Original tekst: Tre ensomme trĉer side 2, af Kamma Varming [734x1049]