Næringsprotokoller
Forside ] Op ]

 
Næringsprotokoller

Kilde:Sunds Gudme herredsfogedarkiv LAO
Næringsprotokoller l869-83, l883-l9o1
Salling Herredsfogedarkiv
Næringsprotokol l886-l9l2Sødinge Husholdningsforening, næringsbevis 13.4.l872 nedl.?

Brændeskov:
høker Anders Rasmussen 12.11.l875
høker Hans Jemsen 1.11.l879
+ næringsbrev som bager l0.8 l882
Brændeskov Forbrugsforening, næringsbrev, brændevinshandel 21.10. l882
høker Christoffer Pedersen 4.11.l882 opsagt 14.1. l887

høker Anders Rasmussen ,Ballen 26.5.l877
høker Niels Nielsen,Ø.Skerninge 7.5. l870
Øster Skerninge Forbrugsforening, næringsbevis, brændevinshandel 3.6.l882 (2ookr.)
høker Poul Chr. Rasmussen, Ollerup 1.3. l872 bortfl.
høker Christen Andersen (?) 25.4. l874 bortflyttet
høker Peder Sørensen 16.10 l874 opsagt 21.12 l883
høker Jørgen Hansen, Ollerup, 3.2. l877
Ollerup forbrugsforening næringsbevis på brændevinshandel 2.4. l881 (2ookr.)
høker Jacob Jensen (Egebjerg) 28.11.l870,opsagt 18.11.l878
høker Jens Jensen,Egebjerg      9.11.l878
høker Johan Henrik Bækmann Hansen 5.11.l881
Egebjerg forbrugsforening 14.2. l883 næringsbevis på brændevinshandel,opsagt 30.6.l889
Egense brugsforening 24.12.
l900 næringsbevis på brændevinshandel kun til medlemmer
høker Frederik Chr. Madsen 19.7. l890 senere brugsforening og derefter i Egense næring som skomager 30.3. l895
Forbrugsforeningen "Mjølner"  G.B17/1891 næringsbevis som brændevinshandel 4.5.l896
Brugsforeningen Østerbro lo.1.l901 til brændevinshandel til 1.8.l908 næringsbevis på detailhandel.
Forbrugsforeningen for Løgeskov og Omegn 20.4. l898 (brændevinshandel)
Gislev forbrugsforening 3.1. l885 brændevinshandel næringsbevis  på detailhandel 24.6. l902
høker Hans Rasmussen, Brændeskov 23.10. l886
høker Hans Chr. Eriksen, Brændeskov 29.4. l895
Forbrugsforeningen "Thor" 11.4. l900 flyttet 9.4. l9o7 til matr. nr. lo9a
Brugsforeningen Skjold 11.7. l900 opsagt 25.8. l906.

Stenstrup
detail Kroen l872
detail Sander l872
høker Niels Hansen, Hundtofte l874
Chr. Larsen flyttede 6.12. l876 fra Lille Løjtved "til Stenstrup Jernbanestations Nærhed".
Stenstrup Hans Chr. Pedersen l879, detaillist.

Sunds-Gudme herredsfogedarkiv

Deponerede næringsbeviser l882-l909

Hans Jørgen Rasmussen, Egebjerg. Næringsbevis til høkerhandel, forevist 20.4. l867, opsagt på ubestemt tid 25.4. l874

Johannes Jensen, f.2.11. l836 Næringsbevis som bager i Kirkeby 29.1. l894. opsagt 8.9. l900.

Næringsbevis:
Der meddeles herved Forbrugsforeningen for Kirkeby og Omegn Bevis for, at den har erhvervet Ret til at uddele Brændevin til sine Medlemmer, men ikke til andre, og der er herfor betalt den fastsatte Kendelse 200, er to Hundrede Kroner. Dette Bevis giver ikke Ret til nogensomhelst Slags Udskænkning.
I Henseende til Forpligtelsen til at svare Brændevinsafgift henledes Opmærksomheden paa, at denne ikke bortfalder alene, fordi der ikke gøres Brug af Næringsadkomsten, men den vedbliver at løbe, indtil denne opsiges, eller der  hertil afgives skriftlig Erklæring i Henhold til Næringslovens  (pagf). 73 indeholdende Forpligtelse til ikke at benytte Adkomsten.
Den 24.September l903

Kirkeby og Omegns Brugsforening ophæves fra den 14. April l907.
         Bestyrelsen
Jeppe Nielsen
formand
Portør Rasmussen
Jens Laursen
 

Næringsbevis 22.5. l880 til Peder Hansen x 22.1. l850, Raarud på høkerhandel i Raarud, opsagt på ubestemt tid 28.1. l882

 
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk