Aktiviteter
Forside ] Op ] Ane Dons ] Danske valg- og frimenigheder 1995 ] Grundtvig som folkelig og kirkelig vækker ] Johannes Clausens virksomhed på Fyn ] Kaptajnløjtnant Hans Anton Curtius, Egebjerg ] Kerteminde og Dalby Valgmenighed ] Ryslinge Valgmenighed ] Ryslinge Valgmenigheds første dage ] Series Pastorum - Kirkeby sogn ] Sognebåndsløsere fra Salling Herreds Provsti ] Sønder Nærå Valgmenighed ] Uffe Birkedals barndomserindringer ] Vejstrup Valgmenighed ] Vejstrup Valgmenighed 1875-1925 ] Valgmenighedspræst Vilhelm Birkedal ] Begravelser i Ollerup kirke ] Kirkelig Håndbog 1927 ] Religiøs vækkelse i Stenstrup og Lunde sogne ] Præster i Vester Skerninge og Ulbølle i ældre tid ] Om Indre Mission i Stenstrup, Lunde og Kirkeby sogne ]

 
Aktiviteter

 

 

 Billede: Pastor Jacob Elesius Gjellebøl

   
   
   
   
   
    

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk