Levnedsbeskrivelser
Forside ] Op ] LEVNEDSBESKRIVELSER Artikler i Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1979-1999 ] Peder Madsen Knudsen ] De Vissenbjerg røvere ] Frederik Ahlefeldt-Laurvigen-Lehn ] Kloge Niels i Kirkeby ] Et sjældent fund på Kroghenlund ] Ane Schmidt ] Herredsfoged Hans Hellesen i Egebjerg ] Fynboen Carl Nielsen ] Etatsråd Mads Rasmussen og Fynbomalernes museum i Fåborg ]

 
Levnedsbeskrivelser

 

 

Carl Nielsens mindesmærke i Nørre Lyndelse

   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  DKviaNET A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk