Jørgen Jørgensen BangMariche Kock

Niels Christian BangUlrikke Eleonore Schwane

Frederik Ludvig Bang

l i n k s
Children with:
Frederikke Nicoline Christiane Münster, født Ring
Ingeborg Mohrum, født Madsen
Louise Hansen

Siblings:
Jørgen Andreas Bang
Oluf Lundt de Bang
Karen Sophie Bang
Dorthe Mariche Bang
Jacob Bang
Hans Bang
Peder Schwane Bang
Vibeke Margrethe Bang
Cathrine Marie Bang
Christian Henrik Bang
Susanne Kirstine Bang
Carl Vilhelm Bang
Joachim Æmilius Bang
Johan Otto Bang

Children:
Christian Ulrik Bang
Søn
Datter
Agnethe Bang
Nicoline Ingeborg Bang
Mourits Bang
Oluf Lundt Bang
Ulrikke Eleonore Bang
Mouritza Theodora Marie Frederikke Bang
Joachim Vilhelm Bang
Frederik Anton Julius Bang
Frederik Ludvig Bang
Frederik Ludvig Bang
Frederik Ludvig Bang
  • Born: 05 Jan 1747
  • Married 17 Oct 1777, Garnisons Kirke, to Frederikke Nicoline Christiane Münster, født Ring
  • Married 24 Sep 1779, Frelsers Kirke, to Ingeborg Mohrum, født Madsen
  • Married 10 Jan 1782, Helligg. Kirke, to Louise Hansen
  • Died: 26 Dec 1820

    Stud. 1761 fra Herlufsholms Sk., Allumn. på Walkendorfs Colleg. 1767 cand. med., rejste 1770-72 udenlands med offentlig stipend., 24.02 1773 Dr. med. i Kbh., 1774 Reservemedikus, 1775 Medikus ved Frederiks Hospital, 29.05 1782 Prof. med design. ved Universitetet, 09.08 1800 Prof. ord. og Assessor i Consistoriet og fratrådte Hospitalet, 02.11 1811 Etatsråd, 28.01 1813 Rd. af Db.
    Sml. Biographi i Universitetspogr. v. Doctorpromotionen og uddrag deraf i Todes medic. Bibl. 1 B. 2.198-9, Kbh.s Skilderi 1820 No. 104, Kbh.s 1. Tid. 1821 No. 2 s.19-31, Dagen 1821 No. 26 s. 295, Bibl. f. Læger I 1821 s. 456-64 (m. portrait), Den kgl. maanedl. Posrytter 1775 s. 42, Worms L. L. 3. 46-47, 898-9, Nyrups L. L. 34-35, Erslevs Forf. Lex. 1.58-9, Suppl. 1.63, Leth Herlufsholm 423-4, I. P. Mynsters bl. Skrifter 3.136-45, Fred. Barfods Fortæll. af Fædrel.s Hist. 2B. 410, F. E. Hundrup Dr. med. No. 117, Adr. Cont. Efterretn. f. 1820 No. 303, Leth og Wad. Dimitt. fra Herlufsh. S. 102, Nogle blade af I. P. Mynsters Liv og Tid, C. F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. I. 1.477. Enkek. No. 1506

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6