Diernæs kirkebog 1741-1808 Døde
Forside ] Op ]


Diernæs kirkebog 1741-1808 Døde


Døde 1741
Anders Skræders Hustrue Katterøe
Rasmus Rasmussen i Katterøy
Sl Anders Pedersen Smeds Enke i Katterøy
Peder Bangs Søn af Diernisse
Niels Matzens Nyefødte Datter i Diernisse
Hans Pedersen af Kaleko
Elias Møller af Kal:
Axel Jensen Lefters Soldatz barn Diernisse
Maren Matzis, som var Hans Madzen Rafns Moder af Diern:
Matz ….. Svogers Søn af Diern:
Matz Storgaard af Diern:
Mogens Matzen Daatter af Katt:
Christian Hansens Enkis Daatter af Katt:
Peder Mosegaards Søn Diernisse

Døde 1742
Jørgen Bødicher Hollender Huuset
Backeren af Horne Christen Albretsen
Caren Skræders
Maren Knaps
Sidsel Jens Daatter
Michel Fisker af Katt:
Jens Rasmussen Landsoldat
Matz Hansens Søn af Diernisse
Hans Nielsens Dødfødte Søn
Elisabeth Sophia Von Knut Frue til Langesøe og Holsten Huus
Niels Mortens ny fødde Daatter af Diernesse
Peder Mosegaards nye fødde Daatter
Hans Præsts 2 Dødfødte Sønner
Stine Jørgensdaatter Hospitalet


Døde 1743
Peder Hansen Rytter
Peder Henrichsen Skolemester
Gunder Lauritz Søn
Jørgen Diderichs Kone af Katt:
Christoper Michelsens Moder Sidsel Michelis


Døde 1744
Jep Niels Skyttis Daatter
Hans Pederesen Bieregaards Barn
Caren Nielsdaatter Katterøy
Hans Michelsen Diernisse
Peder Mosegaards Moder Anna Hansdaatter
Jep Nielsens Skyttis Søn

Døde 1745
Jacob Goldbech
Betler ved Nafn Niels Nielsen barnfødt i Svindinge sogn
Niels Mortesens Hustru af Diernisse
Niels Pedersens Dødfødte barn
Niels Matzens Dødfødte Barn
Hans Munchs Daatter Datter fra Katte:
Peder Holgersens Søn Holger
Lauritz Lauritzens Hustrue
Niels Mosegaards dødfødte Søn Diernisse
Hans Jacobsens Moder Katterøy Maren Smids
Hans Nielsens Daatter

Døde 1746
Obriste Von Holst. Fra Langesøe Patron til Diernisse
Jep Skyttis Søn
Friderich Nielsens Kone Hospitalet
Jørgen Matzens Dødfødte Barn
Niels Mosegaards Daatter
Hans Munchs Barn af Diernisse
Niels Mosegaard Daatter
Hans Munchs Daatter
Friderick Nielsen Hospitalet
Niels Graaes Søn


Døde 1747
Hans Munchs Dødfødde Barn
Niels Hansen smid
Peder Andersens Rafns Daatter
Niels Nielsens Daatter
Hans Nielsens Søn
Povel fiskers dødfødte Søn
Povel fiskers Hustrue Katt:
Niels Lauritzens Søn Begravet
Tryge Bennits..Daatters Barn
Peder Bieregd.
Jørgen Diderich Katt:
Jep Skyttis Søn
Hans Chrestophersen Barn
Johan Jensens Barn
Lauritz Storgaards Søn Begrafvett
Niels Mortesens Barn
Mogens Matzen Søn
Mogens Matzen Søn
Jørgen Corneliusens stifdaatter

Døde 1748
Hans Rasmusen huusmand Kallekoe
Peder Smids Søn Anders
Niels Graas Søn Peder
Hans Clausens Hustrue
Jens Rasmusens Søn Rasmus
Anne Michels Hospitalet
Rasmus Jensens Dødfødte Søn
Hans Pedersen Munchs Hustrue og Barn
Jørgen Storgaards Søn
Peder Munchs Hustru
Niels Pedersen
Peder Munch
Jens Nørregaards dødfødte barn
Matz Hansen Huusmand
Hans Nielsens Søn Niels
Rasmus Knudsens Søn Niels
Rasmus Knudsen Katterøy
Hans Hansen Ungekarl
Hans Rasmussens Enke Kaleko
Povel Hansens Enke Kalekoe
Diderich Hansens Dødfødte Søn
Gamle Hans Bødichers
Jørgen Hansen
Magrethe Andersdaatter
Peder Andersens Søn Jørgen

Døde 1750 Nr. 1
Niels Lauritzenz Daatter Nafnlig Caren
Kield Andersens Daatter Maria
Oluf Jørgensen Hospitalet
Sergiant Hjortholm
Rasmus Knudsens liden Daatter Kisten
Maren NielsDaatter Smids
Hans Lauritzen Baltharz Daatter

Døde 1751
Niels Wiborgs Daatter
Maren Pedersdatter
Mogens Matzens Daatter
Anna Andræs Daatters dødfødte Daatter
Peder Andersen Svarers Daatter
Christopher Christensen Katterøy
Niels Bieregrds. Søn
Niels Lauritzens Barn
Jørgen Storgaards Søn
Christen Mosegrdr. Dødfødte Barn
Rasmus Knudsens Hustrue med 2 små sønner
Jens Hansens Kroemands liden Søn
Peder Andersen Huusmand Diernesse

Døde 1752
Hans Bildsens Hustrue Katterøy
Rasmus Clausens dødfødte Barn
Birthe Andersdatter
Hans Michelsens Søn Katterøy
Niels Graas Mindste Søn
Jens Stup Karetmagers Dødfødte Barn
Matz Storgaards Hustrue
Jørgen Fisker Datter Katterøy
Oluf Svendsk Katterøy
Johanne Jørgensdatter
Huusmand Peder Jægers Hustru
Hans Stephensens Enche
Hans Rasmussens Enke
Hans Clausen
Kisten Nielsdatters Barn
Anders Svarers Hustue

Døde 1753
Mogens Madtzen Hustrue
Johanne Bødichers Hospitalet
Hans Matzen Rafns Datter Kisten
Hans Jacobsen Hustrue fra Biørnemosegrd.
Jørgen Johansen Ungekarl
Jens Nielsens Hustrue
Peder Rasmusen
Lauritz Matzen
Hans Græve
Jørgen Michelsens Hustrue
Peder Nørregrd.
Hans Hansen Karetmagers Barn
Peder Andersen Svarers Datter
Christen Clausens Barn
Rasmus Jørgensen ……Mands Barn
SognePræst Matthias Seerup

Døde 1754
Johan Jensens Datter
Claus Rasmusen Katt:
Jens Nielsen
Peder Hansens Søn 5 aar Jørgen
Gunder Lauritzen
Niels Hansen Mosegaard
Hans Munchs Dødfødte barn
Johan Jensens Barn
Betler Jensen
Jep Nielsen Skyttis Barn
Peder Rasmusens Enche
Døde på Biørnemosegaard
Peder Michelsen Kroghs Datter

Døde 1755
Jørgen Jørgensens Barn
Jens Hansens Højrups Barn
Hans Pedersen Munchs Hustrue
Birthe Kroghs Hospitalet
Hans Nørregaards Stifsøn Rasmus Hansen
Jørgen Hansen Lyboes datter
Christopher Mogensen 18 aar gammel
Christen Hansen Mosegaards Dødfødte barn
Rasmus Jensens Datter

Døde 1756
Mogens Madsens Barn
Jørgen Jørgensens Barn
Hans Nørregrd:
Ingeborrre Matzdatters barn
Hans Hollenders Barn
Peder Hansens Barn
Rasmus Pedersen Nørregrd:
Christen Hansen Mosegrds: Datter
Jacob Pedersen
Christopher Michelsen Hollender
Cammer Juncherens Søn Friderich

Døde 1757
Oluf Rafns Søn Rasmus Katterøy
Stædets Degn Jens Ridder
Hans Madsen Ravn i Diernisse
Chistopher Lausen i Katterøy
Jens Ipsens Hustrue Kallekoe
Niels Hansen Muuremesters Hustrue Diernisse
Peder Jørgensen Huusmand Katterøy
Peder Ravns Pige Katterøy
Rasmus Hansen Diernisse
Niels Muuremesters barn Diernisse
Rasmus Clausens Moder i Katterøy
Michel Krogs Hustrue
Jørgen Nørregaards Barn
Jørgen Hollenders Kone Diernisse
Rasmus Hansen Katterøy
Michel Krog Hospitalet
Niels Nørregaards Barn Diernisse
Hans Bildsens Søn Katterøy
Hans Knudsen Katterøy
Morthen Christiansens Kone

Døde 1758
Johan Urtemands Barn Diernisse
Morthen Adams Hustrue Diernisse
Maren Knudsdatters Søn
Elias Jensen Katterøy
Bodil Nymands
Kirsten Skræders Katterøy
Hans Jacobsen Katterøy
Peder Hansen Katterøy
Anna Peder Andersis Diernisse
Jens Smeds barn Diernisse
Hans Væver ved gaarden
Rasmus Knudsens Søn Peder
Christian Hansen Diernisse
Hans Munch barn
Jens Rasmusens Barn i Steilemahuset??
Hans Hollenders barn
Jes Jørgensen Katterøy

Døde 1759
Karen Madsdaater U=ægte Barn
Jørgen Juuel
Christian Møller Kallekoe
Jens Høyen Paa Svanning Husene
Hans Hansen Kone Diernisse
Peder Svarer Diernisse
Jørgen Pedersens Barn i Steilemhuset

Døde 1760
Niels Mortensens Nyefødte Barn Katterøy
Peder Bierregaards Enke Diernisse
Jørgen Jørgensens Barn Møllehuuset
Jørgen Eliasen Skræders Barn Diernisse
Henrich Lauesens Sviger=moder i Aastruphuuset Begavet
Jens Sadelmagers Barn Diernisse

Døde 1761
Rasmus Nielsen Diernisse 19 aar
Poul Skiodtz Hospitalet 82 aar
Rasmus Rasmusen Diernisse 30 aar
Anders Svarer Diernisse 80 aar
Anna Michelis Katterøy 68 aar
Peder Krogs Søn Diernisse Rasmus 2 aar?
Peder Ravns Kone Katterøy 69 aar?
Hans Bødkers Kone Diernisse 70 aar?
Magreta Nørregaards Diernisse 70 aar?
Rasmus Clausens Søn Katterøy 3 aar?
Hans Lausen Torpegaards Søn Diernisse 8 aar?
Jørgen Bødkers Søn Diernisse
Jørgen Bødkers Dødfødte Søn Diernisse
Berenth Mathiasens Dødfødte Søn

Døde 1762
Laus TorpegaardLSøn Hans 25 aar
Jørgen Lyøboe Katterøy 60 aar
Matthias Skræders Søn i Diernisse 2 aar
Berthel Rasmusens Søn i Katterøy 1 ½ aar
Maria Hansdaatter Diernisse 24 aar
Niels Mortesense Søn Nyefødt Katterøy

Jørgen Jørgensen Diernisse 26 aar
Hans Nielsen Piils Kone i Piilehuuset 40 aar
Peder Ravn Katterøy 60 aar
Hans Bødker Diernisse 64 aar
Hans Munks Barn Nyefødt Dreng
Rasmus Knudsens Daatter Diernisse 3 aar
Laus Gundersens Daatter i Diernisse 1 aar
Jørgen Pedersens Daatter Nyefødt i Steilemahuuset
Hans Nielsen Piils Daatter i Pilehuuset ½ aar
Peder Madsen Kallekoe 58 aar
Bodil Philips Diernisse 18 aar
Michel Skomagers Dødfødte Barn
Anna Jægers 74 aar
Peder Rasmusens Søn Nyefødt Katterøy
Jørgen Andersen 28 aar

Døde 1763
Jens Mikkelsens enke, Maren Rasmusdatter († V. Aaby)
Møller=enken Kallekoe 64 aar
Gl. Degne=enkee 72 aar
Anna Nørregaards i Hospitalet 70 aar
Hans Hollender Aastrup=Huuset 38 aar
Mette Boendens 89 aar
Christen Muurmesters Kone Diernisse 40 aar
Mogens Hansens Barn Nyefødte Steglermahuuset
Jørgen Cornliussen Katterøy 48 aar
Mogens Madsen Katterøy 61 aar
Laus Svendsen ibidem 19 aar
Mons: Engbergs Barn Nyefødte Kallekoe
Jørgen Pedersens Dødfødte Barn Steglema=Huuset
Hans Munks Barn Nyefødt Pige Diernisse
Oluf Ravns Søn Nyefødt Katterøy

Døde 1764
Jørgen Savemøllers Søn 2
Oluf Ravns Daatter Katterøy 3 aar
Niels Nielsen Diernisse 48 aar
Hans Thorsen Møllers Barn Nyefødt Dreng
Peder Ravn Diernisse 51 aar
Oluf Madsens Barn Nyefødt Dreng
Jeppe Skytte Diernisse 56 aar
C. Drejers Datter Nyefødt
Christen Mosegaards Kone Katterøy 46 aar
Anna Lausdaatters uægte barn i Diernisse begravet pige 8 uger gl.
Johan Jensen Katterøy 54 aar

Døde 1765

Hans Lausens Daatter (Nyefødt) i Aastruphuusene
Hans Lausen Pibstorn=Huuset 98 aar
Niels Muuremesters Barn Diernisse 2 aar
Maren Christophers Katterøy 78 aar
Mons: Brandt Holstenshuus 28 aar
Jørgen Nørregaards Barn Dreng Diernisse 7 aar
Anna Nielsdatters U=ægte Dødfødt Barn
Hans Jensen Hospitalet 67 aar
Michel Skomagers Barn Diernisse 11 dage
Karen Madsis Diernisse 58 aar
Mons: Engbergs Daatter Kallekoe 6 aar
Christen Muuremesters Søn Diernisse 2 aar
Jens Sadelmagers Søn Diernisse 4 aar
Hans Munks Yngste Søn Diernisse 3 aar
Magreta Rasmusdaatter U=Ægte barn Kallekoe 14 dage aar

Døde 1766
Jens Smeds Søn Diernisse ½ aar
Rasmus Sørensens Daatter Diernisse 1 aar
C: Drejers Søn Jens 11 uger
Jørgen Povelsen Stivdaatter Diernisse 6 aar
Mons: Linds Søn Holstenhuus 1 aar
Jørgen Nørregaards Søn Diernisse 2 aar
Niels Olsen Søn Diernisse 6 aar
Rasmus Clausens Daatter Katterøy 1 aar
Johan Jensens Enkes Søn Katterøy 5 aar
Hans Hansen Tischerups Barn Daatter Pibstorn Huuset 6 aar
Mogens Hansen Barn Datter Steglema=Huuset 3 uger
Hans Fiscerups Barn Pebstorn=Huuset 4 aar
Hans Rasmusen Diernisse 32 aar
Peder Pedersens Barn Daatter Diernisse 3 aar
Laus Nielsens barn Dreng af Diernisse begravet 14 dage
Oluf Madsens Barn Dreng Katterøy ½ aar
Erich Madsen Katterøy 28 aar
Peder Pedersen Diernisse 29 aar
Niels Mortesens Barn Dreng Nyefødt
Niels Mortesens Kone Katterøy 34 aar
Maren Pedersdaatter Bierregaard Diernisse 36 aar
Sophia Pedersdaatter Dødfødte Barn Dreng Diernisse
Hans Hans Fischerups Barn Dreng Pibstorn=Huuset 1 ½ aar
Rasmus Clausen Katterøy 44 aar


Døde 1767
Jens Smeds Barn Nyefødt Datter Diernisse
Hans Hansen Katterøy 29 aar
Hans Pedersen i Hospitalet 82 aar

Henrich Lausens Dødfødte barn i Aastruphuusene begravet
Hans Rasmussens Kone 34 aar
Lisbeth Svendsdaatter i Katterøy 22 aar
Niels Hansen graaes Kone i Katterøy 56 aar
Jørgen Jørgensen Savemøller 36 aar
Niels Christophersens Barn Dreng Katterøy ½ aar
Peder Rasmusen Katterøy 37 aar
Maren Knaps Diernisse 54
Gl: Marcilius Smed af Hospitalet 76 aar
Rasmus Bødkers Daatter i Svanning=Huusene 18 aar
Peder Madsen Diernesse 66 aar

Døde 1768
Rasmus Pedersens Dødfødte Barn
Rasmus Erichsens Søn i Svartelhuusene 12 aar
Heig Andersens dreng Savmøllen

Laus Nielsen Uhrmager dødfødte barn pige begravet
Peder Pedersen Katterøy 38 aar
Heig Andersens Pige i Savmøllen 3 aar
Karen Nørregaards Diernesse 84 aar
Rasmus Nielsen fra Stenløse 24 aar
Frøkken Sophie Dorothea von Holsten 12 aar
Peder Skade af Diernesse 68 aar
Peder Madsens enke af Diernesse 79 aar
Gl. Charlotta i Hospitalet 99 aar
Hans Nielsens Kone Katterøy 59 aar
Maren Lausdaatter, Indsidder hos Jørgen Nørregaard begravet 38 aar
Stoere Hans Nielsen Katterøy 56 aar
Jens Smeds Barn Dreng Diernesse 4 aar
Povel Væveres Barn Diernesse 1 aar
Matthias Urtemand fra Holstenshuus 48 aar
Jens Smeds Søn i Diernesse 6 aar
Rasmus Jægers Kone i Diernesse 30 aar
Michel Skomagers nyefødte pige
Peder Degns Daatter i Svart.H Maren 22 aar
Jørgen Pedersens Nyefødte Dreng i Steglema=Huusene

Døde 1769
Gl: Hans Munch i Katterøy 70 aar
Hans Clausen Muurmesters Barn Pige i Diernisse 14 uger
Rasmus Pedersens Nyefødte barn dreng i Landeveys=Huuset
Niels Graaes Søn i Katterøy 6 uger
Henrich Rasmusens Kone i Diernesse 39 aar
Gl: Morthen Adam Slagter af Diernesse 101 aar
Peder Lausens Dødfødte Barn Dreng i Tillebeks=huusene
Laus Nielsen Uhrmagers barn dreng af Diernisse 8dage
Hans Baltazars Søn af Diernesse 10 aar
Christen Clausen Muurmester af Diernesse 40 aar
Rasmus Rasmusens Barn Pige af Diernesse 2 aar

Døde 1770
Diderich Hansens Kone Kalleko
Gl: Povel fisker af Katterøy
GL: Pernille i Piilehuuset
Anders Hansens barn af Diernesse
Birthe Ipsdaatter af Hospitalet
Hans Nielsens Kone af Diernesse
Povel Wæber ibidem
Niels Mortesens dødfødte Barn af Katterøy
Povel Hansens Kone af Katterøy
Jørgen Pedersens Barn i Steglem:H:
Jørgen Eliasen Skræders Daatter af Diernesse
Laus Svarers Dødfødte Barn
Hans Lausens Søn i Aastr=Huuset, Gl: 3 aar
Christen Degns Mormoder 82 aar
Hans Munks Søn i Diernesse 1 ½ aar

Døde 1771
Hans Munds Daatter i Diernesse 3 aar
Jis Rasmusens Søn i Diernesse 2 ½ aar
Hans Jacobsen fra Biørnemosegaard 95 aar
Laus Gundersens Søn i Diernesse 1 ½ aar
Hans Fischerups Søn i Pibstorns=Huuset 8 dage
Karen Djerkvens?? I Diernesse 88 aar
Hans Fischerup af Pibstorns=Huuset 46 aar
Jens Peitersens Daatter i Diernesse 5 uger
Rasmus Sørensens Daatter i Diernesse ½ aar
Hans Fischerups Søn i Pibstorns=Huuset 2 ½ aar
Birthe Lausis fra Katterøy 80 aar
Jeppe Pedersens Dødfødte Barn Dreng Barne Høys=Huuset
Jørgen Snedkers Kone af Kallekoe 50 aar
Hans Rasmusens Barn Dreng 8 dage
Niels Hansen graaes Daatter af Katterøy 1/4 aar
Hans Hansens Søn i ….. Have= Huuset 1/4 aar
Peder Holgersen af Diernesse 79 ½ aar
Jørgen Hansens Søn i Steglema Huusene 8 aar

Døde 1772
Peder Smed i Katterøy 58 aar
Jens Sadelmager i Diernesse 42 aar
Jens Nielsen 59 aar
Hans Pedersen af Diernesse 40 aar
Jørgen Hollender i Hospitalet 46 aar
Laus Nielsen Uhrmagers Barn i Diernesse 11 dage
Rasmus Erichsens Daatter i Svartel=Huusene 8 ½ aar
Laus Gundersens Daatter i Diernesse 10 aar
Gl: Kirsten Rasmusis af Diernesse 88 aar
Niels Gundersens Kone i Katterøy 24 aar
Hans Munks Søn Diernesse 8 ½ aar
Hans Munks Søn Diernesse 29 aar
Hans Thorsen Møllers Daatter i Kallekoe 7 aar
Adam Jensen Skyttes Søn i Katterøy 9 uger
Peder Lausens Daatter i Tillebeks=Huusene 1 ½ aar
C: Drejers Daatter Catrine 1 aar mindre end 4 uger
Elias Christiansens Søn i Kallekoe 3/4 aar
Rasmus Rasmusen Væbers Dødfødte Barn i Kattrøy
Peder Hansens Daatter i Barne Høys= Huuset
Laus Gundersen af Diernesse 44 aar

Døde 1773
Laus Nielsen Uhrmagers Dødfødte Søn
Jørgen Snedkers Vanføre og Vanvittige Søn i Diernesse 10 aar
Key Andersens Daatter i Landeveys= Huusene 5 maaneder
Hans Nielsen Piils Kone 40 aar
Laus Knudsens Barn i Kallekoe 8 uger
Jørgen Nørregaards Daatter i Piilsgaard ½ dag
Niels Hansen Ladefoget fra H: Huus 40 aar
Johanne Ravns i Diernesse 70 aar
Mads Mogensens Daatter i Gotborg 3 uger
Smedde=Enken af Katterøy 58 aar
Niels Hansen Muurmesters Søn i Diernesse 6 ½ aar
Peder Bangs Kone i Diernesse 70 aar
Lisbeth Pedersdaatter i Hospitalet 31 aar

Døde 1774
Christen Mosegaard af Katterøy 60 aar
Niels Mortesens Søn af Katterøy 8 uger
Laus Nielsen Uhrmagers Dødfødte Søn
Hans Thorsen Møller i Kallekoe 57 aar
Jørgen Bødkers Kone i Diernesse 44 aar
Rasmus Sørensens Daatter Diernesse 3 uger
Anna Keys i Katterøy 89 aar
Hans Thorsen Møllers Enke i Kallekoe 31 aar

Mads Mogensens nyefødte Daatter i Got Borggaarden??
Hans Laausen Kallekoes Kone i Kiernesse 90 aar
Hans Munks Daatter i Diernesse 12 dage
Peder Mosegaard i Diernesse 79 aar
Hans Clausen Muurmester i Diernesse 42 aar

Døde 1775
Laus Pedersen Bangs Dødfødte Søn i Diernesse
Karetmagers Stubs Kone i Diernesse 55 aar
Hans Nielsen Piils Søn Ibid. ½ aar
Anna Jørgensdaatter af Katterøy 24 aar
Laus Knudsens Dødfødte Barn i Kallekoe
Degnens Drejers Kone og Dørfødte Barn 40 aar
Niels Mortesens Dødfødte Pige i Katterøy
Hans Hansen i Diernesse 81 aar
Hans Jæger af Kallekoe 46 aar
Christopher Michelsen af Diernesse 79 aar
Rasmus Michelsen Ibd: 70 aar
Hans Lausen Kallekoe her i Byen 61 aar
Mads Mogensen Barn Daatter i Holstensprøve 10 dage
Jens græves Daatter Kirsten 25 aar
Rasmus Sørensens Dødfødte Pige i Diernesse
Peder Holgersens Enke af Diernesse 66 aar
Elias Christiansens Daatter i Kallekoe 3 uger
Jørgen Nørregaard fra Lisisminde 49 aar
Laus Smed her i byen 56 aar

Døde 1776
Peder Lausens Søn i Diernesse 2 aar
Niels Mortesens Dødfødte Søn i Katterøy
Laus Nielsen Rues Søn i Diernesse 3 uger
Laus Bangs Dødfødte Søn i Diernesse
Hans Lausens i Aastrup=Huusene 54 aar
Laus Knudsens Dødfødte Pige
Laus Nielsen Uhrmagers Dødfødte Daatter
Anders Nielsen Skovs Kone i Diernesse 30 aar
C. Drejers Dødfødte Daatter
Peder Svendsen fra Lisisminde 40 aar
Peder Degn af Svartel=Huusene 73 aar
Gl: Maren Munkis i Katterøy 71 aar
Gl: Christian Torpegaard 86 aar
Ingeborre Jensdaatter u=ægte Daatter 14 dage
Hans Michelsen i Katterøy 56 aar

Døde 1777
Gl: Hans Michelsen i Diernesse 86 aar
Peder Rasmusens Daatter i Pivstorn=Huuset 4 uger
Hans Lausen Indsidders Kone i Katterøy 56 aar
Elias Christiansens Daatter i Kallekoe 3 uger
Oluf Ravn af Katterøy 61 aar
Lille Hans Nielsen af Diernesse 66 aar
Rasmus Johansens dødfødte Søn af Diernesse
Rasmus Sørensens Dødfødte Daatter
Kirsten Christophers af Katterøy 84 aar
Maren Hansdaatters Dødfødte Søn i Diernesse
Henrich Lausen fra Aastrup Hustrue 64 aar
Laus Bangs Kone og Nyefødte Søn 33 aar
Maren Peders i Hospitalet 79 aar
Peder Rues Kone i Diernesse 74 aar
Niels Mortesens Dødfødte Daatter i Katterøy
Gl: Nicolaj i Hospitalet 76 aar
Anna Vævers i Diernesse 88 aar
Corporal Schovs Søn i Diernesse 4 aar
Hans Bildsen af Katterøy 64 aar

Døde 1778
Hans Jørgensens Kone i Pibstorn=Huuset 50 aar
Morthen Pedersen Ungkarl fra H:Huus 21 aar
Niels Madsens Kone i Hospitalet 74 aar
Anders Møllers Dødfødte Søn Kallekoe
Gl: Anna Skadens i Diernesse 86 aar
Else Hollegaards 76 aar
Niels Mortesens Dødfødte Søn
Ungkarl Laus Jørgensen af Katterøy 25 aar
Niels Rasmusens 2de Nyefødter Døttre i Svanhuusene
Anders Skrædder af Diernesse 82 aar
Jørgen Torpegaard af Katterøy 56 aar
Laus Knudsens Søn i Kallekoe 3/4 aar

Døde 1779
Jørgen Snedkers Stiv=Daatter i Katterøy 10 aar
Hans Nielsen Piils Dødfødte Søn i Diernesse
Hans Smeds Daatter i Katterøy ½ aar
Mads Mogensens Søn i Holstensprøve 11 Dage
Hans Haastrups Søn af Diernesse 3/4 aar
Hans Munks Daatter fra Ditlevsholm 7 aar
Jens Mosegaards Dødfødte Søn i Diernesse
Kirsten Skræders i Diernesse 86 aar
Michel Thønnesens Daatter i Diernesse 2 ½ aar
Peder Lausens Søn i Diernesse 2 aar
Rasmus Vævers Dødfødte Søn fra Katterøy
Hans Lausen Torpegaard i Diernesse 44 aar
Gl: Sergiants Kone i Diernesse 89 aar
Niels Mortesens Dødfødte Søn af Katterøy

Døde 1780
Laus Hansens Søn i Diernesse 1 aar og 8 uger
Niels Rasmusens Daatter i Svanning Huusene dødfødt
Niels Morteesen af Diernesse 77 aar
Jens Gundersens Barn Daatter i Aastrup 6 uger
Niels Sønderse af Hospitalet 58 aar
Laus Knudsens Kone og Dødfødte Søn 29 ½ aar
Mads Mogensens Søn i Holstensprøve 14 dage
Christian Torpegaard Enke 68 aar
Niels graae i Katterøy 67 aar
Hans Christophersen af Diernesse 59 aar
Jørgen Christophersens Tvillinger Søn og Datter af Diernesse 4 dage
Mads Rasmusens Søn af Katterøy 1 aar
Jørgen Snedkers Kone af Katterøy 1 aar
Niels Mortesens Dødfødte Daatter af Katterøy
Niels Mortesens Kone i Katterøy 34 aar


Døde 1781
Laus Henrichsen Svareres Søn i Diernesse 3 uger
Christopher Hansen fra Lisisminde 30 aar
Anna Olufsdaatter af Katterøy 31 aar
Knud Hansen af Katterøy 39 aar
Anders Munks Kone af Katterøy 41 aar
Ungkarl Anders Rasmusen af Katterøy 29 aar
Anders Møllers Dødfødte Daatter af Kallekoe
Anders Pedersens Kone af Katterøy 49 aar
Lille Anders Skrædder af Katterøy 43 aar
Rasmus Pedersens Kone af Katterøy 43 aar
Niels Mortesen af Katterøy 56 aar
Hans Michelsens Enke Katterøy 56 aar
Mads Rasmusen ibdm: 36 aar
Huusmand Hans Hansen ibdm 36 aar
Gl: Anne Peder Nielsens ibdm: 88 aar
Peder Hans Lyøboes Daatter ibdm: ½ aar
Alhede Benedicte Ipsdaatter fra H:Huus 30 aar
Niels graaes Enke af Katterøy 44 aar
Gl: Rasmus Knudsen af Diernesse 72 aar
Rasmus Jespersen af Katterøy 64 aar
Mads Henrich Andersen af Katterøy 22 aar
Staaderfogdens Daatter Kirsten af Kiernesse 27 aar
Rasmus Jespersens Enke af Katterøy 61 aar
Peder Jørgensen Skrædder af Katterøy 34 aar
Peder Nielsen Drumps Søn af Katterøy 13 uger
Rasmus Væver af Katterøy 42 aar
Gl: Johanne Andersdaatter af Diernesse 79 aar
Niels Ladefogeds Daatter Ibdm: 1/4 aar
Anders Hansens Kone af Diernesse 50 aar
Gl: Anne Grævens af Diernesse 88 aar
Niels Pedersen af Kallekoe 55 aar
Rasmus Hansens Søn af Katterøy 3 aar
Hans Lausen Torpegds: Daatter af Diernesse 14 aar
Jørgen Snedkeres Dødfødte Søn af Katterøy

Døde 1782
C. Drejers Søn Hans
Gl: Bodil Rytters 90 ½ aar
Mogens Hansens Kone fra Steglemae=Huuset 44 aar
Søren Madsens Daatter i Ditlevsholm 9 uger
Gl: Laus Torpegaard af Diernesse 86 aar
Peder Krogs Kone af Diernesse 66 aar
Anders Hansens Dødfødte Søn
Lisbeth Henrichsdaatters Dødfødte Daatter

Døde 1783
Mogens Hansens Dødfødte Søn i Stegle: H
Mads Erichsen af Katterøy 83 aar
Niels Gundersen ibdm: 51 aar
Hans Hansen Lyøboes Daatter 1 aar
Rasmus Hansen Daatter af Katterøy 9 aar
Hans Knudsens Kone 64 aar
Jens Jacobsen Smed 42 aar
Mads Erichsens Enke af Katterøy 69 aar
Gl: Johanne Schovs af Kallekoe 84 aar
Hans Xstophersens (Christophersens) Enke af Diernesse 63 aar
GL: Anna Hollenders af Diernesse 95 aar
Jens Gundersens Daatter 14 dage

Døde 1784
Rasmus Bødker af Diernesse 65 aar
Jørgen Bødker af Diernesse 60 aar
Jørgen Storegaards Søn af Diernesse 2 ½ aar
Hans Baltazars Kone af Diernesse 56 aar
Hans Baltazats Daatter Ibdm: 23 aar
Gl. Peder Nielsen Ibdm: 69 aar
Anders Olsens Daatter af Diernesse 5 aar
Anders Hansens Dødfødte Daatter af Diernesse
Jens Rasmusens Daatter fra S:m:Huuset 3/4 aar
Anders Pedersen af Katterøy 40 aar
Gl: Peder Madsen af Hospitalet 87 aar

Døde 1785
Mogens Hansens Daatter fra Stegle:H: ½ aar
Jens Gundersens Dødfødte Søn
Niels Rasmusens Dødfødte Daatter
Hans Smeds Daatter af Katterøy 2 aar
Laus Bangs Søn af Diernesse 2 ½ aar
Niels Olsens Søn af Katterøy 3 uger
Hans Biønøes Søn i Tilleb:H: 4 aar
Michel Thønnesens Søn af Diernesse 1 aar
Gl: Johanne Fiks af Diernesse 84 aar
Gl: Peder Nielsens Enke 76 aar
Peder Krogs Kone 54 aar
Rasmus Nielsens Søn i Kallekoe ½ aar
Niels Urtemands Kone paa H: Huus 45 aar
Povel Hansens Søn fra Hansis Aadde 4 uger
Mogens Madsen 16 aar
Jes Rasmusens Kone 46 aar
Christopher Pedersens Kone i Kallekoe 62 aar
Peder Biørnøes Søn af Katterøy 1 ½ aar
Jens Savmøllers Søn 1/4 aar

Døde 1786
Laus Hansens Daatter ½ aar
Dittos Daatter 3 aar
Hans Lausen Staaderfoged 61 aar
Søren Hansens Daatter af Diernesse 1/4 aar
Laus Tønnesen fra Søehuuset 48 aar
Dittos Søn 12 aar
Rasmus Bødkers Enke af Diernesse 55 aar
Laus Bangs Daatter af Diernesse 5 aar
Christen Lausens Søn ved Teglværket 3 aar
Sergiant Jens Andersen 71 aar
Catrina Gunders 80 aar
Elias Christiansens Daatter i Kallekoe 12 ½ aar
Rasmus Johansens Daatter i Diernesse 4 aar
Hans Haastrups Søn af Diernesse 1 aar
Niels Olsens Søn af Katterøy 3 uger
Hans Haastrups Daatter af Diernesse 4 aar

Døde 1787
Gl: Rasmus Andersen i Hospitalet 90 aar
Rasmus Andersens Søn af Katterøy 1 1/4 aar
Laus Mogensens Søn Ibdm: 4 ½ aar
Peder Karetmagers Søn 16 aar
Husmand fra Hagendrup Niels Christophersen 46 aar
Hans Smeds Søn af Katterøy 6 aar
Rasmus Pedersen Skræderdreng 20 aar
Hans Karetmagers Kone af Diernesse 78 aar
Gl: Jørgen Storegaards Kone af Diernesse 68 aar
Anders Hansens Kone Ibd: 42 aar
Christopher Pedersens Dødfødte Søn i Kallekoe
Diderich Hansen af Hospitalet 82 aar
Peder Bang af Diernesse 86 aar
Jens Puges Kone ved Kallekoe 61 aar
Peder Hansens Søn af Diernesse 7 dage
Rasmus Hansens Daatter i Katterøy 6 ½ aar

Døde 1788
Niels Pedersens Søn af Katterøy nogle timer gammel
Friderich Christian Wilhelm Munch Kok fra Holstenshuus 39 aar
Jørgen Michelsen Ungkarl af Diernesse 46 ½ aar
Jørgen Nielsens Daatter i S..: Huuset 13 aar
Michel Thønnesens Daatter 13 aar
Michel Thønnesens Søn 6 ½ aar
Hans Bødkers Kone i Diernesse 30 ½ aar
Elias Christiansen af Kallekoe 42 aar
Ole Ravns Enke af Katterøy 75 aar
Gl: Maren Nielsis fra Rødkilde=oere 84 aar
Jørgen Nielsens Søn i SøeHuuset 6 ½ aar
Anders Olsens Dødfødte Daatter
Søren Pedersen Ravn af Kallekoe 41 aar
Anna Hansdaatter Daatter af Diernesse 14 dage
Peder Hansens Dattter af Diernesse 6 dage


Døde 1789
Ole Fik Holstenshuus 40 aar
Michel Thønnesens dødfødte Søn, af Diernesse
Anders Olsens dødfødte daatter ibdm:
Jørgen Christophersens dødfødte Søn ibdm:
Mads Skræderes Daatter i Diernesse 9 uger
Henrich Matthiasens drengebarn 8 uger
den gl: Skytte Enke 78 aar
Rasmus Nielsens Dødfødte Daatter i Kallekoe
Laus Svarers Daatter, af Diernesse 4 uger
Povel Hansens dødfødte Søn
Jens Smed af Diernesse 60 aar

Døde 1790
Mads Mogensens Daatter 3 uger
Hans Pedersens Søn af Katterøy 1 åt 8 uger
Jacob Rasmusens Kone ved Gaasekiær 21 aar
Maren Rasmuses Hospitalet 86 aar

Døde 1791
Jens Gundersens Daatter 3 uger.
Hans Hansen Lyøboe Brunnshave=Huuset 63 aar
Rasmus Berthelsen Katterøy 22 1/2 aar
Hans Jensen Bøylere=Huuset 67 aar
Rasmus Rasmusens Kone af Diernesse 55 aar
Jørgen Chrisopersens Søn ibdm: 1/2 aar
Søren Hansens Daatter af Diernesse 1/2 aar
Rasmus Hansens Søn Katterøy 8 dage
Laus Svarers Daatter, i Diernesse 1/2 aar
Karen Nicolajs Hospitalet 85 aar
Jørgen Pedersen Steglemae=Huuset 61 aar
Søren Madsens Kone fra Ditlevsholm 36 aar
Rasmus Savmøllers Kone 88 aar
Peder Krog Diernesse 77 aar

Døde 1792
Anders Olsens dødfødte Daatter af Diernesse
Anna Andersdaatters uægte Søn og Daatter Katterøy 12 dage
Inger Jensdatters uægte Daatter 1/2 aar
Hans Nielsen Uhrmager af Diernesse 52 aar
Rasmus Sørensens 2 døtre 10 og 13 aar
Hans Olsens Søn i Kallekoe 12 aar
Christopher Sørensens Daatter Diernesse 7 1/2 aar
Jørgen Jensen Landrytter 29 aar
Jørgen Christophersens Søn af Diernesse 1 3/4 aar
Peder Nielsens Daatter 7 aar
Ditto Søn 3 1/2 aar
Jørgen Povelsens Kone 77 aar
Berthel Rasmusen af Katterøy 59 aar
Laus Rues Søn af Diernesse 15 1/2 aar

Døde 1793
Jes Rasmusens Daatter Sophienlund 11 1/2 aar
Gl: Maren Degns af Svartel:H: 82 aar
Niels Lausen, af Diernesse, 82 aar
Laus Nielsen, Ibdm. 57 aar
Jomfrue Lindegaard Holstenshuus 70 aar
Christopher Pedersen af Kallkoe 60 1/2 aar
Jens Rasmusens Søn af S: Mølleh: 11 1/2 aar
Niels Nørregaard af Diernesse 70 aar
Laus Torpegaards Enke, af Diernesse, 91 aar
Peder Krogs Søn Lisesminde 2 1/2 aar
Henrich Mattiasens Daatter Svan: Huusene 17 uger
Rasmus Græves Søn Kallekoe 3 uger
Rasmus Andersens Stæddaatter Katterøy 12 aar
Magreta Michelis af Katterøy 81 aar
Peder Rue af Diernisse 74 aar
Rasmus Jensens Tvilling Daatter Katterøy 8 dage
Niels Lausens Enke, af Diernesse 83 aar
Skoleholder Adolphsens dødfødte Daatter

Døde 1794
Anders Munks Daatter Katterøy 16 uger
Laus Hansens Daatter ved Kallekoe, 17 1/4 aar
Geheimraadinde von Holsten og Baronesse Magdalena Lucia v: Holsten Odense 63 og 44 aar
Berthel Rasmusens Enke Katterøy 53 aar
Jes Rasmusen Sophienlund 64 aar
ukendt Betler
Jens Jensens Daatter af Sophienlund 4 aar
Hans Nielsen Piils Daatter 13 1/2 aar
Rasmus S: Møller 72 aar

Michel Thønnesens Daatter, af Diernesse 1 1/2 aar
Matthias Kroghøy Skræder af Diernesse 76 aar
Laus Bangs Daatter, Maren af Diernesse, 7 1/2 aar
Laus Henrichsens Svarers Søn, af Diernesse 7 1/4 aar
Niels Olsen Husm. Daatter af Katterøy 7 1/4 aar
Maren Erichs. Hospitals=Lem 83 aar
Henrich Matthiasens Daatter 22 uger

Døde 1795
Hans Olsens Stæd søn Kallekoe 12 aar
Laus Knudsen, Ibdm, 52 aar
Hans Lausen Huusmands Kone Diernesse 42 aar
Rasmus Pedersen Kone af L:D:Husene 66 aar
Mads Madsen Røgter ved Holstenhuus 46 aar
Gl: Biørnemosegaards Kone 63 aar
Povel Vævers Kone af Dienesse 52 aar
Henrich Matthiasen Svanninghuusene 40 aar
Hans Smeds Søn Erich Katterøy 7 aar
Jens Rasmusen af Savmøllen 46 aar
Peder Fischrups Kone Pibst:huus 61 aar
Lars Svarers Daatter af Diernesse 3 uger
Jøren Sloregaard Diernesse 80 aar
Søren Madsens Døtre den ene dødfødt, den anden døbt
Kirsten Brands af Diernesse 87 aar
Peder Hansens Sønaf Diernesse 4 aar

Døde 1796
Maren Knuds Hospitalet 67 aar
Hans Bildsens Enke af Katterøy 76 aar
Michel Johansen Skomager, af Diernesse, 65 aar
Søren Hansens Søn af Diernesse 2 aar
Johan Pedersens Daatter af Diernesse 18 uger
Karen Nielsis Hospitalet 87 aar
Maria Rasmusdatter Svartel=Huusene 29 aar
Gl: Ellen af Hospitalet 83 aar
Karen Henrichdaatter af Katterøy 38 aar
Lars Svarers Søn Diernesse 3 uger
Jørgen Eliasen Skræder af Diernesse 64 1/2 aar
Jens Hansen Krogs Søn af Katterøy 4 1/2 Uger

Døde 1797
Jens Puges Kone Priilshave 54 aar
Karen af Diernesse 40 1/4 aar
Michel Thønnesen, af Diernesse 64 aar
Hans Munks Kone Katterøy 85 aar
Povel Væver af Diernesse 41 aar
Anders Olsen af Diernesse 58 aar
Hans Munk af Diernesse 85 aar
Jørgens Snedkers Kone af Katterøy 55 aar
Lars Skomagers Søn af Diernesse 3 uger
Niels Nielsen af Diernesse 55 1/2 aar
Rasmus Erichsens Kone af Svart:Huus 78 aar
Hans Baltazar af Diernesse 72 aar
Peder Biørnøes Daatter af Katterøy 3 1/2 aar
Erich Madsen af Katterøy 82 aar
Rasmus Græves Søn i Kallekoe 10 aar

Døde 1798
Niels Bierergaards Kone af Diernesse 71 aar
Hans Laresn Huusmand Daatter af Dienesse 3/4 aar
Peder Nielsen Gaardskarls Daatter 7 1/2 aar
Christopher Hansen af Diernesse 38 aar
Søren Hansens Dødfødte Søn
Michel Fiks Kone af Tilleb: Huuset 67 aar
Gl: Jens Græve af Fattighuset 76 aar
Rasmus Hansens Søn af Katterøy Nyfødt
Anders Degns Daatter af Svart:H: 16 aar
Mads Skræders Søn af Diernesse 1 1/2 aar
Jørgen Bødkers Enke ibdm: 49 aar
Jørgen Møllers Søn i S: Møllen 2 aar 5 uger

Døde 1799
Niels Pedersens Daatter af Kallekoe 3 uger
Gl: Magreta Bødkers af Hospitalet 84 aar
Gl: Væver= enke af Diernesse 75 aar
Anders Munks Søn Hans af Katterøy 19 aar
Niels Nørregaard af Diernesse 78 aar
Lars Snedkers Søn Jens Christopher af Katterøy 3/4 aar
Peder Smeds Kone af Kallekoe 60 aar
Peder Rasmusen af Diernesse 19 aar
Jens Jensens Kone af Sophienlund 33 aar
Rasmus Hansens Dødfødte Daatter af Katterøy
Jørgen Krogs Søn Peder af Diernesse 9 aar
Niels Olsens Daatter af Katterøy 6 uger
Hans Bierregaards Daatter af Diernesse 8 dage
Hans Smeds Tvilling=Døttre 2 dage
Gl. Mose Kone af Diernesse 95 aar
Mogens Hansens Søn Steglemae=Huuset 2 aar
Michel Fiks Søn, af Tilleb:H 9 Dage
Anders Møller Kallekoe 59 aar
Anders Olsens Enkes Moder 79 3/4 aar

Døde 1800
Anne Maria Høyens af Katterøy 76 aar
Vincentz Pedersen af Diernesse 57 aar
Gl: Hans Hansen af Diernesse 77 aar
Rasmus Pedersen Daatter Karen af Katterøy 22 aar
Lars Skomagers Daatter 12 aar 8 uger
Lars Svarers Søn af Diernesse 2 aar
Jens Jensen af Sophienlund 43 aar
Jens Mosegaard af Diernesse 65 aar
Lars Svarers Daatter ibdm: 15 aar
Hans Jørgensens Søn af Katterøy 1 1/2 aar
Mogens Hansen af Stegl:Huuset 68 aar
Hans Bierregaards Daatter af Diernesse 10 dage
Anna Rasmusdatter af Diernesse 22 aar
Jens Henrich Drejers Søn 6 aar
Jens Puge 80 aar

Døde 1801
Karen Hansdaatters dødfødte u=ægte Daatter Diernesse
Hans Nielsen Piil Barn= Huuset 78 aar
Hans Jørgensen af Pibst: H: 79 aar
Samme dag hans Kone 75 aar
Jens Mosegaards Søn Anders 12 aar
Peder Lausen, af Diernesse 60 aar
Jørgen Krogs Daatter ibdm: 5 aar
Christen Larsens Daatter Lindeb:gaarden 22 aar
Anders Munks Daatter af Katterøy 18 1/2 aar
Lars Nielsen Rue af Diernesse 54 aar
Søren Rasmusens Daatter af Katterøy 3/4 aar
Jens Mosegaards Søn Rasmus 4 3/4 aar
Lars Hansens Daatter Anna ved Kallekoe 13 1/2 aar
Peder Krog fra Lisisminde 54 aar
Rasmus Pedersen af Katterøy 55 aar
Hans Bierregaards Søn Niels af Diernesse
Elias Andersen Møllen af Kallekoe 25 aar
Gl: Anne Johans 88 aar
Jørgen Møller af Saugmøllen 34 1/2 aar
Jørgen Povelsen 72 aar
Jørgen Krog af Diernesse 45 aar

Døde 1802
Peder Larsen Søn af Diernesse 1/2 dag
Lars Svarers Søn 1 aar
Lars Michelsens Søn Diernesse 30 uger
Hans Biørnøes Kone Tilleb=Huus 62 aar
Niels Pedersens Søn Anders af Kallekoe 2 aar
Peder Smeds Søn Hans af Kallekoe 2 aar
Jens Jensens Daatter af Sophienlund 3 aar

Gl: Key Andersen af Katterøy 84 aar
Hans Larsen Vævers Søn Peder af Diernesse 1 aar
Niels Olsen af lille Tillebek 68 aar
Jørgen Larsen af Nyehave=Huus 68 aar
Søren Madsens Daatter af Diernesse 3 uger
Lars Jensen Snedkers Daatter Katterøy 3/4 aar
Forpagter Hansens Søn Povel fra Hostenshuus 5 aar
Anna Maria Frandsis af Diernesse 97 aar
Lars Bangs nyfødte Daatter af Diernesse

Døde 1803
Peder Karetmagers Kone af Diernesse 68 3/4 aar
Jørgen Snedker af Katterøy 77 aar
Karen Christens af Diernesse 78 aar
Peder Biørnøes Dødfødte Søn af Katterøy
Johanne Møllers dødfødte
Peder Rasmusens Kone Dødfødte daatter
Peder Larsen Mosegaards Nyefødte Daatter af Diernesse
Peder Hansen af Barnehøys=Huuset 68 aar
Lars Hansen fra Svanninge 54 aar
Matthias Skræders Enke af Diernesse 94 aar
Søren Madsen Dødfødte Daatter af Diernesse
Rasmus Hansens Kone af Kallekoe 58 aar

Døde 1804
Niels Nørregaards Enke af Diernesse 74 aar
Hans Larsen Vævers Søn af Diernesse 3/4 aar
Peder Jensen Karetmager af Diernesse 54 aar
Peder Hansen Daatter 7 uger af Lisisminde
Johan Slagter af Diernesse 92 aar
Niels Olsens Enke fra lille Tillebekhuus 81 aar
Søren Madsens Dødfødte Søn af Diernesse

Døde 1805
Søren Møllers Daatter i Kallekoe 11 uger
Lars Rasmusens Daatter af Svartb: 10 dage
Hans Hansen Munch af Katterøy 71 aar
Christen Degns Kone af Kallekoe 72 aar
Jens Madsen af Diernesse= Hospital 61 aar
Ellen Hansdatters Tvilling Pigebarn 17 dage og 3 uger
Hans Pedersen Nørregrd: Søn 4 dage
Peder Hansens Daatter af Diernesse 1 aar
Hans Bierregaard af Diernesse 40 aar

Døde 1806
Hans Sørensens Daatter fra Tillebek 6 uger
Anne Larsdaatter af Diernesse 80 aar
Søren Madsens Dødfødte Daatter af Diernesse
Lars Rasmusens Søn af Svartal=Huuset 14 dage
Rasmus Torpegaards Søn af Diernesse 9 dage
Anders Andersens Søn af Ditlevsholm 14 dage
Lars Svarers Kone af Diernesse 47 1/2 aar
Søren Møllers Daatter af Kallekoe Nyfødt
Mads Henrichsen Slagters Søn Jørgen af Diernesse 1 aar
Peder Krogs Moder Svanninge 86 aar
Matthias Møllers Søn Diernesse 6 dage
Lars Skomager af Diernesse 43 aar
Mads Ravns Kone, af Diernesse, 74 aar
Jens Vævers Daatter af Katterøy 7 aar

Døde 1807
Lars Mogensens Kone af Katterøy 66 aar
Lars Sørensen Snedkers Søn Jørgen af Katterøy 3 1/2 aar
Maren Nielsdaatter Nørregaards af Hospitalet 43 aar
Lars Hansen Torpegaard af Diernesse 41 aar
Peder Nielsen Nørregaard af Diernesse 48 aar
Rasmus Andersen af Katterøy 64 aar
Poul Hansen af Hansis= Aadde 68 aar
Michel Fik af gl: Koehave=Huus 63 aar
Anders Hansen af Diernesse 69 aar
Rasmus Sørensens Kone af Diernesse 64 aar
Johan Pedersens Søn Lars af Diernesse 4 aar
Poul Poulsen Vævers Daatter ibdm: 5 dage
Anne Thougaards af Fattighuuset 63 aar??
Christen Degn af Kalk: 74 aar

Døde 1808
Degnen Karl Dreeier af Diernesse 75 aar
Peder Hanses Enke Barnhoihuset 79 aar
Jens Rasmuss. Væveres Søn Rasmus 10 aar

 


 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk