Når man er fattig og dog elsker sin
Biblia
og ikke gjærne vil miste den, saa er det godt
at mærke den ganske Hob
Hellige Skrifts

elskelige Bøger nøje
og med Flid eftersee dem
om de ere rettede efter Grundtexten bestemt
saa og
hvor vidt med mange Parallelsteder ere handlede
og
om de udførlige Indholdsfortegnelser med Paalidelighed
ere forsynede
thi saa kjøber ingen
Nittende Oplag,
men man beholder det i Roe.
Ps. 119, 47.
O. Veed-Fald.
25' Aug. 1845.

20de Opl. fra 1845 mindre efter samme Revision som 19de
19de "---. fra 1842 8vo.
18de "---. fra 1830 8vo.
17de "---. fra 1825 8vo.
16de "---. fra 1819 8vo. er af ældre Skrivemaade