Ollerup Gymnastikforening
Forside ] Op ]

 
Ollerup Gymnastikforening

 Efter optegnelser ca 1955
 

Denne kreds er en af amtets ældste. Den oprettedes allerede i 1867 og er siden gået støt frem. Den hævder sig den dag i dag som en af amtets bedste kredse både på gymnastikkens og de øvrige idrætsgrenes område. Den omstændighed, at en af dansk gymnastiks mest fremtrædende skikkelser, Niels Bukh, byggede sin gymnastikhøjskole - eller højborg, om man vil - i Ollerup, har naturligvis også bidraget til at give Ollerupkredsen ry udadtil og grøde og vækst indadtil.
Kredsens første formand var cand. theol Jessen, mens delingsførerhvervene var lagt i hænderne på Jørgen Nielsen og Peder jensen. I 1870 afløstes Jessen som formand af friskolelærer Nielsen, der fungerede som formand indtil 1873, da han blev afløst af gartner Ulrik Brandt. I 1878 blev Poul Jensen formand og varetog denne post indtil 1882. Hans efterfølger var Th. Hansen Leth, og derefter kom gårdejer Anders Møller, A. Andreasen og Johs. Jansen, der var formand i mere end 25 år, nemlig helt op til 1927. Blandt de sidste 30 års formænd kan nævnes Rasmus Rasmussen, Bekker, Simon Michaelsen, E. Top, William Lunde, Jens Olsen, Kaj Pedersen, Jens Christensen, Peder Tønnes, E. Pihl og postbud Poul Eriksen.

Man havde i starten ikke de allerbedste forhold, idet man først i 1885 fik opført et øvelseshus, men alligevel var der grøde og god gang i gymnastikarbejdet allerede fra de første år. Foruden de allerede nævnte delingsførere skal fremhæves O.P. Nielsen, R. Kromann, L. Sørensen, R. Nielsen, Kr. Knudsen, H.J. Rasmussen, Poul Hansen, J.L. Jensen, Johs. Rasmussen, A. Andreasen og Niels Nielsen.
Alle disse navne dækker dygtige og ihærdige ledere i årene helt op til 1927. Blandt dem, der huskes bedst i Ollerup i dag er Hans Jørgen Rasmussen, der var delingsfører igennem en halv snes år fra 1880 til 1890. Han bragte gymnastikken frem til et stade, som betegnede det absolut bedste på den tid. Også brugsuddeler Rasmus Rasmussen og Rasmus Ditlev Rasmussen har været af stor betydning for gymnastikarbejdet i Ollerup.
Blandt de nyere navne inden for delingsførernes rækker er Asger Christensen, Johs. Stræde, Jens Krogslund, Verner Ibsen, Elisabeth Hasselager, Anne Marie Pedersen, Birgit Hyrup og Inger Larsen og blandt idrætslederne kan der være grund til at fremhæve Kr. Sørensen.

På foreningens program omkr 1955 var gymnastik, skydning og håndbold. Der dyrkes gymnastik om vinteren og håndbold både sommer og vinter, og for begge områders vedkommende gælder det, at der var fin tilslutning og stor interesse for sagen. I vinteren 1955-56 talte foreningen således 60 mænd, 50 damer, et tilsvarende antal juniores og omkring et par hundrede passive.

På håndboldspillets område har man haft flere gode hold, og der er opnået udmærkede resultater. Ollerups hidtil bedste håndboldresultat er et danmarksmesterskab som foreningens herre-juniorhold hjemførte i sommeren 1953 på Gentofte stadion. Man har siden deltaget i Fyns Håndboldforbunds turnering.

Først benyttede man kommuneskolens legeplads og senere gymnastikhøjskolens stadion, hvor man har haft fortrinlige forhold, men nu [1955/56] er der udsigt til egen kommunal idrætsplads.

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk