Stenstrup Gymnastikforening
Forside ] Op ]

 
Stenstrup Gymnastikforening

 

Allerede fra skyttesagens første start i 1866 i Svendborg amt slog bevægelsen rod i Stenstrup. Den oprindelig skyttekreds blev oprettet dette år i den store stationsby og fik kredsnummer 18.

Skytteforeningens første formand var præstegårdsforpagter Jensen, og af efterfølgende ledere, der tog aktivt del i arbejdet, kan nævnes proprietær Langkilde, som skænkede skytteforeningen dens første fane, H.P. Ludolphsen, Jens Johansen, Henrik Clausen, Jens Aaskov, Michael M. Hansen, Jens Hansen, L.P. Jensen og Jens Ovesen.

Medens skydningen straks vandt sikkert fodfæste i byen, hvis mandlige indbyggere i stort tal samledes under foreningens fane, lykkedes det ejendommeligt nok ikke rigtig at komme i gang med gymnastikken. Der blev endda arbejdet godt for at få denne gren indarbejdet på lige basis med skyttegruppen, og allerede så tidligt som i 1884 kunne man indvie et øvelseshus, der efter datidens forhold bød medlemmerne ganske udmærkede forhold. Bygningen lå på sogneskellet mellem Stenstrup og Lunde og havde et stort naturligt opland. Ganske langsomt kom man i gang og kunne også arrangere adskillige vellykkede opvisninger, hvor standarden virkelig var lovende, men af gamle protokoller fremgår det, at forholdene aldrig blev helt ideelle for gymnasterne.

Alligevel holdt man sammen i den gamle forening helt frem til 1939, hvor Stenstrup Gymnastikforening oprettedes som en selvstændig kreds under Svendborg amt med kredsnummer 18A og Hans Otto Strøm som den første formand.

Skytteforening og gymnastikforening virkede i bedste forståelse med hinanden. Stenstrup Gymnastikforening omfattede ca 1955 godt 500 aktive og passive medlemmer og fremtrådte som en af amtets store foreninger. Den talte alene ca. 70 børn.

Gymnastikken var eneherskende fra starten i 1939, og året efter kom håndboldspillet til med udmærkede resultater lige fra starten i amtsturneringen. Herrerne lagde for ved at hjemføre amtsmesterskabet i 3. holdsrækken allerede i sommeren 1942, men efterhånden overtog foreningens stærke damehold jobbet med at hævde foreningens navn udadtil med de store resultater. Det bedste damehold erobrede det første amtsmesterskab i 1948, og da holdet i 1953 gik fra sejr til sejr i amtsturneringens a-række, rykkede holdet automatisk op i mesterrækken.

I 1952 debuterede holdet i Fyns Håndboldforbunds vinterturnering og med succes, idet pigerne i deres første sæson vandt fynsmesterskabet i serie 3.

I sommeren 1954 kunne foreningen tage et nyt moderne stadion i brug.

Hans Otto Strøm er nævnt som Stenstrup Gymnastikforenings første formand. Han efterfulgtes af Aage Larsen, Marie Andersen, Karl Johansen, K. Vestergaard, Magnus Pedersen og Robert Jensen. Formanden i 1955 hed Hans Andersen.

 
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk