Original tekst: Tre ensomme trĉer side 4, af Kamma Varming [734x1049]