Holger Guldberg

Holger Guldberg
 • Born: 06 Nov 1735, Haarslev v. Slagelse
 • Married 18 Nov 1774 to Petræa Margrethe Schwane Bang
 • Died: 12 Dec 1809

  (S. af Vitus G., Sgp. i Haarslev og Jellinge, f. 30.08 1699 i Bogense, Stud. 1722, priv., d. og begr. 22.01 1738 og 2. Hustru Elisabeth Marie Olivarius, f. 1712, gift 1732, sml. Wiberg 1.513-14). Han var først Hørfræmmerlærling i Kbh., så Forvalter på forskellige Sjællandske gårde; 06.10 1774 Tolder i Skagen, 01.11 1779 Tolder i Ribe, 1795 Toldkasserer s. St.
  Sml. Festprogram til Brylluppet i Arninge af D. 12 (Fred. Barfod) Kbhvn. 1854 S. 5.
  Datteren af dette Ægteskab Charlotte Kirstine Guldberg, f. 1777, d. 1826 ægtede I Gg. Degnen i Odder, Jørgen la Cour og efte hans død, II Gg. Pastor Hans Peter Barfoed (1770-1841), daværende Sgp. i Lyngby og Albøge v. Grenå. I disse 2 ægteskaber blev hun Moder til Lauritz Ulrik la Cour, Ejer af Skjærsø og Fader til bl.a. Kaptain I.C. la Cour, der 1867-68 startede Lyngby Landbrugsskole, og Prof. Poul la Cour, Askov, samt til Genealogen Pastor Immanuel Barfod. En Halvbroder til denne, Magnus Kruse Barfoed, var fra 1848-1858 Sgp. i Arninge v. Nakskov.
  Se C.F. Bricka, Biograf. Lex. 1. Udg. I S. 528 og 534, IV S. 92. 94. 96 -- P. Rhode Saml. til Loll. Falst. Historie I S. 238.

 • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6