Andreas Theodor Aarestrup

l i n k s
Children with:
Marie Frederikke Franciska Bang

Children:
Annette Sophie Aarestrup
Ellen Marie Aarestrup
Fanny Aarestrup
Peter Georg Aarestrup
Theodor Aarestrup
Oluf Aarestrup
Andreas Theodor Aarestrup
  • Born: 06 Sep 1819, Bogense
  • Married 14 May 1860, København, to Marie Frederikke Franciska Bang
  • Died: 29 May 1874, København

    (Søn af Toldinspektør i Nyborg, Justitsrd., Peter Georg Aarestrup, død 1845, og Anna Christiane Kjerulff, født 28.02 1783). Stud. 1838 fra Herlufsholm Sk., 1844 cand. med., s.å. Candidat på alm. Hospital, 01.05 1848 Reservechirurg samme sted til 01.05 1851, 1850-51 Overlæge ved et Lazaret i Kbh., 01.04 1851 Distriktslæge i Kbh. til 1859, rejste 1852 udenlands, 19.08 1855 til 08.11 1860 Underlæge ved Kbh. Borgervæbning, 01.11 1859 - 01.11 1860 Reserveaccoucheur, 15.10 1860 Overlæge ved Alm. Hospital, 01.09 1863 Overlæge ved Kommunehospitalet, 23.04 1870 titulær Prof., 18.05 1868 Rd. af Db.
    Sml. Bentzien. den danske lægestand S. 1, Leth. Herlufsholm S. 469, Lengnick. Ole Kjerulff S. 4, Smidt og Bladt. den danske lægestand S. 1, Dsk. illustr. Tid. 1874 S. 419. ff, hvor hans Portrait findes, Leth og Wad. Dimitt. fra Herlufsholm S. 235, C. F. Bricka. Dsk. Biogr. Lex. I 1. S. 18

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6