Kildeliste


Dansk Cancelli Registranter fra det 16. Aarhundrede.
"Nye Samlinger til den danske Historie" af Kammerherre P. F. Suhm.
"Oluf Bang og hans Efterkommere paa Sværdsiden" 1875 af F. E. Hundrup.
"Slægten Bang, dens Herkomst og Paastand paa Dansk Adelsskab" af Registrator C. W. A. Plesner, udgivet af Fr. Krarup.
"Danmarks Adels Aarbog" af H. R. Hjort-Lorenzen og A. Thiset.
"Oluf Lundt Bangs Livsminder" udgivet af Vilhelm Maar.
"Geschicte des Geschechtes Eggers" 1. og 2. Bind v. H. K. Eggers.
"En gammel Baag Herreds Slægt" af Pastor H. Hansen, Ebberup
"To Gaarde og deres Beboere" af P. Andersen, Søllested.
"Stamtavle over den Hempelske Familie i Danmark" af Hempel.
"Stamtavle for min Slægt paa fædrene Side" af Lærer A. Andersen, Holevad.
"Optegnelser angaaende Bryllup, Fødsler og Dødsfald" af Jens Nielsen, f. 1720, og Niels Jensen, f. 1743, Blangstrupgaard.
"Niels Sørensen Salling" ved Lengnick.
"Familien Münter" ved Lengnick.
"Træk fra Højsholts Historie" af Fr. Hjort.
"Den danske Lægestand" flere udgaver.
"En Familie i Odsherred" i "Den danske Højskole" af N. A. Jensen.
"Samlingen til Laalands og Falsters Historie" af P. Rhode med Forandr., Tillæg og Rettelser påny udgivne af I. I. Friis.
"Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter"
"Statistisk Topografisk Beskrivelse af Danmark 1860 og af Sønderjylland 1864" af I. P. Trap.
"Landbrugs Ordbog" af E. Møller-Holst.
"Salmonsens Konversations-Leksikon 1893-1913" af Chr. Blangstrup.
"Dansk Biografisk Lexikon" af C. F. Bricka 1. og 2. Udg.
"Nogle optegnelser om Raadmand i Assens Jørgen Bang (d. 1579) efterkommere" af I. W. Hanssen.
"De Kgl. Danske Ridderordener" Personalhistorisk Festskrift 1903 af H. J. Grandjean.
"Ole Veed-Fald en lille levnetstegning" af Evald Tang Kristensen.
"Frederikshavns Avis nr. 205, 1858.
"Fredericia Dagblad" flere årgange.
"Familien Langs Stamtavle" af Georg Josefsen.

Lars Foller Larsen


Opdateret d. 8.5.2001