Nicolai Nissen Storm

Nicolai Nissen Storm
  • Born: 19 Sep 1731, Svendborg
  • Married 10 Jun 1763, på Anneberggd., to Vibeke Margrethe Bang
  • Died: 22 Jun 1771

    Stud. 1750 fra Fredericia Sk., 1753 Alumn. på Walkendorfs Colleg., 1754 cand. theol., rejste 1757 udenlands og opholdt sig 1 år i Upsala for at høre Linne og 2½ år i Gøttingen, 27.01 1762 Dr. med. i Kbh., 27.08 s.å. Provindsalmedikus i Holbæk, 19.07 1765 Bergmedikus samt Lektor ved det kgl. Seminarium i Kongsberg. (Søn af Søren Storm, født 1700, Sgp. ved Nicolai kirke i Svendborg, død 18.03 1735 og Cathrine Birgitte Nissen)
    Sml. Hundrup Dr. med. N. 102, Kbh.s 1. Tid. f. 1762 No. 5 s. 36-7, Worms L. L. 3.434, Nyrups L. L. 581, Autobiographi i Univers. Progr. af 29.01 1762, Adr. Cont. Efterretn. 1762 No. 6.

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6