Carl Henrik With

l i n k s
Children with:
Ulrikke Cecilie Eleonore Svane Bang

Children:
Ida Marie Sophie With
Jacob Hansen Bang With
Carl Henrik With
  • Born: 31 Mar 1805, Odense
  • Married 31 Aug 1841, Roskilde, to Ulrikke Cecilie Eleonore Svane Bang
  • Died: 05 Jun 1865, København, begr. i Roskilde

    (Søn af Skomager Johan Jørgen Carl With, født 16.04 1769 i Holbæk, død 1838 i Odense og Ane Dorthe Nielsdatter, født 31.08 1763 i Kjerteminde, gift 20.01 1798, død 15.11 1836 i Odense). Slægten nedstammede fra Holland. Til sit 14. år gik han i byens Borgerskole, var derefter Skriver på Stiftsamtskontoret til han 1823 kom på Skaarup Seminarium, dimitt. derfra 03.06 1825 (1ste Char. m. udm.), under opholdet her blev hans øjne så svage, at han mod slutningen måtte lære mere ved at høre end ved at læse, og det svækkede syn fulgte ham gemmem hele livet. I 7 år var han børnelærer ved Odense Realskole, hos Grev Ahlefeldt på Taarnholm og endelig hos Apotheker Friis, Vejle. Tillige skrev han til "Elmqvists Læsefrugter" og "Sylvester Hertzs maanedsskrift", til denne bl.a. en humoristisk digtning i fynsk mundart. Stud 1833, cand. theol. 1837; trods sit svage syn og meget undervisningsarbejde (Engelsk og Musik) for udkommets skyld tog ha sine examiner med honnør. 1838 Huslærer hos Provst C. Graae, Tranekjær, 1841 Sgp. i Bodilsker og Nexø, 1847 i Rønne og Knudsker samt Provst for Bornholms Amt, 1856 Sgp. ved Budolfi kirke i Aalborg, 1857 tillige Stiftsprovst, 01.01 1859 Rd. af Db., 06.06 s.å. Overskoledirektør og Chef for Kulturministeriets 3. Departm. med rang med Biskopper (3. Kl. No. 9)
    Sml. Wiberg 1.27 og 2.24, Dsk. Skoletidende 1861 S. 244-49 og 1865, Erslevs Forf. Lex. Suppl. 3.651-52, C.F. Bricka Dsk. Biogr Lex. I. 19. S. 107, Sylvester Hertzs Maanedsskrift, Digt i fynsk Mundart, IV. 325 og II. 216

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6