Lars BangElisabeth Vogt

Jacob Henrik BangLaura Louise Marie Josephine Moth

Bernhard Laurits Frederik Bang

l i n k s
Children with:
Anna Elisabeth Elise Klee

Siblings:
Odine Caroline Bang

Children:
Edel Bang
Jacob Henrik Bang
Oluf Bang
Axel Frederik Bang
Bernhard Laurits Frederik Bang
  • Born: 07 Jun 1848, Sorø
  • Married 20 Dec 1874 to Anna Elisabeth Elise Klee
  • Died: 22 Jun 1932, København
  • Reference: Sml. Salmonsens Conversat. Lex. II. 529, C. F. Bricka Dsk. Biogr. L. I. 1.473

    1865 Stud. fra Sorø, 1872 cand. med. og chir., kastede sig over veterinære studier, tog Dyrlæge examen 1873, uddannede sig videre på patalogisk Anatom, rejste udenlands 1874 og var i 5 år knyttet til Kommunehospitalet som Prosektor og senere Reservemedikus. Efter Prof. Stockfleths død 1879 kom han til Veterinærskolen, overtog posten som Lærer i kirurgi og ambulatorisk klinik; 1880 Dr. med. og foretog samme år en længere udlandsrejse for at besøde de større Veterinærskoler. 1881 medlem af det veterinære sundhedsråd og siden 1892 har han som Veterinærfysikus været dettes Formand; 1883 knyttedes han til det Landøkonomiske Forsøgslaboratorium, hvis batteriologiske afdeling han var leder af; 1884 medlem af bestyrelsessåd for det kgl. dsk. Landhusholdningsselskab; 1885 medlem af en Commission til forberedelse af forslaget til Lov om smitsomme sydmomme blandt husdyrene, vedtaget 1893; 1888 Formand for Dyrlægernes Fællesforening; 1892 Prof., Forfatter af talrige videnskabelige arbejder af betydning for hans fag

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6