Jacob BangHenrikke Dorothea Caroline Mynster

Laurits Martin BendzRegine Christence Bang

Henrik Carl Bang Bendz

l i n k s
Siblings:
Carl Ludvig Bendz
Jacob Christian Bendz
Vilhelm Ferdinand Bendz
Henrik Carl Bang Bendz
  • Born: 15 Feb 1806, Odense
  • Married 1838 to Henrise Necoline Drebolt
  • Died: 08 Sep 1882

    Anatom. Stud. 1824 fra Odense Sk., 1830 medicinsk og chirurgisk Embedsexamen, Bataillonschirurg ved 2. Livregiment i Kbh., 1831 Reservelæge ved St. Hans Hospital på det tidspunkt, da man for at tilvejebringe en grundig afskaffelse af den gamle inhumane behandling af de sindsyge afskedigede hele Lægepersonalet der, hvor han med en afbrydelse af en offentlig undestøttelse foretaget udlandsrejse (1833-35) virkede til 1837, da han blev kaldt til docent i Anatomi og Physoilogi ved den kgl. Veterinærskole på Christianshavn (nedlagt 1858). 1845 Lector og 1848 titulær Prof., 1833 Licentiatgraden og 1836 octorgraden. Han var en overordentlig dygtig Lærer (1831 Skænkede Videnskabernes Selskab ham sin Sølvmedaille for en afhandling, anatomisk Monografi over den almindelige Havesnegl). Oprettelsen af det veterinære sundhedsråd 1851 var hans værk og han var selv medlem deraf fra 1851-80; Starten af "Tidsskrift for Veterinærer" skyldes også ham i forening med Prof. Bagge og endelig må nævnes hans virksomme arbejde for oprettelsen af den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ved Lov af 1856 og af skolen for militære Beslagsmede. Han var Lærer ved Veterinær- og Landbohøjskolen indtil 1880 -- i årene 1869-70 og 72 const. Direktør, men måtte på grund af tiltagende blindhed (Stær) 1880 tage sin afsted. 1840 var han bleven medlem af Videnskabernes selskab, 1862 Etatsråd, 1880 Conferentråd og hædredes med flere Ordensdecorationer, en svensk og en russisk Fortjenstmedaille, og udnævntes til Æresdoctor i det matematiske-naturvidenskabelige Facultet

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6