Original tekst: Tre ensomme trĉer side 3, af Kamma Varming [734x1049]