Diernisse Kirkebog 1741-1808 Trolovede og Copuleret
Forside ] Op ]


Diernisse Kirkebog 1741-1808 Trolovede og Copuleret

T: Trolovet
C: Copuleret

Trolovet og Copuleret 1741
T: Michel Michelsen Trolovet til Caren Pedersdaatter
T: Peder Nielsen Trolovet til Maren Hansdaatter
T: Jørgen Jensen af Aastrup Trolovet til Maren Rasmusdaatter
T: Oluf Rasmusen Rafn Trolovet itl Enche Kone Maren Søfrensdatter af Katt:
C: Michel Michelsen Copuleret til Caren Pedersdaatter begge af Diernisse
T: Christen Mosegaard Trolovet til Caren Andersdaatter
T: Christian Povelsen Trolovet til sl. Elias Møllers Enche
T: Hans Lauritzen af Diern: Trolovet til sl. Hans Peder Jensens Enche
C: Jørgen Jensen af Aastrup Copuleret til Maren Rasmusdatter
C: Peder Nielsen Copuleret til Maren Hansdaatter
C: Christen Mosegaard Copuleret til Caren Andersdaatter
C: Christen Povelsen Copuleret til sl. Elias Møllers Enche
C: Oluf Rasmusen Rafn Copuleret til sl. Rasmus Rasmussens Enche
C: Hans Lauritzen Copuleret til sl. Hans Pedersens Enche
T: Peder Michelsen Trolovet til Chirsten Pedersdatter begge af Diern:

Trolovet og Copuleret 1742
C: Peder Michelsen Copuleret til Chirsten Pedersdaatter
T: Jørgen Matzen Trolovet til Maren Hansdaatter
C: Jacob Engberg Copuleret med Maria Golbech
T: Lauritz Lauritzen Trolovet med Anna Catharina Pedersdaatter
C: Jørgen Matzen Copuleret med Maren Hansdaatter
T: Niels Hansen Graae Trolovet med Michel fiskers Enche
T: Peder Andersen Trolovet med Johanne Andersdaatter
T: Jep Nielsen Trolovet med Johanne Lauritzdaatter
C: Niels Hansen Graae Copuleret med Chirsten Michelsdaatter
C: Lauritz Lauritzen Copuleret med Anna Catharina Pedersdaatter
T: Jørgen Rasmusen Trolovet med Maren Christiansdaatter

Trolovet og Copuleret 1743
C: Peder Andersen Rafn Copuleret med Johanne Andersdaatter
C: Jørgen Rasmusen Copuleret med Maren Christiansdaatter
T: Hans Michelsen Trolovet med Mette Clausdaatter
C: Jep Nielsen Skytte Copuleret med Johanne Lausritzdaatter
T: Rasmus Nielsen Kiøng en enche mand fra Aabye, Trolovet til Hylleborre Rasmusdaatter forhen afdøde Peder Henrichsen skolemesters Hustrue
C: Hans Michelsen Copuleret til Mette Clausdaatter
T: Hans Hansen fra Aastrup Trolovet til Anna Rasmusdaatter
C: Rasmus Nielsen Kiøng fra Aabye Copuleret med Hylleborre Rasmusdaatter
C: Hans Hansen fra Aastrup Copuleret med Anna Rasmusdaatter

Trolovet og Copuleret 1744
T: Hans Pedersen Biregrd: Trolovet til Kirsten Hansdaatter
C: Hans Pedersen Bieregrd: Copuleret med Kirsten Hansdaatter
C: Niels Pedersen Copuleret med Maren Hansdaatter
T: Hans Christophersen Trolovet til afgangne Hans Michelsens Enke Mette Clausdaatter
C: Hans Christophersen Copuleret med Mette Clausdaatter

Trolovet og Copuleret 1745
T: Enche Manden Niels Mortesen Trolovet til Anna Andersdaatter
C: Niels Mortesen Copuleret til Anna Andersdaatter

Trolovet og Copuleret 1746
T: Johan Jørgen Møller Urtegaards Mand paa Santz Holt Trolovet med Maren Jensdaatter af Diernisse
C: Johan Jørgensen Møller Copuleret med Maren Jensdaatter
T: Marcus Jørgensen Trolovet med Anna Margrethe Matz Silydaatter
T: Diderich Hansen Trolovet med Johanne Henrichsdaatter
C: Marcus Jørgensen fra Faaborg Copuleret til Anna Margrethe Matz Silydaatter
T: Jørgen Corneliusen Trolovet med afdøde Jørgen Diderichs Kone Mette Hansdaatter
C: Diderich Hansen Copuleret med Johanne Henrichsdaatter
C: Jørgen Corneliusen Copuleret med Enche Mette Hansdaatter
T: Andræas Hansen Ammag skipper fra Faaborg Trolovet med Maren Andersdaatter
C: Andræas Hansen Ammag skipper fra Faaborg Copuleret med Maren Andersdaatter

Trolovet og Copuleret 1747
T: Jens Rasmusen Trolovet til Peder Mosegaards Daatter Kirsten Pedersdaatter

Trolovet og Copuleret 1748
C: Jens Rasmusen Copuleret med Kisten Pedersdaater
T: Rasmus Jensen Trolovet til Johanne Jørgensdaatter
C: Rasmus Jensen Copulert med Johanne Jørgensdaatter
T: Rasmus Jespersen Trolovet til Marie Povelsdaatter
T: Hans Michelsen Trolovet med Caren Rasmusdaatter
C: Rasmus Jespersen Copuleret med Marie Povelsdaatter
C: Hans Michelsen Copuleret til Caren Rasmusdaatter
T: Enche Manden fra Aabye barnfødt her i Byen Rasmus Hansen Trolovet med Caren Christiansdaatter
T: Jens Hansen Ungekarl her af Byen som er Hans Nørregrds: stif Søn Trolovet med Inger Hansdaatter
T: Niels Pedersen Bieregd: Trolovet med Kisten Rasmusdaatter fra Katterøy
C: Niels Pedersen Bieregd: Copuleret med Kisten Rasmusdaatter
T: Rasmus Hansen af Diernisse Ungekarl Trolovet med Marie Chrestopherdaatter af Hollender Huuset
C: Jens Hansen Copuleret med Inger Hansdaatter
C: Rasmus Hansen fra Aabye Copuleret med Caren Christiansdaatter
C: Rasmus Hansen Bødicher Copuleret med Marie Chrestophersdaatter

Trolovet og Copuleret 1749
T: Rasmus Andersen Ungekarl Trolovet med Maren Hansdaatter
T: Jørgen Matzen Ungekarl Trolovet med Rasmus storgaards daatter her i Byen Johanne Rasmusdaatter
T: Kiæd Andersen Ungekarl Trolovet med Anna Christiansdaatter fra Katterøy
C: Kiæd Andersen Copuleret med Anna Cahriansdaatter
C: Rasmus Andersen Copuleret med Maren Hansdaatter
C: Matz Andersen Copuleret med Kisten Marcusdaatter
C: Jørgen Matzen Copuleret med Johanne Rasmusdaatter

Trolovet og Copuleret 1750
T: Jens Hansen tienende i Kalechoe Trolovet med sl. Matz Hansen Enche Caren Lauritzdaatter
T: Hans Lauritzen Trolovet til Caren Lauritzdaatter
C: Hans Lauritzen Copuleret med Caren Lauritzdaatter
T: Peder Andersen Svarer Trolovet med Anna Jørgensdaatter, Jørgen Michelsens Daatter her af Byen
C: Jens Hansen Copuleret med Caren Lauritzdaatter
C: Peder Andersen Svarer Copuleret til Anna Jørgensdaatter

Trolovet og Copuleret 1751
T: Ungekarl Henrich Knudsen Trolovet med Marie Michelsdaatter fra Katterøy
C: Henrich Knudsen Copuleret med Anna Marie Michelsdaatter
T: Ungekarl Rasmus Clausen Trolovet med Caren Rasmusdaatter

Trolovet og Copuleret 1752
C: Rasmus Clausen Copuleret med Caren Rasmusdaatter
T: Ungekarl Hans Nielsen Trolovet med Afdøde Peder Biregrds Daatter Anna Pedersdaatter
T: Enche Manden Hans Andersen i Katterøy Trolovet med Peder Rafns Pige Anna Rasmusdaatter
C: Hans Nielsen Copuleret med Anna Pedersdaatter
C: Hans Andersen af Katterøy Copuleret med Anna Rasmusdaatter
T: Ungekarl her af Byen Hans Hansen Trolovet med Marie Matzdaatter
T: Ungekarl fra Katterøy Lauritz Clausen Trolovet med Elisabeth Hansdaatter
T: Enche Mand Peder Nielsen Trolovet med Pige Kisten Hansdaatter
C: Ungekarl Hans Hansen Copuleret med Pige Marie Matzdaatter
C: Enche Mand Peder Nielsen Copuleret med Pige Kisten Hansdaatter
C: Lauritz Clausen Copuleret med Pige Lispet Hansdaatter

Trolovet og Copuleret 1753
T: Ungekarl Niels Hansen Tyrringe Trolovet med Smedens Matz Sily Daatter Anna Matzdaatter
T: Ungekarl Hans Jørgensen Trolovet med Maren Hansdaatter, begge her af Byen
T: Ungekarl Christen Clausen Trolovet med Maren Pedersdaatter
C: Niels Hansen Tyrringe Copuleret med Anna MatzSilydaatter
T: Rasmus Jørgensen Trolovet med Pige Anna Thomasdaatter
C: Christen Clausen Copuleret med Maren Pedersdaatter
T: Enchemanden Chrestopher Caspersen fra Wester Schiærninge Trolovet med Lauritz Matzens Enche Margrethe Hansdaatter
C: Hans Jørgensen Copuleret med Maren Hansdaatter
C: Rasmus Jørgensen Copuleret med Anna Thomasdaatter
T: Enchemanden her af Byen Jens Nielsen Trolovet med Pige Maren Nielsdaatter
C: Enchemanden fra Wester Schiærninge, Chrestopher Caspersen Copuleret med Enchekone Magrethe Hansdaatter
T: Enchemand Hans Jacobsen paa Biørnemosegrd: Trolovet med Pige Anna Lauritzdaatter
C: Enchemanden Jens Nielsen Copuleret med Maren Nielsdaatter
C: Enchemanden Hans Jacobsen fra Biørnemosegrd: Copuleret med Anna Lauritzdaatter
T: Henrich Wilhielm Jæger Mousqueter Trolovet med Jomfrue …….. Gierdrue Marie Jacobsdaatter
C: Henrich Wilhielm Jæger Copuleret med Gierdrue Marie Jacobsdaatter
T: Jacob Entziger Trolovet med Enchekone Maren Nielsdaatter
T: Peder Pedersen Trolovet med Niels Mosegaards Enche Anna Hansdaatter
T: Ungekarl Jørgen Jensen Snidcher Trolovet med Kisten Nielsdaatter
T: Ungekarl Johan Matzsiliusen Trolovet med Caren Gundersdaatter
C: Peder Pedersen Copuleret med Enchekone Anna Hansdaatter
T: Ungekarl Jørgen Jørgensen Trolovet med Niels Mortesens Daatter Kisten Nielsdaatter
D: Jørgen Jensen Copuleret med Kisten Nielsdaatter
C: Johan Matzsiliusen Copuleret med ?
C: Jørgen Jørgensen Copuleret med Kisten Nielsdaatter
C: Hans Knudsen Copuleret med Maren Jørgensdaatter

Trolovet og Copuleret 1755
T: Enchemand Hans Pedersen Munch Trolovet med Pige Anna Lauritzdaatter
C: Hans Pedersen Munch Copuleret med Anna Lauritzdaatter
T: Lauritz Pedersen fra Diernisse Trolovet med Lauritz storgrds. Daatter Maren Lauritzdaatter
T: Jens Christesen Sadel=Mager Svend Trolovet med Johanne Hansdaatter
C: Jens Christesen Copuleret med Johanne Hansdaatter
C: Lauritz Pedersen Copuleret med Maren Lausritzdaatter
T: Hans Chrestophersen Trolovet med Pige Elsebeth Nielsdaatter
C: Hans Chrestophersen Copuleret med Elsebeth Nielsdaatter

Trolovet og Copuleret 1756
T: Lauritz Gundersen Trolovet med Maren Christiansdaatter
T: Jørgen Chrestophersen Trolovet med Pige Anna Hansdaatter
T: Mons. Joseph Chrestophersen Smidt fra Ærøesund Trolovet med Hans Larsen Stifdaatter i Kalechoe Maren Vincensdaatter Bangs
T: Jørgen Christiansen Ungekarl og Gaardmands Søn her af Byen Trolovet med Gaardmands Daatter Ibidem. Anna Hansdaatter
T: Niels Rasmusen Ungekarl og Gaardmands Søn her af Byen Trolovet med Mej=erske paa Holstenshuus Caren Hansdaatter
T: Ungekarl Jørgen Hansen Trolovet med Pige Anne Chirstine Pedersdaatter
C: Lauritz Gundersen Copuleret med Maren Christiansdaatter
C: Joseph Christophersen Smidt Copuleret med Maren Winsensdaatter Bangs
C: Jørgen Chrestophersen Copuleret med Anna Hansdaatter
C: Jørgen Christiansen Copuleret med Anna Hansdaatter
C: Peder Jørgensen Brun en skibskarl fra Faaborg Copuleret med Anna Cathanne Vinsensdaatter Bangs
C: Niels Rasmusen Nørregrd. Copuleret til Karen Hansdaatter
C: Jørgen Hansen Copuleret med Anne Kirstine Pedersdaatter

Trolovet og Copuleret 1757
T+C: Degnen i Diernisse Carl Drejer Trolovet med Catrina Hansdaatter Drejer
T: Jørgen Eliasen Skrædder her af Byen Trolovet med Maren Jensdaatter af Kallekov

Trolovet og Copuleret 1758
T: Peder Pedersen her af Byen Trolovet med Johanne Christophersdaatter
T: Niels Mortesen af Katterøy Trolovet med Maren Hansdaatter

Trolovet og Copuleret 1759
T: Søren Jensen af Aastrupe Trolovet med Karen Jensdaatter af Katterøy
T: Jørgen Jørgensen af Kalekov Trolovet med Karen Andreasdaatter ibidem.
T: Niels Olufsen af Aabye Trolovet med Magreta Henrichsdaatter af Diernisse
T: Laus Jensen Trolovet med Karen Rasmusdaatter af Diernisse

Trolovet og Copuleret 1760
T: Peder Pedersen af Diernisse Trolovet med Johanne Nielsdaatter ibidem:
T: Rasmus Pedersen af Diernisse Trolovet med Karen Peitersdaatter ibidem:
T: Hans Thorsen fra Holstenhuus Trolovet med Dorthe Christiansdaatter af Kallkov

Trolovet og Copuleret 1761
T: Michel Johansen Trolovet med Karen Lausdaatter begge af Diernisse
T: Berthel Rasmusen Trolovet med Karen Pedersdaatter begge af Katterøy

Trolovet og Copuleret 1762
T: Peder Pedersen Trolovet med Kirsten Gundersdaatter begge af Diernisse
T: Hans Nielsen Piil af Piile=Huuset Trolovet med Catrina Pedersdaatter af Diernisse
T: Niels Pedersen af Katterøy Trolovet med Karen Pedersdaatter ibidem.

Trolovet og Copuleret 1763
T+C: Ole Madsen af Katterøy Trolovet med Kirsten Lausdaatter af Diernisse
T+C: Niels Jensen Kudsk fra Holstenshuus Trolovet til Maren Pedersdaatter af Diernisse
T+C: Niels Madsen Væber af Faaborg Trolovet med Abel Maria Hansdaatter af Diernisse
T+C: Jis Rasmusen og Anna Christiansdaatter af Diernisse Trolovet

Trolovet og Copuleret 1764
T+C: Hans Lausen og Johanne Lausdaatter af Diernisse trolovede
T+C: Hans Hansen fra Kræmerhuuset i Throlleborre Sogn Trolovet med Johanne Hansdaatter af Katterøy
T+C: Jens Hansen fra Aastrup Trolovet med Magreta Hansdaatter af Katterøy
T+C: Land=Soldat Christopher Pedersen af Katterøy Trolovet med Maren Rasmusdaatter ibidem
T+C: Jørgen Povelsen fra Biørnøe Trolovet med Enkekone Johanne Andersdaatter af Diernisse
T+C: Erich Madsen af Katterøy Trolovet med Anna Hansdaatter fra Katterøy
T+C: Hans Rasmusen fra Landeveys=Huuset ved Katterøy Trolovet med Maren Johansdaatter af Katterøy
T+C: Anders Breberg fra H.Huus Trolovet med Maren Pedersdaatter af Diernisse
T+C: Rasmus Sørensen af Diernisse Trolovet med Maren Jørgensdaatter ibidem
T+C: Mads Pedersen Kudsk fra Landeveys =Huuset Trolovet med Anna Nielsdaatter af Katterøy

Trolovet og Copuleret 1765
T+C: Ungekarl Hans Hansen Fiscerup af Diernisse Trolovet med Enkekone Lisbeth Giertdaatter i Pibstorn=Huuset
T+C: Ungekarl Laus Nielsen Uhr=Mager af Diernisse Trolovet med Pige Maren Pedersdaatter ibidem.
T+C: Anders Hansen Trolovet med Anna Rasmusdaatter begge af Diernisse
T+C: Hans Henrichsen fra Lagesøe Trolovet med Anna Magreta Vincensdaatter af Diernisse

Trolovet og Copuleret 1766
T+C: Johan Jørgen Skrædder fra Nyboe i Throlleborre=Sogn Trolovet med Anna Nielsdaatter i Diernisse
T: Hans Rasmusen af Diernisse Trolovet paa sengen med Sophia Pedersdaatter ibidem
T+C: Rasmus Michelsen fra Gierup i Throlleborre=Sogn Trolovet med Anna Lausdaatter af Diernisse
T+C: Enkemand Niels Mortesen af Katterøy Trolovet med Zille Rasmusdaatter ibidem

Trolovet og Copuleret 1767
T+C: Rasmus Jørgensen af Røde=Leed=Huusene Trolovet med Maria Svendsdaatter af Katterøy
T+C: Niels Christophersen Soldat fra Katterøy Trolovet med Karen Johansdaatter ibidem
T+C: Ungekarl Povel Hansen fra Biørnøe Trolovet med Enkekone Karen Rasmusdaatter af Katterøy
T+C: Ungekarl Jørgen Lausen af Diernisse Trolovet med Ellen Pedersdaatter fra H:Huus
T+C: Ungekarl Peder Hansen fra Steglemaehuusene Trolovet med Birthe Nielsdaatter fra Holsetenshuus
T+C: Ungkarl Anders Pedersen af Diernisse Trolovet med Enkekone Anna Pedersdaatter af Katterøy
T+C: Ungkarl Rasmus Rasmusen af Diernisse Trolovet med Enkekone Kirsten Gundersdaatter ibidem

Trolovet og Copuleret 1768
T+C: Ungkarl Hans Hansen Munk af Katterøy Trolovet med Enkekone Johanne Christophersdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Soldat Henrich Rasmusen af Diernisse Trolovet med Sophia Pedersdaatter ibidem
T+C: Enkemand Rasmus Jørgensen Jæger af Diernisse Trolovet med Sophia Lausdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Niels Gundersen Trolovet med Lisbeth Madsdaatter begge af Katterøy

Trolovet og Copuleret 1769
T+C: Adam Jensen Skytte fra H.Huus Trolovet med Johanne Jørgensdaatter af Katterøy
T+C: Anders Hansen af Katterøy Trolovet med Enkekone Anna Hansdaatter Munk ibidem
T+C: Ungkarl Jens Peitersen fra Katterøy Trolovet med Anna Andreasdaatter Malke=Pige paa Holsteenhuus

Trolovet og Copuleret 1770
T+C: Ungkarl Land=Soldat Rasmus Pedersen af Diernesse Trolovet med Pige Anna Nielsdaatter ibidem
T+C: Enkemand Henrich Rasmusen af Diernesse Trolovet med Pige Cirstine Christiansdaatter ibidem
T+C: Enkemand Povel Hansen af Katterøy Trolovet med Pige Maren Hansdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Peder Christensen fra H.Huus Trolovet med Pige Karen Jørgensdaatter ibidem
T+C: Laus Hansen Skrædder Trolovet med Johanne Lausdaatter begge af Diernesse
T+C: Ungkarl Hans Hansen Hostrup af Dienesse Trolovet med Pige Maria Peitersdaatter
T+C: Skovridder Rasmus Johansen fra Holstenshuus Trolovet med Maren Hansdaatter fra Diernesse
C: Rasmus Johansen fra Sverup=Mølle i Vigerslev Sogn og Hans Lausen fra Kallekov hans Daatter Birthe Hansdaatter Copulerede

Trolovet og Copuleret 1771
T+C: Ungkarl Peder Rasmusen af Diernesse Trolovet med Enkekone Elisabeth Giertdaatter af Pibstorns=Huuset
T+C: Ungkarl Michel Thønnesen fra Lyøe Trolovet med Pige Anna Hansdaatter af Diernesse
T+C: Enke og Gaard=Mand Rasmus Hansen af V: Aabye Trolovet med Pige Kirstine Povelsdaatter af Katterøy
T+C: Ungkarl Anders Pedersen Ravn af Diernesse Trolovet med Pige Maren Eliædaatter i Kallekov=Mølle

Trolovet og Copuleret 1772
T+C: Enkemand Jørgen Jensen Snedker fra Kalleko Trolovet med Karen Andreædaatter af Katterøy
T+C: Ungkarl Niels Jespersen Urtegaardsmand paa Holstenshuus Trolovet med Pige Elsebeth Rasmusdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Rasmus Pedersen af Katterøy Trolovet med Pige Magreta Lausdaatter af Diernesse

Trolovet og Copuleret 1773
T+C: Ungkarl Peder Lausen af Diernesse Trolovet med Enkekone Maren Christiansdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Mads Mogensen Trolovet med Pige Anna Hansdaatter begge af Katterøy
T+C: Enkemand Anders Christensen Muuremester af V: Skiærninge Trolovet med Pige Mette Cirstine Jørgensdaatter som sammesteds var barnfød, men tiente i Kallekoe
T+C: Ungkarl Niels Rasmusen af Diernesse Trolovet med Pige Johanne Pedersdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Laus Nielsen af Diernesse Trolovet med Pige Karen Jørgensdaatter af Katterøy
T+C: Enkemand Hans Nielsen Piil af Diernesse Trolovet med Pige Anna Madsdaatter fra Katterøy
T+C: Ungkarl Laus Pedersen Trolovet med Pige Anna Pedersdaatter begge af Diernesse
T+C: Ungkarl Rasmus Hansen fra Falsleed Trolovet med Enkekone Kirsten Pedersdaatter af Tillebeks=Huusene

Trolovet og Copuleret 1774
T+C: Ungkarl Hans Pedersen fra Nyebygt Gaarde i Throlleborre=Sogn Trolovet med Pige Maren Nielsdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl Smede=Svend Hans Rasmusen fra V: Schiærninge Trolovet med Pige Malene Pedersdaatter i Katterøy
T+C: Ungkarl Jens Rasmusen af Haagerup i Brahe=Trolleborg Sogn Trolovet med Sophia Hansdaatter paa Holstenshuus tienende
T+C: Land=Soldat Hans Hansen af Diernesse Trolovet med Pige Maren Christensdaatter af Katterøy
T+C: Ungkarl Mads Rasmusen trolvet med Pige Maren Hansdaatter begge af Diernesse
T+C: Ungkarl Jens Rasmusen Trolovet med Pige Maren Hansdaatter begge af Diernesse
C: Farversven Lars Christian Aachen ægteviet med Jomfrue Margarethe Catharina Bildhugger

Trolovet og Copuleret 1775
T+C: Enkemand Jørgen Jørgensen Bødker af Diernesse Trolovet med Pige Anna Maria Magreta Clausdaatter fra Holstenshuus
T+C: Enkemand Thomas Andersen fra V: Aabye Trolovet med Pige Anna Maria Nielsdaatter fra Holstenshuus
C: Degnen for Diernesse Menighed, Carl Drejer ægteviet med Jomfrue Maria Henrichsdaatter Millinge fra Kiøbenhavn
T+C: Adam Christopher Lausen Trolovet med Elsebeth Nielsdaatter begge fra Biørnemosegaard

Trolovet og Copuleret 1776
T+C: Ungkarl Peder Nielsen af Rodkilde=Oere Huus Trolovet med Maren Mortensdaatter fra Langesøe
T+C: Ungkarl Peder Svendsen fra Lyøe Trolovet med Enkekone Kirstine Pedersdaatter i Lisisminde
T+C: Ungkarl Morthen Jensen fra Faaborg Trolovet med Pige Mette Olufsdaatter af Kallekov
T+C: Afskeediget Rytter Ungkarl og Smed=Svend Peder Rasmusen Trolovet med Maren Peitersdaatter af Diernesse

Trolovet og Copuleret 1777
T+C: Ungkarl Christen Jensen Trolovet med Pige Magreta Clausdaatter begge fra Kiøng=Sogn
T+C: Enkemand Laus Pedersen Barng af Diernesse Trolovet med Pige Kirstene Nielsdaatter ibidem
C: Farveren fra Fredericia Jacob Gregorius Wegener ægteviet med Jomfrue Else Marie Lunde fra Holstenshuus
T+C: Corporal Anders Nielsen Skov af Diernesse Trolovet med Enkekone Anna Cathrina Johansdaatter fra Hillerslev
T+C: Ungkarl og Land=Soldat Peder Nielsen fra Peirup Trolovet med Enkekone Anna Nielsdaatter af Diernesse
T+C: Enkemand Peder Pedersen af Diernesse Trolovet med Pige Maren Andreasdaatter fra Holstenshuus
T+C: Ungkarl og Organist Hans Nielsen af Diernesse Trolovet med Pige Karen Jørgensdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Rasmus Hansen af Katterøy Trolovet med Pige Anna Nielsdaatter af Diernesse

Trolovet og Copuleret 1778
T+C: Enkemand Hans Jørgensen af Pibstorn=Huuset Trolovet med Enkekone Maren Hansdaatter fra Kallekoe
T+C: Ungkarl Peder Pedersen af Diernesse Trolovet med Enkekone Anna Kirstine Pedersdaatter i Lisisminde
T+C: Ungkarl Peder Nielsen af Diernesse Trolovet med Pige Anna Pedersdaatter fra Lisisminde
T+C: Ungkarl Knud Hansen af Katterøy Trolovet med Pige Anna Hansdaatter ibidem
T+C: Enkemand Rasmus Pedersen fra V: Schiærninge Trolovet med Pige Mette Rasmusdaatter af Katterøy
T+C: Landsoldat Hans Madsen af Katterøy Trolovet med Anna Christensdaatter ibidem.
T+C: Landsoldat Povel Povelsen Væver af Diernesse Trolovet med Maren Neilsdaatter af Hospitalet ibidem

Trolovet og Copuleret 1779
T+C: Land=Soldat Jens Pedersen Fløyborg fra V: Aabye Trolovet med Enkekone Johanne Hansdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl Anders Pedersen Degn i Svartel=Huusen Trolovet med Pige Karen Rasmusdaatter fra Katterøy
T+C: Mons:= Friderich Bimmer fra Holstenshuus Trolovet med Karen Christensdaatter af Diernesse
T+C: Enkemand Jens Rasmusen Mosegaard af Diernesse Trolovet med Pige Ingeborre Pedersdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Jørgen Christophersen Tærsker fra Holstenshuus Trolovet med Pige Kirstine Hansdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Christopher Sørensen Trolovet med Pige Anna Maria Hansdaatter begge af Diernesse
T+C: Ungkarl Laus Henrichsen af Diernesse Trolovet med Pige Maren Hansdaattter ibidem

Trolovet og Copuleret 1780
T+C: Enkemand Laus Knudsen af Kallekoe Trolovet med Pige Johanne Christiansdaatter fra Holstenshuus
T+C: Ungkarl Jens Rasmusen fra Savemøllen Trolovet til Pige Anna Kirstine Rasmusdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Rasmus Nielsen af Kallekoe Trolovet med Karen Hansdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl og Soldat Niels Nielsen af Diernesse Trolovet med Pige Anna Jørgensdaatter ibidem
T+C: Jørgen Jensen Snidker af Katterøy Trolovet med Pige Magreta Olufsdaatter ibidem

Trolovet og Copuleret 1781
T+C: Ungkarl Niels Andersen Ladefoged fra Holstenshuus Trolovet med Pige Sidsel Pedersdaatter af Deirnesse
T+C: Gaard=og Enkemand Anders Hansen Munk af Katterøy Trolovet med Pige Anna Hansdaatter fra Diernesse
T+C: Ungkarl Rasmus Andersen af Katterøy Trolovet med Enkekone Anna Hansdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Michel Rasmusen Fik Trolovet med Enkekone Johanne Pedersdaatter i Tillebeks=Huusene
T+C: Ungkarl Peder Hansen fra Biørnøe Trolovet med Johanne Jensdaatter af Katterøy

Trolovet og Copuleret 1782
C: Forvalter Mons: Ivar Nicolaj Steen ægteviet med Jomfrue Maria Elisabeth Gram begge af Ørbechlunde

Trolovet og Copuleret 1783
C: Kongl: Told=Contoleur Friderich Brandt af Faaborg med Madamme Maria Elisabet Sl: Steen
T+C: Ungkarl Niels Jensen af Diernesse Trolovet med Pige Maria Pedersdaater af Katterøy
T+C: Ungkarl og Land=Soldat Hans Henrich Pedersen af Diernesse Trolovet med Enkekone Maren Hansdaatter af Katterøy
T+C: Ungkarl Neils Olsen Trolovet med Pige Anna Catrina Lausdaatter begge af Kallekoe
T+C: Ungkarl Laus Pedersen fra Faaborg Trolovet med Pige Maren Pedersdaatter af Diernesse

Trolovet og Copuleret 1784
T+C: Ungkarl og Land=Soldat Frands Povelsen fra Peirup Trolovet med Pige Anna Magreta Ramsusdaatter fra Holstenshuus

Trolovet og Copuleret 1785
T+C: Ungkarl Søren Pedersen af Katterøy Trolovet med Enkekone Ingeborre Sørensdaatter ibidem
T+C: Ungkarl og Land=Rytter Rasmus Jensen Trolovet med Pige Catrina Johansdaatter
T+C: Ungkarl Hans Rasmusen Trolovet med Pige Johanne Hansdaatter begge af Dienesse
T+C: Enkemand Hans Knudsen fra Rødeleeds=Huuset Trolovet med Pige Malene Espensdaatter ibidem

Trolovet og Copuleret 1786
T+C: Ungkarl Jørgen Jørgensen fra W: Schiærninge Trolovet med Enkekone Johanne Lausdaatter af Diernesse
T+C: Enkemand Christopher Pedersen af Kallekoe Trolovet med Pige Mette Catrina Nicolajsdaatter ibidem

Trolovet og Copuleret 1787
T+C: Ungkarl Peder Hansen af Diernesse Trolovet med Pige Maren Friderichsdaatter fra Biørnemosegaard
T+C: Ungkarl Mads Henrichsen Skræder Trolovet med Pigen Karen Jesdaatter begge her af Sognet
T+C: Jens Olsen fra Biørnøe Trolovet med Pige Anna Maria Rasmusdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl og Landsoldat Niels Pedersen Trolovet med Pige Anna Dorthea Jørgensdaatter begge her af Sognet
T+C: Musqveteer Andreas Lørup Trolovet med Enkekone Anna Hansdaatter af Diernesse
T+C: Enkemand Jens Madsen Puge af Kallekoe Trolovet med Pige Anna Nielsdaatter af Diernesse

Trolovet og Copuleret 1788
T+C: Enkemand Hans Rasmusen Trolovet med Pige Maren Jørgensdaatter begge af Diernesse
T+C: Ungkarl Jacob Rasmusen Trolovet med Pige Aplone Pedersdaatter begge af Katterøy
T+C: Ungkarl Hans Jørgensen Trolovet med Pige Anna Andersdaatter begge af Diernesse
T+C: Mester Felbereeder Jens Nøbølle fra Faaborg Trolovet med Hilleborre Hansdaatter fra Aastrup=Huusene
T+C: Ungkarl Hans Jacob Hansen fra Biørnemosegaard Trolovet med Pige Anna Pedersdaatter af Katterøy

Trolovet og Copuleret 1789
T+C: Velagte Boelsmand Hans Olsen af Kallekoe Trolovet med Enkekone Magreta Christensdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Anders Pedersen Smed Trolovet med Christiana Christophersdaatter begge af Diernesse

Trolovet og Copuleret 1790
T+C: Ungkarl Jens Jensen Trolovet med Pige Anna Catrina Jesdaatter begge her af Sognet
T+C: Ungkarl Rasmus Rasmusen Smedde=Karl fra Spangen ved Brahetrolleborg Trolovet med Smeddeenke Eleonora Kirstine Rasmusdaatter af Diernesse
T+C: Enke= og Huusmand Rasmus Rasmusen fra Brahetrolleborg Sogn Trolovet med Pige Karen Rasmusdaatter fra Svartel=Huusene
T+C: Jørgen Pedersen Krog af Diernesse Trolovet med Anna Madsdaatter Ibidem
T+C: Enkemand Jacob Rasmusen Trolovet med Pige Aplone Jensdaatter fra Lucienhøy
T+C: Ungkarl Rasmus Andersen af Katterøy Trolovet med Pige Kirsten Hansdaatter af Knapshave=Huuset

Trolovet og Copuleret 1791
T+C: Hans Nielsen Graae Trolovet med Anna Magreta Hansdaatter begge af Katterøy
T+C: Hans Rasmusen fra Gaasekiær=Gaarden Trolovet med Maren Rasmusdaatter ibidem
T+C: Hans Mogensen Trolovet med Ingeborre Jensdaatter begge af Katterøy
T+C: Ungkarl Frands Jørgensen Smed i Qverndrup Trolovet med Pige Johanne Andersdaatter fra Holstenshuus
T+C: Ungkarl Hans Hansen af Diernæs Trolovet med Enkekone Anna Magreta Hansdaatter af Bruenshave=Huuset

Trolovet og Copuleret 1792
T+C: Hans Madsen Ravn af Diernesse Trolovet med Lisbeth Hansdaatter ibidem
T+C: Enke=og Vaardmand Søren Madsen fra Ditlevsholm Trolovet med Pige Maria Nielsdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl Niels Nielsen fra Gierup i Throlleborg=Sogn Trolovet med Pige Maren Rasmusdaatter fra de udfløttede Gaarde ved Diernesse
T+C: Ungkarl Jørgen Pedersen af Katterøy Trolovet med Pige Johanne Berthelsdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Jens Jørgensen fra Faaborg Trolovet med Pige Inger Christensdaatter fra Priis=Have=Huuset

Trolovet og Copuleret 1793
T+C: Ungkarl Rasmus Knudsen fra Holstenshuus Trolovet med Pige Johanne Amalia Rasmusdaatter lideleedes fra H:Huus
T+C: Ungkarl Johan Pedersen af Diernesse Trolovet med Pige Maren Lausdaatter af Katterøy
T+C: Ungkarl og LandSoldat Rasmus Hansen Trolovet med Enkekone Mette Nicolajsdaatter af Kallekoe
T+C: Ungkarl Rasmus Andersen fra Lundsgaard i Wigerslev=Sogn Trolovet med Maren Hansdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl Knud Isach Adolphsen skoleholder i Werninge Trolovet med Pige Maren Carlsdaatter Drejer af Diernesse
T+C: Ungkarl Rasmus Jensen af Katterøy Trolovet med Pige Maren Jørgensdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl Claus Rasmusen fra Faaborg Trolovet med Pige Anna Lausdaatter fra Holstenshuus
T+C: Ungkarl Claus Christian Plum fra Tveed Trolovet med Pige Anna Magdalena Carlsdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl Hans Jørgensen Trolovet med Pige Maren Pedersdaatter begge af Katterøy
T+C: Ungkarl og Land=Rytter Hans Lausen af Diernesse Trolovet med Enkekone Karen Jørgensdaatter ibidem

Trolovet og Copuleret 1794
C: Christian Johansen Kudsk copuleret med Maren Berthelsdaatter; Trolovet i Wigerslev
T+C: Ungkarl Jens Christian Jørgensen af Kallekoe Trolovet med Pige Johanne Hansdaatter af Kallekoe
T+C: Ungkarl og Landsoldat Knud Rasmusen Trolovet med Pige Lisbeth Kirstine Henrichsdaatter fra Holstenshuus
T+C: afskeediget Land Soldat Ungkarl Rasmus Hierresen Trolovet med Pige Lene Pedersdaatter begge af Diernesse
T+C: Ungkarl Niels Pedersen fra Nakkebølle Dyre=Huus Trolovet med Pige Anna Hansdaatter af Diernesse

Trolovet og Copuleret 1795
T+C: Enkemand Jørgen Povelsen fra de udflyttede Gaarde Trolovet med Pige Karen Povelsdaatter ibidem
T+C: Ungkarl og Land=Dragon Rasmus Rasmusen af Østerhæsinge Trolovet med Pige Kirsten Jørgensdaatter af Katterøy
T+C: Enke= og Gaardmand Lars Madsen af Fagsted i Brahetrolleborg=Sogn Trolovet med Pige Maria Madsdaatter af Diernesse
T+C: Enkemand og Land=Rytter Hans Lausen af Diernesse Trolovet med Pige Birthe Thomasdaatter af Katterøy
T+C: Ungkarl og Skoemaaer=Svend Hans Jørgensen Guut af Faaborg Trolovet med Pige Maren Hansdaatter af Diernesse=Sogn
T+C: Enke=og Huusmand Mads Pedersen fra Brahetrolleborg=Sogn Trolovet med Pige Maren Rasmusdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl Hans Andersen af Faaborg Trolovet med Enkekone Maria Kirstine Lausdaatter af Svanning=Huusene
T+C: Enke= og Huusmand og Peder Rasmusen af Pibstorns=Huuset Trolovet med Maren Rasmusdaatter af Landeveys=Huusene
C: Ungkarl Jørgen Jørgensen Møller af Savemølle=Huuset Ægteviet med Pige Anna Larsdaatter fra Holstenshuus
T+C: Enkemand Povel Povelsen af Diernesse Trolovet med Pige Anna Maria Michelsdaatter ibidem

Trolovet og Copuleret 1796
T+C: Ungkarl Rasmus Jessen af Diernesse Trolovet med Pige Maren Rasmusdaatter fra Holstenshuus
T+C: Ungkarl Laus Michelsen Trolovet med Pige Cathrine Carlsdaatter begge af Diernesse
T+C: Ungkarl Rasmus Jørgensen af V. Aabye Trolovet med Pige Anna Hansdaatter af Diernesse
T+C: Enkemand Anders Larsen af Øxenhaven i Vester=Aabye Sogn Trolovet med Pige Anna Magreta Hansdaatter fra Lisisminde
T+C: Ungkarl Hans Lucasen Trolovet med Pige Giertrud Maria Andersdaatter begge af H:Huus
C: Ungkarl Jens Jørgen Neess, Forvalter ved Holstenshuus Ægteviet med Jomfrue Johanne Christine Hau ligeledes fra Holstenshuus
T+C: Ungkarl og Land=Soldat Hans Pedersen af Aastrup Trolovet med Enkekone Anna Magreta Hansdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl Peder Keysen Trolovet med Pige Anna Kirstine Pedersdaatter begge fra Holstenshuus

Trolovet og Copuleret 1797
T+C: Ungkarl Rasmus Pedersen fra Brahetrolleborg=Sogn Trolovet med Pige Mette Friderichsdaatter fra Faaborg
T+C: Ungkarl Jens Christensen af Lindebierg gaarden Trolovet med Pige Maren Nielsdaatter tienenede ved Holstenshuus
T+C: Ungkarl Lars Jørgensen af Katterøy Trolovet med Pige Inger Jensdaatter af Diernesse (som vare Sødskendebørn)
T+C: Ungkarl Niels Olsen fra Holstenshuus Trolovet med Jomfrue Ditlevine Johanne Rasmusen
T+C: Ungkarl Thønnes Larsen Trolovet med Pige Maren Hansdaatter begge af Katterøy
T+C: Ungkarl Peder Nielsen Bierregaard Trolovet med Enkekone Anna Hansdaatter begge af Diernesse

Trolovet og Copuleret 1798
T+C: Mogens Larsen af Katterøy og Anna Magreta Jørgensdaatter tienende Forpagter Hansen Paa Holstenshuus
C: Ungkarl Lars Jensen Skytte paa Holstenshuus Copuleret med Karen Krogshøy
C: Ungkarl Rasmus Pedersen Copuleret med Pige Johanne Adamsdaatter
T+C: Ungkarl Hans Nielsen Trolovet med Pige Hylleborre Hansdaatter begge af Diernesse

Trolovet og Copuleret 1799
C: Ungkarl Peder Kaster Rebslager af Faaborg Copuleret med Jomfrue Sophia Dorothea Rasmusen af Biørnemosegaard
T+C: Ungkarl Hans Hansen Torpegaard og Maren Rasmusdaatter begge af Diernesse
T+C: Hans Hansen Smeddesvend fra Ulbølle Trolovet Anna Jørgensdaatter i Kallekoe
T+C: Enke= og Gaardmand Jens Jensen og Anna Jesdaatter Ægteviede, (Søster til hans forrige afd. Kone)

Trolovet og Copuleret 1800
T+C: Ungkarl Jørgen Hansen Skrædder og Enkekone Maria Michelsdaatter begge af Diernesse
T+C: Ungkarl Søren Rasmusen og Pige Anna Larsdaatter
T+C: Jens Henrich Drejer Væver og Pige Anna Larsdaatter begge af Diernesse
T+C: Ungkarl Rasmus Jørgensen af Faaborg og Pige Maren Hansdaatter af Landeveys=Huusene
T+C: Ungkarl Friderich Rasmusen og Pige Mette Kirstine Larsdaatter begge af Kallekoe
T+C: Ungkarl Peder Jensen og Enkekone Anna Jesdaatter begge fra Sophienlund

Trolovet og Copuleret 1801
T+C: Ungekarl Tokild Classen fra Faaborg og Jomfrue Adamine Benedicte Rasmusen af Biørnemosegaard
T+C: Ungkarl Lars Hansen fra Assens og Pige Anna Jørgensdaatter af Tillebeks=Huusene
T+C: Ungkarl Peder Hansen af Katterøy og Enkekone Mette Catrine Andersdaatter af Lisisminde
T+C: Simon Nielsen fra Sønderbye og Elisabeth Cathrine Jensdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl Lars Hansen Copuleret til Enkekone Birthe Marie Pedersdaatter Kaas begge af Diernesse
T+C: Ungkarl Jørgen Jensen fra Langesøe Copuleret med Enkekone Karen Jørgensdaatter af Diernesse
T+C: Hans Henrichsen af Peirup Copuleret til Anna Rasmusdaatter af Katterøy

Trolovet og Copuleret 1802
T+C: Ungkarl Rasmus Madsen af Peirup Copuleret til Anna Maria Nielsdaatter fra Holstenshuus
T+C: Ungkarl Christopher Larsen af Katterøy Copuleret til Enkekone Karen Poulsdaatter
T+C: Ungkarl Peder Hansen af Gruubbe=Mølle Copuleret til Enkekone Anna Madsdaatter
T+C: Ungkarl Peder Larsen fra Langensøe Couleret til Pige Mette Nielsdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl Niels Rasmusen fra Lyøe Copuleret til Pige Johanne Nielsdaatter fra Nye= Tillebeks=Huus
T+C: Ungkarl Niels Rasmusen af Faaborg Copuleret til Johanne Kirstine Pedersdaatter fra Holstenshuus
C: Ungkarl Johann Clasel Cludene Masen(tvivl om navn) af Odense og Jomfrue Wibeche Julie Cræmer paa Holstenshuus Ægteviet
T+C: Ungkarl Søren Larsen Copuleret til Pige Mette Marie Andersdaatter begge af Kallkoe
T+C: Ungkarl Jørgen Jørgensen af V: Aabye Copuleret til Karen Nielsdaatter fra Diernesse
T+C: Ungkarl Matthias Jørgensen Møller Copuleret til Pige Maren Erichsdaatter begge af Diernesse
T+C: Danne og Enkemand Jørgen Pedersen af V: Aabye Copuleret til Enkekone Anna Larsdaatter af Saugmølle=Huuset
T+C: Ungkarl Matthias Rasmusen Copuleret med Pige Karen Hansdaatter beggea f Diernesse

Trolovet og Copuleret 1803
T+C: Ungkarl Hans Pedersen Stub fra Einsiedelsborg Copuleret til Pige Dorthe Rasmusdaatter paa Holstenshuus
T+C: Ungkarl Niels Christensen fra Lindebierggaarden Copuleret til Pige Mette Rasmusdaatter af Nyehave=Huuset
T+C: Ungkarl Jens Haderslev SkomagerMester i Faaborg Copuleret til Pige Karen Jensdaatter fra Holstenshuus
T+C: Ungkarl Andreas Hansen Copuleret til Pige Pernille Hansdaatter af Barneh:Huuset

Trolovet og Copuleret 1804
T+C: Peder Nielsen af Diernesse Copuleret til Pige Anna Kirstine Pedersdaatter af Faaborg
T+C: Ungkarl Hans Pedersen fra Svanninge Copuleret til Pige Maria Nielsdaatter af Nørregaard i Diernesse
T+C: Ungkarl Jørgen Hansen fra Brahetrolleborg=Sogn Copuleret til Pige Anna Dorothea Pedersdaatter af Diernesse
T+C: Ungkarl Peder Rasmusen fra Rødkilde Copuleret til Enkekone Christiana Andersdaatter af Diernesse

Trolovet og Copuleret 1805
T+C: Ungkarl Peder Rasmusen af Katterøy Copuleret til Pige Kirsten Rasmusdaatter ibidem
T+C: Ungkarl Hans Jeppesen fra Kiøng=Sogn og Jomfrue Ide Hermine Blankholm fra Holstenshuus Copuleret
T+C: Ungkarl Rasmus Hansen og Pige Magreta Sophia Carlsdaatter af Diernesse

Trolovet og Copuleret 1806
T+C: Ungkarl Hans Pedersen af Svanninge=Sogn Copuleret til Enkekone Hilleborre Hansdaatter af Diernesse
T+C: Rasmus Hansen Smedde=Karl og Jomfrue Christiane Alebertine Folbye begge af Katterøy

Trolovet og Copuleret 1807
T+C: Ungkarl Poul Poulsen Væver af Diernesse og Pige Karen Jørgensdaatter fra Holstenshuus
T+C: Ungkarl Johan Rasmusen og Pige Anna Hansdaatter begge af Diernesse
T+C: Urtegaardsmand Ulrich Peitersen fra Holstenshuus og Enkekone Birthe Maria Pedersdaatter Kaas Copuleret
T+C: Ungekarl Hans Rasmusen fra Lundegaards Mølle Copuleret til Jomfrue Maria Kirstine Millinge fra Holstenshuus

Trolovet og Copuleret 1808
T+C: Ungekarl Peter Petersen Ladefoged paa Damsboe og Pige Karen Larsdaatter af Katterøy
T+C: Ungekarl Erich Andersen og Maren Nielsdaatter af Katterøy
T+C: Ungekarl Rasmus Nielsen og Mette Michelsdaatter begge af Diernesse
T+C: Ungekarl Jørgen Rasmusen i Diernesse og Kisten Andersdaatter i Katterøy

 


 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk