Marie Margrethe Cæcilie Biering

Marie Margrethe Cæcilie Biering
 • Born: 9 Jul 1782, døbt denne dato i Aastrup
 • Married 24 May 1805, Aastrup v. Haderslev, to Jørgen Bang
 • Died: xx Jul 1872, Ribe
 • Reference: Sml. J. Barfod, Fam. Biering S. VII, Enkek. No. 7279

  (Uden børn). (Datter af Magister Christian Henrik Biering, Sognepræst i aastrup ved Haderslev, død 08.09 1804 og 2. Hustru Elisabeth Jæger, født 11.11 1746, gift 14.02 1770, død 16.02 1809). I "Statistisk-Topographisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark" 1. Udg. 1858-60 af J. P. Trap findes i Suppl. S. 142 anført: "St. Catharinæ Kirke. Efter Restaurationen 1837-38 af Kirkens Indre bortskaffedes de løse Malerier, som tidligere fandtes ophængte paa Pillerne og Væggene omkring i Kirken. Senere er Kirken bleven prydet med et stort Oliemaleri, der er anbragt paa en Pille lige overfor Prædikestolen og indeholder Christus med Korset segnende under dette paa hans Gang til Golgatha, af Roed, med følgende Inscription underneden:
  "Lyset skinnede i Mørket,
  Men Mørket begreb det ikke."
  Præsteenke, Mad. Bang som boer i Ribe, har skjænket Kirken dette Maleri, og denne kostbare Gave har Mad. Bang af christelig Iver forøget Tid efter anden med nogle mindre Trætavler, der ere blevne ophængte i Kirken, alle indeholdende udvalgte Sprog af den hellige Skrift. Det i Domkirken værende Oliemaleri "Christus paa Korset" er af den samme Giverinde."
  Under 29.11 1873 er der meddelt kgl. Stadfæstelse paa 3 af hende ved Testament oprettede Fundatser, nemlig: Pastorinde Bangs Stiftelse med der dertil knyttede "enkepastorinde Bangs Stiftelses Legat", "Enkepastorinde Bangs Legat for Trængende i Ribe" og "Enkepastorinde Bangs Legat til Domkirken i Ribe"

 • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6