Gravers Larsen DamSvendstine Marie Svendsdatter

Ane Understrup Graversdatter

l i n k s
Children with:
Ole (Oluf Elifsen) Veed-Fald
Ole Knudsen Post

Siblings:
Svend Graversen Dam

Children:
Gravers Dam
Sidsel Kirstine Graversen
Svend Graversen
Lars Dam Graversen
Maren Oline Kirstine Olesen
Ane Understrup Graversdatter
  • Born: 1828
  • Married 13 Feb 1864, Borgerlig vielse på Tingstedet i Herning, iflg. Vielsesprotokol fra Hammerum Herredsfoged, to Ole (Oluf Elifsen) Veed-Fald
  • Died: 4 Sep 1894

    Hun blev i daglig tale kaldt Ane Dams eller Ane Graverster.
    At Ole Veed-Fald på sine vandringer, har besøgt Ane kan ses af at hun d. 8 Maj 1864 fødte et dødfødt drengebarn, og han er indskrevet i kirkebogen som søn af Gravør Ole Veed-Fald. Dette barn har han i sine notitser givet navnet Stanislaus. At Ane har været noget løs på tråden, viser den kendsgerning, at hun før ægteskabet med Veed-Fald havde 4 børn. Indtil omkring begyndelsen af 1861 har Ane boet på Herning Byes Hede og er derfra flyttet op til Agerskov Hede, Ole flytter ind hos hende 20 Nov. 1863. I Nov. 1860 var hun stadig i Herning, men den 29 Jul. 1860 oprettede hun en lejekontrakt på 49 år med Jakob Andreas Mikkelsen (Jakob Nøjsom) på 40 Tdr. land af Matr. Nr. 25 i Agerskov, grænsende mod øst og nord til Agerskov Hedevej, mod vest til hestlund Hede, og mod syd til ejerens øvrige jorder. Det første år skulle der svares 2 Rdl. i leje, det 2 år 4 Rdl., og så for fremtiden 6 Rdl. I Skjøde- og Panteprotokollen er denne lejekontrakt aflyst d. 28 Okt. 1893 og underskrevet af Ane Greversdatter, der den gang opholdt sig på Marsvinslund i Vium Sogn.
    Boede efter mandens død på Heden til 1882. Hun tjente en tid på Klavsholm, kom så til Skavn Huse og arbejdede i Mosen der fra 1884 til 1887, flytte så over på den anden side af Mosen til Vandet Mose, hvor hun havde et lille hus med have. Døede under et besøg hos datteren på Demstrup Mark.

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6