Michael Frederik Liebenberg Bentzon

l i n k s
Children with:
Caroline Emilie Frederikke Bang

Children:
Ellen Sophie Bentzon
Anne Marie Bentzon
Kamma Mathilde Bentzon
Michael Frederik Liebenberg Bentzon
  • Born: 21 Apr 1834, Assens
  • Married 17 Sep 1864, København, to Caroline Emilie Frederikke Bang
  • Married to Lars Larsen Bentzon
  • Died: 23 Sep 1910

    (Søn af Etatsråd C. A. E. Bentzon og broder til den ældre søsters mand), Stud 1852 fra Frederiksborg Sk., 01.04 1853 admitteret på den kgl. militære Højskole, 01.04 1855 Sc. Lt. i Artilleriet, 01.04 1857 Pr. Lt., 21.09 1867 Captain v. Artilleriregiment, 28.07 1869 Rd. af Db., 1880 Oberstlieutnant, 1884 D. M., 1890 Officer af Æreslegionen, 1893 Oberst og Chef f. 1. Artillerireg., Kmd. af Db., 1898 afskediget på grund af sygdom og tillagt Generalmajors Karakter

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6