Poul Andersen

l i n k s
Children with:
Margrethe Jensdatter Bang

Children:
Jens Poulsen Bang
Poul Andersen
 • Born: 1585, Kjerteminde
 • Married 16xx to Margrethe Jensdatter Bang
 • Died: 15 Dec 1640
 • Reference: Sml. Wiberg 1.119.9, I. C. Bloch. Fyenske Geistl. 2.284, Hofmans Fund. V. 329

  Student 1604 fra Fyen, blev derpå Hører i Odense, 1615 Mag. og samme år Sognepræst i Assens og Kjærum, Provst i Baag Herred.
  (Deres søn antog navnet "Bang")
  I et manuskript i Geheimearkivet findes en afskrift af en inscription på den store klokke i Assens kirke, sålydende: "Soli deo gloria. Povel Andersen, Sognepræst i Assens og Provst i Baag Herred, Rasmus Bang og Gabriel Lauridsen, Borgemestre ibid., have ladet denne Klokke omstøbe og forbedre Anno 1631."
  Rasmus Nielsen Bang, Borgmester i Assens, død 1635, er en søn af Byfoged og Rådmand i Middelfart, Niels Pedersen Bang, der igen var søn af Sognepræst i Middelfart Peder bang, efter Gjessing Peder Olufsen, men efter andre kilder Peder Hansen bang. Rasmus Nielsen Bang og broderen Hans Nielsen Bang, Tolder og Borgemester i Middelfart, haver 1596 skænket prædikestolen i Middelfart kirke.
  Sml. Pontoppidans D. A. VI. 667.675. Se iøvrigt: "Oluf Bangs Efterkommere paa Sværdsiden" af F. E. Hundrup.

 • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6