Jørgen BangHustru

Jens Jørgensen BangMarine Friis

Jørgen Jensen Bang

l i n k s
Children with:
Anna Olufsdatter

Siblings:
Christen Jensen Bang
Margrethe Jensdatter Bang

Children:
Jens Jørgensen Bang
Oluf Jørgensen Bang
Else Jørgensdatter Bang
Jørgen Jørgensen Bang
Anders Jørgensen Bang
Jørgen Jensen Bang
  • Born: ca 1593
  • Married to Anna Olufsdatter
  • Died: 15 Apr 1666
  • Occupation: Borgmester i Assens

    Var 1634 Borger i Assens, senere Borgmester smstds. Han underskrev på Assens bys vegne de danske Købstæders valgbrev af 19.04.1648 for Kong Frederik III. Sml. Hofmans Fund. V 329, Aktstykker udg. af Fyens St. litt. Selskab I, 16. Gjessings Jubell. III 1. 154 og Pontoppidans D. Atl. VI, 675, ifølge dette sidste fandtes et Epitaphium over ham i Assens kirke, af hvilket der haves en afskrift i et manuscript i Geheimearkivet (Rigsarkivet) sålydends: Denne tavle sønner 3 Jørgen Bangs børn ladet sætte deres Fader Jørgen Bang, som døde Paaskedag 1666 og Moder Anna Olufsdatter, som døde 8de Juni 1660 til en Amindelse. -- Dette Epitaphium haver Jens Bangs børn ladet renovere deres Hr. Fader Jørgen Bang, som døde 1579." En aftegning af Våbenskjoldene, der findes øverst på Epitaphiet, viser, at såvel Jørgen Bang, der døde 73 år gammel førte Bangernes adelige Våben, medens Anna Olufsdatter, der døde 63 år gammel førte en Pelikan i blåt felt.

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6