Brugsforeningen for Kirkeby og Omegn
Forside ] Op ]

 
Forbrugsforeningen for Kirkeby og Omegn

 Forbrugsforeningen for Kirkeby og Omegn
 

Næringsbevis:
Der meddeles herved Forbrugsforeningen for Kirkeby og Omegn Bevis for, at den har erhvervet Ret til at uddele Brændevin til sine Medlemmer, men ikke til andre, og der er herfor betalt den fastsatte Kendelse 200, er to Hundrede Kroner. Dette Bevis giver ikke Ret til nogensomhelst Slags Udskænkning.
I Henseende til Forpligtelsen til at svare Brændevinsafgift henledes Opmærksomheden paa, at denne ikke bortfalder alene, fordi der ikke gøres Brug af Næringsadkomsten, men den vedbliver at løbe, indtil denne opsiges, eller der  hertil afgives skriftlig Erklæring i Henhold til Næringslovens  (pagf). 73 indeholdende Forpligtelse til ikke at benytte Adkomsten.
Den 24.September l903

Kirkeby og Omegns Brugsforening ophæves fra den 14. April l907.
         Bestyrelsen
Jeppe Nielsen
formand
Portør Rasmussen
Jens Laursen
 

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk