Ejere af Langhøjs Mølle, Stenstrup sogn
Forside ] Op ]

 
Ejere af Langhøjs Mølle, Stenstrup sogn

Af Alfred Abrahamsen
 

Mindestøtten på Stenstrup kirkegård over ejer af Langhøjs mølle: Micael Mayntz og hustru, Anna Mayntz, f. Langkilde.

Mindestøtten er nu forsvundet.

På bagsiden stod:

En sørgende enke og syv børn, begræder her en saa tidlig bortkaldet fader og ægtemand.
                                           Micael Mayntz
Ejer af Langhøjs mølle. Født i Hejls 1776. Død paa Langhøjs mølle 1832.

                                   Og du var som mand og fader
                                    hvor dit blik er kærlighed
                                    - og som om du efterlader
                                    vidne om din trofasthed.
                                    Her du skulle ikke dvæle,
                                    løst for dig er hvert et baand
                                    - elsket er dit eftermæle
                                    og blandt dine er din aand
 

På forsiden at stenen stod:

                                       Anna Mayntz Langkilde
Født paa Langkildegaard d. 26. august 1780. Død paa Langhøjs mølle d. 26. juli 1854.

                                    Enfoldig i hjerte, oprigtig i sind
                                    fuldendte kun ? i tiden;
                                    da kaldtes af Herren den trætte ind
                                    til hvile hos ham efter striden

På den ved siden af - også nu forsvundne mindesten stod på bagsiden

Herunder hviler støvet af

                                   Peder Hansen
            Født i Egebjerg 1822 - Død paa Langhøjs mølle 1863

                                    Sagtmodig og mild herneden
                                    han søgte og skænktes Guds-freden
                                    - den kærlige fader og ven
                                    vi mindes til mødet igen

På forsiden af stenen stod

                         Martine Caroline Hansen f. Mayntz
Født paa Langhøjs mølle 24 Sept 1818. Død i Svendborg d. 16 oktober 1897.

Begge disse gravsten, der stod bag Stenstrup kirke - omtrent ud for Kroghenlunds gravsted, er forsvundet for flere år siden og blev - efter graverens beretning - gravet ned på selve gravstedet.

   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk