Levevis
Forside ] Op ] Kuglernes sang af Claus Skov ] Krigsbreve del 2 af Claus Skov ] Skikke og Sæder paa Ærø - Ærøboen ] Claus Skov Lejermål i Lindelse ] Claus Skov Karen Sophies fødsel i dølgsmål 1853 ] Arbejdsanstaltens brand En kriminel historie fra Langeland. 2.del ] Arbejdsanstaltens brand En kriminel historie fra Langeland. 1.del ] Hjemmet i Humble Optegnelser af Erik Bendixen ] Lidt om Humble Optegnelser af Erik Bendixen ] Nogle optegnelser fra Sydlangeland 1. del Optegnelser af Erik Bendixen ] En  Hovbondes Saga Optegnelser af Erik Bendixen ] Harnbjerg gennem tiden Optegnelser af Erik Bendixen ] Den Gamle Violin Optegnelser af Erik Bendixen ] Forsamlingshus - Skytteforening - Dilettant Optegnelser af Erik Bendixen ] Barndommens Gade Optegnelser af Erik Bendixen ] Humble Afholdsforenings historie Optegnelser af Erik Bendixen ] Erik Bendixen Humble Afholdsforenings historie (II) ] 8 År i australien Optegnelser af Erik Bendixen ] Den trolleborgske arbejdsanstalt ] Den store stormflod ] Snøde arbejdshus ] Humble fattiggård 1868- 1894 ] Fyns Landsarkiv ] Fynske årbøger - Nyere ] Fanny skubbede til præsten ] Enarmet soldat skabte frygt i Nordenbro ] dømt til et år for tyveri af " trækketøj" ] Brændevin og brudte løfter ] Bonden gik over stregen ] Gårde og huse og træk af landsbyens liv ] Fra automobilens barndom ] Der er mere mellem Himmel og Jord ] Da "de nye tider" kom til Vester Skerninge ] Fisker Hans Andersen, Skårupøre om dagligliv og folketro på egnen ] Byeloug for Roldsted och Cappedrup Byer. ] Bylav og hverdagsliv i Rødme by ] Til Oldsagskommissionen - Stenstrup og Lunde sogne 1808 ] En gammel mordsag fra Dongshøjrup ] Den sidste henrettelse i Svendborg ] Hoverisagn om Jens Lange på Rødkilde ] Hoverisagn fra Nordfyn ] Højesteretsdom om hoveri 1844 ] Brande i Høje By ] Hoveri på Hvidkilde Ladegård ] Fynsk herregårdsliv ] Den sidste henrettelse ] Sagn og fortællinger fra Brahetrolleborg egnen ] Bylav i Egense sogn ] Egeskov Marked ] Fynske gadestævner og oldermænd ] Brande i Kirkeby 1919 ] Branden i Ollerup 1797 ] Bystævnepladsen i Ollerup by ] Dystløb i Svendborg ] Odenseture i forrige århundrede ] Bylavsgilder i Hundtofte by ] Dagligliv på teglværkerne ] Den fynske adels historie 1536-1660 ] Om majtræ og andre skikke på Avernakø ] Richard Thorlev’s Dagbog forord. af Erik Bendixen- SLETTET  ]

 
Levevis

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  DKviaNET A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk