Christian Ulrich Ditlev, Baron von EggersAntoinette Frederikke de Bang

Oluf Friedrich, Baron von EggersAnna Magdalena Evers

Heinrich Franz Alexander, Baron von Eggers

l i n k s
Children with:
Mathilde Camilla Stakemann

Siblings:
Oluf Christian Tønnies, Baron von Eggers
Antoinette Christine Vilhelmine Rosa Louise von Eggers
Hjalmar, Baron von Eggers
Julie Magdalene Constance von Eggers
Otto Friedrich Johann, Baron von Eggers
Sophus Hermann Johan, Baron von Eggers
Friedrich Balthasar Nicolaus Andreas, Baron von Eggers
Constanze Justine Sophie von Eggers

Children:
Oluf Friedrich Johann, Baron von Eggers
Olga Antoinette von Eggers
Friedrich, Baron von Eggers
Antoinette Marie Mathilde von Eggers
Magda von Eggers
Alice von Eggers
Mathilde Antionette von Eggers
Heinrich Franz Alexander, Baron von Eggers
  • Born: 04 Dec 1844
  • Married 07 Jun 1873 to Mathilde Camilla Stakemann
  • Died: 1903
  • Reference: Sml. C. F. Brickas Dsk. Biogr. Lex. I 4.B. S.438

    Gik i Odense Latinskole til 1862, derefter privatundervisning i Kbh., indtrådte 1864 som Officersaspirant v. 8de Inf. Reg. og deltog i krigen mod Prøjsen-Østrig. efter krigen afsked som Lieutnant, blev optaget i det Kejserlige mexikanske Corps af østrigsk-belgiske frivillige, kom april 1865 til Mexico, deltog i krigsbegivenhederne der, var i gangenskab til april 1867; berejste flere egne af det sydlige Mexico; 01.04 1868 atter i tjeneste v. 8de Inf. Bat. i Viborg; på ansøgning ansat ved de vestindiske tropper, kom marts 1869 til St. Thomas, blev ansat ved styrken på St. Croix, 1872 Adjudant ved Guvernøren på St. Thomas, Pr.Lt. 1870 og derefter definitivt ansat ved den vestindiske Hærstab blev han Forst- og Detachementscommandør på Frederiksfort og Kingshill på St. Croix. 1874 atter på St. Thomas, rejse til Europa 1875 og 1877-78; april 1878 Kaptajn, Chef for 2. Comp. på St. Thomas. 1885 afsked med pension og privatiserede siden dels i Vestindien, dels herhjemme i Danmark. Hans levende interesse for naturen, navnlig plantevæksten, har ført ham til at foretage en mængde rejser i Vestindien og gøre omfattende botaniske samlinger, som i høj grad er komme vor botaniske Have tilgode. Foruden sine mangeårige ophold og botaniske rejser på de dansk-vestindiske øer, har han botanisk undersøgt de fleste små og store Antiller og resultaterne deraf har han meddelt dels i mere populære skildringer dels i videnskabelige botaniske og geografiske arbejder. En ny planteslægt er af den engelske Botaniker I. D. Hooker benævnt "Eggersia"

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6