Morten Mortensen Hassing

l i n k s
Children with:
Olivia Sophie Jacobine Bang

Children:
En Datter
Sophie Marie Bang Hassing
Oluf Lundt Bang Hassing
Johannes Hassing
Axel Theodor Hassing
Morten Mortensen Hassing
  • Born: 27 Feb 1813, Hobro
  • Married 09 Oct 1852, København, to Olivia Sophie Jacobine Bang
  • Died: 27 Feb 1863, København efter langvarig svagelighed

    (Søn af Smedemester Jens Mortensen Hassing og Johanne Andersdatter). Stud. 1832 fra Randers Sk., vandt 1836 Universitetets Guldmedaille for besvarelsen af det medicinske prisspørgsmål, 1838 cand. med. og chir., Oktober s.å. med. Candidat på alm. Hospital (indtil Feb. 1842), i foråret 1840 tillige surnumerair chirurgisk Assistent (Underlæge) ved Kbhs. Borgervæbning, 20.08 1841 char. Bataillonschirurg, Feb 1842 Distriktslæge ved Kbhs. Fattigvæsen, 01.07 1843 Reservemedikus ved alm. Hospital, hvorhos han tillige i Nov. 1844 fik det obstetriske tilsyn med den i dette Hospital midlertidig oprettede Fødselsstiftelse, 02.04 1845 Lic. med., rejste 1845-46 med offentlig understøttelse til Paris, hvor han opholdt sig 1 år og gennemrejste Tyskland, Italien og Schweiz navnlig for at studere Klinik og Sundhedspoliti, 01.10 1846 ord. medlem af det kgl. medicinske Selskab, 13.03 1848 Dr. med., 1849 Privatdocent ved Universitetet, 01.05 1850 fratrådte han alm. Hospital, da han blev Reserveaccoucheur ved den kgl. Fødselsstiftelse, deltog Juli 1851 i det skandinaviske Naturforskermøde i Stockholm, 09.12 1853 Medlem af Commissionen for alm. Hospitals reorganisation, 29.04 1855 efter ansøgning entled. som Underlæge ved Borgervæbningen, 23.07 s.å. Medlem af Comitteen for et nyt Hospitals oprettelse (udmeldte sig 1856), 05.02 1855 Overlæge ved alm. Hospital (for Hudsygdomme), 16.02 1856 Prof., deltog s.å. i det skandinaviske Naturforskermøde i Christiania (Oslo), 03.07 1856 Medlem af Commissionen for en reform af Sundhedspolitiet i Kongeriget, 16.01 1858 Rd. af Db.
    Sml. Autobiographie i Universitetsprogr. til Reformationsfesten 1845 S. 29-30 og 1848 S. 52, Erslevs Forf. Lex. Suppl. 1. 719.21, Hundrup Dr. med. No. 244, C. F. Bricka Dsk. Biogr. Lex. I. 7. S. 128

  • Generated by GenDesigner 2.0 beta 3.6