Anders Jørgensen BangAnna Rasmusdatter Lindegaard

Niels Andersen BangEllen Rasmusdatter

Jens Nielsen Bang

l i n k s
Children with:
Anne Hansdatter

Siblings:
Christian Nielsen Bang
Rasmus Nielsen Bang
Anna Nielsdatter Bang
Anders Nielsen Bang
Rasmus Nielsen Bang
Karen Nielsdatter Bang
Anne Kirstine Nielsdatter Bang

Children:
Niels Jensen Bang
Hans Jensen Bang
Christian Jensen Bang
Jørgen Jensen Bang
Ellen Kirstine Jensdatter Bang
Anne Margrethe Jensdatter Bang
Jens Nielsen Bang
  • Born: 2 Feb 1720, døbt 11 Feb
  • Married 6 Jul 1742 to Anne Hansdatter
  • Married 29 Jun 1764 to Anna Johanne Pedersdatter
  • Died: 18 Nov 1791

    1742 af sin ældste broder, Christian, som året iforvejen var bleven gift og boede på Smeirupgaard, Skøde på Blangstrupgaard i Turup Sogn, og omtrent samtidig udstedte alle hans dalevende søskende, Rasmus, Christian og Anne samt en halvsøster, Anne Magdalena Jacobsdatter Pillegaard et afkaldsbrev på alt arv efter forældrene, Niels Andersen Bang og Ellen Rasmusdatter mod, at Jens forpligter sig til "at betale al dend Gjæld, som enten er eller bliver efter bemelte vores kjere Forældre". Man ser deraf, at alle de andre 4 søskende er afgået ved døden inden 1742 uden at efterlade sig livsarvinger. Forunderlig nok har denne gren af den Bangske familie, uvist fra hvornår, ophørt at bibeholde og bruge det gamle slægtsnavn "Bang". Først i de allersidste generationer er der nogle, der atter har begyndt at indføre brugen deraf, men da nærmest som fornavn foran bagnavnet.

    Efter sin første Hustrus død lof Jens Nielsen foretage lovligt Skifte 25.06 1760 i Skifteretten for Assens-Hindsgavls Amter mellem sig og børnene og deraf fremgår, at alle hans 6 børn da var ilive, men efterretninger haves kun om de to sønner Niels og Hans og datteren Ellen Kirstine og deres efterkommere, så man må antage, at sønnerne Christian og Jørgen samt datteren Anne Margrethe er døde i en yngre alder eller dog ugifte og uden livsarvinger. Man får indtrykket af, at Jens Nielsen har været en dygtig og husholderisk Bonde, thi ved ovennævnte Skifte indgik han på, eller tilbød frivillig, at tildele sine børn en mødrenearv af 792 Rdr. i penge og 108 Rdr. i løsøre ialt 900 Rdr., hvilket, når hensyn tages til at gården knap 20 år tidligere ifølge Skødet, var ansat til en købesum af ialt 600 Rdr., må siges at være en meget anselig arvepart, og det skønt tiderne under Kong Frederik V's Regering endnu var meget slette for Bondestanden i sin helhed

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6