Hvidkilde Skifteprotokol II a, 1747-1759
Forside ] Op ]

 
Skifteprotokol II, 1747-1759 (første halvdel af skifteprotokollen 1747-1771, der ved indbindingen i 1896 blev delt )

 • Madame Maren Matzens, II-1, +07.05.1747
 • oo sn. Johan Georg Matzen, urtegårdsmand ved Hvidkilde
 • Johan Matzen, 9 år
 • Martinus Matzen, 5½ år
 • Niels Hansen, gårdfæster i Holmdrup, II-3, 28.06.1747
 • oo Anne Hansd., lavværge Niels Rasmussen
 • Hans Nielsen, 34 år
 • Jens Nielsen, 24 år
 • Lars Nielsen, 22 år
 • Karen Nielsd. oo Lorentz Nicolaisen, kandestøber i Svendborg
 • Mette Nielsd. oo Hans Hansen, bysmed i Holmdrup
 • Hans Thomsen, husbeboer i Kogtved, II-4, 05.07.1747
 • oo Maren Mortensd., lavværge Anders Øboe i Kogtved
 • Hans Hansen, 10 år
 • Birgitte Marie Hansd., 9 år
 • børnenes værge morbroder Rasmus Mortensen, Serup
 • Peder Jacobsen, gårdfæster på Skarø, II-4b, 10.08.1747
 • oo Karen Rasmusd., lavværge Hans Rasmussen, Skarø
 • arvinger er hans brødre
 • Christen Jacobsen, på Strynø
 • Søren Jacobsen, Strynø
 • Frands Jacobsen, boende i Hæssebierre på Langeland
 • Jesper Hansen, gårdfæster i Rårud, II-5b, 12.10.1747
 • oo Karen Hansd., lavværge Hans Larsen, Dongshøjrup
 • Hans Jespersen, 32 år, bor i Serup
 • Peder Jespersen, 26 år fæster gården og giver moderen aftægt
 • Rasmus Jespersen, 21 år
 • Maren Jespersd., 30 år oo Morten Larsen i Dongshøjrup
 • Anne Jespersd., 28 år oo Anders Hansen, Slæbæk
 • Sidsel Jespersd., 23 år
 • Anne Laursd., Serup, II-6b, 24.01.1748
 • oo Jørgen Povelsen, gårdfæster i Serup
 • Laurits Jørgensen, 1 1/4 år
 • Anne Marie Jørgensd., 4 år
 • børnenes værge deres morbroder Hans Clausen i Serup
 • Karen Hansd., Holmdrup, II-7, 28.03.1748
 • oo Niels Rasmussen, gårdfæster i Holmdrup
 • Niels Nielsen, 4 år
 • barnets fødte værge var Hans Hansen i Holmdrup
 • Jørgen Madsen, gårdfæster i Voystrup, II-7b, 26.04.1748 oo Anna Stephensd., lavværge Lars Tygesen af Nørrebrobye
 • Mads Jørgensen, 15 år
 • Hans Jørgensen, 10 år
 • Atephen Jørgensen, 7 år
 • Maren Jørgensd. 12 år
 • for børnene mødte Hans Knudsen af Nørrebroby
 • Karen Jørgensd., Skovsbo, II-10b, 15.05.1748
 • oo Rasmus Rasmussen, gårdfæster i Skovsbo
 • Hans Rsmussen, ½ år
 • Maren Rasmusd., 3 år
 • børnenes tilsynsværge Rasmus Christensen i Skovsbo
 • Jørgen Andersen, Skarø, II11b, 18.07.1748
 • oo Bodel Josephsd., lavværge Niels Josephsen på Skarø
 • Maren Jørgensd., 26 år tjener på Drejø
 • Kirsten Jørgensd. oo Niels Rasmussen på Birkholm
 • konens søn og børnenes halvbroder er Niels Hansen, som overtager fæstet
 • Niels Hansen har yderligere 2 søstre, som nævnes:
 • Anne Hansd. og
 • Maren Hansd.
 • Anna Hanses i Rødskebølle, II-13, 22.10.1748
 • oo Johan Bertelsen i et værelse i Peder Plougs hus
 • Hans Johansen, 12 år
 • barnets tilsynsværge er Hans Mortensen.
 • Rasmus Larsen, husbeboer i Heldager, II-13b, 13.11.1748
 • oo Kirsten Jørgensd., lavværge Hans Pedersen i Heldager
 • Kirsten Rasmusd., 16 år
 • barnets fødte værge efter loven er Knud Larsen i Heldager
 • Maren Hansd., Egense, II-14b, 14.03.1749
 • oo landsoldat Peder Rasmussen i værelse hos Henrich Christensen i Egense
 • Peder Pedersen, 19 år
 • Hans Pedersen, 15 år
 • Rasmus Pedersen, 9 år
 • Margrethe Pedersd., 17 år
 • Bodil Pedersd., 5½ år
 • på børnenes vegne mødte Jørgen Andersen i Egense
 • Kirsten Hanses, enke i Egense, II-15, 22.04.1749
 • hun boede i et værelse hos Rasmus Iversen i Egense
 • hun har efterladt sig følgende børn:
 • Hans Hansen, 15 år er på Lindskov
 • Rasmus Hansen. 12 år tjener i Mynderup
 • Hans Hansen, 11 år tjener i Egense
 • på de umyndiges børn var antaget som overværende Rasmus Iversen i Egense
 • Sidsel Nielsd., Holmdrup, II-16b
 • oo Hans Madsen, husbeboer i Holmdrup
 • arvinger er hendes søskende:
 • Anders Nielsen, husmand i Dongshøjrup tjener til madame Tyberings i Svendborg
 • Hans Nielsen, ibidem tjener til Preben Sehested i Fredritz
 • Lars Nielsens efterladte børn i Dongshøjrup
 • Rasmus Larsen, 16 år
 • Niels Larsen, 12 år
 • Hans Larsen, 10 år
 • Jens Larsen, 6 år
 • Kirsten Larsd., 20 år
 • Maren Larsd. 8 år
 • Margrethe Nielsd. som er enke ibidem
 • Maren Nielsd. oo husmand Niels Nielsen
 • Hans Mortensen, gårdfæster i Rødskebølle, II-16, 30.05.1749
 • oo Anne Rasmusd.
 • arving er den afdødes fader Morten Hansen
 • Hans Hansen, gårdfæster på Skarø, II-20b, 07.07.1749
 • oo Anne Pedersd., lavværge Niels Jacobsen af Drejø
 • Peder Hansen, 26 år
 • Niels Jensen, gårdfæster i Holmdrup, II-22, 11.09.1749
 • oo Anne Hansd., lavværge Povel Andersen
 • Kirsten Jensd. oo Jens Pedersen i Skårup
 • Karen Jensd. oo Rasmus Hansen i Lackendrup
 • Ellen Jensd. oo Morten Nielsen i Ore
 • Jens Jensen, 20 år
 • Hans Jensen, 14 år
 • Peder Jensen, 12 år
 • Rasmus Jensen, 8 år
 • Anna Jensd. 16 år
 • Margrethe Jensd. 4 år
 • på de umyndiges vegne mødte Hans Pedersen af Heldager
 • Malehne Jensd., Holmdrup, II-25, 10.10.1749
 • oo Niels Larsen gårdmand i Holmdrup
 • Lars Nielsen, 32 år
 • Rasmus Nielsen, 19 år
 • Bodil Nielsd. oo Christen Jacobsen i Skårup
 • Lisbeth Nielsd. 22 år tilsynsværge Hans Jørgensen
 • svigersønnen Hans Jørgensen i Holmdrup overtager fæstegården og giver Niels Larsen aftægt
 • Anna Rasmusd., Vester Skerninge, II-26b, 10.10.1749
 • oo Rasmus Rasmussen
 • enkemandens steddøtre
 • Sophia Monsd. og
 • Angenete Monsd.
 • giver afkald på arv efter deres moder
 • Jørgen Jørgensen, Møllerhuset ved Lindskov, II-27, 03.12.1749 oo Giertrud Mortensd., lavværge Hans Larsen Jørgen Jørgensen, 7 år
 • Morten Jørgensen, 3 år
 • Birthe Maria Jørgensd., 9 år
 • på børnenes vegne som tilsynsværge mødte Niels Rasmussen af Egense
 • Hans Pedersen, gårdfæster på Skarø, II-28b, 02.01.1750 oo Bodel Nielsd., lavværge hendes broder Jørgen Nielsen fra Tåsinge
 • Morten Hansen, 30 år, får den halve gård i fæste, moderen beholder den anden halve
 • Jørgen Hansen, 27 år, værge hans morbroder Niels Hansen fra Tåsinge
 • Rasmus Hansen, 24 år
 • Birthe Hansd., Vester Skerninge, II-30, 05.01.1750
 • oo Morten Simonsen, husbeboer i Vester Skerninge
 • Ingeborg Mortensd. oo Rasmus Mortensen, Vester Skerninge
 • Karen Mortensd. oo Rasmus Pedersen, ibidem
 • Albregt Christensen, gårdfæster i Ollerup, II-31, 07.01.1750
 • oo Maren Ibsd., lavværge Hindrich Christiansen af Egense
 • Anna Sophie Albregtsd., 15 år
 • på datterens vegne som tilsynsværge mødte Hans Pedersen i Ollerup
 • Datteren overtager gården og modren får aftægt.
 • Marie Bærentsd., Egense, II-32, 04.02.1750
 • oo 1 Oluf Iversen
 • Iver Olufsen, 20 år
 • Bærent Olufsen, 14 år
 • oo 2 Hans Lidske, gårdfæster i Egense
 • Oluf Hansen 9 år
 • værge farbroderen Rasmus Hansen
 • Sidsel Mortensd., Egense, II-33, 04.02.1750
 • oo Claus Christensen, gårdfæster i Egense
 • Birthe Marie Clausd., 7 år
 • Maren Clausd., 6 år
 • Maren Clausd., 4 år
 • på børnenes vegne mødte deres morbroder Jesper Mortensen i Egense
 • Hans Hansen Bierremand, husbeboer i Serup, II-33b, 20.03.1750
 • oo Anna Rasmusd.
 • Hans Hansen havde ingen børn, hans arvinger er hans brødrebørn
 • Peder Lauritsen, 63 år bor i Rødskebølle
 • Hans Pedersen, 40 år bor i Tved
 • og brødrebørnebørn:
 • Jeppe Nielsen, 33 år bor i Skovsbo
 • Jens Nielsen, 23 år tjener sin broder i Skovsbo
 • Marie Nielsd. oo Christen Rasmussen i Serup
 • ....... Nielsd. oo Johannes Madsen i Egense
 • Apelone Nielsd., 21 år tjener Mads Andersen i Rødskebølle
 • Anna Nielsd., 21 år tjener Christen Rasmussen i Serup
 • Niels Namunsen, tjenestekarl i Serup hos Niels Rasmussen, II-34, 16.04.1750
 • arvingerne er
 • en moster Anne Lispet Christiansd. i Vester Skerninge
 • Oluf Pedersen, skræder og husbeboer i Egense, II-35b, +15.01.1750, skifte 18.02.1750
 • oo Anna Kierstine Olufsd., lavværge Peder Jørgensen Lidske
 • Johan Jørgen, 12 år
 • Frederik Jørgen, 8 år
 • børnenes tilsynsværge Morten Rasmussen bødker i Egense
 • Maren Michelsd., Ollerup, II-38, 20.05.1750 oo Claus Rasmussen til huse hos Jørgen Hansen i Ollerup arvingerne er er hendes brødrebørn Apelone Jørgensd. oo bor i Skerningeballe Karen Jørgensd. er død, var gift med Bernt Nielsen i Rårud
 • Maren Berntsd.
 • Margrethe Berntsd., 12 år
 • Niels Berntsen, 10 år
 • Kirsten Nielsd. oo og bor i Svendborg
 • og hendes søsterbørn:
 • Jens Erichsen, 3(0) år
 • Karen Erichsd. oo og bor på Korshavn
 • Anna Erichsd., 24 år
 • og halvbrødrebørn:
 • Hans Vest bor i Øster Skerninge
 • Karen Pedersd., 58 år
 • Anna Pedrsd. oo bor i Øster Skerninge
 • Hans Pedersen, husbeboer i Serup, II-39, 04.06.1750
 • oo Maren Hansd., lavværge Laurs Jørgensen, Serup
 • Anna Hansd.
 • Karen Hansd.
 • Anna Lisbet Hansd.
 • Maria Hansd.
 • tilsynsværge for de umyndige Rasmus Hansen i Ollerup
 • Hans Frandsen, husbeboer i Heldager, II-40b, 04.06.1750
 • oo Birthe Jørgensd., lavværge Niels Olufsen, Heldager
 • Frands Hansen, 15 år
 • Niels Hansen, 12 år
 • Jacob Hansen, 8 år
 • børnenes tilsynsværge Jørgen Pedersen, Heldager
 • Johanne Rasmusd., Skarø, II-42, 01.07.1750
 • oo Anders Nielsen, gårdfæster på Skarø
 • arving er hendes fader Rasmus Hansen på Skarø
 • Hans Madsen, husbeboer i Holmdrup, II-42b, 04.07.1750
 • oo Maria Cathrine Lauritsd., lavværge Niels Rasmussen i Holmdrup
 • arving er hans datter af forrige ægteskab:
 • Anna Chatrine Hansd., 11 år
 • pigens tilsynsværge var handskemager Hendrich Rasmussen i Svendborg
 • Maren Hansd., Holmdrup, II-44, 24.07.1750
 • oo Laurits Andersen
 • Kirsten Lauritsd., 12 år
 • barnets tilsynsværge Rasmus Jensen i Holmdrup
 • Anna Rasmusd., Egense, II-44b, 12.11.1750
 • oo Morten Hansen Ravn, husmand
 • arvinger er hendes børn med hendes forrige ægtefælle
 • Rasmus Pedersen, 40 år
 • Birte Pedersd. oo Hans Mortensen i Strandhusene
 • Hans Hansen, gårdfæster i Holmdrup, II-46, 18.01.1751 oo Dorotha Nielsd., lavværge Christen Hansen arvinger er den afdødes søskende: Niels Hansen, 52 år Lars Hansen, 39 år
 • Hans Jørgensen, 35 år
 • Anna Hansd., 54 år
 • Karen Hansd. er død og har efterladt sig en søn
 • Niels Nielsen, 7 år
 • de er alle i Holmdrup
 • Anna Caspersd., Skovsbo, II-49, 12.01.1751
 • oo Christen Bierremand, husmand i Skovsbo
 • arvingerne er den afdødes søskende:
 • Søren Caspersen, boede i Marstal på Ærø skal være død
 • Sara Judith Sørensd.
 • Anna Maria Sørensd.
 • Dorthe Sørensd.
 • Hindrich Casperen i Skovsbo
 • Jørgen Caspersen i Rødby i Lolland
 • Else Caspersd. oo og bor i Kogtved
 • Christen Jørgensen, husmand i Mynderup, II-54, 17.05.1751 (mor Maren Larsdatter oo Peder Nielsen Grå, I-210, 02.05.1735)
 • oo Johanne Christophersd., lavværge Morten Hansen
 • arvingerne er hans søskende:
 • Jørgen Jørgensen, husmand i Vester Skerninge
 • Elisabeth Jørgensd. bor i Svendborg
 • Anna Jørgensd. bor i Øster Skerninge og er enke (var oo Niels Povlsen)
 • en halvsøster Karen Pedersd. ibidem oo Rasmus Rasmussen
 • Sidsel Rasmusd., Skarø, II-56, 03.06.1751
 • oo Hans Rasmussen, gårdfæster på Skarø
 • Rasmus Hansen, 12 år
 • Lehne Hansd., 8 år
 • Maren Hansd., 5 år
 • på børnenes vegne mødte som nærmeste slægt Niels Josephsen
 • Karen Jensd., Skarø, II58b, 03.06.1751
 • oo Thomas Andersen, husbeboer på Skarø
 • Karen Thomasd. oo Niels Nielsen på Birkholm
 • Peder Jensen Graae, Øster Skerninge Balle, II-59b, 23.06.1751
 • oo Maren Mortensd., lavværge Ditlev Jensen Graae i Øster Skerninge
 • Morten Pedersen, 27 år, har fæstet stedet og giver moderen aftægt
 • Rasmus Pedersen, 25 år
 • Johanne Pedersd. oo Peder Ibsen i Gubierre
 • Anders Schyttes efterladte enke Kierstine Schytte, i Svendborg Bymølle, II-61b, 21.01.1751
 • boede hos Jeppe Eggertsen møller i Svendborg Bymølle, som er hendes svigersøn
 • hendes efterladte børn er:
 • monsieur Jørgen Andersen Schytte, fuldmægtig ved Kraagerup gård og gods i Sjælland
 • monsieur Hans Andersen Schytte, laqvai hos stiftsamtmand With i Viborg
 • madame Karen Eggertsen oo Jeppe Eggertsen
 • Anders Hansen, møller i Nederste Ørkild Mølle, II-76b, 16.06.1751 oo Maren Hansd., lavværge sn. Peder Graae i Svendborg
 • Hans Andersen, 9 år
 • Anne Andersd. oo Rasmus Andersen feldbereder i Svendborg
 • Kirsten Andersd., 21 år
 • Maren andersd., 16 år
 • Maren Andersd., 13 år
 • Rasmus Andersen var værge for de tre umyndige piger
 • Sn. Rasmus Lidske, til huse hos Jens Hansen Dyre i Aabye, II-83b, 30.07.1751
 • oo Karen Rasmusd., lavværge sognepræst Reigenbierg i Aabye
 • arvingerne er hans børn af første ægteskab:
 • monsieur Jacob Lidske bor i København
 • Andreas Lidske ved garden til hest
 • Judite Rasmusd.er død, var gift med Conrath Stilling i København
 • Catharine Conradsd.
 • Scharlotte Conradsd.
 • ..itta Rasmusd., som for ca. 16 år siden er bortrejst, og vides ej hvor hun er
 • Peder Rasmussen smed i Serup, II-91b, 21.04.1752
 • oo Ellen Andersd., lavværge Rasmus Rasmussen
 • Rasmus Pedersen, 18 år
 • Anne Pedersd., 21 år, værge var hendes halvbroder Hans Pedersen
 • Anne Chirstine Hansd., Egense, II-93, 15.06.1752
 • oo Peder Andersen Rummert i et værelse hos Peder Rasmussen i Egense
 • Karen Pedersd., 21 år, tjener Niels West i Svendborg
 • datterens tilsynsværge Peder smed i Egense
 • Johan Rytter, husbeboer i Serup, II-94, 16.06.1752
 • oo Kirsten Madsd., lavværge Lauritz Mosegaard
 • Peder Johansen, 2 år
 • Chathrine Maria Johansd., 2 år
 • ansat som tilsynsværge blev Rasmus Mortensen i Serup
 • enkens datter Anne Pedersd af forrige ægteskab med Peder Christensen havde arv til gode
 • Anna Maria Hansd., Vester Skerninge, II-95b, 11.09.1752
 • oo Jens Andersen, husbeboer i Vester Skerninge
 • arvinger er den afdødes søskende:
 • Christen Hansen, 26 år tjener i Flening
 • Kirsten Hansd., 36 år tjener hr. Crucov i Vester Skerninge
 • Lisbeth Hansd., 30 år tjener i Katterød trolovet med Lauritz Clausen
 • Bodil Andersd., Mosegaard i Serup, II-97b, 27.09.1752
 • oo Lars Hansen gårdfæster i Mosegaard
 • arvinger er den afdødes børn, som enkemanden er stedfader til
 • Anders Larsen, 16 år
 • Maren Larsd., 14½ år
 • børnenes værge deres morbroder Rasmus Andersen, som er i gården
 • Karen Jensd., Heldager, II-98b, 30.09.1752 oo Niels Olufsen, gårdfæster i Heldager Jens Nielsen, 20 år Maren Nielsd., 16 år børnenes tilsynsværge Peder Jørgensen i Heldager
 • Niels Larsen, i værelse i Hans Jørgens(ens) gård i Holmdrup, II-99b, 18.10.1752
 • oo Karen Nielsd.
 • arvinger er mandens børn af forrige ægteskab, som enken er stedmoder til
 • Laurits Nielsen, bor her i byen
 • Rasmus Nielsen, 21 år, tjener den anden broder her i byen
 • Bodel Nielsd. oo Christen Jacobsen i Skårup
 • Lisbet Nielsd. oo Hans Jørgensen her i gården
 • Giertrud Hansd., Hoyed By, II-100b,
 • oo Jørgen Rasmussen, husbeboer i Hoyed by
 • arvinger er hendes
 • broder Niels Hansen, der skal være i Holsten, levende eller død vides ikke
 • brodersøn Peder Rasmussen, bor i Kværndrup
 • søster Apelone Hansd. oo bor i Høye
 • søster Karen Hansd. oo bor i Kværndrup
 • søster Maren Hansd. sidder til huse i Rødme
 • søster Anna Hansd. sidder til huse i Hoye
 • søstesøn Hans Rasmussen bor i Rynkeby
 • søstersøn Anders Rasmussen bor i et hus udenfor Findinge
 • søsterdatter Maren Rasmusd. tjener degnen i Øster Skerninge
 • Anna Magrette i Trunderup by, II-102, 22.01.1753
 • oo Morten Hansen i et værelse hos Conraht Velou i Trunderup
 • Johannes Mortensen, 4 år
 • Hans Mortensen, 2 år
 • Jacob Rasmussen, husbeboer i Skovsbo, II-102b, 27.01.1753
 • oo Anna Margrete Johan Taehuusd.
 • arving er mandens datter, som enken er stedmoder til
 • Ingeborg Jacobsd.
 • Anna Nielsd., Skovsbo, II-103b, 27.01.1753
 • oo Niels Hansen skytte, husbeboer i Skovsbo
 • arving er hendes søn Anders Pedersen, 15 år
 • Jørgen Jørgensen, husbeboer i Vester Skerninge, II-104, 29.04.1753
 • oo Johanne Rasmusd.
 • Rasmus Jørgensen
 • Jørgen Jørgensen
 • Maren Jørgensd., 8 år
 • Karen Jørgensd.
 • enken er penge skyldige til sin broder Hans Rasmussen på Drejø
 • Anders Jensen, gårdfæster i Høye,II-104b, 02.05.1753
 • oo Bierte Madsd., lavværge Anders Nielsen Høye
 • Frands Andersen, 30 år
 • Christopher Andersen, 27 år
 • Mads Andersen, 14 år
 • Jens Andersen, 11 år
 • Maria Andersd. oo Rasmus Nielsen i Kirkeby
 • Kirsten Andersd., 17 år
 • værge for de umyndige blev ansat Jens Nielsen, Høye
 • Anna Knudsd., Egense, II-107b, 04.05.1753 oo 1 Peder Smed Jørgen Pedersen bor i Ollerup Mette Pedersd. oo Rasmus Lidske i Egense
 • Maren Pedersd. ugift er hos stedfaderen
 • oo 2 Rasmus Madsen, gårdfæster i Egense
 • Peder Rasmussen, 16 år
 • Karen Hansd., Skovsbo., II-109, 14.07.1753
 • oo Rasmus Svendsen, gårdfæster i Skovsbo
 • Mette Kirstine Rasmusd. 2½ år
 • Sophie Rasmusd. ½ år
 • tilsynsværge børnenes morbroder Marqvar Hansen i Ollerup
 • Peder Andersen Balk, i værelse hos Rasmus Pedersen i Strandhusene, II-109b, 18.07.1753
 • oo Anna Christiansd., lavværge Laurits Lauritsen Bjørn i Svendborg
 • mandens arvinger er
 • brodersøn Hans Madsen Balk boende i Corsøer
 • søster Dorthe Andersd. i København
 • ½søster Ellen N. i København
 • i huset var en gammel udlevet qvinde Kiersten Hansd. som er søster til Peder Balks første
 • kone, enken lovede at hun kunne blive boende.
 • Jacob Pedersen, husbeboer i Vester Skerninge, II-111, 15.09.1753
 • oo Anna Thomasd.
 • Anna Jacobsd.
 • Karen Jacobsd.
 • Hans Jespersen, gårdfæster i Serup, II-11b, 06.12.1753
 • oo Maria Rasmusd., lavværge hendes trolovede fæstemand Jesper Johansen af Kogtved
 • Anders Hansen, 13 år
 • Maren Hansd., 10 år
 • som tilsynsværge blev sat Rasmus Rasamussen i Sørup.
 • Cathrine Pedersd., Holmdrup, II-112, 02.12.1753
 • oo Niels Riisse i Holmdrup
 • arving er hendes fader Peder Nielsen i Svendborg
 • Jytte Christine Rasmusd., Egense, II-112b, 10.12.1753
 • oo Knud Tygesen, gårdfæster i Egense
 • Rasmus Knudsen, 4 år
 • Hans Knudsen, 1/4 år
 • Johanne Knudsd., 7 år
 • tilsynsværge Laurits Lidske af Egense
 • Niels Larsen, husmand i Holmdrup, II-113, 25.10.1753
 • oo Malene Hansd., lavværge Hans Hansen, Øster Åby
 • arvingerne er hans søskende:
 • broder Rasmus Larsen, gårdfæster i Kogtved
 • broder Hans Larsen, boende i Skovsbo
 • søster Anna Margrethe Larsd. oo Peder Hansen i Kogtved, på Ørbæklunde gods
 • Jørgen Hansen, snedker i Holmdrup, II-114b, 22.11.1753
 • oo Anne Kirstine Jørgensd., lavværge Peder Christensen i Holmdrup
 • Hans Jørgensen, 10 år og er ganske blind
 • Hendrich Jørgensen, 6 år
 • Lisbeth Jørgensd., 8 år
 • Karen Jørgensd., 4 år
 • Anna Jørgensd., 2 år
 • for børnene mødte sn. Michel Hansen, skoleholder i Skårup, som er en broder til den afdøde
 • Voldborre Larsd., Heldager, II-117b, 01.02.1754
 • oo Anders Larsen, gårdfæster i Heldage
 • Dorthe Andersd., 18 år
 • Johanne Andersd., 15 år
 • Maren Andersd., 6 år
 • børnenes værge var dres morbroder Povel Larsen i Heldager
 • Unge Hans Jørgensen, gårdfæster i Holmdrup, II-118b, 27.02.1754
 • oo Lisbeth Nielsd.,, lavværge gamle Hans Jørgensen i Heldager
 • Hans Hansen, 10 dage
 • Geltrud Hansd., 2 år
 • børnenes værge deres morbroder Lars Nielsen i Holmdrup
 • Kirsten Pedersd. på Skarø, II-119b, 08.06.1754
 • som boede i Peder Jacobsens enke Karen Rasmusd. gård på Skarø
 • Arvingerne var:
 • Johanne Rasmusd. oo Hans Mortensen i Kirkeby, en fuldsøster til afdødes fader Peder Rasmussen på Birkholm.
 • Rasmus Rasmussen i Egebjerg, halvbroder til afdødes fader, hans efterladte børn
 • Rasmus Rasmussen, 18 år
 • Hans Rasmussen, 15 år
 • Michel Rasmussen ...
 • Maren Rasmusd., 11 år
 • Kirsten Rasmusd. oo Hans Nielsen i Kogtved, halvsøster til afødes fader
 • afg. Kirsten Pedersd.s moder Maren Rasmusd.(far Rasmus Josephsen, Skarø) på Birkholm, hendes søskende:
 • Karen Rasmusd., Skarø )enke efter Peder Jacobsen, fuldsøster til afdødes mor
 • Anne Rasmusd. på Strynø, fuldsøster
 • Sidsel Rasmusd. har været gift med Hans Rasmussen, Skarø, en fuldsøster, er død, hendes børn
 • Rasmus Hansen, 13 år
 • Lene Hansd., 16 år
 • Maren Hansd., 6 år
 • Der henvises til Kirsten Pedersd. arvelodseddel af 02.01.1745 (begge forældre døde)
 • Maren Knudsd., Sørup, II-131b, 25.04.1754
 • oo Niels Olufsen, husbeboer i Sørup
 • Rasmus Nielsen, 18 år
 • Niels Nielsen, 16 år
 • Peder Nielsen, 13 år
 • Susanne Nielsd., 10 år
 • Rasmus Jespersen, Rårud, II-132, 22.05.1754 tjenestekarl i Rårud hos broderen Peder Jespersen
 • Arving var moderen Karen Jespers, som var i gården hos sin søn.
 • Enken overlod sin dattersøn Jens Andersen i Slæbæk den afdødes kiste.
 • Peder Rasmussen, gårdfæster i Rårud og hans hustru Anna Clausd., II-132b, 22.05.1754
 • de døde lige efter hinanden og efterlod sig følgende børn
 • Rasmus Pedersen, 32 år fæster gården efter faderen
 • Maren Pedersd., 31 år oo Niels Mortensen i Rødme
 • Johanne Pedersd. oo Hans Clausen i Tved
 • Anne Pedersd. oo Anders Lauritsen i Heldager
 • Karen Pedersd. med formynder Niels Iversen her af byen
 • Kirsten Hansd., i et værelse i Ollerup, II-133b, 26.05.1754
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • broder Laurits Bøye i Egebjerg
 • broder Peder Saugmand bor i Hundtofte
 • broder Rasmus Bøye i Stågerup
 • søster Anne Bøye bor og er gift i Hundtofte
 • søsterdatter Karen Nielsd. oo Erdmand Pedersen i Ollerup
 • søsterdatter Helved Povelsd., skal være i Holsten
 • Anna Jørgensd., Kogtved, II-134b, 20.06.1754
 • oo Hans Madsen, gårdfæster i Kogtved
 • Jørgen Hansen, 3 år
 • Hans Hansen, ½ år
 • Agnethe Hansd., 5 år
 • tilsynsværge deres morbroder Peder Jørgensen af Strandhuse
 • Apelone Jørgensd., Vester Skerninge, II-136b, 22.06.1754
 • oo Jacob Nielsen Hyllebech, husbeboer i Vester Skerninge
 • Maren Jacobsd., 20 år
 • Anna Jacobsd., 9 år
 • værge børnenes morbroder Peder Bødker i Vester Skerninge
 • Lars Hansen Lidske, gårdfæster i Egense, II-137, 26.06.1754
 • oo Appolone Andersd., lavværge Niels Rasmussen bødker i Egense
 • Hans Larsen, 19 år
 • barnets værge farbroderen Rasmus Hansen i Egense
 • Maren Jenses, husbeboer i Heldager, II-138, 17.05.1754
 • arvingerne er hendes børn:
 • Povel Jensen
 • Cathrine Jensd., 15 år
 • Birthe Jensd., 12 år
 • da man ikke kendte noget til afdødes familie, blev Hans Pedersen i Heldager antaget til værge
 • Ditlef Bucka, boende i Strandgården i Sct. Jørgensd Sogn, II-142b, +10.10.1754
 • oo Anna Andersd. Munck
 • ingen børn, der er oprettet gensidigt testamente
 • Christen Hansen, møller i Gundestrup Mølle, II-144, 04.11.1754
 • oo Johanne Johansd., lavværge: trolovede fæstemand velagte karl Jørgen Hansen Gemahl fra
 • Rårud
 • Johan Christensen, 15 år
 • Hans Christensen, 1 år
 • Johanne Cathrine Christensd., 18 år
 • Margrethe Christensd., 12 år
 • Johanne Christensd., 9 år
 • Karen Christensd., 5 år
 • børnenes værge er deres farbroder Herman Christensen af Hvidkilde Mølle
 • Anne Madsd., Rødskebølle, II-143, 20.12.1754
 • oo Peder Ploug, husbeboer i Rødskebølle
 • Oluf Pedersen, 21 år
 • Mads Pedersen, 4 år
 • Karen Pedersd., 18 år
 • Maria Pedersd., 7 år
 • Margrethe Hansd., Kogtved, II-146, 03.02.1755
 • oo Rasmus Rasmussen Søegaard i Kogtved
 • Rasmus Rasmussen, 6 år
 • Else Povelsd., Sørup, II-147, 05.03.1755
 • oo Niels Povelsen, husbeboer i Sørup
 • Povel Rasmussen, landsoldat under Hvidkilde gods
 • Margrethe Rasmusd., er død
 • Rasmus Nielsen, 11 år
 • Abel Nielsd., 15 år
 • Afveafkald efter Lars Hansen Lidske, Egense, II-148b, 04.02.1755
 • oo Appolone Andersd., gift 2. gang med Jochum Larsen
 • Hans Larsen Lidske i Egense kvitterer for arven efter sin fader,
 • henvisning til skifte af 26.06.1754
 • Johanne Andersd., Sørup, II-148b, 05.01.1755,
 • oo Christen Jørgensen, husbeboer i Sørup
 • arvinger er konens børn af forrige ægteskab
 • Jørgen Pedersen
 • Hans Pedersen
 • Anna Povelsd., Ollerup, II-149b, 30.05.1755
 • oo Hans Christensen
 • arvingerne er hendes børn:
 • Christopher Jacobsen, soldat
 • Christen Hansen er gift og bor i et værelse i Ollerup
 • Povel Hansen oo
 • Hans Hansen, 22 år
 • Eva Hansd., 16 år
 • som tilsynsværge blev anlagt Jens Ploug af Ollerup
 • Maren Jensd., Øster Skerninge, II-151b, 01.07.1755
 • oo Hans Hindrichsen, husbeboer i Øster Skerninge
 • Arvingerne er
 • en broder Knud Jensen oo boende på Skerningeholm
 • halvsøster Sidsel Jensd. oo og bor i Egebjerg
 • halvsøster Maren Jensd., er død og har efterladt sig
 • Jens Jensen Buch i Egense
 • Maren Jensd. oo og bor ibidem
 • Niels Pedersen, gårdfæster i Skovsbo, II-152b, 11.08.1755
 • oo Ellen Rasmusd., lavværge hendes tilkommende fæstemand Niels Iversen
 • Rasmus Nielsen, 19 år
 • Anne Nielsd., 15 år
 • Apolone Nielsd., 10 år
 • Maren Nielsd., 8 år
 • Johanne Nielsd., 4 år
 • Engel Maria Nielsd., 1 år
 • værge børnenes morbroder Rasmus Strøyer af Skovsbo
 • Nicolaj Helmer, Egebjerg, II-156, 19.09.1755
 • oo Johanne Hansd.
 • arvinger er den salig mands efterladte børn:
 • Wilhelm Nicolajsen, 20 år er i København
 • Lisbeth Nicolajsd., 22 år
 • Kirsten Nicolajsd., 13 år
 • Anders Nielsen på Holm i Øster Skerninge, II-157b, 01.10.1755
 • oo Johanne Hansd. lavværge er hendes trolovede fæstemand Jens Buch af Ollerup
 • Niels Andersen4 år
 • Hans Andersen, 2 år
 • Lisbeth Andersd., ½ år
 • børnenes tilsynsværge deres farbroder Jesper Mortensen på Holm
 • Maren Pedersd., Egense, II-158b, 04.11.1755
 • oo 1 Lars Mortensen
 • Maren Larsd. oo Rasmus Hansen
 • Johanne Larsd. + oo Rasmus Pedersen af Egense
 • Lars Rasmussen, 16 år
 • Kirsten Larsd.
 • oo 2 Jørgen Andersen, gårdfæster i Egense
 • Friedrich Julius Steltz, en afskediget soldat på rejse hjem, II-159b, 15.12.1755
 • han døde hos møller Herman Christensen
 • Maren Larsd., Heldager, II-162, 22.02.1756
 • oo 1 Mads
 • Hans Madsen, 30 år bor i Ollerup
 • Maren Madsd., 28 år er hjemme i huset
 • oo 2 Hans
 • Mads Hansen, 24 år tjener i Rødskebølle, hans og broderens værge deres morbroder
 • Hans Hansen, 20 år Povel Larsen der af byen.
 • oo 3 Jørgen Pedersen, gårdfæster i Heldager
 • Peder Jørgensen, 16 år
 • Ellen Jørgensd., 18 år
 • de umyndiges værge var fabroderen Hans Pedersen her af byen
 • Laurs Sørensen Bellinge, husbeboer og træskomand i Holmdrup, II-166, 09.06.1755
 • oo Marie Cathrine Larsd., lavværge sn. Lars Nyborg i Svendborg
 • arvingerne er hans børn i ægteskab med Anne Povelsd. oo 1824 i Bellinge
 • Søren Lauritsen, på kgl. ryttergods i Hielmerup i Verninge sogn, 28 år * i Bellinge
 • Rasmus Lauritsen, boende samme sted som broderen, 25 år * iBellinge i 1730
 • Anne Lauritsd., 30 år * i Bellinge 1725
 • Karen Lauritsd., som begge tjener i Bellinge,, 20 år * i Stenløse
 • endnu en søn meldte sig:
 • Jochum Lauritsen, som bor i Egense, 32 år og født i Kirkeby, en slegfredsøn
 • Kirsten Hansd., Høye, II-183b, 08.04.1756
 • oo Rasmus Staffensen, gårdfæster i Høye
 • arvinger er hendes søskende
 • en broder Jørgen Hansen i Sørup, hans efterladte børn
 • Laurs Jørgensen af Sørup
 • Anne Jørgensd. oo Frands Hansen i Rødskebølle
 • Anne Rasmusd., Mynderup, II-185, 08.04.1756
 • oo Morten Hansen, gårdfæster i Mynderup
 • Anne Margrethe Mortensd., 4 år
 • Else Christine Mortensd., 3 år
 • som tilsynsværge blev sat Jørgen Madsen af Mynderup
 • Ahrine Zandersd., Kværndrup, II-186, 03.05.1756
 • oo 1 Rasmus
 • Zander Rasmussen, 31 år, soldat i København
 • Kio.... Rasmussen, 18 år som lærer væve4rhåndværk
 • Marie Rasmusd., 29 år tjener i København
 • Karen Rasmusd., 24 år
 • oo 2 Jørgen Jensen, gårdfæster i Kværndrup
 • Rasmus Jørgensen, 12 år
 • Jeppe Rasmussen, gårdfæster på Skarø, II-187b, 16.06.1756
 • oo Volborrig Pedersd.
 • Rasmus Jeppesen bor på Drejø
 • Peder Jeppesen er gift her på stedet som han har fæstet, han ønskede at skifte med sine
 • halvsøskende, som er modrens børn fra hendes første ægteskab
 • Laurs Rasmussen, bor på Thurø
 • Niels Rasmussen bor på Drejø, hans efterladte børn
 • Rasmus Nielsen, 22 år
 • Rasmus Nielsen, 13 år
 • Malene Nielsd., 16 år
 • Anne Pedersd., Holmdrup, II-189, 14.07.1756
 • oo Rasmus Jensen den yngre, husbeboer i Holmdrup
 • Johanne Rasmusd., 9 år
 • tilsynsværge Hans Færgemand i Svendborg
 • Sidsel Rasmusd., Heldager, II-189b, 21.08.1756
 • oo Jørgen Jørgensen, husbeboer i Heldager
 • Rasmus Jørgensen, 24 år
 • Erich Jørgensen, 20 år
 • Maren Jørgensd. oo Mads Jensen, husmand i Heldager
 • Karen Jørgensd., 14 år
 • Maren Hierritsdatter., Skarø, II-192b, 13.10.1756
 • var hos svigersønnen Rasmus Andersen, gårdfæster på Skarø
 • Hans Andersen, 42 år, en søn som er i gården
 • Anne Hansd. oo fæsteren af gården Rasmus Andersen
 • Marie Cathrine, Lars Bellingers, huskone i Holmdrup, II-194b, 30.05.1757
 • hendes arving er hendes datter
 • Maria Dorthea Hansd., 5 år
 • født værge er sn. Hans Laursen Lund i Fåborg
 • Rasmus Nielsen (Trold), Holmdrup, II-200, 13.07.1757
 • han var til huse hos sønnen Niels Rasmussen, gårdfæster i Holmdrup
 • oo Maren Madsd.
 • Niels Rasmussen, har for mange år siden overtaget gården efter faderen
 • Knud Jensen, Dongshøjrup, II-202b, 17.12.1756
 • oo Johanne Jensd.
 • arvinger er hans børn:
 • Hans Knudsen boende i Dongshøjrup
 • Jens Knudsen tjener på Nielstrup som ladefoged
 • Maren Knudsd. oo og bor i Svendborg
 • enken havde gæld til sin søstersøn Per Rasmussen Juel, som er smedesvend i Odense
 • Det var penge som hun havde lånt til sin steddatter Anne Marie Knudsd.s begravelse,
 • Anne Marie Knudsd. døde samtidig med sin fader.
 • Anne Hansd., Øster Skerninge, II-203b, 20.12.1756
 • oo Christen Jyde, Øster Skerninge
 • Christen Christensen, 13 år
 • Karen Christensd., 16 år
 • Anne Christensd., 10 år
 • Jørgen Jørgensen/Augustesen, fra det lille Snapind-hus ved Odense, II-104b, 14.09.1756
 • en gammel mand som logerede hos Jens Christian Sørensen, husbeboer i Øster Skerninge
 • Som bilag blev fremlagt et skiftebrev efter Jørgen Augustesens hustru Karen Svendsd.,
 • dateret 8. maj 1754..
 • Jens Christian Sørensen arver den gamle mand, som har boet hos ham i 12 år.
 • Maren Pedersd., Øster Skerninge, II.207b, 01.07.1757
 • oo Peder Laursene Søegaard
 • børnene
 • Hans Pedersen Søegaard
 • Laurs Hansen Søegaard
 • Anna Cathrine Hansd., 25 år
 • giver afkald på arv efter deres moder
 • Hans Nielsen, gårdfæster i Holmdrup, II-208, 06.07.1757
 • oo Anne Kirstine Bertelsd., lavværge Mads Jørgensen, enkens stedfader
 • Bertel Hansen, 10 år
 • Mette Kirstine Hansd., 15 år
 • Karen Hansd., 13 år
 • Agnes Hansd., 6 år
 • børnenes værge farbroderen Jens Nielsen af Holmdrup
 • Morten Jensen, Egebjerg, II-212b, 15.09.1757
 • tjenestekarl hos Christen Graae i Svendborg, han døde i Anders Jensens enke, Birthe Madsd., gård
 • i Egebjerg.
 • Hans moder Karen Mortensd. var til huse hos Anders Pedersen, Ørbæklunde gods, i Egebjerg.
 • Hans søskende var:
 • Jørgen Jensen, fæster på Egeskov gods i Kværndrup
 • Peder Jensen, 28 år, tjener broderen i Kværndrup
 • Anne Jensd. oo Frands Andersen, og tjener assessor Leth i Lunde
 • Agnete Jensd., 25 år tjener sin morbroder Hans Mortensen i Høyerup
 • Maren Jensd. tjener her i byen.
 • Rasmus Svendsen, gårdfæster i Skovsbo, II-213, 28.09.1757
 • oo Kirsten Pedersd., lavværge Rasmus Madsen af Egense
 • Arvinger er mandens børn i forrige ægteskaber
 • Af første ægteskab var kun en søn i live:
 • Jens Rasmussen, 32 år
 • Af andet kuld:
 • Mette Kirstine Rasmusd., 7 år
 • Sophie Rasmusd., 5 år
 • Af 3die kuld:
 • Svend Rasmussen, 3 år:
 • Knud Olufsen, gårdfæster i Mynderup, II-214, 03.10.1757
 • oo 1 Karen Nielsd.
 • Oluf Knudsen, 25 år
 • Anna Knudsd., 24 år, tjener på Skarø
 • oo 2 Maren Povelsd., født værge var hendes fader Povel Madsen
 • Rasmus Knudsen, 12 år
 • Mads Knudsen, 8 år
 • Johanne Knudsd., 14 år
 • Karen Knudsd., 13 år
 • Anne Kirstine Knudsd., 10 år
 • Maren Knudsd., 5 år
 • Inge Knudsd., 3 år
 • Mette Knudsd., 14 dage
 • Oluf Knudsen var værge for sine umyndige søskende.
 • Rasmus Olsen og Johanne Pedersd., husfolk i Ollerup, II-216b, 22.08.1757
 • De døde begge kort tid efter hinanden. Arvinger er deres børn:
 • Mathias Rasmussen, 28 år
 • Karen Rasmusd. oo skoleholderen i Kirkeby
 • Johanne Marie Rasmusd., 22 år, tjener på Hvidkilde
 • Johanne Cathrine Rasmusd., 13 år, tjener urtemanden på Hvidkilde
 • Karen Andersd., Øster Skerninge Balle, II-218b, 20.07.1757
 • oo Niels Nielsen, boelsmand i Øster Skerninge Balle
 • Anders Nielsen, 38 dage
 • Anne Marie Nielsd., 3 år
 • som tilsynsværge for børnene var antagen Rasmus Ditlevsen i Øster Skerninge
 • Maren Madsd., Holmdrup, II-220b, 31.10.1757
 • oo afdøde Rasmus Nielsen
 • hos sønnen Niels Rasmussen, gårdfæster i Holmdrup
 • arvinger er Niels Rasmussen og hans
 • halvsøster Karen Nielsd., død, oo Holger Jørgensen, Øster Åby, hendes efterladte børn:
 • Karen Holgersd., 24 år
 • Johanne Holgersd., 24 år
 • Maren Holgersd., 24 år
 • Henning Holgersen, 25 år
 • Jørgen Holgersen, 18 år
 • Niels Josephsen og Anna Jensd., Skarø, II-222, 21.04.1757 (hun oo 1 Niels Jørgensen +23.07.1717)
 • de døde samtidig. Arvinger er deres børn:
 • Jens Nielsen, indsidder i Ballen (1. ægteskab)
 • Anders Nielsen, har fæstet gården efter faderen (1. ægteskab)
 • Anna Nielsd. oo Christopher Hansen, Drejø, hendes efterladte børn (1. ægteskab)
 • Karen Christophersd.
 • Anne Marie Christophersd.
 • Giertrud Nielsd. oo unge Hans Rasmussen på Skarø (2. ægteskab)
 • Anne Rasmusd., Egebjerg, II-227b, 06.09.1757
 • oo Laurs Koekenborg (hedder Laurs hansen, boede før i Kogtved)
 • Rasmus Laursen, 24 år, har givet afkald på arv, han bor i Allerup
 • Hans Laursen, 15 år
 • Peder Hansen, Egebjerg, boede i samme hus som Lars Koekenborg, II-228, 06.09.1757
 • oo Birthe Jørgensd.
 • Anders Pedersen, 23 år, tjener i Odense
 • Giertrud Pedersd., 20 år
 • og mandens børn i hans forrige ægteskab:
 • Hans Pedersen som bor i Egense
 • Lars Koekenborg og enken Birthe Jørgensd. er nu forlovede med hinanden, og har flyttet
 • sammen til fælles i deres fattigdom, og skifteretten kunne ikke skille de to boer, og blev da
 • enige om at betragte de sammenbragte børn som søskende
 • Anders Nielsen Hovmand, tjenestekarl i Ollerup, II-229b, 25.10.1757 (mor Johanne Lauritsd.)
 • han tjente hos Rasmus Markussen i Ollerup.
 • Ved skiftet mødte Knud Laursen af Ollerup, som angav at være morbroder til afdøde (far Laurits Mortensen)
 • Også Rasmus Markussen meldte at han og hans søskende er mosterbørn til afbøde (mor Maren Lauritsdatter oo Marcus Hansen)
 • Mette Markusd. oo Rasmus Mortensen i Ollerup på Egeskov Gods
 • Maren Markusd. oo Mads Bødker i Egebjerg
 • Johanne Markusd. tjener på Hvidkilde
 • Anne Markusd. tjener sin broder Rasmus Markussen
 • Jacob Hendrichsen, gårdfæster i Øster Skerninge, II-236, 23.11.1757
 • oo Anne Sørensd.
 • Søren Jacobsen, 26 år
 • Henrich Jacobsen, 21 år, fæster gården efter faderen
 • Maren Jacobsd., 16 år
 • tilsynsværge for de umyndige børn deres morbroder Jens Sørensen der af byen
 • Peder Jensen og Margrethe Pedersd., Sørup, II-237b, 28.11.1757
 • de var til huse hos husmanden Christian Andersen.
 • Mandens arvinger er:
 • en broder Mads Jensen som er i Sct. Jørgens Hospital
 • en søster Birthe Jensd. bor i Sørup og
 • en søster Malene Jensd. oo Hans Pil i Svendborg
 • Konens arvinger:
 • Rasmus Pedersen, som boede i Rødskebøller er død, var en broder
 • Birthe Rasmusd. oo Anders Kudsk i Sørup, er også død
 • Johan Andersen, 17 år
 • Hans Andersen, 15 år
 • Rasmus Andersen, 14 år
 • Anders Pedersen, boede i Rødskebølle er død, og var en broder
 • Bodil Andersd. oo Hans Nicolaj i Hede Mølle
 • en søster Maren Pedersd. er enke og i Sct. Jørgens Hospital
 • en søster Karen Pedersd. oo Mads Jensen i Sørup
 • Anders Rasmussen, i Ruerhuset ved Lindskov og hustru Maren Ibsd., II-240, 07.11.1757
 • Deres efterladte børn:
 • Christen Andersen, 14 år
 • Rasmus Andersen, 10 år
 • Marie Andersd., 8 år
 • Peder Andersen Ib, husbeboer i Skovsbo, II-240, 28.11.1757
 • oo Anne Hansd.
 • Hans Pedersen, 20 år
 • Anders Pedersen, 16 år
 • Christen Pedersen, 13 år
 • Margrethe Pedersd. oo Jørgen Hansen i Svendborg
 • Lisbeth Jørgensd., til huse hos Lars Hvid af Holmdrup, II-243, 17.10.1757
 • Hendes fader Jørgen Knudsen havde en søster
 • Karen Knudsd. som i flere ægteskaber havde avlet følgende børn
 • Greis Hansen, som er død og har efterladt sig
 • sin hustru og sine børn
 • Hans Greisen og
 • Rasmus Greisen
 • Knud Greisen
 • Anne Greisd.
 • Rasmus Hansen, som er død og har efterladt sig
 • Johanne Rasmusd.
 • Lisbeth Hansd., som er død og har efterladt sig
 • Knud Laursen bor i Heldager
 • Karen Laursd. oo i Svendborg
 • Margrethe Olufsd., Øster Skerninge, II-247b,
 • oo Peder Larsen Søegaard
 • Arveafkald:
 • Lycke Olufsen tjener på Tåsinge hos Jørgen Bøye, afkald 22.12.1757 efter sin ovn. søster
 • Johanne Olufsd. afkald på arv fra sin ovn. søster. 28.12.1757
 • Bodil Nielsd., Skarø, II-248, 28.12.1757
 • oo Rasmus Hansen, gårdfæster på Skarø
 • arvinger er hendes børn i forrige ægteskab med Hans Pedersen
 • Morten Hansen, boende på Skarø
 • Niels Hansen boende på Tåsinge
 • Rasmus Hansen som er i gården og fæster den.
 • Anne Rasmusd., Egebjerg, II-249, 06.02.1758
 • oo Mads Hansen, gårdfæster i Egebjerg
 • Niels Madsen, 10 år
 • Hans Madsen, 8 år
 • Rasmus Madsen, 5 år
 • Kirstine Madsd., 3 år
 • Maren Madsd., Vester Skerninge, II-249b, 02.03.1758
 • oo Jens Andersen, husbeboer i Vester Skerninge
 • Anders Jensen, 2 år
 • Mads Pedersen, husbeboer i Vester Skerninge, II-250, 02.03.1758
 • oo Anne Jensd.
 • Peder Madsen, 18 år tjener på Skarø
 • Hans Madsen, 17 år tjener hos modren
 • Maren Madsd., 11 år
 • for de umyndige børn blev sat som tilsynsværge Anders Rasmussen Graae
 • Søren Rasmussen, gårdfæster i Egense, II-250b, 17.05.1758
 • oo Maren Nielsd., lavværge hendes fader Niels Juel her af byen
 • Dorthea Sørensd., 6 år
 • Anne Sørensd., 4 år
 • Karen Sørensd., 1 år
 • børnenes værge deres farbroder Niels Rasmussen i Egense
 • Peder Hansen, gårdfæster på Skarø, II-251b, 16.06.1758
 • oo Anne Margrethe Rasmusd., , lavværge Christopher Hansen, Drejø
 • Hans Pedersen, 6 år
 • Morten Pedersen, 4 år
 • Maren Pedersd., 2 år
 • værger for børnene Pder Ibsen og unge Hans Rasmussen, begge af Skarø
 • Niels Jensen, husbeboer på Skarø, II-253, 17.06.1758
 • oo Karen Povelsd.,
 • Hans Nielsen oo og bor på Skarø
 • Karen Nielsd. oo Niels Arentzen, husmand på Skarø
 • Kirsten Michelsdd., Øster Skerninge, II-253, 17.06.1758
 • oo Niels Sandberg, boelsmand i Øster Skerninge Balle
 • Rasmus Nielsen, 19 år
 • Maren Nielsd., 22 år
 • Johanne Nielsd., 16 år
 • børnenes tilsynsværge Jens Rasmussen på Holmen.
 • Jørgen Jensen, boelsmand i Kværndrup, II-253b, 24.07.1758
 • oo Maren Madsd., lavværge Hans Mortensen.
 • arving er hans søn fra 1. ægteskab Hans Jørgensen, 32 år og til huse her på stedet
 • og i andet ægteskab en datter Karen Jørgensd., 24 år tjenende på Hvidkilde
 • og en søn Peder Jørgensen, 19 år tjener i Sørup
 • en datter Maren Jørgensd., tjenende i Svendborg
 • I tredie ægteskab en søn Rasmus Jørgensen, 14 år
 • Og i sidste ægteskab Ahrine Jørgensd.
 • Maren Jensd., Egense, II-254b, 31.07.1758
 • oo Johan Bisgaard, i et værelse i Egense
 • Hans Johansen, 19 år
 • Rasmus Johansen, 15 år
 • Jens Johansen, 13 år
 • Peder Johansen, 12 år
 • Anders Johansen, 5 år
 • Karen Johansd., 21 år
 • værge børnenes farbroder Niels Bisgaard i Egense
 • Bærent Nielsen, Rårud, II-255, 02.08.1758
 • oo Maren Olesd.
 • Bærent Nielsens børn er:
 • Niels Bærentsen, 19 år
 • Ole Bærentsen, 17 år
 • Niels Bærentsen hos Christopher Hansen i Mynderup
 • Maren Bærentsd., 24 år oo og bor i Holmdrup
 • Margrethe Bærentsd., 22 år til Christian Høys i Sørup
 • ...Bærentsd., 8 år
 • for børnene mødte Rasmus Buch af Rårud
 • Karen Christensd., Holmdrup, II-255b, 10.08.1758
 • oo Jacob Rasmussen
 • Daniel Christian Jacobsen, 23 år
 • Johannes Jacobsen, 20 år
 • Henrich Jacobsen, 27 år som var landsoldat
 • og begge sidste deserterede for ungefähr et år siden
 • Rebeche Christine Jacobsd., 18 år
 • Naomi Abigal Jacobsd., 15 år
 • Anne Hansd., Egense, II-256b, 23.08.1758
 • oo Niels Rasmussen, gårdfæster i Egense
 • Hans Nielsen, 9 år
 • Rasmus Nielsen, 7 år
 • Peder Nielsen, 3 år
 • børnenes fødte værge var Rasmus Rasmussen på faderens side
 • Laurs Jørgensen, gårdfæster i Sørup, II-258, 30.09.1758
 • oo Anne Christensd., lavværge Christen Hansen
 • Peder Laursen, 11 år
 • Jørgen Laursen, ...
 • Maren Laursd., 8 år
 • Karen Laursd., 1 år
 • børnenes værge deres farbroder Frantz Hansen af Rødskebølle
 • Christen Andersen, Kogtved Strandhuse, II-259b, 09.11.1758
 • oo Karen Rasmusd. arvinger er den sal. mands søskende: Rasmus Andersen, boende på skarø Hans Andersen, boende på Birkholm Jørgen Andersen, på Drejø Mads Andersen, på Drejø
 • Maren Andersd. er død, oo Christen (?Sø)rensen på Drejø, har efterladt 4 børn
 • enkens søstersøn Peter Hermansen fæster huset og giver enken ophold
 • Anders Olsen, Øster Skerninge, II-260, 29.11.1758
 • oo Anne Jørgensd. Skiftet blev foretaet i Jørgen Jørgensens hus.
 • Jørgen Andersen, 3 år
 • Boet var meget ringe, og de var meget unge da de blev gift, hvad de kun havde været i
 • ca. 1 år. Sønnen arver hans sal. faders nye kise med lås og hængsel.
 • Kirsten Hansd., i Øster Skerninge, II-260, 13.12.1758
 • oo Anders Buch, husbeboer i Øster Skerninge
 • Hans Andersen, 14 år
 • Maria Andersd., 20 år
 • født værge Christopher Buch
 • Hans Nielsen, Øster Skerninge, II-260b, 13.12.1758
 • oo Kirsten Christensd., i et værelse i Ove Svendsens gård i Øster Skerninge
 • gælden var større end indtægterne, så der var ikke noget at arve
 • Christen Christensen, husbeboer på Skarø, II-261, 31.01.1759
 • oo Anne Jensd.
 • Jens Christensen, 25 år
 • Maren Christensd.
 • sønnen beder om at fæste huset og give modren aftægt.
 • Lars Hansen Mosegaard, gårdmand i Sørup, II-261b, 04.08.1758
 • oo Maren Pedersd., lavværge Jørgen Pedersen i Ollerup
 • Hans Larsen, 1 år
 • Bodil Larsd., 3 år
 • børnenes fødte værge var farbroderen Frands Hansen i Rødskebølle
 • der var i boet følgende tilgodehavender:
 • Morten Hansen, tjenende for ladefoged Rd 6-4-0
 • Anders Hansen, Trunderup af Egeskov gods Rd 7-0-0
 • Hans Hansen, tj. i Nyborg Rd 3-4-0
 • Kirstine Hansd, i Kværndrup af Egeskov gods Rd 3-2-0
 • Karsten ............, i Trunderup Rd 6-0-0
 • hollænderen på Mullerup Rd 5-2-0
 • musicantene i Svendborg Rd 0-3-0
 • Jens Nielsen, hmd. Sørup Rd. 1-4-0
 • Christen Jørgensen ibidem Rd 1-0-0
 • Lars Juel i Sørup Rd 1-0-8
 • Johan Christophersen i Rødskebølle Rd 2-0-0
 • Rasmus Madsen, gårdbeboer i Egense, II-265, 21.05.1759
 • oo Anne Sørensd., værge hendes fader Søren Pedersen
 • Mads Rasmussen, 5 år børnenes fødte værge
 • Søren Rasmussen, 3 år deres farbroder Johannes Madsen
 • Hans Rasmussen, ½ år
 • samt en søn i forrige ægteskab: Peder Rasmussen gdm. i Skovsbo
 • Maren Olufsd., Mynderup, II-266, 13.06.1759
 • oo Jørgen Madsen, fæstegårdmand
 • Oluf Jørgensen, 28 år
 • Peder Jørgensen, 26 år
 • Anders Jørgensen, 15 år
 • Eggert Jørgensen, 13 år
 • Maren Jørgensd., 20 år
 • Jørgen Pedersen, gårdfæster i Ollerup, II-266b, 18.06.1759
 • oo Anne Sophie Albregtsd., lavværge Anders Nielsen i Ollerup
 • Albregt Jørgensen, 7 år
 • Peder Jørgensen, 3 år
 • på børnenes vegne som født værge farbroderen Peder Rasmussen af Skovsbo
 • Hans Nielsens hustru, i værelse hos Hans Jacobsen Smed i Ollerup, II-267, 22.09.1759
 • oo Hans Nielsen
 • Daniel Peder Hansen, 11 år
 • Christian Nielsen, husbeboer i Heldager, II-267b, 20.11.1759
 • arvinger var hans efterladte børn:
 • Peiter Christian til huse her i byen
 • Niels Christian, 27 år
 • Hans Christian, 27 år tjenende i Rødskebølle
 • Anne Christiansd., 24 år her i huset
 • Maria Knudsd., Skovsbo, II-268, 29.11.1759
 • oo Rasmus Rasmussen, gårdfæster i Skovsbo
 • Rasmus Rasmussen, 17 år
 • Christen Rasmussen, 6 år
 • Knud Rasmussen, 4 år
 • født værge efter loven morbroderen Hans Knudsen af Kogtved
 • Maren Rasmusd., Ollerup, II-268b, 05.12.1759
 • oo Rasmus Povelsen, husbeboer i Ollerup
 • hendes arvinger var:
 • Maren Jensd., en faster til afdøde, er død, oo Knud Erichsen, har efterladt sig
 • Anne Knudsd. oo Rasmus Madsen, Egense, er død og har efterladt sig
 • Jørgen Pedersen, som er død
 • Albregt Jørgensen, 8 år
 • Peder Jørgensen, 5 år
 • værge deres stedfader Jens Knudsen i Ollerup
 • Peder Rasmussen, fæstegårdmand i Skovsbo
 • Maren Pedersd., død, oo Lars Hansen i Sørup
 • Hans Larsen, 3 år
 • Bodil Larsd., 5 år
 • værge Frands Hansen i Rødskebølle
 • Dorthe Knudsd. oo Peder Holm i Kogtved Strandhuse
 • hendes søn Knud Pedersen mødte på hendes vegne
 • Johanne Jensd., en faster til afdøde, er død, oo Jeppe Rasmussen, har efterladt sig
 • Jens Jeppesen, har boet her i byen, er død og har efterladt sig
 • Hans Jensen af Egeskov Gods, tjenende her i byen
 • Kirstine Jeppesd. oo Niels Jensen i Skovsbo, er død og har efterladt sig
 • Jeppe Nielsen i Egense by
 • Jens Nielsen i Sørup
 • Sophia Nielsd. oo Johannes Madsen i Egense
 • Maria Nielsd. oo Christen Rasmussen i Sørup
 • Appollone Nielsd. oo Christen Jørgensen i Sørup
 • Anne Nielsd. oo Hans Rasmussen i Sørup
 • Johanne Nielsd er død, oo Hans Hansen Skytte i Egense, har efterladt sig
 • Niels Hansen i Egense
 • Hans Hansen i Egense
 • Margrethe Nielsd. nu gift med Rasmus Thomsen i Egense, har i forrige ægteskab
 • med Greis Nielsen avlet sn søn Niels Greisen som tjener i Egense
 • Anders Andersen, var afdødes morbroder, er død, boede i Ærøskøbing
 • Maren Andersd. oo Anders Skindballe, bor i Æreskøbing
 • Arv og gæld var på 39 Rd, så der blev ingen arv til arvingerne.
 • Maren Pedersd.Sørup, II-271, 19.04.1759
 • enke efter afdøde Lars Nielsen Mosegard i Sørup
 • Hans Larsen, 2 år
 • Bodil Larsd., 4½ år
 • børnenes værge farbroderen Frands Hansen i Rødskebølle kunne ikke møde og skiftet blev udsat
 • i 30 dage, ligeledes var morbroderen Jørgen Pedersen i Ollerup værge, de ansøger om samfrændeskifte. Rasmus Andersens søstersøn Anders Larsen, er stedsøn af afdøde Laurs Hansen. Han fæster gården, hvor børnene skal blive og opfødes, og når pigebarnet Bodil Larsd. til
 • ægteskab kan være duelig, skal han ægte hende.


 

 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk