Laurits Martin Bendz

l i n k s
Children with:
Regine Christence Bang

Children:
Carl Ludvig Bendz
Jacob Christian Bendz
Vilhelm Ferdinand Bendz
Henrik Carl Bang Bendz
Laurits Martin Bendz
 • Born: 31 Aug 1751, Rønninge
 • Married 25 Jan 1794 to Regine Christence Bang
 • Died: 23 Apr 1824

  (ældre broder til den ældste søsters mand). 1773 dansk jur. Exam., 1774 Overretsprokurator, 1779 Byfoged og Politimester i Odense, 1780 tillige Landsdommer i Fyn og Langeland (indtil dette embede bortfaldt ved Landoverrettens indførelse ved forordning af 25.01 1805), 01.06 1792 tillige Borgmester i Odense, 27.09 1797 formedelst svagelighed entled. fra Borgmester-, Byfoged- og Politimester-embederne, men beholdt Auktionsdirektørposten og Landsdommerembedet, 12.10 1801 Landvæsenscommissær i Odense Amt til 17.06 1821; 10.01 1805 til 12.11 1816 Forligelsescommissær i Odense Amt, 01.10 1807 befalet at indtræde i den i krigens tid tilforordnede Overkriminalret for Fyn og Jylland; 09.12 1808 Justitsråd, 07.11 1810 medlem af Tiendecommissionen for Odense og Rugaards Distrikter; 28.01 1817 Etatsråd; 26.06 1821 Rd. af Db.
  Hun var hans 2. hustru. Han havde 1. gang 06.06 1777 ægtet i Kbh. Elisabeth Hedevig Aagaard, født 06.12 1757 i Saaby Præstegård, død 26.07 1793. (1 S. 3 D.) (D. af Jens Aagaard, Sgp. i Saaby og Kisserup, født 23.09 1714 i Odense, død 22.03 1762 og Helen Maria Laurberg, gift 1754, død 1758)
  Sml. "Dagen" 1824 No. 104 og 111, Thaarup, Fædrel. Nekrolog 262-63, Hundrup Stamtræ over Fam. Bendz s. 5-11, hvor Descendensen findes
  Af deres børn nævnes her følgende 4 sønner

 • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6