Niels Christian BangUlrikke Eleonore Schwane

Frederik Ludvig BangLouise Hansen

Oluf Lundt Bang

l i n k s
Children with:
Henriette Louise Aamodt
Sophie Marie Dahlerup

Siblings:
Christian Ulrik Bang
Søn
Datter
Agnethe Bang
Nicoline Ingeborg Bang
Mourits Bang
Ulrikke Eleonore Bang
Mouritza Theodora Marie Frederikke Bang
Joachim Vilhelm Bang
Frederik Anton Julius Bang
Frederik Ludvig Bang
Frederik Ludvig Bang

Children:
Christella Frederikke Louise Bang
Frederik Ludvig Bang
Henriette Louise Bang
Hans Oluf Vilhelm Bang
Olivia Sophie Jacobine Bang
Marie Frederikke Franciska Bang
Oluf Lundt Bang
  • Born: 27 Jul 1788
  • Married 04 Dec 1813, Vor Frue kirke, to Henriette Louise Aamodt
  • Married 19 Jun 1825 to Sophie Marie Dahlerup
  • Died: 12 Oct 1877

    Han blev i foråret 1804 dimitteret til Universitetet fra det Schouboeske Institut og udmærket ved Exam. art., 1807 Læge v. H. M. Livkorps, 1808 cand. med. (laud unanimi consensu), 1809 medic. Cand. og Reservemedikus på Frederiks Hospital, 1804-18 Distriktslæge ved Fattigvæsenet, vandt 1810 Universitetets Guldmedaille for besvarelsen af det medicinske prisspørgsmål, 06.10 s.å. Lic. med., 1811-25 Underaccoucheur og Reservemedikus v. Fødsels- og Plejestiftelsen, 17.07 1813 Dr. med. i Kbh., s.å. ord. medlem af det medic. Selskab, 13.08 1814 Adjunkt ved det medic. Fakultet v. Universitetet, 10.01 1818 extraord. Prof. i Medic. s.st., 30.12 s.å. medlem af det kgl. Sundhedscolleg., 1820 medlem af Directionen for det classenske Literaturselsk. for Læger, 30.01 1821 Prof. ord. og Assessor i Consistoriet, foretog 1823 en videnskabelig rejse til Tyskland, Frankrig og England, 1825 Overmedikus v. Frederiks Hospital (til 01.10 1841), 01.08 1829 Rd. af Db., 1834 Medbestyrer af Rosenborg Sundhedsbrønde, 1835 Medl. af Academi royal de medicine i Paris, 1836 Æresmedlem af det medic. Selsk. i Kbh., 28.10 1836 v. Etatsraad, 06.09 1837 medl. af Directionen f. Fødselsstiftelsen, 28.06 1840 D. M., 1841 medl. af alle københavnske Hospitals- og Sygehusdirectioner, 28.06 1842 Kmd. af Db., 22.07 s.å. Kmd. af Vasaord., 1844 i 4 uger i St. Petersborg på en consultationsrejse efter anmodning af Czaren, 1845 ligeledes i Strelitz, 1846 i 3 måneder udenlands for at gøre sig bekendt med forskellige Medicinanstalter, 29.03 1848 Conferentsrd., 1852 Guldmedaille af den russiske Czar, 13.08 1864 Stork. af Db., 20.11 1871 Stork. af den græske Frelserorden, 29.01 1874 afsk. efter ansøgning i N.m.P. som Prof. i det lægevidenskab. Fakultet (at regne fra 13.08 s.å. 60 årsdagen f. hans første ansættelse v. Universitetet), 31.01 afsked. som medl. af det kgl. Sundhedscolleg., 25.05 s.å. fratrådt Directionen for Frederiks Hosp., 25.09 s.å. Geheimekonferentsrd. (1. Kl. No. 13). "Ungdommelig bestandig, selv i sin høje alderdom, barnligglad og harmonisk fortrøstningsfuld i sin ideelle betragtning af livets brogede færd, altid rede til at lade sit gode hjerte råde i gavmild hjælpsomhed og venlig opmuntring, altid visende levende, usvækket interesse for videnskaben og alle åndelige rørelser, har han i og uden for sine kollegers kreds rejst sig et minde, smukt og lyst som få." (Citat af nekrolog i Ugeskr. f. Læger). Hans portrait findes i dansk Pantheon, er desuden 5 gange lithograferet, hans buste er modelleret i gips af Adelgrunde Herbst. Frugtbar medicinsk Forfatter, tillige bekendt ved sine overordentlig talrige vittige lejlighedssange, danske og latinske, under mærkerne: Dr. Balfun o, B-o og B., udgivne samlede 1862.
    Sml. Autobiographi i Universitetsprogr. til hans Doctorpromotion, Nyrup L. L. 37, Erslevs Forf. Lex. I 59-63. Suppl. I. 64-67, Dansk Pantheon No. XVI, Callisen Schriftsstell. Lex. 395-99, XXVI 140-41, Dsk. Conversat. Lex. I. 1367-8, Hundrup Dr. med. No. 183, Fr. Barfod Fortæll. af Fædrel. Historie 2 B. 518, C. F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. I. 1.489, Oluf Lundt Bang "Livsminder" udg. af V. Maar 1929.

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6