Jørgen Jørgensen BangMariche Kock

Niels Christian BangCathrine Marie Kjær

Oluf Lundt de Bang

l i n k s
Children with:
Antoinette Frederikke Horn
Else Marie Thicou, født Schjødt

Siblings:
Jørgen Andreas Bang
Karen Sophie Bang
Dorthe Mariche Bang
Jacob Bang
Hans Bang
Peder Schwane Bang
Vibeke Margrethe Bang
Frederik Ludvig Bang
Cathrine Marie Bang
Christian Henrik Bang
Susanne Kirstine Bang
Carl Vilhelm Bang
Joachim Æmilius Bang
Johan Otto Bang

Children:
Christian Frederik de Bang
Antoinette Frederikke de Bang
Balthasar Nicolai de Bang
Niels de Bang
Agnete de Bang
Oluf Lundt de Bang
  • Born: 11 Sep 1731, Ulkerup
  • Married xx Aug 1762 to Antoinette Frederikke Horn
  • Married 03 Aug 1773, Vor Frue kirke, to Else Marie Thicou, født Schjødt
  • Died: 26 Sep 1789

    Døbt 13.09 i Egebjerg, Stud. 1747 fra Frederiksborg Sk., 13.04 1750 cand. theol., 1750-55 Alumnus på Ehlers Colleg., lagde sig efter Lovkyndighed; 14.05 1753 cand. jur., 06.11 1756 specim. pr., 1758 Advokat i Højesteret, 1763 Kammeradvokat, 03.06 1773 Justitsråd, fik under 23.07 1777 et kgl. Naturalisationspatent, hvorved han og hans Descendenter optoges i og indlemmedes i den danske Adel, 1779 Etatsråd., s.A. Vice-Generalprocureur, 25.05 1780 Assessor i Højesteret, 01.03 s.A. Medlem af Cancellicollegiet, 1783 Conferentsråd, 1788 Justitiarius i Hof- og Statsretten; 1772 blev han beordret til i Skilsmisseprocessen imellem Kong Chr. VII og Dronning Caroline Mathilde at føre sagen for Kongen og desuden til at påtage sig Defensionen for Enevold Brandt; Medlem af det kgl. danske Landhusholdningsselskab, udgav 1786 en Afhandling om den danske Bondestand, Medlem af den store Landbocommission.
    Sml. Den kgl. månedlige Postrytter f. 1773 S.44, 1777 S.60. Adr. Cont. Efterretn. f. 1773 Nr. 118. Worms L. L. 1.63 - 3.50-51. Nyrups L. L.37. Fr. Barfod, Fortæll. af Fædrel. Hist. 2.382. C.F. Bricka, Dsk. Biogr. Lex. 1. Udg. I S.489

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6