Forsamlingshuse i Kirkeby sogn
Forside ] Op ]


Forsamlingshuse i Kirkeby sogn

Kirkeby Forsamlingshus og Egebjerg Øvelseshus

2 forsamlingshuse i kirkeby sogn

I mange år var der to forsamlingshuse i Kirkeby sogn. Det var der i årene fra l892 til l948, da Egebjerg øvelseshus blev overdraget til Egebjerg friskole.
Sammenholder vi de to huses formålsparagraf er der ikke de store iøjnefaldne forskelle, der kan motivere, at sognet fik 2 forsamlingshuse.
 
Formålene lyder som følger:
Egebjerg  Kirkeby
Egebjerg øvelseshus er bygget                 
for at afgive lokale til sam                        
menkomster om foredrag til                      
fremme af befolkningens                          
åndelige og materielle vel-                        
være, samt til fremme af                          
frivillig legems- og våben-
øvelser, særligt for Kirkeby
sogn.

Vedtaget 12.9. 1885    
Foreningen har til Formaal
at fremme al god og nyttig
oplysning, samt støtte og
for en rimelig Betaling
afgive Lokale til enhver
god Sag.

Vedtaget 11.6. 1892
 

Årsagen skal nok snarere søges i, øvelseshusets tætte tilknytning til Egebjerg Friskole. Et par åbenlyse forskelle var, at der intet køkken var til øvelseshuset, her benyttedes friskolens faciliteter. Omvendt blev Egebjerg benyttet til gymnastik, huset blev forsynet med ribber o.s.v., Kirkeby
Forsamlingshus blev aldrig et øvelseshus for gymnasterne.
Egebjerg tog sig af idrætsungdommen, mens Kirkeby klarede de
fælles sognelige møder, hvor ogsaa egebjergenserne troppede op.
Kirkebyerne har nok altid haft sværere ved at komme i Egebjerg end Egebjergenserne i Kirkeby?

 

  
 
Foreningslivet i Kirkeby sogn 1883-l908
 
 
1883-84 øvelseshus
private skyttefester
skyttefest l883 til øvelsesredskaber fremstilling
09.3.84
dilettanforestilling 20.3.84
foredragene 1.9.83-31.8.84
lille skyttefest 12.10.84
skyttefest v. Ollerup 07.9. 84
samt private fester
l884-85
dilettantforestilling december 84
fremstilling og oplæsning af Meyer 22.3.85
foredragene 1.9.84-31.8.85
l885-86
gymnastikfest i Ollerup 02.08.85
privat skyttefest dilettantfest  jan.86
fremstilling, marts 86
foredragene 1.9.85-31.-8-86
(udgifter til gymnastikredskaber,
såsom træhest og springbrætm.m)
l886-87
lille gymnastikfest  26.9.86
gymnastikfest ved Stenstrup
til redskaber fremstillingen
13.3.87
foredragsforeningen 1.9.86-31.8.87
l887-88
lille skyttefest  13.10. 87
fremstilling 25.3.88
foredragsforeningen
private sammenkomster
l888-89
skyttefest  28.l0.88
opvisning af gymnastik 31.3.89
foredragsforeningen
l889-90
Kirkeby mejeries rejsegilde
skyttefest 
19.10.89
fremstilling 23.3.90
Jespersens oplæsning 21.5.90
foredragsforeningen
private sammenkomster
l890-91
lille  skyttefest 26.10.90
mejerifest pigernes opvisning 25.2.91
foredragsforeningen
private sammenkomster 
øvelseshus     forsamlingshus
l891-92
lille skyttefest ja
pigernes opvisning 17.2.92
karlenes opvisning 27.3.92
foredragsforeningen ja

private sammenkomster

ja
l892-93
skyttefest 18.9.92
lille skyttefest    oktober
foredragsforeningen
ja
bal 2.juledag
afholdsforedrag m. lysbilleder ja
sangforeningen 29.1.93
foredrag v. Niels Johansen 4.1.93
missionsmøde 8.2.93
maskerade 12.2.93
pigernes opvisning  18.2.93
karlenes opvisning 26.3.93
sangforeningen,leje af lokale 4.3.93
koncert af "de to blinde"  12.3.93
aktionærbal 8.4.93
afdansningsbal 22.4.93
bal 7.5. 93
missionsmøde 11.5.93
Kirkeby sangforening 28.5.93
missionsmøde  11.7.93
foredrag v. Niels Johansen nej                               ja
foredrag og høstfest
 nej                               ja
mejeriet
 nej                               ja
private sammenkomster
 ja                                ?
l893-94
foredragsforeningen, møde 10.10.93
agrarmøde 12.10.93
afholdsmøder ja
lille skyttefest ja
liniedansere ja
koncert af skuespiller Sørensen 4.11.93
koncert af skuespiller Sørensen 5.11.93
koncert af skuespiller Sørensen  6.11.93
sangforeningsbal  11.11.93
mejeriets generalforsamling  23.11.93
pastor Karstensen  14.12.93
møde af pastor Garde, Ollerup 18.12.93
offentlig bal 26.12.93
sangforeningsbal  27.1.94
offentlig maskerade  4.2.94
møde af foredragsforeningen  9.2.94
møde af foredragsforeningen  17.2.94
pigernes opvisning  24.2.94
karlenes opvisning  ja
sangforeningen  ja
private sammenkomster ja
oplæsning, translatør Pedersen 4.3.94
sangforeningsbal 17.3.94
møde i foredragsforeningen  20.3.94
møde i foredragsforeningen 24.4.94
offentlig bal 14.5.94
lærer Frederiksen, Løgeskov (Indre Mission?) 4.7.94
sangforeningsbal  8.7.94
høstfest  9.9.94
møde i foredragsforeningen 21.9.94
mejeriet for leje af lokaler ja
1894-95
lille skyttefest 94 ja
missionsmøde 11.10.94
udlån af bord og bænke  15.10.94
oplæsning af translatør Pedersen 4.11.94
mejerigeneralforsamling  23.11.94
De blindes koncert  25.11.94
mejeribal  1.12.94
sangforeningsbal  8.12.94
pastor Karstensen 11.12.94
offentlig bal  26.12.94
V.Skerninge musikere  13.1.95
pigernes opvisning 9.2.95
karlenes opvisning ja
foredrag ja
private fester  ja
maskeradebal  17.2.95
foredragsforeningen 6.4.95
missionsmøde  10.5.95
oplæsning og bal  12.5.95
høstfest  8.9.95

fra Kirkeby andelsmejeri 

22.9.95
1895-96
generalforsamling, forsamlingshuset  13.10.95
indremissionsmøde  16.10.95
sangforeningsbal  9.11.95
mejeriets generalforsamling  20.11.95
ekstraordinær do   do 24.11.95
foredragsforeningen  25.11.95
kstraordinær generalfforsamling (mejeriet?) 1.12.95
julebal 26.12.95
foredrag v. N. Kirkegaard 5.1.96
Frelsens Hær - møde 11.1.96
fællesbal med sangforeningen  26.1.96
maskerade            16.2.96
pigernes opvisning 9.2.96
karlenes opvisning ja
lille skyttefest ja
adgangskort til foredrag ja
fremvisning af lysbilleder ja
private fester ja
Frelsens Hær møde 21.2.96
sangforeningsbal 29.2.96
missionsmøde 3.3.96
foredrag,lærer Bak 4.3.96
koncert af de blinde 22.3.96
Frelsens Hær møde 27.3.96
foredrag Anders Jørgensen  28.4.96
salonskydning og bal  10.5.96
pastor Karstensen 8/9.6.96
sangforeningen, faneindvielse ja
høstfest, missionen 30.8.96
offentlig høstfest  5.9.96
lokaleleje, mejeriet  ja
 do   do  , sangforeningen ja
l896-97
skuespiller Larsen for leje af huset  2.10.96
Jeppe Slagter, leje af bord og bænke ja
oplæsning og bal 11.10.96
offentlig bal  15.10.96
Frelsens Hær  8.11.96
mejeriets generalfrosamling  20.11.96
mejeribal  24.11.96
foredrag med lysbilleder  3.12.96
savskærer Larsen, leje af bord og bænke ja
sangforeningsbal  19.12.96
offentlig bal  27.12.96
lokaleleje, danseskole og afdansningsbal ja
lille skyttefest ja
foredrag ja
offentlig maskerade 14.2.97
for betaling af tiende i huset 17.2.97
sangforeningen    20.2.97
Mads Træskomand, leje af bord og bænke 3.3.97
Niels Kierkegaard, foredrag m. lysbilleder 13.3.97
missionen 13.6.97
offentlig høstfest 12.9.97
1897-98
mejeriet  15.10.97
foredrag af Nissen Pedersen 6.11.97
spillegilde 7.11.97
mejerigeneralforsamling 24.11.97
aktionærbal  27.11.97
N.Kierkegaard, foredrag 11.12.97
spillegilde 19.12.97
offentlig bal 2.1.98
danseskole ja
afdansningsbal  ja
L.Espersen, foredrag  ja
sangforeningens maskerade 6.2.98
for at betale tiende i huset 17.2.98
husets maskerade  20.2.98
fastelavnsryttere  21.2.98
aftenskolen  22.2.98
pigernes opvisning 26.2.98
H.Hansen (Præst), leje af hus med varme 11.3.98
maskerade 13.3.98
fastelavnsryttere 2.4.98
mejeriet for lokaler ja
dilettantforestilling   maj 98
foredrag ja
kapskydning 14.8.98
brugsforeningen 2 gange  ja
begravelseskassen  ja
skydegildet  ja
høstfest  ja
teater ja
l898-99
privat skyttefest okt. 98
rejsegilde 29.10.98
spillegilde 6.11.98
aktionærballer 19/20.11.98
mejerigilde  3.12.98
dilettantforestillinger   ja
spillegilde ja
mejerigeneralforsamling    ja
afholdsmøde  ja
maskerade  ja
pigernes opvisning  25.2.99
æggemøde  ja
foredrag  ja
private fester ja
mejerigeneralforsamling   ja
fastelavnsryttere ja
dilettantballet ja
tiendegildet  ja
aftenskoleballet ja
mejerimøde  ja
ungdomsbal       25.3.99
aktionærbal for ældre aktionærer   29.4.99
aktionærbal for yngre aktionærer  13.5.99
kontrolmøde  25.5.99
skydegilde for aktionærer og bal  18.6.99
K.M.Laursen, leje af bordplader 14.8.99
høstfest  31.8.99
missionsmøde 11.9.99
l899-1900
privat skyttefest  okt.99
agrarmøde  7.10.99
aktionærbal 22.10.99
spillegilde om fedegæs og ænder for aktionærer 8.11.99
leje af lotterispillet til sangforeningen 12.11.99
Klaus Dong leje af huset ja
Foredrag Kristensen-Randers 16.12.99
spillegilde for aktionærer 22.12.99
aktionærbal 24.1.00
æggemøde  4.2.1900
mejeribal 11.2.00
maskerade 17.2.00
pigernes opvisning ja
foredrag  ja
afdansningsbal i danseskolen 3.3.00
skuespiller Lipperts oplæsning og aktionærbal 24.3.00
malkepigebal                31.3.00
gemalens ,leje af bord og bænke 7.4.00
Johs.Dinesen, leje af bord og bænke 10.5.00
skydegilde m. bal for aktionærer 20.5.00
høstfest  14.9.00
leje af borde til tegne-og tilskærerkursus 17.9.00
1900-01
privat skyttefest okt. l900
ungdomsbal 21.10.00
præmieskydningsbal  28.10.00
sluttet bal 3.11.00
spillegilde for aktionærer (gæs og ænder) 7.11.00
leje af lotterispil, Stenstrup kro  8.11.00
mejeriets generalforsamling 29.11.00
mejeribal  10.12.00
ungdomsbal  22.12.00
aktionærbal  26.12.00
foredrag, J. Madsen 15.1.01
Klaus Pedersen, Dong,leje af huset, danseskole  23.1.01
fremvisning af levende billeder  26.1.01
sluttet bal 2.2.01
Gemalens, leje af borde og bænke 6.2.01
aktionærbal  18.2.01
aftenskolebal  22.2.01
gymnastikpigerne v.Tankefuld ja
pigernes opvisning  23.2.01
foredrag  ja
malkepigebal 23.3.01
foredrag for agrarforeningen 29.3.01
skytteforeningens generalforsamling  31.3.01
Hovgaard, leje af bord og bænke 14.4.01
Kr.Pedersen, leje af borde og bænke 28.4.01
salonpræmieskydning 18.5.01
sluttet bal 25.5.01
arbejdsmandsmøde 2.6.01
arbejdsmandsforeningsbal 27.7.01
høstfest  6.9.01
skytteforeningen for leje af lokaler ja
l901-02
privat skyttefest  okt.l901
gymnastikpigerne ved Tankefuld       (l901)
skyttefest
20.10.01
bankospil 20.10.01
spillegilde, gæs og ænder 8.11.01
foredrag, J.Jespersen (Amerika) 18.11.01
aktionærbal 23.11.01
mejeriets generalforsamling 28.11.01
leje af bankospil (Stenstrup kro)  ja
spillegilde, gæs og ænder 22.12.01
skyttebal  29.12.01
arbejderforeningsbal   ja
bal og foredrag, landskabsmaler J.Vedøe 8.2.l902
aftenskolebal  22.2.02
skytteforeningsbal  9.2.02
pigernes opvisning 1.3.1902
foredrag  ja
arbejderforeningen (blev intet foredrag) 4.4.02
aftenskolebal 19.4.02
aktionærbal   maj 02
prøvevalg, valgmandsvalg 30.8.02
høstfest  26.9.02
1902-03
Frelsens Hær  ja
karlenes skyttefest  okt.l902
Frelsens Hær   ja
skyttefest  19.10.02
Frelsens Hær 11.10.02
fagforeningsbal 8.11.02
spillegilde, gæs og ænder 9.11.02
mejerimøde 11.11.02
Frelsens Hær 20.11.02
Chr. Pedersen, leje af bænke 22.11.02
mejerigeneralforsamling 22.11.02
aktionærbal  29.11.02
Claus Pedersen, Dong, danseskole? 6.12.02
mejerigeneralforsamling  12.12.02
leje lotterispil til Stenstrup Forsamlingshus 16.12.02
spillegilde, gæs og ænder 21.12.02
aktionærbal  2. juledag
Frelsens Hær 27.12.02
afholdsbal 1.1.1903
mejeribal  3.1.03
mejerigeneralforsamling 20.1.03
do      do   do 2.2.03
maskerade  1.2.03
Frelsens Hær   møde 4.2.03
skytteforening, præmieskydning og bal  15.2.03
aftenskolebal  22.2.03
pigernes opvisning febr. l903
skytteforeningens årsmøde 6.3.03
Frelsens Hær møder  13/14.3.03
landboforeningsforedrag  11.3.03
aktionærbal  28.3.03
aktionærbal 9.5.03
bankospil ,leje til Stenstrup kro ja
brændemester, Aktieteglværket, P.Christensen,
for leje af borde og bænke
3.5.03
afholdsbal  1.6.03
præmieskydning og bal  7.6.03
skuespiller Hansen, Oplæsning og Stenstrup Revy  22.7.03
skuespiller Hansen, Oplæsning og Kirkeby Revy  8.8.03
høstfest  10.9.03
skyttefest  13.9.03
høstfest 18.9.l903
foredrag ja
private fester ja
1903-04
karlenes skyttefest  okt.l903
skytteforening, lille stue 4.10.03
skytteforeningsbal 11.10.03
spillegilde 8.11.03
mejerigeneralforsamling 24.11.03
Klaus Pedersen, Dong, danseskole  12.12.03
spillegilde l9.12.03
aktionærbal  26.12.03
skytteforeningsbal 3.1.1904
mejerigeneralforsamling, andelsbeviser  4.1.04
maskerade     7.2.04
landbrugsforedrag                15.2.04
 mejeribal             27.2.04
Marie Andersen, begravelse 22.2.04
pigernes opvisning  5.3.1904
Frelsens Hær  5.3.04
foredrag  ja
afdansningsbal  12.3.04
skytteforeningsbal  20.3.04
missionsmøde 24.3.04
Frelsens Hær  6.4.04
Aktionærbal                  7.5.04
Frelsens Hær  24.5.04
præmieskydning  12.6.04
høstfest  9.9.04
høstfest  ja
Frelsens Hær  24.9.04
1904-05
karlenes skyttefest  okt.1904
skyttebal 9.10.04
skyttebal       23.10.04
brændemester Karlsen, leje,borde og bænke  24.10.04
spillegilde 7.11.04
aktionærbal  13.11.04
mejeribal og generalforsamling 18.11.04
Claus Pedersen,Dong, (danseskole)  ja
aktionærbal  18.12.04
skyttebal  7.1.1905
foredragsforeningen "Baaris"?  13.1.05
Frelsens Hær 14.1.05
Kristensen-Randers, i foredragsforeningen 20.1.05
missionsmøde  23.1.05
lærer Chr.Nielsen, foredragsforeningen 26.1.05
aktionærbal m. folkedans 29.1.05
maskerade 12.2.05
foredrag ja
gammelmands bal 18.2.05
foredragsforeningen, Tolstrup? 20.2.05
menighedsråd 21.2.05
foredragsforenigen, Kierkegaard 25.2.05
gammelmandsbal 12.3.05
præmieskydning,skyttebal     26.3.05
Frelsens Hær 14.4.05
Afdansningsbal  29.4.05
præmieskydning og bal 14.5.05
Ringe Cykleklub (frokost)  19.5.05
Egebjerg afholdsforening, bal 12.-6.05
sessionsbal 26.8.05
1905-06
karlenes skyttefest  okt. 1905
husmandskreditforeningen 24.2.1906
Frelsens Hær 14.3.06
pigefesten  ja
foredrag  ja
l906-07
karlenes skyttefest  okt. 1906
fest for gymnastikpigerne ja
 kapskydning m 83.kreds 18.8. ?
foredrag ja
pigernes opvisning 23.2.07
ungdomsbal 6.4.1907
skyttebal med præmieskydning 7.4.07
afholdsforeningen, dilettant 14.4.07
Frelsens Hær møde 7.5.07
Chr.Høi, Egebjerg Teglværk ,leje borde og bænke 11.5.07
aktionærbal 12.5.07
præmieskydning og bal 2.6.07
husflidsudstilling 9.6.07
missionsmøde 23.7.07
ungdomsbal 17.8.07
høstfest  26.9.07
skyttebal 29.9.07
l907-08
mathiassen  29.9.07
kommunalt møde 28.9.07
karlenes skyttefest 19.10.07
jubilæumsfesten 24.10.07
foredrag ja
private fester  ja
socialdemokratisk forenings høstfest 5.10.07
afholdsbal  20.10.07
spillegilde 8.11.07
sognemøde, ang. adskillelse/Oll.-Kirkeby kommune 11.11.07
foredrag af lærer Gamborg  12.11.07
ungdomsbal  17.11.07
aktionærbal  24.11.07
mejerigeneralforsamling   26.11.07
mejeribal for de gamle 26.11.07
mejeribal for de unge 30.11.07
demokratisk forening spillegilde 14.12.07
ungdomsbal   21.12.07
foredrag af lærer Jensen,Vejstrup højskole  29.12.07
socialdemokratisk forenings juletræ 1.1.08
ungdomsbal       11.1.08
albert Pedersen, danseskole ja
socialdemokraternes generalforsamling 19.1.08
foredrag af lærer Bak, Ollerup højskole 22.1.08
aktionærbal     26.1.08
foredrag af konsulent Helm og forstander n.Lunde Skårup 3.2.08
dilettantforestilling  9.2.08
skyttebal 15.2.08
demokratisk forening, politisk møde  16.2.08
maskerade   23.2.08
foredrag højskolelærer Rasmus Lauersen, OLlerup 26.2.08
socialdemokraterne, bal  1.3.08
foredrag af valgmenighedspræst Lauritsen, Vejstrup 9.3.08
afholdsbal 14.3.08
ekstra aften til danseskolen 17.3.08
afdansningsbal for børn 15.3.08
afdansningsbal for voksne 22.3.08
ungdomsbal     11.4.08
sognemøde ang. ny skole (dobbelt skole i Slæbæk) 20.4.08
skytteforeningen, præmieskydning og bal  26.4.08
Frelsens Hær  9.5.08
 Aktionærbal                                                                             10.5.08
arbejderforbundet for Stenstrup og Omegn,
ekstraordinær generalforsamling
14.5.08
husflidsudstilling                         17.5.08
salonskydning og bal 24.5.08
sognemøde ang. om at beholde skolen i Kirkeby 6.6.08
Socialdemokratisk Forening, bal 13.9.08
tømrer Hans Chr. Hansen, leje til "sluttet bal" 5.9.08
høstfest for de gamle        17.9.08
skyttefest         20.9.08
militærbal 23.9.08
de unges høstfest  25.9.08
l908-09
 
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk