Ellef Nielsen Veed-fald (Weedfall)Inger Olesdatter

Jørgen Elefsen Veed-Fald (Weedfall)

l i n k s
Children with:
Ida Marie Cohn

Siblings:
Ole (Oluf Elifsen) Veed-Fald
Niels Veed-Fald
Lars Veed-Fald
Anne Margaretha Veed-Fald
Inger Olene (kaldet Line) Veed-Fald
Ole Christian Vedfald

Children:
Elev Weedfall
Ane Laurine Weed-Fald
Frederik Alfred Valden Weed-Fald
Hanne Veed-Fald
Stine Veed-Fald
Jørgen Elefsen Veed-Fald (Weedfall)
 • Born: 18 May 1817
 • Married to Ida Marie Cohn
 • Died: ca 1908, Aalborg
 • Occupation: Forfatter, Maler, Arbejdsmand, Skibstømmermand, Skibstømrer, Skibstømmersmed

  Blev Soldat allerede i 1830, at han kunne blive Soldat som mindreårig, viser at har er blevet enten Tambur, Piberdreng eller Trommeslaaere. Han deserterede 1834 fra Ålborg Hovedvagt, hvor han var indsat samme med et par ligesindede for tyveri, Jørgen var den eneste det lykkedes at undslippe, da han kom med en Norsk Skipper, de 2 andre kom i Tugthuset.
  I et dokument til Viborg Politiprotokol anføres, at Jørgen Elefsen Weedfall har 1838 meldt sig ved 3die jyske Infanteriregiment efter 1834 d. 12 Aug. at være deserteret.
  Følgende vidnesbyrd leveres her i ordret afskrift.
  Jørgen Elefsen Weedfall har forklaret, at han har staaet ved det forrige 3dje jyske Infanteri-Regiments 1ste Musketer Kompagni fra d. 1ste Juli 1830, indtil han d. 15de August 1834 deserterede fra Regimentet, med Tilføjende, at ahn d. 2den Marts 1834 er afstraffet med 48 Timers Arrest for uanstændig Opførsel, d. 31te Maj 1834 efter Krigsretsdom 80 Dages Arrest paa simpel Fangekost for Tyveri og efter hans Paagribelse afstraffet 20de Februar 1839 efter Krigsretsdom med 75 Rottingslag og 6 Gange 5 Dages stræng Fængsel paa Vand og Brød og en ny Kapitulation paa 8 Aar, indtil han efter Regimentets Indstilling samme Aar blev afskediget.
  Aalborg, d. 19de Avgust 1843. Monrath, Adjutant ved 11te Linje-Infanteri-Bataillon.

  Afskediget Tambur Jørgen Elefsen Wedfall er under 31te Maj 1834 for Tyveri, Hæleri, Fordølgelse af Hittegods m. v. og under 20de Febr. 1839 efter Desertion 2den Gang begaaet Tyveri og Falsk, i Følge Krigsretsdommen ansat, første Gang med 80 Dages simpelt Fængsel paa sædvanlig Fangekost og anden Gang med 75 Rottingslag samt 6 Gange 5 Dages strængt Fængsel paa Vand og Brød, hvorimod han ikke findes oftere at have været criminaliter tiltalt, dømt eller straffet o.s.v. dog med Tilføjende, at en ham under 2den Marts 1834 for uanstændig Opførsel paa Sygehuset dikteret Straf af 48 Timers Arrest er tilkjent ham arbitrairt uden Krigsretsdom.
  Aalborg, d. 20. Aug. 1843 Stricker, Overauditeur.

  Opføres i 1851 i Aalborg Skattelister som Skibstømmersmed med en Skat på formue og lejlighed af 1 Rdl. i 1854 giver han 1 Rdl. 32 Skilling. Han er indført som boende i 3die Rode nr. 276

  Konverterede til Baptismen, har skrevet flere hæfter med stærk religiøst indhold, hvoraf flere er blevet udgivet. heraf kan nævnes.
  "Søndagsarbejde. 1854"
  "Belysning af nogle af vore dages uholdbare Troesbekjendelser, eller Undersøgelse af Mormonlæren. Udgivet af Ole Veed-Fald sen. 1855"
  "Kan der, midt i det nittende christelige Aarhundrede, være nogen fornuftig Grund til at Spørge: Hvad forstaaes ved Sabbathens Dag?. 1857"
  "Religionens hovedsum: Verdens Forsoning. 1862"


 • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6