Jørgen BangHustru

Jens Jørgensen Bang

l i n k s
Children with:
Marine Friis

Children:
Jørgen Jensen Bang
Christen Jensen Bang
Margrethe Jensdatter Bang
Jens Jørgensen Bang
  • Born: 15xx
  • Married to Marine Friis
  • Occupation: Rådmand i Assens

    Blev ved Kgl. Brev af 1. Marts 1585 udnævnt til Tolder og Accicemester i Assens. (se Fyenske Reg. I fol. 401 b). Til ham i hans egenskab af Tolder haves Kgl. Brev af 20.10.1587 om nogen Told. (se Fyenske Tegn. I fol. 432), Kgl. Brev af 15.01.1588 om korntienden af Turup Sogn og Kgl. Brev af 03.06.1592, (se Fyenske Reg. I fol. 461 b, II fol. 55) ligesom han også omtales i denne stilling 23.01.1597 i D. Mag. 2 R. 1. 179. Ved Kgl. Brev af 01.07.161 fik han ordre til at begive sig til Kbhvn. på grund af forsømmelse med regnskabsaflæggelse for den i de sidste år oppebårne Told (se Fyenske Tegn. III fol. 405) og resultatet af denne undersøgelse er vistnok bleven hans afsættelse fra embedet; thi i Kgl. Brev af 19.07.1617 til Jørgen Brahe (Jørgen Steensen Brahe var Lensmand på Hagenskov, nuv. Frederiksgave 1617-1661) omtales "den Gaard og Ejendom, som er Kongen tilvurderet for den gæld, Jens Bang, forrige Tolder i Assens har paadraget sig", (se Fyenske Tegn. III fol. 438). Af Kgl. Brev af 15.05.1618 ses, at det dog tillodes ham indtil videre at beholde denne gård; se tillige Kgl. Brev af 24.05 samme år, om den yderligere ordning af hans forhold. (se Fyenske Tegn, III fol. 481 og 483).

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6