsere
Grundtvigsk flertal
Hovedgård Ulriksholm og et par større gårde, derfor en del dårligt stillede landarbejdere.
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 1 radikal, 1 socialdemokrat, 6 venstre]

Marslev-Birkende
2 forsamlingshuse
I.M. kreds
6 familier sognebåndsløsere
2 I.M., 3 gr., 6 K.C., 1 soc.
[Sogneråd 1929: 2 konservative, 2 radikale, 2 socialdemokrater, 5 venstre]

Rynkeby-Revninge
rolige, velvilje, en del gammeldags kristendom, lidet særpr. bev. k. liv
2 forsamlingshuse
selskabelig ungdomsforening
58 familier til valgmenighed
1 I.M., 2 valgmenighedsmedl., 3 gr., 7 C.
Få større, mange mindre landbrug
[Rynkeby sogneråd 1929: 1 konservativ, 3 radikale, 4 venstre, 1 arbejderlisten]
[Revninge sogneråd 1929: 1 radikal, 2 socialdemokrater, 4 venstre]

Agedrup
Særdeles velvillig befolkning, enkelte meget virksomme
IM
4 familier sognebåndsløsere
2I.M., 2 gr., 2 C.
[Sogneråd 1929: 2 konservative, 3 radikale, 2 venstre]

Munkebo
De 3 kirkelige retninger findes i mindretal
IM kreds
10 familier til valgmenighed
1 forsamlingshus
2 gr., 2 I.M., 2 C., 1 valgmenighedsmedlem
Mange småkårsfolk, mange socialdemokrater
[Sogneråd 1929: 2 konservative, 1 radikal, 2 socialdemokrater, 2 venstre]

Åsum herred
Fraugde
2 forsamlingshuse
100 personer til valgmenighed
5 C., 1 I.M., 1 gr.
I Fraugde plovfabrik med en del arbejdere
[Sogneråd 1929: 1 radikal, 2 socialdemokrater, 4 venstre, 1 Birkum byliste, 1 Borgerlig liste, 2 Fraugde byliste,]

Nørre Lyndelse-Højby
n. gr. prægede
I.M. kreds
Kirkeligt Samfund (50)
ca. 200 sognebåndsløsere til Sdr. Nærå valgmenighed
10 gr., 3 højkirkelige, 1 I.M.
(Nr. Lyndelse sogneråd 1929: 2 radikale, 1 socialdemokrat, 6 venstre]
[Højby sogneråd 1929: 1 konservativ, 1 radikal, 3 venstre]

Sønder Nærå
Særdeles gode forhold med stadig og god kirkegang
ca. 400 sognebåndsløsere til valgmenighed
4 K.C, 1 I.M., 2 gr.
[Sogneråd 1929: 3 radikale, 6 venstre]
Valgmenigheden i Sønder Nærå

Rønninge-Rolfsted
Overvejende grundtvigsk, især i Rolfsted, en del Centrum i Rønninge
3 forsamlingshuse
2 ungdomsforeninger
10 gr., 1 C., 1 u.p.
[Rønninge sogneråd 1929: 1 konservativ, 3 radikale, 1 socialdemokrat, 2 venstre]
[Rolfsted sogneråd 1929: 4 radikale, 3 venstre]

Allerup-Davinde
2 forsamlingshuse
Kirkeligt Samfund
Foredrags- og ungdomsforening
17 familier til valgmenighed
1 gr., 11 u.p.
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 1 radikal, 1 socialdemokrat, 2 venstre, 2 Davinde fællesliste]

Seden-Åsum
i forsamlingshus
2 sognebåndsløsere
7 gr., 2 I.M., 2 soc., 1 C.
[Sogneråd 1929: 2 socialdemokrater, 3 Åsum fællesliste, 2 Seden fællesliste,]

Nørre Søby-Heden
1 forsamlingshus
2 selskabelige ungdomsforeninger
80 sognebåndsløsere
4 n. gr., 8 u.p.
[Nr. Søby sogneråd 1929:3 radikale, 3 venstre, 1 lokalliste
 

Lunde-Skamby-Skovby herreders provsti
Lunde herred
Lumby- (Stige)
Jævn, uden særpræg
2 forsamlingshuse
100 sognebåndsløsere
8 n.C., 2 soc., 3 gr.
[Sogneråd 1929: 3 konservative, 1 radikal, 3 socialdemokrater, 2 venstre]

Skeby-Otterup- (Gerskov)
I.M.smf.
Kirkeligt Samfund af 1898
10 u.p., 1 I.M., 2 gr.,
[Skeby sogneråd 1929: 4 radikale, 1 socialdemokrat, 4 venstre
[Otterup sogneråd 1929: 1 konservativ, 4 radikale, 1 socialdemokrat, 3 venstre]

Allesø-Næsbyhovedbroby
Rolige forhold, som i almindelighed på Nordfyn, kun lidet bev. kristenliv
lidt I.M. i Næsbyhovedbroby
2 forsamlingshuse
40 sognebåndsløsere
13 n.C
[Sogneråd 1929: 4 konservative, 3 radikale, 2 socialdemokrater, 2 venstre]

Norup-(Hasmark)
Alm. folkekirk.
alm. ungdomsforening
1 forsamlingshus, 2 sale
7 rad., 5 venstre, alle folkekirkelige
[Sogneråd 1929: 4 radikale, 5 venstre]

Hjadstrup
I.M. smf.
5 familier sognebåndsløsere
1 forsamlingshus
2 I.M., 2 gr., 2 K.C.
[Sogneråd 1929: 3 radikale, 4 venstre]

Lunde
Jævne, uden stærke modsætninger
1 forsamlingshus
enkelte sognebåndsløsere
3 gr., 3 K.C.
[Sogneråd 1929: 3 konservative, 3 radikale, 3 venstre]

Østrup
Ganske få I.M.
1 forsamlingshus
1 I.M., 5 u.p.
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 2 radikale, 1 socialdemokrat, 3 venstre]

Skam herred
Klinte-Grindløse
Overvejende Centrum og grundtvigsk
Lille I.M. kreds
1 forsamlingshus
3 I.M., 9 C.
[Klinte sogneråd 1929:1 konservativ, 2 radikale, 1 socialdemokrat, 3 venstre
[Grindløse sogneråd 1929: 1 radikal, 1 socialdemokrat, 5 venstre]

Krogsbølle
Splittede, en del I.M.
Offervilje, en del grundtvigsk
D.D.U. (De danske ungdomsforeninger)
nogen kirkelig interesse, megen ligegyldighed
3 K.C., 2 I.M., 2 gr.
[Sogneråd 1929: 2 konservative, 4 radikale, 5 venstre]

Nørre Nærå-Bederslev
3 forsamlingshuse
I.M. kreds i Nørre Nærå
2 Kirkeligt Samfund af 1898
3 I.M., 9 gr.
[Sogneråd 1929: 3 radikale, 1 socialdemokrat, 7 venstre]

Skamby
Gammeldags,
I.M. smf.
Kirkeligt Samfund (35)
Ungdomsforening
4 kons., 3 rad
Tidligere udpræget gårdmandssogn, nu begynder stationsbyforh. m. nogen fabriksvirks. at gøre sig gældende
[Sogneråd 1929: 3 konservative, 3 radikale, 1 socialdemokrat, 4 venstre]

Uggerslev-Nørrehøjrup
1 forsamlingshus
Små I.M. smf.
Foredragsforening
11 gr., 1 I.M.
[Sogneråd 1929: 6 radikale, 1 socialdemokrat, 4 venstre]

Skovby herred
Bogense
Gammeldags kirkelighed, velv. bef.
lille I.M. kreds
4 soc., 3 C., 1 gr.

Hårslev-(Padesø)
1 forsamlingshus
ret god kirkegang
I.M. smf.
3 n. I.M., 4 g. ell. u.p.
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 3 radikale, 6 venstre, 1 lokalliste]

Skovby-Ore
Uden særpræg
Lidt I.M.
2 forsamlingshuse
U.P.
Ret gode sociale forhold
[Skovby sogneråd 1929: 6 konservative og venstre, 4 radikale, 1 socialdemokrat]
[Ore sogneråd 1929: 3 radikale, 2 socialdemokrater, 4 venstre]

Særslev
Afholdssal i Særslev
Afholdssal i Klosterlev
Højskole i Særslev
I.M. smf.
Kirkeligt Samfund (100)
D.D.U. (De danske ungdomsforeninger)
rolige forhold, hørelyst
1 I.M., 1 C., 5 n.g.
Præsterne i Særslev har gennem mange år holdt ugentlige foredrag på højskolen og talt ved dennes større møder
[Sogneråd 1929: 2 konservative, 3 radikale, 1 socialdemokrat, 5 venstre]

Søndersø
1 forsamlingshus
4 gr., 2 C., 1 i.m.
[Sogneråd 1929: 3 konservative, 3 radikale, 1 socialdemokrat, 4 venstre]
 

Veflinge
Rolige, gl. dags
I.M. kreds
2 I.M. 5 n.C
[Sogneråd 1929: 2 konservative, 3 radikale, 4 venstre]
Vigerslev- (Langesø)
Gl. dags forhold
Lille I.M. kreds
1 ungdoms- og foredragsforening
3 familier til Odense valgmenighed
1 I.M., 6 u.p.
[Sogneråd 1929: 3 konservative, 3 radikale, 1 socialdemokrat, 4 venstre

Ejlby-Melby
Gode, velvillig befolkning, hørelyst.
2 forsamlingshuse
2-3 I.M., 2-3 gr., resten u.p.
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 3 radikale, 1 socialdemokrat, 4 venstre]

Guldbjerg-Nørre Sandager
Rolige forhold
2 forsamlingshuse
12 u.p.
Smukt frugtbar egn, grevskabet Gyldensteen i Nr. Sandager sogn.
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 2 radikale, 2 socialdemokrater, 4 venstre]

Båg herreds provsti
Assens
Rolige forhold, en del kirkelig arbejde af I.M. og C.
I.M. kreds
Alle retninger

Køng-(Glamsbjerg)
Ret skarpe modsætninger
I.M. smf.
2 forsamlingshuse
Kirkeligt Samfund af 1898 (150)
D.D.U. (De danske Ungdomsforeninger)
Højskole
Friskole
9 gr., 3 I.M., 1 K.C., 1 soc.
[Sogneråd 1929: 2 radikale, 2 socialdemokrater, 5 venstre]

Skydebjerg- (Årup)-Orte
Velvillig befolkning uden retningspræg
Kirkeligt Samfund af 1898
Stor foredragsforening i Årup
Grundtvigsk ungdomsforening
2 I.M., 6 C, 12 gr. ell u.p.
[Sogneråd 1929: 1 radikal, 2 socialdemokrater, 6 venstre 2 byliste]
Dreslette
I.M. smf.
1 forsamlingshus
4 I.M. 3 ikke I.M.
Jævnt gode sociale forhold
[Sogneråd 1929: 1 socialdemokrat, 7 venstre, 1 lokalliste]

Flemløse
I.M smf.
forsamlingshus
D.d.U. (De danske Ungdomsforeninger)
1 I.M., 6 C ell. u.p.
[Sogneråd 1929: 1 radikal, 1 socialdemokrat, 7 venstre]

Hårby- (Løgismose)
Lille I.M. smf.
Kirkeligt Samfund af 1898
Kreds af K.C
Grundtvigsk ungdomsforening
4 K.C., 2 gr., 2 I.M.
[Sogneråd 1929: 2 konservative, 1 radikal, 1 socialdemokrat, 5 venstre]

Barløse
1 forsamlingshus
1 I.M., 5 gr. og C.
[Sogneråd 1929: 1 socialdemokrat, 6 sognelister]

Gamtofte
Lille I.M. smf.
1 forsamlingshus
Kirkelig Samfund
1 I.M., 2 gr., 4 u.p.
[Sogneråd 1929: 2 socialdemokrater, 1 husmandsliste, 5 sogneliste, 1 særliste]

Kerte
Velvillig bef.
Lille I.M. kreds
Kirkeligt Samfund af 1898
1 forsamlingshus
3 n. gr., 4 n. K.C.
[Sogneråd 1929: 2 socialdemokrater, 5 venstre]

Kærum
Lille I.M. smf. ellers u.p.
ikke få unge i kirke
3 I.M., 3 gr., 1 C
3 socialdemokrater, 6 lokallister]

Sandager-Holevad
Kirkelig Samfund
Grundtvigsk ungdomsforening
Hørelyst, bedst i Sandager
1 I.M., 1 C., 10 u.p.
[Sogneråd 1929: 1 fællesliste konservative og radikale, 1 socialdemokrat, 5 venstre]

Søby-Turup
Lille I.M. kreds i Turup
1 forsamlingshus
2 n. I.M., 10 u.p.
[Sogneråd 1929: 1 radikal, 2 socialdemokrater, 6 venstre]

Søllested-Vedtofte
1 forsamlingshus
Grundtvigsk ungdomsforening
rolige forhold
11 n. gr., 1 I.M.
[Sogneråd 1929: 2 radikale, 2 socialdemokrater, 5 venstre]

Sønderby
Ingen grundtvigianere
5 familier til I.M.
en del fromhed
5 u.p., 1 I.M.
Jævnt velst., en del arbejdere.
[Sogneråd 1929: 4 venstre, 3 husmandsliste]

Tanderup
Ikke videre retn.væs.
enkelte I.M.
1 forsamlingshus
Kirkelig Samfund
Ungdomsforening
6 u.p.
[Sogneråd 1929: 4 fællesliste, konservative og venstre, 3 fællesliste, radikale og socialdemokrater]

Ørsted
Intet særpræg
1 forsamlingshus
1 I.M., 5 u.p.
[Sogneråd 1929: 2 konservative og venstre, 3 radikale, 2 venstre]

Helnæs
God kirkegang, ret stærke brydninger
1 forsamlingshus
1 I.M., 1 gr., 4 u.p.
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 1 socialdemokrat, 3 venstre]

Bågø
Gammeldags u.p.
Ukirkelig ungdomsforening
6 u.p.
[Sogneråd 1929: 5 på to kommunallister]

Vends herreds provsti
Middelfart
I.M. smf.
Højskoleforening m. ungdomsafdeling
4 I.M., 4 valgt af Højskoleforeningen, 5 soc (n.Gr.)

Nørre Åby-Indslev
God kirkegang
1 forsamlingshus
Kirkeligt Samfund af 1898.
Grundtvigsk ungdomsforening
3 gr., 1 soc., 2 I.M., resten u.P.
[Nr. Åby sogneråd 1929: 1 konservativ, 3 radikale, 3 socialdemokrater, 2 venstre]
[Indslev sogneråd 1929:  3 radikale, 4 venstre]

Gelsted-Rørup
Gode kirkelige forhold, velvillig befolkning
Mindre I.M. kredse
en del grundtvigsk præg, også mange uden nogen forbindelse med kirken
2 forsamlingshuse
7 gr., 4 I.M., 3 K.C.
[Gelsted sogneråd 1929: 3 radikale, 3 socialdemokrater, 3 venstre]
[Rørup sogneråd 1929: 1 konservativ, 3 radikale, 1 socialdemokrat, 2 venstre]

Asperup-Rorslev
Præget af Grundtvig (grundtvigske præster i 80 år)
2 forsamlingshuse
I.M. smf.
2 Kirkeligt Samfund af 1898
2 I.M., 9 gr. ell n. gr.
[Sogneråd 1929: 6 radikale, 1 socialdemokrat, 4 venstre]

Balslev-Ejby
1 forsamlingshus
gode forhold, en del kirkeligt liv. overv. grundtvigsk, K.C.
kirkegangen bedst i Balslev.
13 n. gr. ell C.
[Sogneråd 1929: 4 radikale, 2 socialdemokrater, 3 venstre]

Brænderup
Nogle I.M.
1 forsamlingshus
3 sognebåndsløsere
2 I.M., 6 n. gr.
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 4 radikale, 4 venstre]

Fjelsted-Harndrup
Mindre I.M. kredse
2 forsamlingshuse
D.d.U. (De danske ungdomsforeninger)
3 familier sognebåndsløsere
7 kirkelige, 4 rad., 1 soc.
[Sogneråd 1929: 3 radikale, 1 socialdemokrat, 5 venstre]

Gamborg og indtil videre Udby pr. Kauslunde
Præg af grundtvigsk højskole
1 forsamlingshus
Kirkeligt Samfund af 1898
D.d.U. (De danske Ungdomsforeninger)
12 n. gr.
[Gamborg sogneråd 1929: 1 radikal, 2 socialdemokrater, 2 Borgerlig liste]
[Udby sogneråd 1929: 3 radikale, 4 venstre]

Strib-Røjleskov
I.M.
Kirkeligt Samfund
I.M. og gr.

Vejlby
I.M. præger sognet
1 forsamlingshus
Grundtvigsk ungdomsforening
Kirkeligt Samfund af 1898
4 gr. 3 I.M., fredsvalg
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 2 radikale, 3 socialdemokrater, 1 venstre, 3 Indre Mission, 1 Radikal borgerliste]

Føns-Ørslev
Væsentlig grundtvigsk præget
4 familier til I.M.
1 forsamlingshus
foredragsforening
4 gr., 3 V., 3 Rad., 2 soc.
[Sogneråd 1929: 3 radikale, 2 socialdemokrater, 4 venstre]

Husby
Velvillig befolkning
1 forsamlingshus
Verdslig ungdomsforening
6 u.p.
[Sogneråd 1929: 1 konservativ, 1 radikal, 1 socialdemokrat, 3 venstre, 1 lokalliste]

Kauslunde
1 forsamlingshus
Kirkeligt Samfund af 1898
4 n.gr., 3 I.M.
[Sogneråd 1929: 2 radikale, 2 socialdemokrater, 5 venstre]

Svendborg amt
Sunds herreds provsti
Svendborg, Vor Frue Kirke
4 C., 2 gr., 3 I.M., 6 arbejdere

Sct. Nicolai Kirke
30 familier sognebåndsløsere
5 C.,3 I.M., 2 arbejdere, 1 gr.

Sct. Jørgens-Sørup
Udmærket kirkegang i St. Jørgens, god i Sørup,
Intet retningspræg, hørelyst
1 forsamlingshus
5 gr., 2 C., 1 I.M.
6 u.p.

Ollerup-Kirkeby
3 forsamlingshuse
Kirkeligt Samfund
Højskole
Gymnastikhøjskole
Håndværkerskole
2 friskoler
god kirkegang
13 gr., 1 C.

Skårup
1 forsamlingshus
friskole
100 sognebåndsløsere

Stenstrup-Lunde
Kun lidet bev. liv
2 forsamlingshuse
I.M. samfund
29 sognebåndsløsere til frimenighed
11 sognebåndsløsere til valgmenighed
6I.M., 5 C., 2 gr

Kværndrup
Vanskelige, splittede forhold
I.M. smf.
Kirkeligt Samfund
D.d.U. (De danske Ungdomsforeninger)
200 sognebåndsløsere til Ryslinge
3 K-C., 2 valgmenighedsmedl., 2 Kirkeligt Samfund, 1 I.M.

Øster Skerninge-Hundstrup
1 forsamlingshus i Øster Skerninge
Privat sal i Hundstrup
Kirkeligt Samfund af 1898 i Øster Skerninge
2 D.d.U. (De danske Ungdosmforeninger)
4 familier sognebåndsløsere
8 n. gr., 4 K.C.

Egense
Velvillig befolkning.
Flertallet uden særpræg, enkelte grundtvigske
Foredragsforening
D.d.U. (De danske Ungdomsforeninger)
1 forsamlingshus
1 gr. 6 u.p.

Tved
1 forsamlingshus
Kristelig ungdomsforening
40 sognebåndsløsere
7 u.p.

Tåsinge
Bregninge-(Valdemar Slots kapel)

Landet
1 forsamlingshus
D.d.U. fælles for hele øen (350)
7 n. politisk

Bjerreby
1 forsamlingshus
7 u.p.

Thurø
gode kirkelige forhold
1 gr., 6 C

Drejø-(Skarø)
Gl. dags velv. kirkelig sindet befolkning
4 forsamlingshuse (et på hver af pastoratets 4 øer)
1 n. gr., 5 n. C

Strynø
Megen kirkelig sans, lidet retningspræg
6 u.p.

Salling herreds provsti
Fåborg-Diernæs
I.M. smf.
2 forsamlingshuse
4 K.C., 3 I.M. 3 frisindede, 8 u.p.

Brahetrolleborg-Krarup
Ikke udpræget
2 forsamlingshuse
D.d.U. (De danske Ungdomsforeninger)
3 familier sognebåndsløsere
13 u.P., 1 I.M.

Vester Åby-Åstrup
I.M. smf.
Kirkeligt Samfund
3 forsamlingshuse
2 D.d.U. (De danske Ungdomsforeninger)
Alle retninger

Horne- (Bøjden-Dyreborg)
Fra gl. tid god kirkegang
1 forsamlingshus
2 n. I.M., 6 u.p.

Svanninge
I.M. kreds
1 forsamlingshus
Grundtvigsk foredragsforening
2 soc., 6 kirkelige, I.M., gr. og C.

Allested-Vejle
3 forsamlingshuse
5 familier til valgmenighed
8 familier til frimenighed
12 n. u.p.

Nørre Broby
Enkelte I.M., iøvrigt væs. grundtvigsk præget
1 forsamlingshus
Kirkeligt Samfund
D.d.U. (De danske Ungdomsforeninger)
10 familier til valgmenighed
5 gr., 2 K.C.

Espe-Vantinge
Gode kirkelige forhold
2 forsamlingshuse
20 familier sognebåndsløsere
5 gr., 2 I.M., 5 C

Jordløse-Håstrup
Stor hørelyst
I.M. kreds
3 verdslige ungdomsforeninger
2 forsamlingshuse
68 sognebåndsløsere til Ryslinge frimenighed
3 gr., 2 n. I.M., 1 C., 7 u.p.

Vester Hæsinge-Sandholt Lyndelse
Gode forhold, uden stærke retn. brydninger
3 forsamlingshuse
Fællesliste, alle kirk.

Vester Skerninge-Ulbølle
2 forsamlingshuse
Kirkeligt Samfund
D.d.U. (De danske Ungdomsforeninger)
Enkelte I.M., flest grundtvigianere
8 gr., 4 C

Herringe-Gestelev
Middelgod kirkegang
2 forsamlingshuse
2 ungdomsforeninger
En del sognebåndsløsere til valgmenighed og frimenighed
2 gr., 2 I.M., 8 u.p.

Hillerslev
En del sognebåndsløsere til valgmenighed og frimenighed i Ryslinge
1 forsamlingshus
3 gr., 4 højkirkelig

Sønder Broby
I.M. smf.
Foredragsforening
1 forsamlingshus
2 gr., 3 C., 2 I.M

Øster Hæsinge
1 forsamlingshus
ikke udpræget
1 I.M., 5 n. gr.

Avernakø
2 forsamlingshuse
Gl. dags forhold, intet retningsvæsen
6 u.p.

Lyø
Kirkelig og velvillig befolkning
6 u.p.

Gudme-Vinding herreders provsti
Gudme herred
Gislev-Ellested
God kirkegang, bedst i Gislev
I.M. smf.
3 forsamlingshuse
400 sognebåndsløsere til Ryslinge
Alle retninger

Ringe
Interesseret befolkning, overvejende grundtvigianere
I.M. smf.
400 sognebåndsløsere til Ryslinge
6 gr., 1 K.C., 1 I.M., 1 soc

Gudbjerg
Ikke meget kirkeligt liv
1 forsamlingshus
1 friskole
34 familier og 18 personer sognebåndsløsere til valgmenighed
3 gr., 3 K.C., 1 u.p.

Gudme-Brudager
Ringe åndeligt liv, hørelyst
2 forsamlingshuse
ca. 200 til valgmenighed i Vejstrup
en nydannet kirkelig forening
2 valgmenighed, 7 n. C., 4 rad.

Hesselager
Velvillig befolkning, ingen partisplittelse
15 familier sognebåndsløsere
enkelte til Grunnets frimenighed
friskole
Kirkeligt Samfund af 1898
3 gr., 4 u.p.

Oure-Vejstrup-(Lundeborg)
Intet særligt
Valgmenighed med kirke og præstegård i Vejstrup
Baptistkirke i Oure
13 u.p.

Valgmenigheden Vejstrup

Ryslinge
Skønt beboerne kirkelig set er stærkt splittede, er der dog særdeles god kirkegang ved sognemenighedens gudstjenester
Stor Højskole
Gymnastikhus, hvor møder mm afholdes
Ca. halvdelen af befolkningen til valg- og frimenighed
5 af sognemenigheden, 1 af valgmenigheden , 1 af grundtvigsk valgmenighed

Den grundtvigske Valgmenighed

Frimenigheden

Langå-Øksendrup
Velvillig befolkning, ret gode, rolige, gl.dags.
2 forsamlingshuse
13 sognebåndsløsere
12 u.p.

Svindinge
Politisk ungdomsforening
foredragsforening
gl. dags. befolkning
5 C., 1 gr.
1 forsamlingshus

Vinding herred
Nyborg- (Hjulby)
God kirkegang
I.M. smf.
grundtvigsk kirkekreds
Kirkeligt Samfund
Højskoleforening
Grundtvigsk ungdomsforening
3 I.M., 4 gr., 4 C., 10 soc.

Nyborg Straffeanstalt

Aunslev-Bogense
Ingen I.M.
en del højskoleprægede
en del n. K.C.
ikke få ukirkelige
1 forsamlingshus
ret god ungdomsforening
11 K.C., 2 soc

Amtshistorien: Avnslev: Forsamlingshus, bygget 1889, brugsforeninger [Avnslev ny Brugsforening, oprettet 1900, Avnslev gamle Brugsforening, oprettet 1893 , andelsmejeri, bygget 1895. Avnslev Andelselektricitetsværk oprettet 1909
Bovense:brugsforening. stiftet 1900
Privatskole i Rejstrup 1868, blandt stifterne omtales gårdejer Lars Larsen, Rejstrup, som ofrede meget for denne skole - Den ophørte da der i 1881 oprettedes en kommunal skole i Rejstrup
Flødstrup-Ullerslev
Alm. folkekirk.
3 forsamlingshuse
friskole
25 familier til valgmenighed
1 af valgmenighed, 13 u.p.
Amtshistorien:
Flødstrup med brugsforening oprettet 1890
Langtved med forsamlingshus og brugsforening, oprettet 1890
Kissendrup med friskole , oprettet 1870 i Langtved men 1908 flyttet til Kissendrup og elektricitetsværk oprettet 1910
Rosvang med andelsmejeri
Ullerslev med privat Mellem og Realskole oprettet 1907 , forsamlingshus, brugsforening oprettet 14. februar 1886 , andelsmejeri, elektricitetsværk

Frørup-(Tårup)
2 forsamlingshuse
10 familier sognebåndsløsere
2 I.M., 10 gr. og C

Sønder Højrup-Årslev
Alle retninger
I.M. kreds
2 forsamlingshuse
en del til valgmenighed og frimenighed
1 I.M., 5 gr., 6 K.C.

Kullerup-Refsvindinge
Gammeldags, rolig befolkning i Kullerup, nærm. K.C. i Refsvindinge, både kirkelig og pol. ret.
2 forsamlingshuse
5 K.C., 3 gr., 1 I.M., 3 u.p.(pol valgte)
Refsvindinge sognebogssamling begyndte omkring 1860, som en lille læseforening, senere oprettedes der en anden læsekreds, men denne indgik i 1910 i den første, og i 1924 oprettedes en biblioteksforening
Refsvindinge Husmandsforening stiftedes 1908 med tømrer Jens Peder Jensen som formand
Refsvindinge Foderstofforening stiftet 1906
Refsvindinge bryggeri 1885 af brygger Hans Poul Rasmussen
Refsvindinge brugsforening stiftet 1886

Skellerup-Ellinge
2 forsamlingshuse
Kirkelig Samfund af 1898
18 sognebåndsløsere, 16 til frimenighed
8 gr., 4 K.C.

Søllinge-Hellerup
Velvilje, ikke megen kirkelig interesse
2 forsamlingshuse
400 sognebåndsløsere til valgmenighed og frimenighed
Friskole
3 valgmenighed, 1 n. I.M., 8 u.p.

Sognerådets sammensætning 1929
Sognerådsfmd.gdr. Peder Kristian Pedersen [V]
Elev på Ryslinge højskole 1887-88 og Dalum Landbrugsskole 1891-92. Medlem af menighedsråd, best. medl. Pederstrup A/M,.fmd. for Søllinge friskole?
Lærer i Havndrup Karl Hansen [RV]
Medl. af menighedsråd, formd. for sognebibliotek fra dets oprettelse.
Husmand Hans Peder Jørgensen [soc.]
Gårdejer Knud Kirkeløkke [V]
1. del af lærereksamen, Ladelund landbrugsskole. Fmd. for skytteforeningen, best. medl. Ferritslev-Havndrup A/M, skolekommisionen.
Gårdejer Kristian Kristiansen [V]
Ryslinge højskole 1903-04, Dalum landbrugsskole 1909-10, fmd. for menighedsråd. sognefoged.
Møllebestyrer Carl Nielsen [V]
Ladelund mælkeriskole 1909-10, medl. af menighedsråd
Godsforvalter Joh. Rasmussen [kons.]

Herrested- (Ravnholt kapel)
Ret fast kreds af kirkegængere
2 forsamlingshuse
en del åndelig ligegyldighed
38 sognebåndsløsere
16 uden for folkekirken
ukirkelig ungdomsforening
1 I.M., 3 C., 1 Venstre, 1 rad., 1 soc.
Amtshistorien:
Herrested: med brugsforening stiftedes 1920 (man købte en gammel købmandshandel og omdannede til brugsforening), andelsmejeri oprettet 1886
Måre med forsamlingshus
Herregårdsmejeriet Ravnholt oprettet 1918
Vindinge-(Holckenhavns kapel)
Meget ujævn, intet særligt
30 sognebåndsløsere
2 forsamlingshuse
Politisk valgte

 Ørbæk
Lille I.M. smf.
1 forsamlingshus
40 sognebåndsløsere
1 I.M., 1 højkirkelig, 4 gr.

Langelands provsti
Nørre herred
Rudkøbing
I.M. smf.
5 kirk., 5 soc.

Bøstrup
1 forsamlingshus
velvillig befolkning
7 n. gr.

Snøde-Stoense
I.M. smf.
2 I.M., 11 blandede (u.P.)

Tranekær
Folkekirkelige forhold, mange gamle, få unge
1 I.M., 5 C.

Tullebølle
Forholdsvis ringe
4 C., 2 gr., 1 I.M.

Hou pr. Lohals
I.M. smf-
1 afholdshus
Baptist
Metodist
Evangelisk luthersk Frimenighed
2 I.M., 5 u.p. alle kirk.

Simmerbølle
Forsamlingshus
friskole
gl. dag. forhold
6 overvejende grundtvigianere

Skrøbelev
Velvilje, rolige forhold
1 forsamlingshus
I.M. kreds
7 u.p.

Søndre herred
Humble (Ristinge-Kædeby)
Meget rolige
1 forsamlingshus
selskabelig ungdomsforening
7 u.p.

Magleby-(Bagenkop)
Meget rolige
1 forsamlingshus
U.P.

Lindelse
Rolige
1 forsamlingshus
foredragsforening
4 C., 1 gr., 1 I.M.

Longelse-Fuglsbølle
Kirkelig interesse, offervilje
enkelte familier til sektvæsen
13 C

Tryggelev-Fodslette
God kirkegang i Tryggelev, ringe i Fodslette
1 forsamlingshus
velvillig befolkning, gennemgående ikke meget kirkelige
1 I.M., resten u.p. ell. gr.

   
   

 

 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk