Christian Ulrich Ditlev, Baron von Eggers

l i n k s
Children with:
Antoinette Frederikke de Bang

Children:
Oluf Friedrich, Baron von Eggers
Christian Ulrich Ditlev, Baron von Eggers
  • Born: 11 May 1758, Itzehoe
  • Married 18 Oct 1799, Vor Frue kirke, to Antoinette Frederikke de Bang
  • Died: 21 Nov 1813, på det ham tilhørende Gods "Gaarz" i Oldenburg i Holsten

    (Søn af kgl. dansk Conferentsråd Heinrich Friedrich E. Administrator af Grevskabet Rantzau født 31.05 1722, død 27.08 1798 og 2. Hustru Benedicta Johanna Katharina Schumann, født 03.07 1727, død 15.03 1790). Han studerede på Gymnasiet i Altona og fra 1776 - 82 ved Universiteterne i Kiel, Leipzig, Halle og Gøttingen, kom 1783 til Kbh. og blev samme år Volontair og derpå Fuldmægtig i Commercecollegiet, 1875 Prof. jur. extraord. i Kbh., 1786 Secretair og Bogholder ved Credit-Kassen, 1790 Medlem af sammes Direction, 1787 Medlem og Referent i den islandske Handelsrealisationscommission, 1788 Prof. jur. publici v. Universitetet, 1791 Dr. jur. i Gøttingen, 1797 gik han som Legationsråd med det danske Gesandtskab til Rastadt efter Congressens ophævelse gjorde han en rejse til Tyskland og Schweiz, efter sin tilbagekomst 1800, Deputeret i Finanscollegiet, 1802 Deputeret i det tyske Cancelli og Overprocureur, 1805 opholdt han sig i Wien, hvor han efter opfordring af den østrigske Regering var rådgiver med hensyn til forskellige påtænkte reformer; til belønning for de tjenester, han ydede, udnævntes han 1806 til Rigsbaron. 1809 Ridder af Dannebrog 1810 Conferentsrd., 1812 Kommandør af Dannebrog, 1813 udnævnt til Overpræsid. i Kiel. Han ejede Rygård i Søllerød Sogn, som var Familens sommerresidens, men desuden købte han 1801 sammen med Svogeren, Niels de Bang, Benzonsdal i Smørum H., afstod 1803 sin halvdel til Svogeren, købte 1805 det store Gods "Gaarz" i Oldenburg i Holsten, 1807 Godset Krisebye i Svansen og 1811 det adelige Gods, Rosenhof, også i Oldenburg. Alle disse ejendomme blev få år efter hans død solgt med store tab (Pengekrisen ?). Sin families andel i det "de Bangske" Fideikommis forøgede han først til 16.000 og senere til 20.000 Rdr., der var anbragt som Hypotek i Godset "Sparresholm", Sjælland.
    Hun var hans 2. Hustru; han havde 1 Gang 30.06 1790 ægtet Johanne Ernestine Munter, født 1773 i Kbh., døbt 19.11 i Petri Kirke, død 21.03 1797 (3 Døtre) (Datter af Dr. theol. Præst ved den tyske Menighed i Kbh., Balthasar Munter, født 24.03 1735 i Lubeck, Stud. 1754 fra Jena, død 05.10 1793 og Magdalene Ernestine Sophie Frederica v. Wangenheim, født 05.03 1742 gift 1760, død. 22.08 1808)
    Sml. Lengnick, Salling S. 2, Familien Munter S.4, Geschichte des Geschechtes Eggers I-II 1879-87, Dsk. Litterat.Tid. 1814 No. 2. Nyrups L. L. 145-46, C.F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. I udg. 4 S. 435

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6