Jacob Helms

l i n k s
Children with:
Anna Cathrine Sophie Bang
Ida Marie Sophie Bang

Children:
Peder Georg Helms
Søren Nicolai Johannes Helms
Nanny Cathrine Sophie Helms
Karl Henrik Helms
Jacob Bang Helms
Ludvig Theodor Helms
Marie Caroline Helms
Jacob Helms
  • Born: 14 Mar 1824, Sørbymagle
  • Married 29 Jul 1851, Garnisons Kirke, to Anna Cathrine Sophie Bang
  • Married 27 Dec 1856 to Ida Marie Sophie Bang
  • Died: 10 Oct 1906, Skjellerup

    (S. af Søren Bagger Helms, Sgp. i Esbønderup, født 26.02 1784, død 17.08 1857 og 2. Hustru Nicoline Marie Zeuthen, født 14.11 1797, gift 16.07 1819, død 20.06 1871 og broder til Digteren og Forfatteren, Skolemanden Jhannes Helms, født 08.11 1828, død 04.12 1895), Han var Præst og Kunstarkæolog. Stud. 1842 fra Frederiksborg Sk., 1849 cand. theol., 1850 Adjunct i Ribe, 1869 Sgp. i Janderup og Billum i Ribe St., 1870 Rd. af Db., 1874 Sgp. i Skjellerup og Ellinge, Fyn. Hanvar en meget anset Kunstarkæolog, nærede stor interesse for Middelalderens kirkelige bygningskunst, foretog med offentlig understøttelse flere rejser såvel her i landet som i Tyskland, var flere gange Ministeriets rådgiver i spørgsmål om restauration af vore kirkelige monumenter, optoges 1873 som medlem af det kgl. danske selskab, af hvilket han 1894 kreeredes til Æresdoctor, blev i 1882 medlem af en Commission til at gøre forslag om Ribe Domkirkes restauration og udgav flere værker indeholdende kirkebeskrivelser, som høre til det værdifuldelste vor llitteratur ejer på dette område. Han ægtede 2. gang sin 1. Hustrus yngre søster Ida Marie Sophie (se denne).
    Sml. R. Helms's Stamregister over Fam. Helms 4. Udg. s. 63 ff., Elvius's Præstehistorie 1869-84 1. s. 595, C.F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. 1. 7. s. 303

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6