Christen Jensen BangMaren Pedersdatter

Hans Christensen BangAnna Jørgensdatter

Steen Holger Hansen Bang

l i n k s
Siblings:
Anna Sophie Hansdatter Bang
Dorthe Hansdatter Bang
Maren Hansdatter Bang
Hans Hansen Bang
Jørgen Christian Hansen Bang
Susanne Cathrine Hansdatter Bang
Steen Holger Hansen Bang
  • Born: 12 Dec 1691, i Barløse ifølge Distinctionsprotokollen
  • Married 17 Nov 1730, på Ryhave i Jylland, to Kirstine Regine Maria Tuxen
  • Died: 29 Apr 1748
  • Reference: Sml. Bloch Fyenske Geistl. 2.206-7

    (Gjessings Antagelse III 1.144, at han var en søn af Hans Nielsen Bang, Sognepræst i Særslev og Provst i Skovby Herred i Fyen er urigtig). Student 1709 fra Odense Gymnasium, 22.11 1712 cand. theol., 17.07 1730 blev han af Greve Christian Rantzau til Brahesborg kaldet til sin stedfaders, Jacob Clausen Lyndelses Medtjener og bestemte efterfølger som Sognepræst i Barløse, hvortil han af Biskop Jacob Lodberg blev ordineret 09.02 1731. Kort før sin Ordination kom han ved et vådeskud i Humlehaven til at dræbe en af præstegårdens tjenestekarle, da han ville skyde en hund, som gik og bjæffede der hver nat. Den døende Karl gik dog i forbøn for ham og erklærede, at det var ham selv, der havde anmodet Capellanen om at skyde hunden, han blev derfor frikendt af Landsretten og fik kongelig oprejsning for sin vådegerning. Men denne ulykke gav anledning til, at Præsten derefter i 17 år, så længe han levede og kunne gå ud, hver dag holdt sin andagt og bøn i haven på det sted, hvor Karlen blev skudt. I. C. Bloch fortæller endvidere om ham, at da Grev Chr. Rantzau engang i meget ondt vejr var redet ud på jagt, traf han på Barløse Mark Hr. Steen, som med et knippe foder under armen og noget æde i en strippe var gået ud for at kvæge sine svin. Greven, den muntre Herre, forundrede sig over dette for en Præst usædvanlige arbejde og tiltalte ham således "Det har I vel nødig, min kjære Hr. Steen, at gjøre Eder Livet saa surt og gaae ud i dette haarde Veir med Føde til Jeres Svin." "Gode Herre," svarede Hr. Steen, "mig synes, at det er langt ædlere at gaae ud i ondt Veir for at see de stakkels Kreaturer tilgode, end af Jer at ride ud for at gjøre dem ondt."

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6